kadinlarguzeldir.com

loading...

Dinimizi Sorgulamak

İnsanlığın hayat süreci iki soruyla şekillenir. Bu sorular neticesinde ya var olan aynen devam eder ve donukluk ortadan kalkmaz ya da sürekli bir gelişim ve canlılık ortaya çıkar. Nasıl sorusu, her zaman uygulana geleni, şekli açıdan tanımlama ihtiyacıyla sorulur. Buradaki çaba, eylemi şeklen tanımak içindir. Ancak niçin sorusu, yapılacak olanın ya da yapılmış olanların amacını ve sonucunu ortaya koymak için sorulur. İşte bu ikinci soru, hareketi ve var olan duruma karşı alternatif bir gelişimi ya da iyi olanı daha ileri bir seviyeye getirmeyi amaçlar.
Her açıdan durağan ve geri kalmış toplumların hayatları üzerine yapılacak basit bir kritikle bu toplulukların, ağırlıklı sorusunun “nasıldan” ibaret olduğunu görürüz. Ağırlığı öncelenmiş olan bu soru şekli, taklide dayalı ve sömürüye mahkum edilmiş toplumların kavrayış gelişimidir! Getirisi ise tadil-i erkana uygun köleliktir.
Ancak “niçin” sorusu ise öze müdahale eder ve yapılan davranışların şekli akışı yerine içeriğini inceler. Uygulananın ne getirip ne götürdüğünü, borazanın ne adına öttürüldüğünü ortaya koyar. Sancılar da bu zamanlarda ortaya çıkar. Hayat diliminizde bin kere nasıl sorusunu sorsanız başınız ağrımaz ancak niçin sorusuyla beraber ayrışma/ayrıştırma kendiliğinden ortaya çıkar. Bu yüzdendir ki etrafınıza baktığınız zaman nasılı soranların değil de niçini soranların üzerinde cendere oluşturulduğunu görebilirsiniz. Otorite sahiplerinin süregelen tahakkümleri karşısında verilen emri sıhhatli uygulama noktasında sorulan sorular, işte bu nasıllardır ve nasıllar hiçbir zaman efendileri rahatsız etmediği gibi soruyu soranları da rahatsız olmaktan kurtarmıştır! Ancak niçin sorusu –ki tamamen irdeleme ve başkaldırıdır aynı merhameti ve hoşgörüyü görmemiştir. Nereye bakarsanız bakın böyledir. Devletin işleyişinden tutun en küçük idari birime kadar, büyük büyük cemaatlerden tutun da kenar mahalle medreselerine kadar böyledir. Bu kadar birikmişe ve dokunulmaza ancak nasılla yaklaşmanıza izin verilir niçinle değil.
Çünkü beşeri sistemler ancak nasıl sorularının sonuçlarıyla ayakta tutulabilirve bu yüzden niçinin kabuk parçalayıcı dinamizmine izin verilmez. Halbuki ilahi sistemde niçin önceliklidir ve hiçbir zaman nasıl sorusunu niçin sorusunun önüne almaz. Eğer tersi bir durum varsa o zaman bir altüst edilmişlik hakimdir ve muhakkak ki ne adına sahiplenilirse sahiplenilsin o sistemin müntesipleri de altüst olmuşlardır. Yaşadığımız Müslümanlığın da altüst edilmiş olması zaten buna verilecek en güzel örnektir. Ortada bir Müslümanlık var ama sefalet, cehalet, uyuşukluk, korkaklık ve çıkarcılığın bu Müslümanlıkla oluşturduğu bağ en ilkel görüntülü toplumlarda bile yoktur.
Peygamberler, toplumlarını ihya etme noktasında hiçbir zaman nasıl sorularıyla işe başlamadılar. Çünkü niçini sormayan ve karşılığını alamayan toplumların nasılları, bir ıslah proğramı ortaya koymaz. Pek aşikar görüldüğü gibi niçinini terk etmiş ve nasıldan başka sorusu olmayan islami coğrafyanın, inişli çıkışlı islami görüntüleri olmakla beraber genel anlamıyla cahili bir hayattan başka ortaya koyacağı bir varlığı yoktur. Bunu test etmek için fazla uğraşmadan sadece etrafımızdaki insanların bilgilenme kaynaklarına ve hayat tarzlarına bakalım. Sonucun nasılla olan bağlantısı kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Bu soru tekniği ve tarzı sadece bu yüzyılın türedi bir bilgilenme kaynağı değildir. Bütün İslam kılıklı ve İslam dışı toplumların tarihi seyri içinde sorduğu ve sormaya mecbur bırakıldığı sorudur. Çünkü nasıl sorusu rahatsızlık verici değildir. Araştırma alanları oldukça geniştir ve bu oyalama amaçlı araştırmaların sonucu ortaya koyacağı yenilikler yüzeydeki boyanın değişimiyle ya da muhafazasıyla ilgilidir. Ancak bu buluşların ve yeniliklerin mevcut olan zulme karşı söyleyeceği hiçbir şey yoktur.
Bu yüzden bu güne kadar nasıl sorusu üzerine yapılan araştırmaların getirilerine bir bakarsanız daha iyi amel işleme ve bu amelleri müstekbirlerin çıkarları doğrultusunda pazarlayan sayısız eser ve isim görürüsünüz. Abbasi ve Emevi ilim havzalarında oluşan binlerce ciltlik eserin içinde islamın şeklen nasıl yaşanacağına dair her şeyi bulursunuz. Ancak Abbasi ve Emevi saltanatına ve bu saltanatların zulümlerine Kur’an’ın ne dediğini asla bulamazsınız. Çünkü burada niçin sorusu devreye girmektedir ve bu soru tarih boyunca birçok faziletli ismin can vermesine ve dillerinin kesilmesine sebep olmuştur.
