kadinlarguzeldir.com

Sadece İnsanım

 İnsan, gerek ruhsal gerek sosyal gelişimi içinde yaşam boyu bir yığın soruya cevap aramak zorunda kalıyor. Cevaplanan sorular ise cevaplanamayanların yanında çok az kalıyor.

 

   Her birey farklıdır. Ve bireyler arasındaki fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamdaki ayrılıklar sanılandan çok daha fazladır. Doğuştan gelen farklılıkların yanı sıra yetişme ve eğitim sürelerinde karşılaşılan olaylar ve yaşanan deneyimler de birbirinden çok farklı olduğundan farklılaşma artarak gider. Bireylerin değerli olmasını sağlayan çoğu kez farklı özellikleridir. İnsanlar kendilerine has yönleriyle fark edilirler, tanınırlar ve anımsanırlar. Bu nedenle, sıradan bir yaşam sürmek ve herhangi biri olmak istemeyenler kişisel özelliklerini bilmeli, bunları ortaya çıkartmalı, geliştirmeli ve kullanmalıdırlar.

  Değeri ile ederi arasında büyük uçurumlar olan bir oluşum haline geldi bilgi. Kişisel gelişime yönelik bilginin, yaşam kalitesini yükselttiği, ilişkileri geliştirdiği, sorunları çözdüğü, huzuru, güveni ve morali arttırdığı ölçüde değeri artar.

Doğru seçim yapabildiğimiz zaman; kitaplar, filmler, seyahatler, konuşmacılar, uzmanlar ve arkadaşlar çok değişik deneyimlerin kazanılmasına yardımcı olabilirler. Hiçbirimizin ömrü tüm deneyimleri kendi başımıza yaşayacak kadar uzun olmadığından kişisel gelişimimizi desteklemek anlamında başkalarının deneyimlerinden de yararlanmamız gerekiyor hayatın içinde.

 

  Ancak, kişisel gelişim ve farkındalık süreci bizleri hiçbir şekilde bencilliğe, yalnızlığa ve içe dönüklüğe götürmemelidir. Farklı, özgün ve güçlü olma duygusunun anlamsız bir bağımsızlık, bağlantısızlık saplantısına yol açmasına izin verilmemelidir. Bizler için önemli ve dahası anlamlı olan sosyal yaşantıya uygun düşünmek ve davranmaktır.  Sosyal yaşam içinde başkaları tarafından benimsenmemiz ve değer verilmemiz, yaptığımız işlerde ve kurduğumuz ilişkilerde diğerlerine anlamlı katkılar sağlamamıza bağlıdır. Paylaşma isteği ve takım çalışması alışkanlığı olan insanlar bütünlük anlayışını, ait olma bilincini kazanmış ve olgunlaşmış olan insanlardır.

  Kişisel olgunlaşma sürecini tamamlamış, etkili insan olma özelliklerini kazanmış insanlar, farklı ve özgün insan olmanın ve ekip içinde olmanın gereklerini rahatlıkla birlikte yerine getirebilirler. Farklılıkları toplumsal bütünleşme süreci için bir engel olarak değil de, ait olma duygusunu uyarıcı ve zenginleştirici güçler olarak görebilirler.

  İnsan kişisel gelişim sürecinde hem birey hem ekip olabilmeyi çelişki değil tam tersine birbirini dengeleyen ve destekleyen güçler olarak görebilmelidir. O zaman yaşamın temel amacı olan huzuru, mutluluğu, güveni ve başarıyı elde etmesi çok kolaylaşacaktır. Kişisel gelişim yıllar boyu süren eğitimler, uygulamalar, inisiyasyonlar sonunda düşünüp “sadece insanmışım” diyebilmektir. Bu da cesaret ister. Kişisel gelişim tüm bu süreç içinde bu cesareti kazanmaktır aslında yalnızca.

  Tekâmül denilen şey, insanın kendini bilinçli olarak kavrama sürecidir. Birçok kavramın özümsenmesi ve bilinçlenme, gelişim için gereken farkındalık sürecinin kendisini oluşturur. Bu da temel bilgilerin enine boyuna araştırılmasını gerektirir. Maalesef günümüzde kişisel gelişim adına arayış içinde olan insanlar bu önemli noktayı gözden kaçırmakta ve sonu hüsranla biten öğretilere kapılmaktalar. Ve ne yazık ki birçok yerde kendini uzman zanneden birilerinin sunduğu dışı cilalı öğretilere kapılıp gitmekteler. Gelişim adına insanlar uluslar arası bir beyin yıkama tuzağına düşmekteler. Günümüzde sıradan medyumların genellikle ticari yapılandırmaya dayanan tebliğ bilgileriyle manevi olarak zenginleştiğimizi, kişisel olarak da geliştiğimizi düşünen bir yapay toplum olmaya doğru yol almaktayız.

