kadinlarguzeldir.com

Sadece İnsanım

 İnsan, gerek ruhsal gerek sosyal gelişimi içinde yaşam boyu bir yığın soruya cevap aramak zorunda kalıyor. Cevaplanan sorular ise cevaplanamayanların yanında çok az kalıyor.

 

   Her birey farklıdır. Ve bireyler arasındaki fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamdaki ayrılıklar sanılandan çok daha fazladır. Doğuştan gelen farklılıkların yanı sıra yetişme ve eğitim sürelerinde karşılaşılan olaylar ve yaşanan deneyimler de birbirinden çok farklı olduğundan farklılaşma artarak gider. Bireylerin değerli olmasını sağlayan çoğu kez farklı özellikleridir. İnsanlar kendilerine has yönleriyle fark edilirler, tanınırlar ve anımsanırlar. Bu nedenle, sıradan bir yaşam sürmek ve herhangi biri olmak istemeyenler kişisel özelliklerini bilmeli, bunları ortaya çıkartmalı, geliştirmeli ve kullanmalıdırlar.

  Değeri ile ederi arasında büyük uçurumlar olan bir oluşum haline geldi bilgi. Kişisel gelişime yönelik bilginin, yaşam kalitesini yükselttiği, ilişkileri geliştirdiği, sorunları çözdüğü, huzuru, güveni ve morali arttırdığı ölçüde değeri artar.

Doğru seçim yapabildiğimiz zaman; kitaplar, filmler, seyahatler, konuşmacılar, uzmanlar ve arkadaşlar çok değişik deneyimlerin kazanılmasına yardımcı olabilirler. Hiçbirimizin ömrü tüm deneyimleri kendi başımıza yaşayacak kadar uzun olmadığından kişisel gelişimimizi desteklemek anlamında başkalarının deneyimlerinden de yararlanmamız gerekiyor hayatın içinde.

 

  Ancak, kişisel gelişim ve farkındalık süreci bizleri hiçbir şekilde bencilliğe, yalnızlığa ve içe dönüklüğe götürmemelidir. Farklı, özgün ve güçlü olma duygusunun anlamsız bir bağımsızlık, bağlantısızlık saplantısına yol açmasına izin verilmemelidir. Bizler için önemli ve dahası anlamlı olan sosyal yaşantıya uygun düşünmek ve davranmaktır.  Sosyal yaşam içinde başkaları tarafından benimsenmemiz ve değer verilmemiz, yaptığımız işlerde ve kurduğumuz ilişkilerde diğerlerine anlamlı katkılar sağlamamıza bağlıdır. Paylaşma isteği ve takım çalışması alışkanlığı olan insanlar bütünlük anlayışını, ait olma bilincini kazanmış ve olgunlaşmış olan insanlardır.

  Kişisel olgunlaşma sürecini tamamlamış, etkili insan olma özelliklerini kazanmış insanlar, farklı ve özgün insan olmanın ve ekip içinde olmanın gereklerini rahatlıkla birlikte yerine getirebilirler. Farklılıkları toplumsal bütünleşme süreci için bir engel olarak değil de, ait olma duygusunu uyarıcı ve zenginleştirici güçler olarak görebilirler.

  İnsan kişisel gelişim sürecinde hem birey hem ekip olabilmeyi çelişki değil tam tersine birbirini dengeleyen ve destekleyen güçler olarak görebilmelidir. O zaman yaşamın temel amacı olan huzuru, mutluluğu, güveni ve başarıyı elde etmesi çok kolaylaşacaktır. Kişisel gelişim yıllar boyu süren eğitimler, uygulamalar, inisiyasyonlar sonunda düşünüp “sadece insanmışım” diyebilmektir. Bu da cesaret ister. Kişisel gelişim tüm bu süreç içinde bu cesareti kazanmaktır aslında yalnızca.

  Tekâmül denilen şey, insanın kendini bilinçli olarak kavrama sürecidir. Birçok kavramın özümsenmesi ve bilinçlenme, gelişim için gereken farkındalık sürecinin kendisini oluşturur. Bu da temel bilgilerin enine boyuna araştırılmasını gerektirir. Maalesef günümüzde kişisel gelişim adına arayış içinde olan insanlar bu önemli noktayı gözden kaçırmakta ve sonu hüsranla biten öğretilere kapılmaktalar. Ve ne yazık ki birçok yerde kendini uzman zanneden birilerinin sunduğu dışı cilalı öğretilere kapılıp gitmekteler. Gelişim adına insanlar uluslar arası bir beyin yıkama tuzağına düşmekteler. Günümüzde sıradan medyumların genellikle ticari yapılandırmaya dayanan tebliğ bilgileriyle manevi olarak zenginleştiğimizi, kişisel olarak da geliştiğimizi düşünen bir yapay toplum olmaya doğru yol almaktayız.

 

   Yaşam içinde en büyük açmazımız ne isek o olmayı becerememek aslında.  İnsan olmanın başlı başına bir ayrıcalık olduğu fikri nedense bizlere yetmiyor bir türlü. Hâlbuki kişinin kendini bilmesiyle zihinsel ve duygusal acıları son bulur. Kendini bilmek insanın görev içgüdüsüyle karıştırdığı bir konu. Gerçekte kendini bilmek insanın kendine karşı hissetmesi gereken bir sorumluluktur. Yalnız burada görevle sorumluluğu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Görevde sınır vardır, özgürlük kısıtlıdır. Sorumlulukta köşeler yoktur, özgürlük sınırsızdır. Sorumluluk insanın özünü ve insanlığını özgürce hissetmesidir. İnsanın karakteri, yaşam boyu karşılaştıklarına verdiği tepkilerin ruhundaki gölgesidir. Yaşama karşı tavrı, kişilik yapısının temel taşıdır. Bunlar kalıtsal özellikler değil, bir arada yaşarken birbirlerine bakarak kendilerini geliştirme ve benzetme gereksinimidir.