Onun için niçini sormak yerine maslahat gözetilmiş, vahiy bazıların göz hapsine alındığı için de ictihat kapısı kapatılmıştır. Artık düşünmek yasaktır. Çünkü bu kadar alim, hoca, evliya benim kıyamete kadar olan sorunlarımı tesbit etmiş, rüyamda gördüğüm asansörün ne anlama geleceğini yedi yüz sene önce haber vermiştir! Bu basitleştirme mantığı ve kavrayış fukaralığının ortaya koyduğu mecburiyetinin arkasından delil ve ibret kaynakları da değişime uğrayacaktır şüphesiz.
Artık Taif’teki ayağı kanlı ve muhasara altında acı çeken bir peygamberi örnek alamazsınız. Bilal’in taşlar altında kalışına rağmen zulme meydan okuyuşunu ve sabırla devam ettirdiği kararlılığını ilke edinemezsiniz. Duyduğu birkaç ayetle islamın ilk şehidi olan Sümeyye sizi o kadar ilgilendirmez bile… Çünkü nasıl sorusu kutsalımızı değiştirmiştir. Artık Osman Gazi’nin odada bulunan Kur’an için sabaha kadar yatmadığını ve ayakta dikildiğini dinlersiniz. Ancak şeref timsali(!) bu hareketi övgüyle anlatırken, Allah’ın geceyi kulları için istirahat gayesiyle yarattığını ve yatarken kendisine vahiy gelen bir peygamberi hesaba katarak bu hareketin övünülecek bir yanının olmadığını düşünemezsiniz.
Yahut da Buhari’nin her hadis için iki rekat namaz kılıp bir boy abdesti aldığını dinlerken “bu yüce takva!” karşısında “Bunların ayağının tozu olamayız” derken -gerçekten de İslam coğrafyası amerikan askerlerinin ayağının tozu altındadır- her hadis için ayrılan namaz ve boy abdestlerine harcanacak toplam sürenin ve Buhari’nin ömrünün bu süreyle ne kadar uyumlu olduğunun hesabını bile yapacak kadar –inancınıza zarar gelir endişesiyle– düşünme cesaretine sahip olamazsınız. Ashab-ı Kehf’in mağarasını, sayısını ve köpeğinin adını, nasıl uyuduklarını sorar da niçin mağaraya kaçtıklarını bir türlü sormaz ve düşünemezsiniz. Soramazsınız çünkü size ancak nasılı sorma hakkı tanınmıştır. Onun için Meryem Suresi’nden alınacak ders sadece üzerine hurma dökülen bir kadın ve bu hurmanın verdiği doğum rahatlığı gibi uyduruk bir tıbbi tavsiyedir sadece. Peki Meryem kimdir, niçin ailesinden ayrılmıştır, niçin susması emredilmiştir, niçin alemlerin kadınlarına üstün kılınmıştır?
İşte bize lazım olan soru niçin sorusudur. “Nasıl bir Müslüman olmalıyımdan” önce “niçin Müslüman olmam” gerektiği daha önceliklidir. Çünkü niçin sorusu İslamın önüne iman denilen mükemmel bir altyapı koyar. Bu yapı oluştuğu zaman İslamınız size ve etrafınızdakilere hayat verir. Aksi taktirde hayat vermek yerine ilk önce sizi zehirler ve kendi ellerinizle kendi inancınızı iptal etme yoluna gider ve amellerinizi boşa çıkar. Delil mi?…
İşte yeryüzünde hayatı Allah’ın istediği noktada inşa etme yolunda iflas etmiş üç kıta dolusu Müslümanlığımız. İşte sistemin bugüne kadar uyguladığı sindirme politikası karşısında içine düştüğümüz tesettür sefaleti… Hanım kardeşlerimize nasıl örtünecekleri yerine niçin örtünmeleri gerektiği anlatılmış olsaydı, örtü ayetinin bu kadar ucuza gitmeyeceği ve savunulacağı muhakkaktı. Ne acıdır ki bu bilinçlenme noksanlığı neticesinde tesettür, Fethullah Gülen’in teferruatları arasına karışırken, Tekbir’in Karuni çıkarları arasında da kapitalizme kurban gitmiştir.
Bu yüzden nasıl namaz kılacağımızı, oruç tutacağımızı, hac yapacağımızı sormadan önce bunların amacını ve dışa dönük yansıyışını ortaya koyan “niçin yapmalıyız” sorusunu kendimize sormalıyız. Her sene binlerce insan hacca gider ve kendilerine yüzlerce din görevlisi uygulamada sıkıntısı doğmasın diye eşlik eder. Ancak tavafın nasıl olacağı, kurbanın nasıl kesileceği, şeytanın nasıl taşlanacağı anlatılırken haccın niçin olduğu ve bu eylemlerin niçin yapıldığı anlatılmaz. Bu yüzden şeytan taşlayıp hacı olan Müslümanlar, döndükleri zaman hala aynı şeytani düşünce ve sistemlerin peşinde olmakta dün taşladığının bugün yanında yer almaktadır. Bunlar nasılı bol ama niçini olmayan hayatımızın karşımıza koyduklarıdır.
Bu sebepledir ki niçin sorusunu sormalıyız. Aksi taktirde önümüze koyulanların mahkumiyetinden başka bir kaderimiz olmayacaktır. Çünkü kurulu ve birilerinin insanlık üzerindeki tahakkümünü icra eden düzenler bunu istemektedir. Bu isteği de en mükemmel şekilde gerçekleştirebilecekleri kaynakları da inandığımız dinin ifsad edilmesiyle olacaktır ki maalesef başımıza gelenler de bu ifsad edilmişliğin sonucudur. Allah, akletmeyen toplulukların pislikten kurtulamayacağını bildirmektedir. Akletmek de ancak niçin sorusunu sormakla ve Kur’an’ın buna vereceği cevapla olacaktır.