 

   Yaşam içinde en büyük açmazımız ne isek o olmayı becerememek aslında.  İnsan olmanın başlı başına bir ayrıcalık olduğu fikri nedense bizlere yetmiyor bir türlü. Hâlbuki kişinin kendini bilmesiyle zihinsel ve duygusal acıları son bulur. Kendini bilmek insanın görev içgüdüsüyle karıştırdığı bir konu. Gerçekte kendini bilmek insanın kendine karşı hissetmesi gereken bir sorumluluktur. Yalnız burada görevle sorumluluğu birbirine karıştırmamak gerekiyor. Görevde sınır vardır, özgürlük kısıtlıdır. Sorumlulukta köşeler yoktur, özgürlük sınırsızdır. Sorumluluk insanın özünü ve insanlığını özgürce hissetmesidir. İnsanın karakteri, yaşam boyu karşılaştıklarına verdiği tepkilerin ruhundaki gölgesidir. Yaşama karşı tavrı, kişilik yapısının temel taşıdır. Bunlar kalıtsal özellikler değil, bir arada yaşarken birbirlerine bakarak kendilerini geliştirme ve benzetme gereksinimidir.

Gösteriş yapmak, büyüklük taslamak, hava atmak bu gün yaygınlaşmış ve kangrene dönüşmüştür. Olduğundan fazla görünme isteği ve cilalı bir görüntü sergileme tutkusu, toplumun değer ölçülerinin kişide yarattığı en acımasız örneklerdir. Maddeye, üne, güçlüye verilen prim ve iltifatlar insanları ister istemez böyle olmanın üstünlüğüne ve saygınlığına inandıran toplumsal bir yanılgıdır. Zayıf kişi beğenilmenin, güçlenmenin, iltifat görmenin peşindedir. Prim almanın peşindedir.

En büyük güç ise, insanın kendi gerçek kimliğine razı olmasıdır.

   Öncelikle yaşamı içimizde düzensiz dalgalanan bir parçacık sanma yanılgısından kurtulmamız gerekiyor. Yaşamın içimizde moleküler parçacıklar halinde düzenli olarak hareket ediyor olduğunu fark ettiğimiz zaman yolu yarılamış oluruz. Sonrasında ise, bu durumda sakin kalıp, içsel uyarıları dinleyebilme haline ulaşmak gerekir.

Yani burada içsel bir atalet söz konusudur. Fiziksel olarak hiçbir hareketin olmaması değil, olası gereksinimlerin üstüne çıkmama halidir bu. Özel olarak planlanmış harekette bulunmamaktır, en iyi sonuçlara ulaşabilecek minimum hareketi aşmamaktır söz konusu olan. Daha Türkçeleştirmek gerekirse teslimiyet halidir. Ama sorgusuz bir teslimiyet değil, farkında olarak, sessizlikteki uyarıları duyarak oluşturulacak bir teslimiyet hali.

 

  Şimdilerde Yeni Çağ hareketinin tüm çekiciliklerinin insanları gerçek gelişim yolundan alıkoyan, dikkatleri başka yönlere çeken şeylere dönüşüyor olması hakkında anlatmaya çalıştıklarım. Özellikle enerjiler, astroloji, kristaller, kanal bilgileri gibi şeylerle ilgileniyorsanız, bunları kötülediğimi düşünmeyin. Süslenmiş ama içi kof olan yollardan sakınmamız gerektiği anlatmaya çalıştığım aslında.

 

     Biliyoruz ki, geçmiş dönemlerde her boyutta, seçilen her yolda bu dünya bir geçiş yaşamıştır. Atlantis uygarlığı dönemine bakacak olursak, birçok bilge denilebilecek kişinin bilinç seviyesinde müthiş bir “ben” saldırısına maruz kaldığını görüyoruz. Bu kişiler tüm bilgiye sahip olduklarını düşünmeye başlamış, buna inanarak ve “ben” diyerek kadim uygarlıkları mahvetmişlerdir.

    

  Şimdi de benzer başka bir geçiş devresindeyiz. Bu geçiş devresi kısaca “ben “ enerjisinin kişisel gelişim çalışmaları yapanları ele geçirmeye çalıştığı bir devredir.

Birçok üstat konumundaki ya da yakın konumdaki insanlar kendini beğenmiş, bencil, hırslı davranmaya başladılar. Onlar insanlara şifa verebileceklerini, içinizdeki kötü ruhları çıkarabileceklerini, sizi olumsuz enerjilerden kurtarabileceklerini ve size ruhsal bilgiler verebileceklerini söylüyorlar sürekli.

Kadim uygarlıkları yıkan “ben” enerjisi şimdi dünyamıza sızmaya çalışıyor. Ve kendimizi aydınlanma yolunda hizmet veren insanlar tarafından sahtekârlık ya da benzeri yakışıksız isimlerle anılırken buluyoruz.