Gösteriş yapmak, büyüklük taslamak, hava atmak bu gün yaygınlaşmış ve kangrene dönüşmüştür. Olduğundan fazla görünme isteği ve cilalı bir görüntü sergileme tutkusu, toplumun değer ölçülerinin kişide yarattığı en acımasız örneklerdir. Maddeye, üne, güçlüye verilen prim ve iltifatlar insanları ister istemez böyle olmanın üstünlüğüne ve saygınlığına inandıran toplumsal bir yanılgıdır. Zayıf kişi beğenilmenin, güçlenmenin, iltifat görmenin peşindedir. Prim almanın peşindedir.

En büyük güç ise, insanın kendi gerçek kimliğine razı olmasıdır.

   Öncelikle yaşamı içimizde düzensiz dalgalanan bir parçacık sanma yanılgısından kurtulmamız gerekiyor. Yaşamın içimizde moleküler parçacıklar halinde düzenli olarak hareket ediyor olduğunu fark ettiğimiz zaman yolu yarılamış oluruz. Sonrasında ise, bu durumda sakin kalıp, içsel uyarıları dinleyebilme haline ulaşmak gerekir.

Yani burada içsel bir atalet söz konusudur. Fiziksel olarak hiçbir hareketin olmaması değil, olası gereksinimlerin üstüne çıkmama halidir bu. Özel olarak planlanmış harekette bulunmamaktır, en iyi sonuçlara ulaşabilecek minimum hareketi aşmamaktır söz konusu olan. Daha Türkçeleştirmek gerekirse teslimiyet halidir. Ama sorgusuz bir teslimiyet değil, farkında olarak, sessizlikteki uyarıları duyarak oluşturulacak bir teslimiyet hali.

 

  Şimdilerde Yeni Çağ hareketinin tüm çekiciliklerinin insanları gerçek gelişim yolundan alıkoyan, dikkatleri başka yönlere çeken şeylere dönüşüyor olması hakkında anlatmaya çalıştıklarım. Özellikle enerjiler, astroloji, kristaller, kanal bilgileri gibi şeylerle ilgileniyorsanız, bunları kötülediğimi düşünmeyin. Süslenmiş ama içi kof olan yollardan sakınmamız gerektiği anlatmaya çalıştığım aslında.

 

     Biliyoruz ki, geçmiş dönemlerde her boyutta, seçilen her yolda bu dünya bir geçiş yaşamıştır. Atlantis uygarlığı dönemine bakacak olursak, birçok bilge denilebilecek kişinin bilinç seviyesinde müthiş bir “ben” saldırısına maruz kaldığını görüyoruz. Bu kişiler tüm bilgiye sahip olduklarını düşünmeye başlamış, buna inanarak ve “ben” diyerek kadim uygarlıkları mahvetmişlerdir.

    

  Şimdi de benzer başka bir geçiş devresindeyiz. Bu geçiş devresi kısaca “ben “ enerjisinin kişisel gelişim çalışmaları yapanları ele geçirmeye çalıştığı bir devredir.

Birçok üstat konumundaki ya da yakın konumdaki insanlar kendini beğenmiş, bencil, hırslı davranmaya başladılar. Onlar insanlara şifa verebileceklerini, içinizdeki kötü ruhları çıkarabileceklerini, sizi olumsuz enerjilerden kurtarabileceklerini ve size ruhsal bilgiler verebileceklerini söylüyorlar sürekli.

Kadim uygarlıkları yıkan “ben” enerjisi şimdi dünyamıza sızmaya çalışıyor. Ve kendimizi aydınlanma yolunda hizmet veren insanlar tarafından sahtekârlık ya da benzeri yakışıksız isimlerle anılırken buluyoruz.

 

  Kişisel gelişim adına bir yola giriyoruz. Ve deniyor ki bu yolda herkes farkındalığa ulaşacak. Yolun üzerinde birçok alternatif var. Kanallar var, ejderhalar var, melekler var, Reiki çeşitleri var, antenler var, dünyanın çekirdeğine uyumluyoruz diyenler var, çeşitli yöntemler var. Çılgınlık halinde öğlen tatilinde bir koşu alınan inisiyasyonlar, meleklerle yapılan danslar, çeşitli komiklikler. Ve en acısı, kişisel gelişim adına kandırılmaya programlanan insanlar tablosu çıkıyor ortaya. 

 

  Bir kenarda birisi bu piramitleri başınıza takarsanız, bilinmeyen sırlara ereceksiniz diyor. Bakıyorsunuz bir sürü insan başında piramitlerle dolaşıyor. Birileri meditasyona dalmış. Onlara demişler ki, eğer bunu yaparsanız bu ses sizi uyandıracak hatta filanca boyuta yükseltecektir. Böylece yükseleceksiniz ve geçmiş karmalarınızdan kurtulacaksınız. Başka birisi, bu kristalleri elinizde tutun ve onlara sizinle işbirliği yapması için izin verin diyor. Bir başkası ruhsal danışmanlık yapıyor. Ve sizi özel işlemlerden geçirebilecek bir ruhsal şifacı olduğunu iddia ediyor. “ anlat bakalım neden “ diye başlıyor. İlginç geliyor ve başlıyoruz anlatmaya...