Bu soru zincirini iyi takip eden insan, muhakkak ki nasıl diriltileceğini sormaktan önce niçin yaratıldığını sorması gerektiğini görecektir. Önceliklerin ikinci plana atıldığı durumda yapılacak her çaba boş ve zararla dolu olacaktır. Zaten İslam adına bugüne kadar ortaya koyulanların sürekli iflas ediyor olması da bunun göstergesidir. Şu soruyu her Müslüman mutlaka kendisine sormalıdır. Niçin peygamberin on üç yılda inşa ettiği topluluk asırlar sonra da olsa bir daha ortaya çıkmamıştır?
Bunu çözmek için mutlaka bu sorgulayamama zavallılığından kurtulmamız gerekmektedir. Evet nasıl namaz kılacağımızı yüz kere sorar ve duyarız ama nasıl bir itikada sahip olacağımızı ne sorarız ne dinleriz. Çünkü büyüklerimiz bize güzel bir itikat bırakmıştır! Niçin diye bir soru sorulamadığındandır ki tevhid tecvidin arkasında, itikat amellerin gerisinde, şuur taklidin gölgesinde kalmıştır.
Bu karabasanların altında ise üzerine zillet yazılmış bir toplumdan başka bir şey kalmamıştır. Niçin Cuma namazı, niçin oruç, niçin hac bunlar mutlaka sorgulanmalı ve bizi götürmek istediği nokta mutlaka kavranmalıdır. Saydığım bu birkaç ibadet şayet içeriğini yitirip bir alışkanlığın devamı haline gelmişse bu amelin ne bireye ne topluma hiçbir hayrı yoktur ve Allah, “komşular alışverişte görsün zihniyetine” asla bir hayır ve berat vermeyecektir.
Ne acıdır ki tevhid kaybolunca mescidler bile Allah’tan başka ilahların tanındığı, onaylandığı mekanlar haline gelmekte, Allah’a savaş açan zihniyetlerin bekasına ve geleceğine dua edilmektedir. Sorunları dile getirmek yerine “Süneyle mücadele teknikleri” anlatılmakta ama tesettürümüze musallat olan süneler ve süne zihniyetlilere karşı diller kımıldamamaktadır. Orucun fazileti üzerine ciltler dolusu kitap yazanların, insanların emeği üzerine oturarak yeryüzünü açlığa yani mecburi oruca mahkum edenlere ve onlara destek olanlara karşı ortaya koyduğu suskunluk, İslam’ın hangi esasıyla bağdaşmaktadır..
Birilerinin ister hoşuna gitsin ister gitmesin ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Bilinçsiz ve sorumsuzca yapılan ibadetlerin insana yük olmaktan başka hiçbir getirisi yoktur ve bugün müslümanım diyerek bilinçsizce oruç tutanların orucunun, cezaevlerindeki ateistlerin tuttukları ölüm orucu kadar bile değeri yoktur. Niye mi? Beğenmediğimiz bu insanların orucu, onları batıl da olsa inandıkları değer uğruna ölüme kadar süren bir direnişe götürmektedir.
Peki hak din mensubu Müslüman, niçin okulun kapısında peruğa muhtaç kalmaktadır? Düşünce dünyamız kangrenli bir hale gelmiştir. Bu hastalıklı fikirlerle beraber sağlam kalan-ki varsa- yanlarımızı yaşatabileceğimiz yanılgısından bir an önce kurtulmamız gerekmektedir. Bunun için de ilk önce gerek dayatma ve gerek kendi kabullerimizle hayat tarzımız haline gelen düşünce ve davranışlarımızı bu kanserli hücrelerden kurtarmak için bol bol niçini kullanarak elimizdekileri sorgulamalıyız.
İnanıyorum ki dışarıdaki delileri kovalamadan önce kendi içimizde deliliklerin bolca bulunduğunu görecek ve bu marazın önce kendi üzerimizden atılması gerektiğini anlayacağız. Bu hareketimiz şüphesiz tertemiz bir başlangıcın ilk adımları olacaktır. Temiz bir başlangıç ise hiç şüphe yok ki bilgiyi bulanmadan almamıza ve tanımamıza yarayacaktır. Fayda sağlayacak olan da bu değil midir? Zaten Allah, “Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz” derken, aynı zamanda da temiz olmayan bir aklın kitaptan herhangi bir nasibe erişemeyeceğini de bildirmiyor mu? Ancak, temiz aklın muhafazasını sağlamanın yolu da sürekli, niçin sorusunu nasıl sorusunun önüne koymaya başlamakla olacaktır

"Yayınladıklarımız, Kur'an dan çıkarımlarımızdır, Doğruluğunu Kur'an dan teyit ediniz.

 Eğer Kur'an'ı yeniden okumanıza vesile oluyorsa;

İş tamamdır, bizi görmezden gelin."

vekuran.blogspot.com.tr

Okunma 504 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Güzellik Tüyoları
  Güzellik Tüyoları Baharda yeşillenen doğayla birlikte uyanan yenilenme isteği, güzellik arayışlarını da beraberinde getiriyor. Fazla kilodan göz çevresi kırışıklıklarına kadar baştan ayağa yenilenme ve gençleşme arayışının bu mevsimde artış gösterdiğini belirten Acıbadem Bakırköy Hastanesi Uzmanları, düzenlenen “Bahar Güzelliği” isimli bir etkinlikte, katılımcıların sorularını yanıtladılar… Vücudumuz zamana yenik düşebiliyor. Tüm diyetlere rağmen kurtulamadığımız inatçı yağlardan, göz çevremizdeki kırışıklıklara, dişlerimizdeki yıpranmadan, yorgun bakan gözlerimize kadar... Küçük görünmekle birlikte mutsuzluk yaratabilen bu problemlerin üstesinden günümüzde…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Kalp Krizi Geçiren Aşka Ara Versin!