 

  Kişisel gelişim adına bir yola giriyoruz. Ve deniyor ki bu yolda herkes farkındalığa ulaşacak. Yolun üzerinde birçok alternatif var. Kanallar var, ejderhalar var, melekler var, Reiki çeşitleri var, antenler var, dünyanın çekirdeğine uyumluyoruz diyenler var, çeşitli yöntemler var. Çılgınlık halinde öğlen tatilinde bir koşu alınan inisiyasyonlar, meleklerle yapılan danslar, çeşitli komiklikler. Ve en acısı, kişisel gelişim adına kandırılmaya programlanan insanlar tablosu çıkıyor ortaya. 

 

  Bir kenarda birisi bu piramitleri başınıza takarsanız, bilinmeyen sırlara ereceksiniz diyor. Bakıyorsunuz bir sürü insan başında piramitlerle dolaşıyor. Birileri meditasyona dalmış. Onlara demişler ki, eğer bunu yaparsanız bu ses sizi uyandıracak hatta filanca boyuta yükseltecektir. Böylece yükseleceksiniz ve geçmiş karmalarınızdan kurtulacaksınız. Başka birisi, bu kristalleri elinizde tutun ve onlara sizinle işbirliği yapması için izin verin diyor. Bir başkası ruhsal danışmanlık yapıyor. Ve sizi özel işlemlerden geçirebilecek bir ruhsal şifacı olduğunu iddia ediyor. “ anlat bakalım neden “ diye başlıyor. İlginç geliyor ve başlıyoruz anlatmaya...

Bazılarımız bunlara göz gezdirip yoluna devam ederken, bazılarımız takılıp kalıyor. Çünkü gerçekte tüm buralarda öğretilenler sadece kendimizi bir müddet için iyi hissetmemizi sağlayan şeylerdir.

 

  Anlatmak istediğim aydınlanma çağının büyüleyici unsurları olarak sunulan şeyler, birçok insanı gitmesi gereken yoldan alıkoyan ayartıcı şeylere dönüşmüş durumda.

Ve birçok insan kişisel gelişim ya da farkındalığa ulaşma adına kendilerini garip bir şamataya kaptırmış durumda. Hâlbuki kişisel gelişimde yapılması gereken öğretilere gücümüzü teslim etmek değil. Onların öğrenme deneyimimiz içinde yer almasına izin vermek sadece. Kişisel gelişim çakraların açılmasıyla veya mistik uygulamalarla gerçekleşmez. Bir takım guruların oturdukları yerden müritlerinin çakralarını açmaya çalışmakla insanlara farkındalık kazandırılamaz.

  Hangi uygarlık düzeyinde olursa olsun, kişisel gelişim süreci mevcut kültürde, belirli bir akıl gereğini öngörür. Söz konusu olan, insanın doğa ve toplum içinde kendi özgünlüğünün ayrımına varmasıdır. Bu da kendi sorumluluğumuzu alarak olur. Ortada insanları farkındalığa ulaştıran bir sihirli değnek falan yok, sadece taklitler var.

           

  Amacım ahlak dersi vermek değil. Bu doğru, bu yanlış, bu ahlaklı değil demek istemiyorum. Çok basit bir kriter var farkındalık. Eğer farkındalıkla hareket edersek yanlış yapma oranımız azalır. Farkındalık olmadan da herkes tarafından takdir edilen şeyler çok iyi yapılabilir. Ama farkındalık olmadan yapılanlar sadece gösteriş ve ikiyüzlülük olur ancak. Yapmacık bir hale getiren şeyler ise kişiyi özgürleştirmez, hapsederler. Dağılmış güçler, gürültüdür. Konsantre olmuş güç ise sessizliktir. Ay bulutların arkasındayken görünmez ama gerçektir ve vardır. Görünenin ardındaki görünmeyeni görmek ve yaşamımıza sahip çıkmaktır kişisel gelişim aslında.

Kişisel gelişim o öğretiden bu öğretiye seğirtmek ve kısa zaman dilimlerinde alınan bilgilerle çetele tutmak değildir. Kişisel gelişim kendimiz için neler hissettiğimizdir. Kendi bütünlüğümüzü kurabilmektir. Kişisel gelişimin vermesi gerekenler güven, mutluluk ve iç huzurudur. Birbirimize destek olmayı öğrenmek, nefretin yerine sevgiyi koyabilmektir. Kendimizi önemsemeyi öğrenmek, güveni geliştirmektir. Anlatmak istediklerimiz ve anlattıklarımızın arkasında durabilmektir. İnsanların sahip olduklarını değil, kendilerini olduğu gibi görebilmeleridir.