Bazılarımız bunlara göz gezdirip yoluna devam ederken, bazılarımız takılıp kalıyor. Çünkü gerçekte tüm buralarda öğretilenler sadece kendimizi bir müddet için iyi hissetmemizi sağlayan şeylerdir.

 

  Anlatmak istediğim aydınlanma çağının büyüleyici unsurları olarak sunulan şeyler, birçok insanı gitmesi gereken yoldan alıkoyan ayartıcı şeylere dönüşmüş durumda.

Ve birçok insan kişisel gelişim ya da farkındalığa ulaşma adına kendilerini garip bir şamataya kaptırmış durumda. Hâlbuki kişisel gelişimde yapılması gereken öğretilere gücümüzü teslim etmek değil. Onların öğrenme deneyimimiz içinde yer almasına izin vermek sadece. Kişisel gelişim çakraların açılmasıyla veya mistik uygulamalarla gerçekleşmez. Bir takım guruların oturdukları yerden müritlerinin çakralarını açmaya çalışmakla insanlara farkındalık kazandırılamaz.

  Hangi uygarlık düzeyinde olursa olsun, kişisel gelişim süreci mevcut kültürde, belirli bir akıl gereğini öngörür. Söz konusu olan, insanın doğa ve toplum içinde kendi özgünlüğünün ayrımına varmasıdır. Bu da kendi sorumluluğumuzu alarak olur. Ortada insanları farkındalığa ulaştıran bir sihirli değnek falan yok, sadece taklitler var.

           

  Amacım ahlak dersi vermek değil. Bu doğru, bu yanlış, bu ahlaklı değil demek istemiyorum. Çok basit bir kriter var farkındalık. Eğer farkındalıkla hareket edersek yanlış yapma oranımız azalır. Farkındalık olmadan da herkes tarafından takdir edilen şeyler çok iyi yapılabilir. Ama farkındalık olmadan yapılanlar sadece gösteriş ve ikiyüzlülük olur ancak. Yapmacık bir hale getiren şeyler ise kişiyi özgürleştirmez, hapsederler. Dağılmış güçler, gürültüdür. Konsantre olmuş güç ise sessizliktir. Ay bulutların arkasındayken görünmez ama gerçektir ve vardır. Görünenin ardındaki görünmeyeni görmek ve yaşamımıza sahip çıkmaktır kişisel gelişim aslında.

Kişisel gelişim o öğretiden bu öğretiye seğirtmek ve kısa zaman dilimlerinde alınan bilgilerle çetele tutmak değildir. Kişisel gelişim kendimiz için neler hissettiğimizdir. Kendi bütünlüğümüzü kurabilmektir. Kişisel gelişimin vermesi gerekenler güven, mutluluk ve iç huzurudur. Birbirimize destek olmayı öğrenmek, nefretin yerine sevgiyi koyabilmektir. Kendimizi önemsemeyi öğrenmek, güveni geliştirmektir. Anlatmak istediklerimiz ve anlattıklarımızın arkasında durabilmektir. İnsanların sahip olduklarını değil, kendilerini olduğu gibi görebilmeleridir.

Seçimlerini özgürce yapabilmektir kişisel gelişim. Tokalaşmak için elimizi uzattığımızda “ merhaba ben ..... master “ demek değildir. Kanal bilgileri, muhtelif tebliğler hiç değildir. Bilgileri sezgilerimizle dinleyip beyin süzgecinden geçirmektir. Gizli kalmış güdülenme arzularına kapılmamaktır. Alınan bilgiler doğrultusunda kendini bütünden ayrı sanmak değil, kendini bilmektir. Kendi hayatımızı düzenlemek için emek vermeyi göze almak, yaşamımıza sahip çıkmak, sihirli bir değneğin gelip her şeyi iyileştirmesini umut ederek her öğretiden bir parçayla dengemizi bozmamaktır.

 

Önümüzde bir gelecek var, gelin geçmişle uğraşmaktan vazgeçelim. Ve geleceği yeni bir “eski geçmiş” yaratmak için yaşamayalım. Bu kez geleceği şekillendirelim ve geçmişin tekrarından kurtulalım. Değerlerimizi dar alanda tutmayalım. Mutluluğu kovalamayalım. Yaşayalım. O zaman mutluluk bizi bulacaktır zaten. Ve zarafetle yaşamın üstesinden gelebilecek ruha sahip olalım.