  Kalp Krizi Geçiren Aşka Ara Versin! KALBİNE STENT TAKILANA BİR HAFTA CİNSELLİK YASAK! Kalp krizi genç yaşlı dinlemiyor, günümüzde her yaştan insanı tehdit ediyor. Medical Park Fatih Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Bitigen, sağlıklı yaşam tarzı ile felç ve kalp krizi riskinin yüzde 80 oranında azaltılabileceğini belirterek, “Hastalar krizden sonra, ‘Cinsel hayatıma nasıl devam edebilirim?’ diye soruyor. Çapkınlık kesinlikle yasak, hafif kalp krizi geçirene bir hafta sonra cinsellik serbest” dedi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Parfüme Dair Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
  İş görüşmesine giderken neden parfüm kullanılmamalı? Havaya parfüm sıkıp altından geçmek doğru yöntem mi? Parfümün sahte olduğu nasıl anlaşılır? Kahve kokladıktan sonra parfüm alınır mı? Koku ve parfüme dair doğru bildiğimiz yanlışlar, İstanbul Nişantaşı’nda MAJİ Luxury Event konsepti ile aylık etkinlikler düzenleyen MAJİ Gallery & Decorist’te ünlü koku uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün verdiği Kokunuz İmzanız’dır Semineri’nde yanıt buldu.
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Yoganın Çocuklar İçin 10 Faydası
  Yoganın Çocuklar İçin 10 Faydası Çok uzun bir süre yoga sadece yetişkinlerin yaptığı bir uygulamaydı ve yetişkinler daha iyi bir vücut pozisyonuna sahip olmaktan stres seviyelerini azaltmaya kadar yoganın birçok faydasını gördüler. Yoga yapmayı çocuklara da öğretince yoganın çocukların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı için birçok faydası olduğu farkedildi. “Acaba çocuk yogası benim çocuğum için de uygun mu?” sorusunu soran ebeveynler yoganın çocukları için birçok faydası olduğuna emin olabilirler. Yoganın, her yaş için sayısız…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Mevsim Geçişinde Boğaz Ağrılarına Dikkat
  Mevsim Geçişinde Boğaz Ağrılarına Dikkat Boğaz ağrısı, genellikle bademciklerde iltihap oluştuğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da etkilendiğinden hastalıklara yakalanma riski büyüktür. Bunların yanında polenler, hassas bünyeye sahip kişilerde alerjik reaksiyonları arttığından boğazda ağrı ve kaşıntı durumu da sık sık karşılaşılmakta. Peki ya bu ağrıları en hafif…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Hamileliğiniz Ağrılarla Geçmesin
  Hamileliğiniz Ağrılarla Geçmesin Hamilelik sürecinde annelik heyecanının yanında vücutta birtakım hormonal ve anatomik değişimler yaşanıyor. Günden güne hissedilen bu farklılıklar kas iskelet sisteminde fonksiyon bozukluklarına neden olarak hamilelik dönemini ağrılı bir sürece dönüştürebiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz. Dr. Nurten Korkmaz, hamilelik döneminde ortaya çıkan ağrılar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yüzdeki Ani, Kısa Süreli ve Keskin Ağrılara Dikkat!
  Yüzdeki Ani, Kısa Süreli ve Keskin Ağrılara Dikkat! Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek’e konulan teşhisle gündeme gelen Trigeminal Nevralji, yüz bölgesinin duyusunu sağlayan sinirin dallarının tutulmasıyla ortaya çıkıyor. Hastanın yüzünde çok kısa süreli, keskin ve ıstırap verici dayanılmaz ağrılar oluşuyor. Halk arasında “Delirten hastalık” ya da “intihar hastalığı” olarak da bilinen hastalık, ilaç tedavisinden mikrocerrahi olarak sinirin serbestleştirilmesine kadar çok farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Demir Eksikliği Çocuklarda Davranış Bozukluğuna Neden Oluyor
  Demir Eksikliği Çocuklarda Davranış Bozukluğuna Neden Oluyor Dirim Yaşam Akademisi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Elmas, yaşamsal gereklilikteki bir element olan demirin eksikliğinin, çocuklarda yol açtığı sorunlar hakkında önemli bilgiler verdi: ANNE KARNINDAYKEN ETKİLEMEYE BAŞLIYOR “Demir eksikliğinin gelişen beyin üzerine etkileri anne karnında başlıyor. Gebelik sürecinde yetersiz demir depoları olan annelerin bebekleri ile normal depoları olan gebelerin bebekleri karşılaştırıldıklarında; öğrenme, hafıza ve davranış gelişiminde rol oynayan beyinsel nörotrofik faktör daha düşük oranda. Demir eksikliği ağırlaştıkça…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Zekası Kadar Güzelliğiyle de Dikkat Çekti! (Sophia)
  Zekası Kadar Güzelliğiyle de Dikkat Çekti! (Sophia) Yapay Zeka Gerçek Güzellik Merakla beklenen yapay zeka Sophia, sonunda Türkiye’ye geldi. İnsana en çok benzeyen robot olarak tarihe geçen Sophia, Watsons tarafından yapılan makyajıyla katılımcıların beğenisini toplayarak güzelliğiyle de dikkat çekti. Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketinin 2015 yılında etkinleştirdiği Sophia, bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup’ta merak edilen soruları sahneden yanıtladı.
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Onlarınki ‘ORGAN’İK Bağ!
  Onlarınki ‘ORGAN’İK Bağ! Emine Hanım kızına böbreğini verecekti. Ancak doktorlar devreye girdi, kızı yerine başkasına böbreğini verirse üç hayatı kurtaracağını söyledi. Yürekli anne teklifi kabul etti. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital’da gerçekleştirilen üçlü çapraz nakille, üç kişi sağlığına kavuştu, üç aile birbirine bağlandı.
