kadinlarguzeldir.com

loading...

"İslam" Soru Sormakla Başlar

"Ben" ve "Biz" Olma Süreci Soru Sormakla Başlar
Kaçımız, inancımızın kaynağı ve o kaynağı nasıl algıladığımız ile ilgili sorular sorma gereği duyuyor? Soru sorma gereği duyanların muhatapları kim? Bu sorularımızı kime, neye, nereye, ve nasıl soruyoruz? Bu sorular neyi/neleri kapsıyor, içeriğinde neler var?
 Şu an görünen halimizle ilgili bir tespitimiz var mıdır varsa bunları nasıl formüle ediyoruz? Mesala, bizi Müslüman kılan ve müslüman olmadığını düşündüğümüz insanlardan bizi ayıran temel özelliklerimiz nelerdir? Bu temel özelliklerimiz, şekilsel, fikirsel, eylemsel nitelikli olanlardan hangisini veya hangilerini içeriyor? Bizi müslüman kılan bu davranış ve anlayışlarımızın, İslam olduğuna dair, algımızın kaynağı nedir?
"Bilmediğin şeyin ardına düşme;çünkü, işitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bunların hepsi bundan sorguya çekilecektir!"(17/36) diyen bir kitabın kaynaklık ettiği dine bağlı olduğumuzu iddia eden "bizler"in bu soruları merkeze alarak yeni ve adil bir dünya inşa etmesi mümkün. Yeterki sordukları sorulara doğru cevaplar versinler ve cevaplarının gereğini yerine getirsinler.
Soru soramıyor olmak, aynaya bakamıyor olmak gibi bir şey...Nasıl ki, aynaya bakmayan/bakamayan birisinin, kendi görüntüsü hakkında doğru ve net bir şekilde bir bilgi elde etmesi mümkün değilse, ancak çevresindekilerin veya muhataplarının aktardıkları ile yetinmek durumunda kalıyorsa, kendisi açısından sağlaması yapılmayan algı, anlayış ve bilgiler için de aynı şey olmak durumundadır. Bir sanıdan ibaret olan, kendisinin "yakışıklı veya güzel olduğu" iddiası kendisine değil muhataplarına ait bir değerlendirmeyse (tanımlama ve değerlendirmeler, onları yapanların algı, birikimlerinin bir sonucudur ve gerçekte sadece o kişinin kanaatini yansıtır.) ve gerçeği değil, söyleyenlerin fikrini yansıtıyorsa, bilgi kaynaklarımız, hatta inançlarımız için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.

Başkalarının kanaatine inananlar, başkalarının inancını yaşarlar. Sorgulaması yapılmamış, aynada bir yansımasını göremediğimiz, algı ve inançlarımız için de benzer önermeleri kurabiliriz. Bu ifadelerimle, başkalarının kurduğu dünyada yaşayıp, onunla böbürlenen yığınları inkar ettiğim, yok saydığım zannedilmesin. İnsanoğlunun büyük çoğunluğunun, kendilerinin kurmadıkları, ancak bir şekilde parçası haline getiridikleri bir dünyada yaşadıklarını ve ona karşı bir aidiyat duygusu taşıdıklarını biliyorum.
Bu bilinçsiz kabul, ısmarlama bir aidiyat, önyargıların ve güç karşısındaki zaafların oluşturduğu teslimiyetle, sadece kendimizi kandırmanın ve kof bir böbürlenmenin ötesinde bir şey yapmış olmayız. Bu başkalarına ait bir dünyada yaşadığımız gerçeğini ortadan kaldırmaz. Gözümüzü kapasak, kulaklarımızı tıkasak, aklımızı tamamen devredışı bıraksak da başkaları, bize, bizi tanıtmaya devam eder. Kabul etmesek de biz de, onların bizi tanımlamalarıyla kendimizi tanımlarız. Bu tanımlar, düşünce ve eylem olarak bir şekilde ortaya çıkar.
Neye, nasıl, ne şekilde, ne kadar inandığımızın bir anlamı ve karşılığı olabilmesi için "inandığımız" dediğimiz şey hakkında bazı sorular sorabilmemiz, algı ve anlayışımızı kendi imkanlarımız ölçüsünde bir gerçeklik ve doğruluk testine tabi tutmamız gerekir. Bulunduğumuz noktadan, sorgusuz sualsiz bir şekilde emin olmak, bir istiğna ve kendini yeterli görme hali olduğu gibi, bu tavır büyük bir cehaletin ve bilgisizliğin de göstergesi sayılmalıdır.
Sorular, yeni soruları ortaya çıkardıkça soruların kiymeti artar. Çünkü her soru beraberinde en az bir cevabı gerekli kılar. O soruya bir cevap veriyor olmak yeni bir sorunun da kapısını açar. Normal şartlarda her soru için meşhur: "kim", "ne" "nerede", "nasıl". "niçin/neden" "ne zaman" soruları sorulsa, hem soruların hem de bu sorulara verilen cevapların sayısı artar ve bu sayede sorgulanan şeyin daha net bir şekilde ortaya konduğu görülür. Bu nedenle ilk soru önemli olmakla birlikte, bu sorunun arkası gelmezse, bu soru, son soru olma dışında fazla bir anlam ifade etmez.