Gülüm Omay

Okunma 1667 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Fast Farkındalık Reiki'nin Tarihi »

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • ​Dünyada Her 3 Saniyede 1 Kişi Sepsis Nedeniyle Hayatını Kaybediyor
  ​Dünyada Her 3 Saniyede 1 Kişi Sepsis Nedeniyle Hayatını Kaybediyor Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çetin, “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” kapsamında, halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam eden sepsise dikkat çekti.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Rota Virüsünde Probiyotik ve Çinkodan Destek Alın
  ​Rota Virüsünde Probiyotik ve Çinkodan Destek Alın Rota virüsü, çocuklarda özellikle bebeklerde mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan, daha çok sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan virüslerden biridir. Bu virüs, bazı durumlarda adeno virüsü ya da amipli dizanteri ile karışabiliyor. Belirtileri itibariyle ailelerde panik yaratan ve tedavisinin gecikmesi durumunda ölüme kadar giden bu hastalıkla ilgili Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Romatizmal Hastalıkların Nedeni Havalar Olabilir mi?
  Romatizmal Hastalıkların Nedeni Havalar Olabilir mi? Hava kirliliği ve iklim değişiklikleri romatizmal hastalıkları tetikliyor mu? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, açıkladı. Kronik sistemik romatizmal hastalık tanısı olan hastaların çoğu, hava durumundaki değişikliklerin (hava basıncı, nem, yağış durumu vb) eklem ve bel-sırt ağrılarını arttırdığına inanmaktadır. Bu konuda yapılmış az sayıda araştırmalarda, birbirinden farklı sonuçlar bildirilmiştir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzun Süreli Uçuşların Hastalığı DVT
  Uzun Süreli Uçuşların Hastalığı DVT Uzun süreli hareketsizliklerde Derin Ven Trombozu riski artıyor. Derin Ven Trombozu (DVT), derin yerleşimli toplardamarlarda, kanın pıhtılaşması ile meydana gelen tıkanıklık olarak adlandırılıyor. En çok bacak toplardamarlarında oluşan hastalığın görülme sıklığı binde bir ya da iki oranında. Genellikle 40-50 yaş ve sonrasında görülen DVT, seyrek olmakla birlikte gençlerde de görülebiliyor. DVT’nin uzun süreli hareketsiz kalındığı zamanlarda görülme riskinin arttığını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Prostat Kanseri Her 12 Erkekten 1’ini Etkiliyor
  Prostat Kanseri Her 12 Erkekten 1’ini Etkiliyor Prostat kanseri her 12 erkekten birini etkiliyor. Prostat kanserinin en yaygın kanser türleri arasında dördüncü sırada yer aldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı ve Üroonkoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cemil Uygur, “Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Risk altındaysanız, 40 yaşınızdan sonra, ailenizde prostat kanseri yoksa da 50 yaşınızdan sonra yılda bir kez PSA ölçümü ve prostat muayenesi yaptırın” dedi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Şeker Hastalığı Büyük Bir Tehlike!
  Şeker Hastalığı Büyük Bir Tehlike! Çağımızın sorunu olan obezite ve şeker hastalığının tedavisinde en etkili yöntemin metabolik cerrahi ameliyatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Çelik, bu ameliyatla tip 2 diyabetle beraber hipertansiyon, gut, uyku apnesi, yüksek kolesterol gibi rahatsızlıklardan da kurtulmak mümkün." dedi. Tip2 diyabetin tedavisi için geliştirilen Metabolik Cerrahi’yi Türkiye’ye tanıtan Prof. Dr. Alper Çelik, dünyada bu ameliyatları uygulayan 8 cerrahtan biri.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Vertigo Dengenizi Bozmasın!
  Vertigo Dengenizi Bozmasın! Kişinin kendisinin veya çevresinin döndüğünü hissetmesine ‘vertigo’, başka bir deyişle ‘baş dönmesi’ adı veriliyor. Bazen basit ve kısa süreli baş dönmesi atağı şeklinde, bazen de kişinin günlük yaşamını doğrudan etkileyecek kadar ağır yaşanıyor. Öyle ki hastalar her an baş dönmesi sorunu nedeniyle evde ya da sokakta tek başına kalmaktan korkarak yaşayabiliyorlar. Kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen vertigonun en sık rastlanan nedeni ise iç kulakta dengenin sağlanmasından sorumlu organlarda ortaya çıkan…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Okul Fobisini Anne Tetikliyor
  Okul Fobisini Anne Tetikliyor Uzun bir tatilin ardından okula “merhaba” diyen öğrenciler, şimdi yeni bir döneme uyum sağlamaya çalışıyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılması için ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Okulla ilk kez tanışacak çocukların, en güvenli hissettikleri evlerinden ayrıldıkları için korku yaşadıklarına dikkat çeken Tarhan, okul fobisinin oluşmasında anne kaygısının etkisine işaret ediyor. Çocuğun, kuralları olan bir evde büyümesi gerektiğini belirten Tarhan, 0-3 yaş arasındaki dönemin çocuğun gelişimi…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Kalçanızdaki Ağrı Dinlenmeyle Geçmiyorsa