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Orkid Perakendede Kadının Gücü Zirvesi’nde Türkiye’deki Kadınlara Desteğini Gösterdi
  Orkid Perakendede Kadının Gücü Zirvesi’nde Türkiye’deki Kadınlara Desteğini Gösterdi Tüm dünyada kadınların ve genç kızların özgüvenini destekleyen Orkid,perakende sektöründe kadınların yarattığı değere dikkat çekmek amacıyla 20 Nisan 2018 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Perakendede Kadının Gücü Zirvesi’ndeki %100 Kadın başlıklı oturuma sponsor oldu. Ayşe Arman’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda birçok ünlü isim de hikayelerini anlattı.
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Bu Maskeler İle Cildinizi Yaza Hazırlayın
  Bu Maskeler İle Cildinizi Yaza Hazırlayın İlkbaharın gelmesiyle beraber mevsim şartlarında olduğu gibi, cildimizde de birtakım farklılaşmalar meydana geliyor. Özellikle cildimizin bahar aylarında diğer aylara nazaran mevsim koşullarına daha fazla reaksiyon göstermesinden dolayı cilt bakımı oldukça önemli bir hal alıyor. Mie Estetik Güzellik Merkezi Estetisyen ve Beslenme Koçu Emine Aytek , konu ile ilgili bilgiler verdi. Cilt bakımında en büyük amaç cildi yeniden sağlıklı ve ışıl ışıl hale getirmektir.Ama doğru bakım için,doğru ürünler kadar doğru sıralamada…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Üniversite Öğrencileri, Brandstorm’da Kıyasıya Yarıştı
  Üniversite Öğrencileri, Brandstorm’da Kıyasıya Yarıştı L'Oréal’in 60 ülkeden öğrenci ve yeni mezunların katılımıyla 26 yıldır sürdürdüğü bir inovasyon yarışması olan ‘Brandstorm’ için geri sayım başladı. Yarışmanın bu yılki sponsoru L'Oréal Profesyonel Ürünler Divizyonu olurken, Türkiye elemelerine katılan öğrenciler, Paris’te düzenlenecek olan yarışmaya katılmak için ‘geleceğin profesyonel salon deneyimini yaratmak’ adına kıyasıya yarıştılar. Tüm üniversitelere açık olan Brandstorm, bu yıl Türkiye’den 1148 başvuru aldı. Türkiye, tüm ülkeler arasında başvuru sıralamasında 7. sırada yer alırken, 67 takımın…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Kanser ve Beslenme Seminerinde Gebzeliler Buluştu!
  Kanser ve Beslenme Seminerinde Gebzeliler Buluştu! Okan Üniversitesi Hastanesi ve Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen sağlık seminerinde, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'ın Gebzelilere kanserden korunmanın yollarını anlattı. Hazır Gıda ve Stres Kanser Yapıyor! Gebze Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ile Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'ın konuşmacı olarak katıldığı sağlık semineri…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Hülya Avşar'dan Selfi Filmi İçin Özel Röportaj
  Hülya Avşar'dan Selfi Filmi İçin Özel Röportaj 1) Siz olsanız böyle bir filme gider misiniz ? Ben? Deli miyim ben ya! Ne işim var benim Hülya Avşar’ın filminde.Allah Allah ya işim gücüm yok ona mı gideceğim? (Gülüyor) Siz bilirsiniz. Gidenler ile gitmeyenler arasındaki farkı görürüz dermişim. 2) Filmi neden yaptınız? Kendimi halka açıyorum. 3) Ne kadar sürdü? 2.5 yıl sürdü. Ayrıca bu afişi de filmi yazmaya başlamadan önce çekmiştim. Yani afiş filmden de önce oldu.
  in Kitaplar ve Filmler Add new comment Read more...
 • Türkiye’de Her 10 Bin Çocuktan Biri Primer İmmün Yetmezlikle Doğuyor
  Türkiye’de Her 10 Bin Çocuktan Biri Primer İmmün Yetmezlikle Doğuyor Yılda 6 ve daha fazla ateşli hastalık, 2 ve daha fazla orta kulak iltihabı, tekrarlayan menenjitler, akciğer enfeksiyonları ve gelişme geriliği doğuştan immün yetmezlik habercisi olabilir Türkiye’de her 10 bin çocuktan biri Primer İmmün Yetmezlikle doğuyor 22-29 Nisan Dünya Primer İmmün Yetmezlik (PİY) haftası hekimler, sağlık çalışanları ve ebeveynler arasında bu hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat. Zira ilk belirtilerin başlamasından PİY tanısına kadar geçen sürenin 12.4 yıl[1]olması…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Türkiye’de Sadece İzmir’de Uygulanan Elektrokemoterapi İle 4. Evrede Cilt Kanserini Yendi
  Türkiye’de Sadece İzmir’de Uygulanan Elektrokemoterapi İle 4. Evrede Cilt Kanserini Yendi Türk doktorların cilt kanserinin son evresindeyken iyileştirdiği 37 yaşındaki İzmirli Alper Kurt, tedavi sürecini dünyadan Primo 2018 Türkiye İmmunoterapi Kongresi için ülkemize gelen kanser uzmanlarına anlattı. Türkiye’de sadece İzmir’de uygulanan elektrokemoterapi ile kanseri yenen Alper Kurt, “Dışarıda akan bir hayat var, ama derede taşlara takılan bir dal gibi hissediyor insan. Arkadaşlarınız var, evleniyorlar, boşanıyorlar, terfi ediyorlar. Hayat devam ediyor. Ama sanki hayat bizim için devam etmiyormuş gibi geliyor. Elektrokemoterapi yönteminin…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Prof. Dr. Sinan Canan: “İnsanı Anlamak İçin Evrimsel Psikolojiyi Anlamak Gerekiyor”