İlk sorunun, son soru olması şuna benzer: Kişi, kendi kendine veya birisi kendisine "inandığın şey ne kadar doğru?" diye bir soru sorsa ve o da, bu soruyu; "Benim içinde bulunduğum yapı, grup, cemaat, part vs çok sağlam, çok dürüst, çok vefalı bir grup. Liderimiz de öyle. Aynı zaman da o, çok alim birisi. Bu nedenle burada bir yanlış olmaz." diye  cevap verse ve bu cevapla yetinse, başka bir soruya imkan tanınmasa işte bu, bir son soru örneği olur. Aynı zamanda bu toplumsal istiğnanının da ilginç bir örneği sayılır.
Muarızlarına, "getirebiliyorsanız, daha iyisini getirin!" diyebilen ve sorgulanmaktan rahatsız olmayan, aksine meydan okuyan bir metnin bağlıları olarak bizlerin, inancımız hakkında soru sormaktan korkar halde bulunmamız veya soruları gereksiz görmemiz neyle ve nasıl izah edilebilir?

İçte ve dışta tüm İslam karşıtlarının, İslamı ve Müslümanları eleştirdiği bir ortamda, Müslümanların, anlayış, hal ve davranışlarını eleştirip, zaaflarını ortaya koymanın sıkıntılı bir durum oluşturduğunu ve pek çok kişiyi rahatsız ettiğini biliyorum. Ancak nerede olduğumuzu anlamak ve önümüzü görmek açısından eleştirel davranmak, fikirlerimizi ve yaptıklarımızı sorgulamak bir zorunluluk olmasının ötesinde, dini bir vecibedir diye de düşünüyorum.
Çünkü Müslümanların düşünce biçimi, içinde bulundukları hal ve davranış, sadece kendilerine zarar vermekle kalmıyor, İslamın yanlış anlaşılmasına, mesajının örtülmesine, hatta mahkum edilmesine neden oluyor. Bugün bunun canlı pek çok örneğini hem kendi ülkemizde, hem de Müslümanların yoğunlukta olduğu diğer coğrafyalarda apaçık  birşekilde yaşayıp görüyoruz. Tüm bu olanlar ve düşünce biçimleri ciddi bir eleştiri ve tashihi hak ediyor.  Ancak bunun, içeriden birisi olarak kırıp dökmeden yapılmasının gerektiğinin de farkındayım.
Örneğin, bugün ülkemizde gücü elinde bulunduran Müslümanlara (Siyasi, ekonomik, büroktatik imkan sahibi kişi ve gurupları kastediyorum.) şöyle bir göz atalım, bunlar ne haldeler bir düşünelim. Hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir dünyevileşme ve yabancılaşma ile karşı karşıya değil miyiz? İçinde bulunulan hali meşrulaştıracak binbir türlü bahane ve "dini argüman" üretmiyor muyuz?
Bunu kendimiz yapmıyor, yapamıyor olsak bile, yaşayışımıza/anlayışımıza uygun "din adamları", bizim adımıza, bunları ihdas etmiyorlar mu? Biz de bu "alimleri","akedemisyenleri", "medya vaizlerini" yaptıklarımızı meşrulaştırdıkları için istihdam etmiyor muyuz? Sadece ilmine dayanan ve usulüne bağlı olan alimlerimiz nerede? Olanlar parmakla gösterilecek kadar az da olsa mutlaka bir yerlerde vardır. Peki biz, fikirleri hoşumaza gitmediği için onlara, açlığa mahkum etme, zindanlara atma veya taşlama dışında ne verdik, ne yaptık, ne yapıyoruz?