  Kalçanızdaki Ağrı Dinlenmeyle Geçmiyorsa Ağrı ile kendini gösteren ve omurgayı etkileyen romatizmal hastalık “Ankilozan Spondilit”, belirtileri nedeniyle genellikle bel fıtığı ile karıştırılabiliyor. Bu hastaların yaklaşık %30’u bel fıtığı tanısı alıyor ve yıllarca bu hastalık özelinde tedaviler ile hasta zaman kaybedebiliyor. Hastalığın tanısı, altta yatan ve belirtilere yol açan neden tam olarak belirlenemediğinde, ortalama 8 yıl gibi bir süre gecikebiliyor. Erken tanı ve doğu tedavi ile başarılı oranda tedavi edilebilen hastalık hakkında bilgi veren Memorial…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ders Zili Çaldı! Sağlıklı Atıştırmalıklar Öğrencilerin Olmazsa Olmazı
  Ders Zili Çaldı! Sağlıklı Atıştırmalıklar Öğrencilerin Olmazsa Olmazı Tüm okullarda ilk ders zili çaldı. Uzun yaz tatilinin yerini yeni öğretim yılı aldı. Uyku saatleri ve beslenme düzeni okul düzenine göre ayarlandı. Bu tatlı telaşın içinde sağlıklı atıştırmalıkları unutmamakta fayda var. Pikan cevizi gibi vitamin ve mineral deposu atıştırmalıklar öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişiminde olumlu rol oynuyor. Yeni öğretim yılı başladı bile. Öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde beslemek için sağlıklı yaşam ve beslenme düzenini doğru yönetmek…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Gastronometro’dan Aşure Günü’ne Özel İpuçları!
  Gastronometro’dan Aşure Günü’ne Özel İpuçları! Sevginin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşure her zaman keyifle tüketilen bir tatlı olsa da, bu yıl 9 Eylül’e denk gelen Aşure Günü’nde bambaşka bir anlam kazanıyor. Metro Türkiye tarafından kurulan gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun Yönetici Eğitmen Şefi Vedat Demir, püf noktalarıyla birlikte leziz bir aşure tarifi paylaştı.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Siz Hiç Çocuğunuz Büyümesin İstediniz mi?
  Siz Hiç Çocuğunuz Büyümesin İstediniz mi? Bugün 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü 7 Eylül, bu zamana kadar başına gelmeyenlerden başka çok az kişinin fark ettiği bir hastalık olan, Duchenne’nin günü. Duchenne diye yazılan ve “düşen” şeklinde okunan bu hastalık, yürürken sürekli düşmeye ve hatta ilerleyen yaşlarda hiç ayağa kalkmamaya sebep oluyor. Yürümeyi unutturan bu hastalığı, Duchenne Muskuler Distrofiyi yani DMD’yi bir de bizden dinleyin...
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​SEDEF İYBAR’DAN PİKAN CEVİZLİ AŞURE TARİFİ
  ​SEDEF İYBAR’DAN PİKAN CEVİZLİ AŞURE TARİFİ Tüm aileye ve çevreye dağıtılan aşure zamanı geldi bile. Komşuların birbirinin kapısını çaldığı geleneksel tadımız aşurenin, turna yemişli (cranberry) ve pikan cevizli tarifini Sedef İybar paylaştı. Malzemeler: 500gr.buğday 2,5lt su 350gr. toz şeker İç malzemeleri için:
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Çocuğunuz Okula Hazır mı?
  Çocuğunuz Okula Hazır mı? Okul dönemiyle birlikte çocukların kaygı seviyesi de artıyor. Bu durum özellikle okula yeni başlayan çocuklar için çok zorlayıcı olabiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Zübeyde Ezgi Horzum, bu dönemi doğru yönetmek isteyen anne babalara önerilerde bulunuyor. Okulların açılma süreci pek çok çocuk için kaygıya neden oluyor. Belli bir düzen ve kuralın var olduğu okul dönemi, yaz tatilinin rahatlığına alışan çocuklar için zorlayıcı gelebiliyor. Ayrıca bu dönemde okula yeni başlayacak çocuklarda…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Riskli Gebelik Tehlikeniz Varsa...
  Riskli Gebelik Tehlikeniz Varsa... Riskli gebelikler anne ve bebek hayatını tehdit eden önemli bir problemdir.Bazı gebelikler, takibi sırasında riskli hale gelirken, bazıları da annenin gebelik öncesindeki sağlık problemleri dolayısıyla en başında riskli başlar. Riskli gebeliklerin bu alanda deneyimli kişilerce takip edilmesi hayati önem taşır. Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında yapılacak olan dikkatli takip doğum komplikasyonlarını azaltırken, anne ve bebeğine de yeni bir başlangıç yapma fırsatı verir. Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • 5 Adımda Sağlıklı Ev Yoğurdu Yapımı!
  5 Adımda Sağlıklı Ev Yoğurdu Yapımı! Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden sindirimi kolaylaştırmasına dek birçok faydası bulunan yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengin bir besin. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Yoğurtta bağırsak sağlığını koruyan bakteri sayısı oldukça fazladır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar probiyotiklerin soğuk algınlığı sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, 5 adımda sağlıklı ev yoğurdu yapmanın püf noktalarını anlattı, önemli uyarılar ve…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Balık Yağı ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