Seçimlerini özgürce yapabilmektir kişisel gelişim. Tokalaşmak için elimizi uzattığımızda “ merhaba ben ..... master “ demek değildir. Kanal bilgileri, muhtelif tebliğler hiç değildir. Bilgileri sezgilerimizle dinleyip beyin süzgecinden geçirmektir. Gizli kalmış güdülenme arzularına kapılmamaktır. Alınan bilgiler doğrultusunda kendini bütünden ayrı sanmak değil, kendini bilmektir. Kendi hayatımızı düzenlemek için emek vermeyi göze almak, yaşamımıza sahip çıkmak, sihirli bir değneğin gelip her şeyi iyileştirmesini umut ederek her öğretiden bir parçayla dengemizi bozmamaktır.

 

Önümüzde bir gelecek var, gelin geçmişle uğraşmaktan vazgeçelim. Ve geleceği yeni bir “eski geçmiş” yaratmak için yaşamayalım. Bu kez geleceği şekillendirelim ve geçmişin tekrarından kurtulalım. Değerlerimizi dar alanda tutmayalım. Mutluluğu kovalamayalım. Yaşayalım. O zaman mutluluk bizi bulacaktır zaten. Ve zarafetle yaşamın üstesinden gelebilecek ruha sahip olalım.

Gülüm Omay

Okunma 1562 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Fast Farkındalık Reiki'nin Tarihi »