Allah aşkına, inançlarımızdaki hurafelerle yaşantımızdaki modernitenin, israf ve şaşaanın ürkütücü işbirliğini görmüyor muyuz? Ritüellerde ve inanç ile ilgili alanlarda ipe sapa gelmeyen fikirleri savunabiliyor, neredeyse ülemanın hepsinin uydurma ve mevzu olduğu konusunda üzerinde ittifak ettiği rivayetleri, dini argüman/delil/gerekçe olarak kullanırken, üstelik bunu, tam tersini söyleyen pek çok ayet ve sahih hadis varken ve aklı, metodolojik olmayı ve bilimselliği aşağılayarak, dışlayarak hatta yok sayarak yapabiliyosak... Ancak konu günlük yaşama, dünyalıklara, siyasete, bürokrasiye, ekonomiye, çalışma hayatına gelince nasıl da "mantıklı" "global", "gerçekçi", "tutarlı" ve "bilimsel" oluyoruz. Hayatın şartlarından, piyasa kurallarından, uluslararası ilişkilerden, ayetlerden, hadislarden dem vuruyor, "akıl, bilim ve gerçeklik bunu gerektiriyor" diyoruz.
Emrimizde çalıştırdıklarımıza, asgari ücretin bile altında bir ücret öderken, üstelik çok zaman bunların sağlık güvencelerini bile vermeyip, bunların sırtından hırsızlık yaparken, devlete başka hile, çalışana başka hile kurarken, bayramlarda, seyranlarda,  bunlara verdiğimiz bir kaç kırıntıyı, birkaç kuruşu, infak ve sadaka diye gösterip, bunların hem günahlarımıza keffaret olmasına hem de reklamımızı yapmasını isteriz. Ayrıca bunlarla müslümanlığımızı kurtarmaya ve toplumdaki meşruiyetimizi pekiştirmeye çalışırız. Ancak biz özel hayatımızda hertürlü lüksü ve şatafatı en uç noktalarda yaşamaya devam ederiz.
İmkan sahiplerimizin hayatında dünyalık yığma, sahip olma ve tüketme yarışı, yatlar, katlar, pahalı otomobiller gırla giderken, sosyetik tatiller, halktan uzak, elit ve seçkinlerle(!) iç içe özel güvenlikli ve korunaklı konaklarda, villalarda, rezidans apartmanlarda sürdürülen müslümanca bir yaşam (!) içinde ömürler telef olup gider.
Sorabilir miyim, böyle bir Müslüman nasıl bir Allah anlayışına sahiptir? Nasıl bir Allah'a inanır? İnandığı Allah'ın adalet ve zulüm karşıtlığındaki yeri nedir? Bu karşıtlıkta hangi taraftadır? Allah, bu günde ve din gününde ne yapar? Bu Allah'ın, dünyaya ve insana dair bir hesabı kitabı yok mudur? Namaz, oruç, hacc, kurban gibi bazı dini ritüeller yerine getirilince (gerçi modernite arttıkça bu ritüellerden de onları muaf kılacak yeni yorumlar duymuyor da değiliz.) Allah'a ait sorumluluklar bitiyor mu? Sorabilir miyim, böyle bir din ve Allah anlayışının kaynağı nedir? Bunlara böyle bir din algısını, hangi Allah, hangi din vaz ediyor?
Cinlerden, perilerden, sihir ve büyüden, keramet ve mucizeden geçilmeyen, adaleti, hak ve hukuku, emeği, alın terini önemsemeyen bir din algısının kaynağı, Kur'an ve kendisinde, kendisine inanalar için güzel örneklerbulunan Resulullah Muhammed olabilr mi? Her paragrafı, sorgulama, akletme, adalet, hak, hukuk, özgürlük, ahlak, paylaşma, vefa, emeğe saygı, hesap verme ve sorumluluk üzerine kurulu olan, israfı, kendini beğenmişliği, cimriliği, tembelliği, asalaklığı, zulmu ve zalimi lanetleyen bir metin, bir İlahi Kelam nasıl böyle bir din algısı ve anlayışın kaynağı ve dayanağı olabilir?