  Balık Yağı ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Her yaştan bireyin ihtiyacı olan Omega 3 ve balık yağı ile ilgili uzmanlar doğru bilinen yanlışlar konusunda uyarıyor. Beyin, göz, kalp-damar, eklem ve bedensel gelişime sağladığı katkı ile olmazsa olmazımız Omega 3, her yaştan bireyin balık yağı ile takviye edebileceği bir yağ asidi. Farklı kanallardan gelen bilgiler sebebiyle halk arasında balık yağı alımıyla ilgili yanlış bilgiler yayılıyor. Omega 3 ve onu takviye edici balık yağı alımı ile ilgili uzmanlar doğru…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Her 10 ABD’li Erkekten 6’sı Sünnetli
  Her 10 ABD’li Erkekten 6’sı Sünnetli Sünnet artık Müslüman ve Yahudilere has bir dini vecibe değil. Müslüman ve Yahudi olmayan ama sünnet olan erkeklerin sayısı artıyor. Dünyadaki erkeklerin yüzde 39’u, sünnetli. Erkekler, AIDS başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı sünnet oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkek sünnetinin küresel yaygınlığı ve sağlık ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK: Ülser Nedir?
  Uzm.Dr.Mustafa Kemal ÖZBEK: Ülser Nedir? Lüleburgaz Özel Bir Nefes Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye Bölümü) Hekimlerinden Uzm.Dr. Mustafa Kemal ÖZBEK; Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur. Enflamasyon adı verilen bu yaralar, ülkemizde mideden çok onikiparmak bağırsağında görülmektedir. Ülser erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle 30-50 yaş…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Op. Dr. İlhan ALTEKİN Ses Kısıklığı” nedir?
  Op. Dr. İlhan ALTEKİN Ses Kısıklığı” nedir? Lüleburgaz Özel Bir Nefes Hastanesi; Kulak Burun Boğaz Bölümü Hekimlerinden Op.Dr.İlhan ALTEKİN; Sesteki çatallaşmalar, titreşimler, boğuk ses ve diğer tüm ses değişikliğine ses kısıklığı denir. Gırtlaktan daha aşağı seviyelerdeki rahatsızlıklar sesin cılız ve zayıf çıkmasına neden olurken, gırtlağın kendisi ile ilgili hastalıklarda sert, tırmalayıcı ve kısık ses oluşumuna neden olur. Ağız boşluğu ve dil hastalıklarında ise ses boğuk, burundan ve “ağızda sıcak patates varmışçasına” çıkmasına sebep olur.
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Beslenme Alışkanlığı Bir Ömür Sürüyor!
  Beslenme Alışkanlığı Bir Ömür Sürüyor! Doğru beslenme alışkanlıkları çocukken öğretilmeli Okul çağındaki her 10 çocuktan 1’inin obez olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıklarının çocukluk çağlarında öğretilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. En iyi modelin aile olduğunu belirten uzmanlar, doğru beslenmede anne ve babanın örnek olması…
  Read 647 times Read more...
 • Allah'ı Şimdi Görmek
  Allah'ı Şimdi Görmek Kuran'da ki Allah tarifi ateistlerin Kuran'a bakışını değiştiriyor. Bu izahı anlayan hiçbir ateist "Allah yok!" diyemez. Kuran'daki Yaratıcı ilah tanımı öyle reddedilemez, ispatlanabilir ve somuttur ki, aklı olan her insanın derhal gözleriyle görüp kabul edebileceği şekilde açıklanmıştır. Öyle umuyorum ki…
  Read 1114 times Read more...
 • İslamda Dövme Yaptırmak, Abdest ve Gusul
  İslamda Dövme Yaptırmak, Abdest ve Gusul Dövme, insan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil demektir. İnsanlar, çok eski zamanlardan beri vücutlarının çeşitli yerlerine dövme yaptırmışlardır. Bugün bu adet, yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika’da bazı gençler bunu bir “süs” şeklinde yaparken, yurdumuzda da birtakım havai gençler…
  Read 1909 times Read more...
 • İki Elle Cep Telefonu Kullanmayın
  İki Elle Cep Telefonu Kullanmayın Hatalı cep telefonu kullanımı, baş, boyun ve sırt ağrılarına davetiye çıkarıyor. Başı öne eğip telefona bakmanın ortalama insan başının kendi ağırlığından 5 kat daha fazla vücuda ağırlık yüklenmesine neden olduğunu belirten Öğr. Gör. Mehmet Toprak, telefonunun tek elle kullanılmasının daha…
  Read 287 times Read more...
 • Tırnaklarınızdaki değişime dikkat !
  Tırnaklarınızdaki değişime dikkat ! Özel Elit Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerafettin Saraçoğlu, tırnaklardaki değişime dikkat çekerek, “Bakımlı olmanın en önemli göstergesi olan tırnaklarınızın aslında sağlığınız hakkında da ipucu verdiğini biliyor muydunuz?” dedi.
  Read 1143 times Read more...
 • Kalbe Dost 5 Adım
  Kalbe Dost 5 Adım Kalp dostu bir yaşam tarzına giden en kolay yol, aslında yapmaktan hoşlandığımız şeylerden geçiyor. Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, “Kalp dostu seçimlerin alışkanlık haline gelmesi çok zor değil. Örneğin…
  Read 456 times Read more...
 • Akciğer Embolisi nedir?
  Akciğer Embolisi nedir? Akciğer embolisi, akciğer atar damarının bir veya birden fazla dalının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Tıkanma sebebi çoğunlukla, vücudun diğer bölgelerindeki toplardamarlarda oluşan ve kan dolaşımıyla akciğer damarına ulaşan pıhtıdır. Nadir olarak yağ embolisi, hava embolisi gibi başka…