  Prof. Dr. Sinan Canan:  “İnsanı Anlamak İçin Evrimsel Psikolojiyi Anlamak Gerekiyor” Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Evrimsel Psikoloji Kongresi’nde Türkiye’den ve dünyadan bu alanda çalışmalar yapan uzmanlar bir araya geldi. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, yeryüzündeki en önemli konuların başında gelen “insanı anlamak” konusunun daha iyi anlaşılması ve toplumsal sorunların çözümü için evrimsel psikolojinin bilimsel ortamda tartışılması gerektiğini söyledi. Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Evrimsel Psikoloji Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, Avicenna İbni Sina Sağlık Derneği…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uykuyla İlgili Bilinmeyenler
  Uykuyla İlgili Bilinmeyenler Güne zinde başlayabilmek, çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku çok önemli. Uykusuzluğun zararları saymakla bitmiyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı uyku ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uykuyu bilimsel açıdan tanımlamanın çok zor olduğunu söyleyen Bölükbaşı, "1950’lere kadar birçok insan uykunun günlük hayatımızın eylemsiz bir parçası olduğunu zannederdi. Ama şimdi, uyku sırasında beynimizin çok etkin olduğunu biliyoruz. Dahası uykunun beden ve ruh sağlığımızı etkilediğinden eminiz” dedi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Sırtüstü Yatmak Bel Ağrısı Sebebi
  Sırtüstü Yatmak Bel Ağrısı Sebebi İstatistiklere göre toplumda çok yaygın görülen ve hemen hemen herkesin hayatının herhangi bir döneminde yaşadığı sağlık sorunlarının başında bel ve sırt ağrıları geliyor. Özellikle son yıllarda bel ve sırt bölgelerinde görülen ağrılardaki artışın en önemli nedeninin hareketsiz yaşam tarzı ve kilo artışı olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, “Bunun sonucu olarak bel ve sırt kasları zayıflayarak bel bölgesine binen yük artıyor. Bel…
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Meyvesuyu Diyetleri
  Meyvesuyu Diyetleri Sadece meyve suyuyla yapılan diyetler ya da detox programlar hızlı ve belirgin kilo kaybına yol açar. Meyve suyu rejimleri C vitamini ve diğer vitaminleri ve mineralleri kapsar ama çok az kalori ihtiva eder,
  Read 2393 times Read more...
 • Sızdıran Bağırsak Sendromunun 7 İşareti
  Sızdıran Bağırsak Sendromunun 7 İşareti Baş ağrısı, kabızlık, depresyon, sivilce… Aslında hep farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen bu şikayetler bağırsağınızdaki önemli bir sorunun habercisi olabiliyor. Bağırsağın aşırı geçirgenliği olarak tanımlanan sızdıran bağırsak sendromu, vücuttaki tüm sistemleri olumsuz etkileyerek pek çok belirtinin de aynı…
  Read 51 times Read more...
 • Çocuğun Cinsiyetine Göre Oyuncak Seçimi Nasıl Olmalı?
  Çocuğun Cinsiyetine Göre Oyuncak Seçimi Nasıl Olmalı? Oyuncaklar çocukların hem duygusal hem de zihinsel durumlarını önemli derecede etkiler, oyuncaklar sayesinde oyunlarını zenginleştirir ve fiziksel kabiliyetlerinin artarak hayal dünyalarını geliştirirler. Özellikle son zamanlarda anne babaların kafasına takılan; çocuklarda cinsiyete göre oyuncak seçimi nasıl olmalı? Anne babalar kız veya…
  Read 517 times Read more...
 • Dr. Fevzi Özgönül, Tatlandırıcı Kullananları Uyardı!
  Dr. Fevzi Özgönül, Tatlandırıcı Kullananları Uyardı! Son zamanlarda çıkardığı 'Göbeğimi Nasıl Eritirim ' adlı kitabıyla adından sıkça söz ettiren Obezite Doktoru Dr. Fevzi Özgönül, özellikle diyet ürünlerin ve tatlandırıcıların, bilindiğinin aksine çok zararlı olduğunu ve özellikle tatlandırıcıların tatlı isteğini azaltmadığını tam tersine arttırdığını söyledi.
  Read 736 times Read more...
 • Çocuklarda Gıda Alerjileri
  Çocuklarda Gıda Alerjileri Gıda allerjileri genellikle çocukluk çağında görülmeye başlanan bir rahatsızlıktır, burunda tıkanıklık, deri döküntüleri, bulantı, kusma, karın ağrısı, kızarıklık, ishal, nefes darlığı, öksürük, genel halsizliğe neden olabilir. Besinin alınmasından sonra 1–2 saat içinde vücut çocuğun besini ne kadar tükettiğine ve alerji…
  Read 2533 times Read more...
 • Her Gördüğünüz Doktora İnanmayın!
  Her Gördüğünüz Doktora İnanmayın! Medikal Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu , ‘Her geçen gün meslek hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklar ,bilinçsiz uygulamalardan dolayı binlerce insana haksız olarak bulaştırılıyor. Yâ da yanlış yapılan uygulamalardan dolayı kişilerin cilt, beden ve ruh sağlığında kalıcı izler bırakılabiliyor.’dedi. Eğitim şart ama…
  Read 512 times Read more...
 • Çocuğunuzu Şeker Ve Çikolata İle Ödüllendirmeyin
  Çocuğunuzu Şeker Ve Çikolata İle Ödüllendirmeyin ÇOCUĞUNUZUN BAŞARISINI ŞEKER VE ÇİKOLATA İLE ÖDÜLLENDİRMEYİN OBEZİTE ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BAŞLIYOR Dünyada en yaygın beslenme sorunları arasında ilk sıralarda yer alan obezite, günümüzde özellikle çocukların en çok karşılaştığı sorunlardan bir tanesi haline geldi. Erişkin dönemde karşılaşılan obezitenin başlangıcının çocukluk yaşlarına…
  Read 187 times Read more...