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Yeni doğan Sünneti ve Yararları
  Yeni doğan Sünneti ve Yararları ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir.Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle sıralıyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?
  Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir? Çikolata kisti, endometriozis hastalığı sonucunda oluşan bir kist türüdür. Genel olarak endometriozis hastalığı olan birçok kadında çikolata kistine de rastlanır. Yumurtalıklar kadınlar için yumurta üretimi dışında pek çok hormon (andorjen, estrojen, progesteron vb.) salgılayarak çok önemli rol oynarlar. Endometriozisin yumurtalıklarda bulunması da yumurtalığı olumsuz yönde etkilemektedir. Rahim içi zarının, bir başka deyişle endometrium tabakasının rahim dışında (örneğin; karın boşluğunda, yumurtalıklarda veya vücudun herhangi bir yerinde) oluşmasına endometriozis deniyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm. Dr. Muhammed BARAN FENİLKETONÚRİ HASTALIĞI
  Uzm. Dr. Muhammed BARAN FENİLKETONÚRİ HASTALIĞI Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden, Uzm.Dr. Muhammed BARAN 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü Olması Sebebi İle Kalıtımsal Bir Hastalık OlanFenilketonuri Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazanda Beslenme Nasıl Olmalı
  Ramazanda Beslenme Nasıl Olmalı RAMAZAN BAYRAMINDA BESLENME NASIL OLMALI? NELERDEN KAÇINMALIYIZ? Özel Bir Nefes Hastanesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Diyetisyen Utku Begüm ÖZTÜRKLER Ramazan Bayramına Özel Önemli Açıklamalarda Bulundu! Bayramların en güzel yanı; aile ve akraba ziyaretleri, birlikte oturulan sofralar ve edilen sohbetler. Bu durumun tek sıkıntısı keyifli sohbetler esnasında ikramlardan ne kadar yediğimizi fark edemememiz, normalde yediğimizden çok daha fazla yememiz oluyor. Öyle ki tıka basa yediğimiz yemeğin sonunda hazımsızlık, mide yanmaları ve…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ZAMAN NEDEN BÜTÜN YARALARI SARMAZ?
  ZAMAN NEDEN BÜTÜN YARALARI SARMAZ? *Bir yerimizi kesersek genelde iyileşir. Bu yüzden ameliyata izin veririz. *Beynimizin iyileşmeye yönelik fiziksel bir mekanizma, bir bilgi işleme sistemi bulunur. *Yararlı şeylere bağlantı yapar, geri kalanını salıverir. *ACI ANILAR, iyileştirici bellek anı ağlarıyla bağlantı yapamaz. Soyutlanmış olarak depolanır. Daha yararlı ve uyumsal bir şeyle bağlantı kurması olanaksız olduğundan anı değişemez. Zamanın bütün yaraları iyileştirememesi bu yüzdendir. Bunlar zamanla donar. İşlenmemiş, acı anılar duygusal ve bazen fiziksel soruların temelini oluşturur.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm.Dr. Muhammed BARAN: Fenilketonuri Hakkında Bilgiler Verdi
  Uzm.Dr. Muhammed BARAN: Fenilketonuri Hakkında Bilgiler Verdi Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden, Uzm.Dr. Muhammed BARAN Kalıtımsal Bir Hastalık Olan Fenilketonuri Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?
  Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ? Özel Bir Nefes Hastanesi Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER; Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve vücudumuzda üretilmez. Bu nedenle besinler yoluyla yeterli miktarda almamız gerekir. Oksijenin dokulara taşınmasında gerekli olan hemoglobin yapımında gerekli olduğu için oksijen yaşam için ne kadar gerekliyse oksijenin kullanılabilmesi için demir de o kadar gereklidir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları"
  ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları" ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir. Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey
  Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey Burun estetiğinden (rinoplasti) sonra bakımınıza dikkat etmek, ameliyata hazırlanmak kadar önemlidir. Yeni burnun ve burun kemiklerinin tamamen iyileşmesi altı haftayı bulacaktır. Bu süre içinde hiçbir şeyin ters gitmemesi için fazladan dikkat edip son derece özenli bir bakım uygulamanız gerekmektedir. Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın
  Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeni sağlıklı bir yaşlanmayı getiriyor. Ancak bu standartların ömür boyu korunması gerektiğini altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, kişinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktörleri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi. Bitkilerin gücünden yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu belirterek bazılarını bildiğimiz, bazılarını ise ilk…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün
  Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen, Ramazan boyunca spora nasıl devam edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tügen, oruç tutarken spor rutinine devam etmenin önemini vurgularken, “Ramazan süresince spor yapmaya devam etmelisiniz. Sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmanız yeterli. Pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz'' dedi Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazan'da da herkesi spor yapmaya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin!
  Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin! Teksüt, Ramazan sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine su ve mineral kaybına en güzel cevabı veren ayranın tercih edilmesini öneriyor. Ayran, 7’den 77’ye her yaştan neredeyse herkesin tüketebildiği, suyla birlikte en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bununla birlikte Ramazanın sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
  Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın İnternette veya belirli noktalarda satılan sıvı zayıflama diyetleri hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla diyet ürünlerine ilgi artıyor. Çoğunlukla internette satılan sıvı zayıflama ürünlerinin vücuda verdiği zararlar konusunda uzmanlar uyarıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT!
  ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT! Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden Uzm.Dr.Muhammed BARAN Son Günlerde Sık Görülen ve halk arasında Beta mikrobu diye bilinen Bakteri hakkında halkı bilgilendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi
  OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL Plazma kinetikle prostat ameliyatı hastanemizde uygulanmaktadır. Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni teknoloji “Plazma Kinetik TUR” yöntemi ile tedavi ediliyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme…
  in Sağlık Add new comment
 • Kalbe K Vitamini Kalkanı!
  Kalbe K Vitamini Kalkanı! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, maydanoz, şalgam, bamya, peynir, yumurta gibi besinlerde bulunan K vitamini, damarlar gibi yumuşak dokularda kalsiyumun birikip kireçlenme yapmasını önler. Bu da damarlarda daralmayı engeller” dedi. Bazı yiyeceklerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini bilsek de, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek genellikle zordur. Kalp sağlığında beslenmenin rolü çok büyüktür. Kalbinizi korumanın yolu sağlıklı ve doğru besinleri seçmekle başlar. Medical Park Gebze…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun
  Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun Ramazanda ayında uzun süren açlık ve susuzluk hali düzenli egzersiz ve antrenman yapanlar için zorlayıcı olabiliyor. Değişen beslenme düzenine göre planlanan egzersiz programları ve bol sıvı tüketimiyle bu dönemde var olan kondisyon korunabiliyor. Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ramazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME
  Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME Sıcacık pideler, çeşit çeşit iftariyelikler, kalabalık ve mutlu sofralarla Ramazan geldi. Ramazan ayında beslenme açısından en önemli nokta optimal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada Ramazan orucunun uzun süren açlık sebebiyle vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı belirlenmiştir. Bu dönemde yine bu sebeple baş ağrısı ve hazımsızlık gibi minör, böbrek ve sindirim sorunları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ramazanda amaç, sağlıklı kalmak, yeterli ve dengeli beslenme düzenini sağlamaktır. Oruç tutma…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI
  RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI Ramazan ayı yaklaşırken başta beslenme ve uyku olmak üzere günlük alışkanlıklarımız değişiyor, fiziksel ve zihinsel aktivite seviyelerimiz farklılaşıyor. 30 gün boyunca sağlıklı olabilmek ve rahat oruç tutabilmek için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Neler mi? Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer açıklıyor... Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ile birlikte birçok alışkanlığın değiştiği bir aydır. Normalde 3 – 4 olan öğün sayısı azalır, uyku düzeni değişir.Vücudumuzu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır
  Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır Çocukların yalan söylemesi tek başına değil, çevresel ilişkilerle birlikte ele alınmalı ve çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenler araştırılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailenin çevresiyle iş birliği yapıp, çocuğa doğruluğun yararlarının, getireceği hazzın ve avantajların elle tutulur biçimde öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak ailelere önemli ipuçları verdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Düzenli Göz Muayeneleri Hayat Kurtarabilir
  Düzenli Göz Muayeneleri Hayat Kurtarabilir Araştırmalar, her yıl tüm dünyada milyonlarda insanın önlenebilir sebeplerden dolayı görme yetilerini kaybettiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Günü vesilesiyle, rutin göz muayeneleri sayesinde önlenebilir görme kayıplarının önlenmesinin yanı sıra, kanser, beyin tümörü, tiroit ve yüksek tansiyonun da aralarında bulunduğu pek…
  Read 336 times Read more...
 • Ameliyatsız Vajina sıkılaştırma
  Ameliyatsız Vajina sıkılaştırma Bugünün modern kadını cinselliğe son derece önem vermekte, cinselliğini doyurucu bir şekilde yaşamak istemektedir.
  Read 3949 times Read more...
 • Okul Döneminde Enerjik Olmak için %100 Meyve Suyu Tüketin
  Okul Döneminde Enerjik Olmak için %100 Meyve Suyu Tüketin Meyve suyunun sağlıklı beslenmedeki yerinin önemini her fırsatta belirten uzmanlar, çocukların ve gençlerin gün içerisinde bir bardak %100 meyve suyu tüketerek daha zinde kalabileceklerini belirtiyor. Yeni okul döneminin başlaması ile uzmanlar, günün çoğunluğunu okulda geçirecek olan öğrenciler için enerji deposu…
  Read 701 times Read more...
 • Boyunda ki Ağrı Başınıza İş Açabilir
  Boyunda ki Ağrı Başınıza İş Açabilir Bir çok kişinin sorunu olan bölgesel ağrılar zaman zaman yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyebiliyor.INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz sıkça karşılaşılan boyun fıtığı konusunda çok önemli bilgiler verdi. Üst (boyun) omurganızda bir disk problemi nedeniyle meydana gelen, rahatsız edici boyun…