  Read 531 times Read more...
 • Yaz Aylarında Gözlerinizi Alerjilerden Koruyun
  Yaz Aylarında Gözlerinizi Alerjilerden Koruyun Dönemsel alerjiler, yaz ayları ile birlikte vücudun farklı bölgelerinde olduğu gibi gözlerde yarattıkları olumsuz etkiler ile günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle dış mekanlardaki polen ve çimen gibi alerjenlere karşı hassas olanların, bu durumdan en çok etkilenen organlarının gözleri olduğunun altını…
  Read 390 times Read more...
 • Kemik Erimesi Gençlerde de Yaygınlaşıyor!
  Kemik Erimesi Gençlerde de Yaygınlaşıyor! Halk dilinde ‘kemik erimesi’ olarak bilinen ve çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak adlandırılan osteoporoz günümüzde gençlerde yaygınlaşan bir sorun. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik “Vücudumuzda doruk kemik kütlesine yaklaşık olarak 30-35 yaşında ulaşırız. Bu yaşlarda…
  Read 326 times Read more...
 • Çocuğunuzdaki Davranış Değişikliklerine Dikkat Edin
  Çocuğunuzdaki Davranış Değişikliklerine Dikkat Edin Çocuklara ve gençlere yönelik yürek burkan taciz skandalları, çocuklarımızı hedef alabilecek dijital riskleri de yeniden gündeme getirdi. Günümüzde çocuklar, online ve offline olarak birbirleriyle bağlantılı iki farklı dünyada yaşıyorlar. ESET olarak bu konunun çocuk büyütürken ne kadar zorlayıcı olabileceğinin farkındayız.…
  Read 415 times Read more...
 • Tatlı Krizi Neden Olur?
  Tatlı Krizi Neden Olur? Tatlı krizleri zaman zaman hepimizin kapısını çalabiliyor. Bazen tatlıyı hiç aramıyor, bazı zamanlar her gün tatlı yemek isteyebiliyoruz. Bazı kişilerde bu durum dönemsel değil sürekli bir şekilde devam ediyor olabilir. Her yemek sonrasında eğer tatlı yenmezse sanki doymuyormuş hissine kapılabilir…
  Read 227 times Read more...
 • Kış Aylarının Sağlık Deposu: Ayva
  Kış Aylarının Sağlık Deposu: Ayva Soğuk havalarda hastalık ihtimalinin artması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek büyük önem kazanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede meyvelerin katkısına değinen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Ayva A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla kanserden bağırsak rahatsızlıklarına,…
  Read 634 times Read more...
 • Çakra Nedir?
  Çakra Nedir? ÇAKRA NEDİR?Bedenimiz üzerinde, çakra adı verilen enerji merkezleri vardır. Çakra, Sanskritçe (eski Hint dili) bir kelimedir. Birçok eski metinde ya da kutsal kitapta değişik isimlerle anlatılır. Sözlük anlamı olarak baktığımızda, “tekerlek” veya “çark” anlamındadır. Bu bize, enerjinin spiral dönüşlerini hatırlatmaktadır.Tekerlek,…
  Read 8617 times
 • Bulaşık Makinesi İçin Mandalina ve Limon Kokulu Deterjan
  Bulaşık Makinesi İçin Mandalina ve Limon Kokulu Deterjan Bulaşık Makinesi İçin Mandalina ve Limon Kokulu Deterjan Malzemeler Çeyrek su bardağı tuz 1 su bardağı boraks 1 su bardağı karbonat 20-30 damla mandalina yağı 2 yemek kaşığı limon tuzu Yapılışı İlk önce tuzu cam bir kaba koyup üzerine yağı…
  Read 1815 times Read more...
 • Minecraft oyununa dikkat! Bakanlık incelemesindeki oyunun etkileri
  Minecraft oyununa dikkat! Bakanlık incelemesindeki oyunun etkileri Çocuğunuzun oynadığı bilgisayar oyunlarına dikkat! Minecraft bilgisayar oyunu bakanlık incelemesinde! Oyunda şiddet unsuru bulunursa hukuki süreç başlatılacak. Çocuğunuzun oynadığı bilgisayar oyunlarına dikkat! Minecraft bilgisayar oyunu bakanlık incelemesinde! Oyunda şiddet unsuru bulunursa hukuki süreç başlatılacak.
  Read 2139 times Read more...
 • Labioplasti
  Labioplasti Küçük dudaklar (labium minus) büyük dudakların arasında ince deri kıvrımı şeklinde uzanır. Üst kısımda, orta hatta klitoris üzerinde birleşirler. Ortalama olarak 5 cm uzunluğunda, 0,5- 1 cm kalınlığında olmasına rağmen renk, şekil ve büyüklükleri ırka ve yaşa göre değişir. Bazı…
  Read 3481 times Read more...
 • Türk Firmaları İhracatı Yüzde 18.5 Artırdı
  Türk Firmaları İhracatı Yüzde 18.5 Artırdı Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), UR-GE projesi ile son bir yılda ihracatın 18.5 oranında artmasına katkıda bulundu. İhracattaki artışa paralel olarak ithalat da yüzde 22 oranında düştü. Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram…
  Read 344 times Read more...
 • Diyabet Dünyayı ve Ülkemizi Tehdit Ediyor
  Diyabet Dünyayı ve Ülkemizi Tehdit Ediyor Diyabetli birey sayısı dünya çapında günden güne artarken, bu gidişata dur demek için bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor! Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) rakamlarına göre tüm dünyada 20-79 yaşındaki insanlar arasında 415 milyon, Türkiye'de ise 7 milyonun üzerinde diyabetli bulunuyor.…
  Read 653 times Read more...
 • En Sevdiğiniz İçecekler, Dişlerinize Zarar Veriyor!