 • Görme Bulanıklığı ve Kaşıntı Diyabetin İlk Belirtisi Olabilir
  Görme Bulanıklığı ve Kaşıntı Diyabetin İlk Belirtisi Olabilir Son yıllarda dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren diyabet hastalığı, pek çok insanın yaşam kalitesi ve süresini düşürüyor. Diyabet hastaları ve henüz tanı almamış ancak diyabete aday olan kişilerle birlikte her 3 kişiden birinin sağlığının tehlikede olduğu belirtiliyor. Pek çok…
  Read 165 times Read more...
 • KENDİNE SAYGI DUYMAK
  KENDİNE SAYGI DUYMAK Çocuktaki kendine saygı çok küçükken biçimlenmeye başlar ve gün gün oluşmaya devam eder. Kendine saygı yetersizliklerimizi görüp kim olduğumuzu kabullenmekten ve hala kendimizi sevmeyi tercih etmekten kaynaklanır. Çocuktaki öz saygı her başarılı karşılıllı etkileşim deneyiyle, iyi yerine getirilen görevle ve…
  Read 835 times
 • Beslenme Çantasına Süt Koymayı Unutmayın!
  Beslenme Çantasına Süt Koymayı Unutmayın! Okulların açılmasıyla öğrenciler için yoğun bir dönem başlıyor. Çocukların başarılı ve sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmeleri için beslenme şekilleri oldukça önem taşıyor. İçerdiği besin ögeleri ve vitaminler ile çocukların kemik ve kas gelişimini, dikkat ve temel gelişim süreçlerinin tümünü etkileyen…
  Read 74 times Read more...
 • Glokom Bebekleri de Tehdit Ediyor
  Glokom Bebekleri de Tehdit Ediyor GÖZLERİNDEKİ 3 BELİRTİYE DİKKAT! Glokom sıklıkla göz içi basınç yüksekliğinin eşlik ettiği, genellikle sessiz seyreden ve erken müdahale edilmediğinde kalıcı görme kaybına, hatta körlüğe yol açan ciddi bir sorun. Görülme sıklığı topluma ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterse de, 40…
  Read 44 times Read more...
 • Kayak Tatilinde Nasıl Besleneceksiniz
  Kayak Tatilinde Nasıl Besleneceksiniz Kayak, herkesin yapabileceği bir spor değil. Hepsinden önemlisi yoğun fiziksel aktivite, güç ve dayanıklılık gerektiriyor. Buna bir de zirvelerin keskin soğuğunu ekleyince, beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktalar çoğalıyor. Diyetisyen Emre Uzun, "Kasların glikojen deposu ve hidrasyon, kayak dahil fiziksel aktivitedeki…
  Read 106 times Read more...
 • Buğdayı Tanımaya Başladığınızda Ekmeği de Tanımış Olursunuz
  Buğdayı Tanımaya Başladığınızda Ekmeği de Tanımış Olursunuz Akra Talks’a bu kez Slow Food konviniyumu olan Fikir Sahibi Damaklar’ın kurucusu, aşçı ve besin aktivisti Defne Koryürek ve tam 17 senedir müdavimlerine, sahibi olduğu Kantin’de İstanbul mutfağının birbirinden güzel lezzetlerini sunan şef Şemsa Denizsel konuk oldu. Slow Food Antalya…
  Read 32 times Read more...
 • Vücut Analizinizi Yaptırdınız Mı?
  Vücut Analizinizi Yaptırdınız Mı? Ramazan’ın gelmesiyle birlikte oruç tutarken de formda kalmak ya da doğru beslenme ve spor ile sağlıklı kiloya ulaşmak zor değil. Vücut analizinizi ölçen ekipmanlardan yararlanarak kilo, yağ oranı, fiziksel aktivite, günlük alınması gereken kalori miktarı, metabolizma yaşı gibi değerleri ölçerek,…
  Read 592 times Read more...
 • Türk Gıda Sektöründen Güney Kore Çıkartması
  Türk Gıda Sektöründen Güney Kore Çıkartması Uzakdoğu ülkelerini hedef pazar olarak belirleyen Egeli gıda ihracatçıları, Ekonomi Bakanlığı destekli Turquality Projesi kapsamında Japonya’dan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Food Week Korea 2017 Fuarı’nda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını yaptı. Food Week Korea Fuarı'nda, Coex Fuar Organizatörü ile…
  Read 249 times Read more...
 • Babanın bebeğe bakması bebekle duygusal bağ kurabilmesi için gereklidir
  Babanın bebeğe bakması bebekle duygusal bağ kurabilmesi için gereklidir Babaların bebekleriyle duygusal bağ kurabilmesi için bebeklerine bakması şarttır. Babalar bebekleriyle anne kadar ilgilenmelidir. Babanın bebeğe bakması bebekle duygusal bağ kurabilmesi için gereklidir Sevgili Anne Babalar,
  Read 920 times Read more...
 • Yüz Felci
  Yüz Felci Yüz Felci Ne Demektir ? Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri, yüz kaslarına ileterek istediğimiz hareketleri yapmamızı sağlar. Eğer beyindeki veya yüz sinirindeki bazı hastalıklar bu…
  Read 694 times Read more...
 • Kalp Hastalıkları
  Kalp Hastalıkları Hamilelik döneminde bebeğin kalp veya ana damarlarında ortaya çıkan yapısal problemler, doğuştan kalp kusurlarına neden olabiliyor. Her 1000 yeni doğan bebekten 8’inde gözlenen bu sorun hakkında bilgi veren Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr.…
  Read 145 times Read more...
 • Kahvaltıda Balı Azaltın
  Kahvaltıda Balı Azaltın Dr.Fevzi Özgönül, kahvaltı da balın mümkün olduğunca az tüketilmesi önerisinde bulundu. Dr. Fevzi Özgönül, “Kahvaltıda reçel ve balı azaltın, çünkü kolay şekerler diğer gıdaların sindirimini engelleyebilir” diye konuştu. Hem enerjik, hem sağlıklı, hem fit bir beden isteniyorsa sabah uyanıldığında mutlaka…
  Read 219 times Read more...