  Read 194 times Read more...
 • Kozmetik Ürünlerdeki Alerji Tehlikesine Dikkat
  Kozmetik Ürünlerdeki Alerji Tehlikesine Dikkat Kozmetik ürünler, günümüzde kadınlar için olmazsa olmaz. Kimisi bu ürünleri her gün aktif olarak kullanırken, kimisi de yalnızca özel günlerinde tercih ediyor. Ancak kozmetik ürünler içeriği sebebiyle vücudun alerjik tepki vermesine zemin hazırlayabiliyor. Central Hospital’dan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeyneb…
  Read 350 times Read more...
 • Süt
  Süt Çocukluk döneminde asla ihmal edilmemesi gereken bu gıda zehirlenme ve kadın hastalıklarına da iyi geliyor. HER DERDiN DEVASI SÜT Özellikle çoçukların gelişiminde önemli rol oynayan süt her derde deva. Süt mideye, zehirlenmeye ve kadın hastalıklarına iyi geliyor...
  Read 3315 times Read more...
 • İslamda Dövme Yaptırmak, Abdest ve Gusul
  İslamda Dövme Yaptırmak, Abdest ve Gusul Dövme, insan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil demektir. İnsanlar, çok eski zamanlardan beri vücutlarının çeşitli yerlerine dövme yaptırmışlardır. Bugün bu adet, yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika’da bazı gençler bunu bir “süs” şeklinde yaparken, yurdumuzda da birtakım havai gençler…
  Read 1839 times Read more...
 • Ayla İçin Nefesler Tutuldu
  Ayla İçin Nefesler Tutuldu Eleştirmenler tarafından, “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde, son yıllarda ülkemizden çıkan en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen AYLA için nefesler tutuldu. 92 ülkenin başvurduğu bu prestijli ödül bölümü için ilk 9 film, 18 Aralık tarihinde açıklanacak. Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin…
  Read 525 times Read more...
 • Zeytin Çekirdeğini Çöpe Atmayın, Yutun!
  ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİ ÇÖPE ATMAYIN,YUTUN ! Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL ,’ Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın.’dedi. Zeytin, kullanım alanı o kadar geniş bir meyvedir ki ülkemizde bile özel bir kanun ile zeytin…
  Read 1042 times Read more...
 • Bu Belirtiler "İnme" Sinyali Olabilir!
  Bu Belirtiler "İnme" Sinyali Olabilir! Halk arasında “felç” olarak bilinen inme, dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak 2. sırada yer alan bir hastalık grubu. Tüm dünyada her 2 saniyede 1 kişi, bir yılda 17 milyon…
  Read 475 times Read more...
 • Çocuklara Cinsel İstismarda Rakamlar Korkutucu!
  Çocuklara Cinsel İstismarda Rakamlar Korkutucu! Yapılan incelemelere göre sadece bu yıl içinde 3 bin 567 çocuk istismarı haberi yayınlandı. Son günlerde yaşanan üzücü olaylardan sonra pedofili (çocuk istismarı) tekrar Türkiye gündemine geldi. Öyle ki her 4 saatte 1 çocuk cinsel istismara uğramakta. Çocuk istismarı vakalarının…
  Read 1071 times Read more...
 • "İtaat" Kavramı Spekülasyonları
  "İtaat" Kavramı Spekülasyonları İnsanın ve insani ilişkilerin varolduğu her zeminde varlığından söz edilen “itaat kavramı”, kullanıldığı yerler itibariyle şu anlamlara gelmektedir: Yumuşamak, ele gelmek, alışmak, yatışmak, boyun eğmek, başkasının üstünlüğünü kabul etmek, muvafakat etmek, bir şeye gücü yetmek, nafile ibadet etmek, teşvik etmek,…
  Read 1118 times Read more...
 • Siemens’ten Akıllı Elektrikli Süpürgeler
  Siemens’ten Akıllı Elektrikli Süpürgeler Siemens Ev Aletleri, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren AB enerji etiketi uygulamasının yeni kriterlerine uyumlu, yepyeni elektrikli süpürgelerini pazara sunuyor. Siemens, Q8 serisi bu yenilikçi elektrikli süpürgeleri ile evlerde temizlik alışkanlıklarını değiştiriyor. Temizliğe hız katan akıllı autoControl teknolojisine sahip Siemens’in yeni…
  Read 550 times Read more...
 • Doç. Dr. Sultan Tarlacı, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde
  Doç. Dr. Sultan Tarlacı, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde Nöroloji, beyin, sinir bilim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sultan Tarlacı, Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi kadrosuna katıldı. Türkiye’nin tanınmış nöroloji uzmanlarından Doç.Dr. Sultan Tarlacı, Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi kadrosuna katıldı.
  Read 638 times Read more...
 • Çocukları Sigaradan Korumak İçin En Önemli Görev Anne Babalara Düşüyor
  Çocukları Sigaradan Korumak İçin En Önemli Görev Anne Babalara Düşüyor Günümüzden toplum sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan sigarayla mücadelede bilinç yaratmak büyük önem taşıyor. Sigaradan en büyük zararı gören bebek ve çocukları korumak için anne babalara büyük görev düştüğünü söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Mehmet Fatih Yiğit, “Çocukların…
  Read 252 times Read more...
 • Bademin 9 Önemli Faydası
  Bademin 9 Önemli Faydası Bir avuç badem sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. İçeriğinde barındırdığı tekli doymamış yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve magnezyum, kalsiyum gibi minerallerle sağlık dostu olan badem tok tutuyor, ara öğünlerde meyve ile tüketildiğinde de kan şekerini dengeliyor. Kilo kontrolünü sağlamada…
  Read 312 times Read more...
 • Burunla çenenin çarpıcı ilişkisi