  En Sevdiğiniz İçecekler, Dişlerinize Zarar Veriyor! Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yenier, ‘’Günümüzde diş erozyonları ile sık karşılaşılmakta, bu da ele alınması gereken önemli bir konu haline gelmektedir. Hastalar, bu diş sorunlarıyla karşı karşıya geldiklerinde en büyük faktörlerden birinin…
  Read 321 times Read more...
 • Kabızlığa Birebir!
  Kabızlığa Birebir! Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan ayının sonlarına girdiğimiz şu günlerde vücudun ister istemez strese daha çok girdiğini ve özellikle kabızlığın daha da arttığını söyledi. Özellikle bu yıl yaklaşık 17 saat aç ve susuz kalındığını ifade eden Özgönül, şöyle konuştu: “Eğer oruç…
  Read 1220 times Read more...
 • Mikro Dalga Temizleyici
  Mikro Dalga Temizleyici Mikro dalga fırınının içi yağ ve yemek kokularını çeker. Bu durum yemek pişirirken yemeğinizin lezzetini alır. Mikro dalga fırınınızı temizlerken yapmanız gereken ilk şey eğer cam altlığı varsa önce onu çıkartıp elde yıkamaktır. Daha sonra aşağıdaki tarifle fırınınızı temizleyebilirsiniz.
  Read 1754 times Read more...
 • Tarçın
  Tarçın Orjinal Adı Cinnamomun türleri Defnegiller familyasındandır. Anayurdu Güney ve Güneydoğu Asya'dır, iklimin uygun olmayışı nedeniyle tarçın ülkemizde yetişmez. Tropikal bölgelerin bitkisi ve birçok türü olan hoş kokulu ağaç ya da ağaççıklardır. Bu türlerden önemli olan ikisi Seylan tarçını (C. zeylanicum)…
  Read 3514 times Read more...
 • ​Dünyada Her 3 Saniyede 1 Kişi Sepsis Nedeniyle Hayatını Kaybediyor
  ​Dünyada Her 3 Saniyede 1 Kişi Sepsis Nedeniyle Hayatını Kaybediyor Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Çetin, “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” kapsamında, halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam eden sepsise dikkat çekti.
  Read 24 times Read more...
 • Çarpık Bacak Kaderiniz Olmasın!
  Çarpık Bacak Kaderiniz Olmasın! Artık bacak güzelleştirme estetik cerrahisiyle, bacaklardaki çarpıklık ve yağ dağılımı sorununu çözümlenebiliyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktüf Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur:” Çarpık bacak ve bacaklardaki yağ dağılımı sorunu, özellikle bayanların istediği kıyafeti giyememelerine ve sürekli bacaklarını kamufle eden kombinler…
  Read 1026 times Read more...
 • Saç Dökülmesinin 9 Nedenine Dikkat
  Saç Dökülmesinin 9 Nedenine Dikkat Sağlıklı saçlar, bakımlı bir görünüme sahip olmak ve kişinin kendini iyi hissetmesi için çok önemlidir. Ancak beslenme alışkanlıklarından, strese, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok etken, saç dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesi estetik görünümün yanında kişinin psikolojisini de…
  Read 452 times Read more...
 • Gebelikte Saç Boyama
  Gebelikte Saç Boyama Günümüzde kullanılan saç boyalarının gebelikte fetüs üzerine zararlı etkilerinin olduğunu gösteren kesin kanıtlar yoktur. Buna rağmen sigara , zirai ilaçlar, virusler, radyasyon, saç boyaları gibi birçok etkenin lösemi insidansını arttırdığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.
  Read 2241 times Read more...
 • Yorgunluk hissini nasıl yenebiliriz?
  Yorgunluk hissini nasıl yenebiliriz? Hayatımızın bazı dönemlerinde nedenini bilmediğimiz yorgunluk hissine kapılabiliriz. Sabahları çok yorgun kalkarız, uyku problemleri yaşarız, konsantrasyon problemleri ve hiçbir şey yapmak istemediğimiz dönemler olabilir. Yorgunluk hissimizin elbette patolojik nedenleri olabilir; nörolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, diyabet, tiroid, menopoz, dolaşım bozuklukları, kanser hastalıklarında…
  Read 13626 times
 • Yargının İş Gücü Azalırken Dava Süreleri Kısalıyor
  Yargının İş Gücü Azalırken Dava Süreleri Kısalıyor Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere gibi hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinden biri olan ‘Arabuluculuk’, ülkemizde de 1 Ocak tarihinden itibaren ticari davalarda zorunlu hale geldi. Yeni yıl ile birlikte ülke genelinde görev yapan…
  Read 135 times Read more...
 • Odaklanmak ya da Odaklanmamak Bütün Mesele Bu!
  Odaklanmak ya da Odaklanmamak Bütün Mesele Bu! Odaklanma, kişinin bir konu, obje veya işe yoğunlaşması, konsantre olması, kendini vermesi, dikkat, algı ve enerjisini o nesneden başka bir şeye yöneltmemesi algısını dağıtmaması anlamına gelir. Canlılar hem kendi metabolizmalarından hem de dış ortamından binlerce uyaran alır. Odaklanma becerisi sayesinde…
  Read 1713 times Read more...
 • Lazer Epilasyon
  Lazer Epilasyon Lazer Epilasyonun Etki Mekanizması Nedir? Lazerle epilasyon yönteminde, lazer ışığı, melanin pigmentini hedef alır ve kıl follikülünde yüksek enerjiye ulaşır. Follikül içerisindeki melanin’in lazer ışığındaki enerjiyi emmesiyle follikül ısınır ve harabiyete uğrar. Bu harabiyet nedeniyle follikül yeni kıl oluşturma yeteneğini…
  Read 2783 times Read more...