 • Zeytinin Yaprağını Demeyin, Yağını İçin!
  Zeytinin siyahının, yeşilinin hepsinin kahvaltı sofralarında baş tacı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, “Zeytinin kendisini yiyin, yağını için, yaprağını çay gibi demleyin, çekirdeğini yutun ve sindirim sisteminizi güçlü yapın.” dedi. Zeytin, kullanım alanı o kadar geniş bir meyvedir ki ülkemizde…
  Read 651 times Read more...
 • İmplanttan Korkmayın!
  İmplanttan Korkmayın! İmplant tedavisi sanıldığı kadar ağrılı bir işlem değil. Lokal anestezi altında yapıldığından hasta ağrı, acı hissetmiyor, üstelik bir diş ortalama 3-4 dakikada tamamlanıyor… Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implant hakkında merak edilen soruları yanıtladı… Herkese implant yapılabilir mi? İmplant operasyonunun başarı…
  Read 147 times Read more...
 • ​Meme Kanserinde Kişiye Özel Tedaviler Yaşam Süresini Uzatıyor
  ​Meme Kanserinde Kişiye Özel Tedaviler Yaşam Süresini Uzatıyor Kanser tedavilerinde kişiye özel ve daha etkin tedaviler giderek ön plana çıkıyor. Özellikle de Radyasyon Onkolojisi alanında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde kişiye özel tedaviler hakkında bilgiler veren Anadolu Sağlık Merkezi Radyasyon…
  Read 176 times Read more...
 • Bu Alışkanlıklar Böbrekleri Tüketiyor
  Bu Alışkanlıklar Böbrekleri Tüketiyor Böbreklerimiz bizi sağlıklı tutmak için her gün pek çok yaşamsal görev üstleniyorlar. Vücudumuzdaki atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırmak için adeta bir filtre işlevi görüyorlar. Ayrıca kan basıncımızı kontrol etmek gibi yine oldukça önemli fonksiyonları da var; içerdikleri mekanizmalarla, ihtiyaca göre,…
  Read 51 times Read more...
 • Sinan Meydan'dan Yüzyılın Kitabı, İnkılâp Kitabevi'nden Yayımlandı
  Sinan Meydan'dan Yüzyılın Kitabı, İnkılâp Kitabevi'nden Yayımlandı Sinan Meydan’ın kaleme aldığı Yüzyılın Kitabı, Meşrutiyet’ten I. Dünya Savaşı’na, Kurtuluş Savaşı’ndan Demokrat Parti dönemine yüzyılın tarihini yazıyor; 1860’lardan 1960’lara uzanan zaman dilimine dair çarpıtmalara, yalanlara ve uydurmalara cevap veriyor. İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan Yüzyılın Kitabı’nda günümüzde meydana gelen siyasi…
  Read 200 times Read more...
 • Kilo verememenin 10 nedeni
  Kilo verememenin 10 nedeni 1) Diyet yapmaya hazır olmamak Bir şeyi yapmaya karar vermek, aslında o işi yarılamaktır. Kilo verememenin en belirgin nedenlerinden biri de tam istekli olmamaktır, sadece başkaları istiyor diye başlamak, tam kararlı ve iradeli olmamak başarının önündeki en büyük engellerden biridir.…
  Read 581 times Read more...
 • KOAH Hastalığının En Ciddi Riski Sigara
  KOAH Hastalığının En Ciddi Riski Sigara Dünya KOAH Günü nedeniyle açıklama yapan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, KOAH’ın en ciddi risk faktörünün sigara olduğunu belirterek, KOAH başta olmak üzere sigaranın yol açtığı pek çok hastalığı önlemek ve korunmak için sigaranın bırakılması gerektiğini söyledi.
  Read 133 times Read more...
 • Sağlık İçin En Güçlü Antioksidan Nar Suyu!
  Sağlık İçin En Güçlü Antioksidan Nar Suyu! Havaların soğumasıyla gribal hastalıklarda artış olduğunu belirten uzmanlar, hastalıktan korunmak için nar suyu içilmesini, içeriğindeki birçok yararlı biyoaktif bileşenler sayesinde ‘en güçlü’ antioksidanlar arasında sayılan nar suyunun sofralardan eksik edilmemesini öneriyor. Kış günlerinin en sevilen meyvesi nar, küçük – büyük…
  Read 162 times Read more...
 • Akciğer Embolisi nedir?
  Akciğer Embolisi nedir? Akciğer embolisi, akciğer atar damarının bir veya birden fazla dalının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Tıkanma sebebi çoğunlukla, vücudun diğer bölgelerindeki toplardamarlarda oluşan ve kan dolaşımıyla akciğer damarına ulaşan pıhtıdır. Nadir olarak yağ embolisi, hava embolisi gibi başka…
  Read 71 times Read more...
 • Diş Telleri Artık Görünmüyor!
  Diş Telleri Artık Görünmüyor! Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ortodonti Uzmanı Dr.Dt.Ahmet Pınar ,’Diş hastalıkları ve tedavisinde uygulanan yeni teknoloji “Invisalign” yöntemi ile tel ve braket kullanılmadan ağızda belirgin olarak gözükmeyen, ergonomik şeffaf plakalar ile düzgün ve sağlıklı diş tedavisi artık mümkün.’dedi.…
  Read 496 times Read more...
 • KISIRLIK NEDİR?(İNFERTİLİTE)
  KISIRLIK NEDİR?(İNFERTİLİTE) Ortalama bir yıl süreyle düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama durumuna infertilite denir. Evli çiftlerin yaklaşık %15'inde görülmektedir. Sağlıklı bir gebelik için´;
  Read 733 times Read more...