  Burunla çenenin çarpıcı ilişkisi Burun ve çene ucu estetiği arasındaki ilişki, estetik yüz hatlarının belirlenmesinde oldukça etkili. Nasıl mı? Rinoplasti Merkezi'nden Op.Dr. Bülent Koç anlatıyor:Yüzyıllardır sanatçılar, şairler, filozoflar tarafından tartışılan ve herkesi büyüleyen konu….Antik yunan heykeltıraşları, Leonardo Da Vinci güzellikten ‘’ideal artistik oranlar’’ oluşturarak…
  Read 1036 times Read more...
 • Çocuklardaki Postür Bozukluğunun 4 Sebebi
  Çocuklardaki Postür Bozukluğunun 4 Sebebi Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu görülür. En çok görülen sorunlar kürek kemiği pozisyonundaki problemler, bel çukurunun aşırı artışı ve sırttaki yuvarlaklığın aşırı artmış olmasıdır. Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, çocuklardaki postür bozukluğunun sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:…
  Read 335 times Read more...
 • Karakafes Otu
  Karakafes Otu Orjinal Adı Symphytum officinale Diğer Adları Eşekkulağı Hodangiller familyasındandır. Anayurdu Avrasya olup ülkemizde Kuzey Anadolu'da yetişmektedir. İ20 cm'ye kadar boylanabilen, çokyıllık otsu bitkidir. Karakafesotunun toprakta 3 m. ve hatta daha derine kadar inen kalın ve uzun, rizomlu bir kökü vardır.…
  Read 3058 times Read more...
 • Soğuk Algınlığından Sonra En Çok Belimizden Rahatsızız
  Soğuk Algınlığından Sonra En Çok Belimizden Rahatsızız Bel ağrısı, erişkinlerin yüzde 80’inden fazlasının hayatlarında en azından bir defa yaşadıkları bir şikayet. Bir aydan sonra geçmeyen şikayetleri dikkate almak ve ağrının altında yatan nedeni belirlemek gerekiyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa…
  Read 601 times Read more...
 • Yemekten Sonra Meyve Tüketmeyin!
  Yemekten Sonra Meyve Tüketmeyin! Dr.GÖNÜL ATEŞSAÇAN,'Bilinçsizce yapılan ve alışkanlıklarımızı değiştirmeden yaptığımız diyetlerin bitiminde kilo alınması kaçınılmazdır.'dedi. Diyetlerde önümüzdeki yiyecekler alınır ve yerine yenileri konulur. Bunun mantığını kavrayabilirsek, neden bazı gıdaları yemeliyiz ve neden bazı gıdaları yememeliyizi iyi bilirsek , bir süre sonra kısıtlamaya gerek…
  Read 989 times Read more...
 • Şeker tüketimini azaltmaya çay ve kahveden başlayın
  Şeker tüketimini azaltmaya çay ve kahveden başlayın Fazla şeker tüketimi; diyabet, kalp-damar hastalıkları, obezite ve katarakt başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Şeker dendiğinde akla ilk olarak sofra şekeri ya da şekerlemelerin geldiğini belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Oysa doğadaki…
  Read 579 times Read more...
 • Göz Altı Morlukları
  Göz Altı Morlukları Gözaltı morlukları son zamanlarda kozmetik dermatolojide giderek artan şikayet konusu olmaya devam etmektedir. Göz altı morluklarına çözüm bulabilmek için öncelikle problemin nereden kaynaklandığının iyi anlaşılması ve tedavilerin bu doğrultuda planlanması gerekir.
  Read 1646 times Read more...
 • Kışın Uyanmakta Zorlanıyor Musunuz?
  Kışın Uyanmakta Zorlanıyor Musunuz? Havaların erken kararması, soğuk olması, bir ısınmak bir üşümek, hava daha karanlıkken yataktan çıkıp işe, okula gitmek ve gece uykusunun yetmemesi hemen herkes için aynı sorunu davet ediyor: Kimse uykusunu alamıyor ve uyandığında hemen herkes yorgun ve bezgin halde! Bu…
  Read 481 times Read more...
 • Kronik Yorgunluğa Karşı ‘Ozon’
  Kronik Yorgunluğa Karşı ‘Ozon’ Virüs ve bakterileri öldürmede oldukça etkili bir gaz olan ozon, sağlık alanında da önemli bir role sahip. Tıpta pek çok hastalığın iyileşme sürecinde etkisi olan ozon terapisinin özellikle hastanın enerjisini ve bilişsel düzeyini olumlu etkilediği için ileri yaşlarda daha verimli…
  Read 337 times Read more...
 • Doğru Bilinen 7 Yanlıs!
  Doğru Bilinen 7 Yanlıs! Diyet yapmak, sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve verilen kiloları geri almamak zayıflamak isteyen herkesin dileğidir.Diyet yaparken doğru sandığımız 7 yanlışı İpek Ağaca açıklıyor.
  Read 1774 times Read more...
 • Histerosalpingografi
  Histerosalpingografi Özet Histerosalpingografi (HSG) infertilite bölümünde sık yapılan ve önemi giderek artan bir incelemedir. HSG bir X-ray işlemidir; uterus ve Fallop tüpleri içindeki yapışıklıkları ve oluşumları ayırt etmeye ve tüplerin açıklığını belirlemeye yardım eder. HSG rahim ve tüplerle ilgili herhangi bir…
  Read 7231 times Read more...
 • Soğuk Hava Prostatı Tetikliyor
  Soğuk Hava Prostatı Tetikliyor Erkeklerin yaşam kalitesini olumsuz yönden etkileyen prostatın en sık görülen rahatsızlığı prostat büyümesi. Liv Hospital Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci soğuk havaların prostatı tetiklediğini vurgulayarak dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı. Prof. Dr. Muammer Kendirci “Soğuktan mümkün olduğunca kaçının.…
  Read 495 times Read more...
 • Kasık Fıtığında Klasik Açık Cerrahi Ve Laparoskopik Yöntemler
  Kasık Fıtığında Klasik Açık Cerrahi Ve Laparoskopik Yöntemler Fıtık kavramı organ ve dokuların kendilerini sınırlayan duvarlardaki zayıf noktalardan dışarıya doğru bir yol oluşturması ve bulunmaları gereken yerden taşmaları olarak ifade edilebilir. Kasık fıtığı ise karın boşluğu içinde bulunan ince barsak, kalın barsak, omentum (karın içindeki yağlıdoku) gibi organların,…
  Read 481 times Read more...
 • Gelincik
  Gelincik Orjinal Adı Papaver rhoeas Diğer Adları Angülü, Gelingülü, Gelinotu Gelincikgiller familyasının örnek bitkisidir. Ülkemizde kırlarda, ekin tarlalarında, yol ve bahçe kenarlarında oldukça yaygın olarak yetişir. 60 cm'ye kadar boylanabilen, bir ya da kimi zaman ikiyıllık otsu bitkidir.
  Read 3356 times Read more...