Ve nasıl, bu İlahi Kelamın kalbine/zihnine ilka edildiği adaletin, rahmetin, sabrın, mütevaziliğin, hakka adanmışlığın sembolü olan bu şerefli insandan böyle bir din algısı neşet edebilir? Ve bu anlayıştaki insanlar hangi cüretle, bu ilahi kelamın ve onun taşıyıcısı ve ilk uygulayıcısının adını kullanarak anladıklarını ve yaşadıklarını meşrulaştırabildiklerini iddia edebilirler?

En önemlisi de dini bildiği, Kur'an ve sünneti anladığı var sayılan ülema ile aklı selim ve adalet sahibi Müslümanlar bu tavır karşısında nasıl sessiz kalabiliyorlar. Egemenlerin verdiği üçbeş kuruş ve birkaç kırıntı onları bu sessizliğe mahkum etmediyse, bu suskunluğun sebebi nedir? Kendi evinin içini, evinin önünü temizlemeyenin, pislikten kirlilikten şikayet etmeye hakkı olabilir mi?

Kimse gocunmasın, İslam algımızın kaynağı nedir, ne kadar İslamidir? sorusunun cevabını vermeden, kendimiz olamayacağımız gibi kendi dünyamızı da inşa edemeyiz.

 "Yayınladıklarımız, Kur'an dan çıkarımlarımızdır, Doğruluğunu Kur-an dan teyit ediniz.

Eğer Kur'an'ı yeniden okumanıza vesile oluyorsa;

İş tamamdır, bizi görmezden gelin."

vekuran.blogspot.com.tr

Okunma 612 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 31 Ekim 2016 09:28

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Anormal Uterin Kanama Nedir?
  Anormal Uterin Kanama Nedir? Anormal kanama hastanın alışılmış adet düzeninden belirgin sapma olarak tanımlanabilir. Kişiden kişiye farklılıklar olabilmesine rağmen, adetler 7 günden fazla sürerse, 21 günden daha sık aralarla olursa, anormal olduğu düşünülür. Normal rahim kanamaları: Adet dönemleri arasındaki kanamalar İlişkiden sonra olan kanamalar Adet döneminin herhangi bir zamanında olan lekelenme tarzında kanamalar Adet kanamasının normalden fazla veya uzun olması Anormal kanama herhangi bir yaşta olabilir. Kadının hayatında adet dönemlerinin anormal sayılabilecek şekilde düzensiz…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Sahurda Süt İçin, Uzun Süre Tok Kalın
  Sahurda Süt İçin, Uzun Süre Tok Kalın Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor. Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Bayram detoksu: sakız çiğnemek yasak!
  Bayram detoksu: sakız çiğnemek yasak! Özellikle kadınların yaza fit bir vücutla girme telaşı devam ederken; ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Şeyda Coşkun’un hazırladığı diyet ve detoks programı 15 günde ‘hafifletme’ iddiasını taşıyor. Emlak şampiyonu Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın da katıldığı programda sakız çiğnemek de yasaklar arasında yer alıyor. Yaklaşan yaz mevsimini ve bayramı ince bir vücutla karşılamak isteyenler, bugünlerde yoğun bir çaba içinde. Önerdiği beslenme programlarıyla ünlüleri zayıflatan isim olarak bilinen Şeyda Coşkun, 15 günlük bir…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?
  Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli? Ramazan’ın neredeyse yarısına ulaştığımız şu günlerde oruca adaptasyon sağlanmaya başlandı. Bununla birlikte yaşam dengesindeki değişimden kaynaklanan bazı sorunlar da yaşanması mümkün. Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, 17 saate ulaşan açlık için iyi bir hazırlık yapmak, iftarda ya da sahurda denge bozacak gıdalardan uzak durmak gibi bazı önlemlerin gün içinde dayanıklı kalmaya yardımcı olacağını söylüyor ve çözüm önerilerini ise şöyle sıralıyor...
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Reflüsü Olanlar Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli?
  Reflüsü Olanlar Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeli? Ramazan’da iftar ve sahur zamanı yemeğe aşırı yüklenme ve yanlış beslenme sonucu mide rahatsızlıkları oluşabilir. Uzun süren açlığı takiben fazla miktarda ve hazmı güç besinlerin hızlı bir biçimde tüketilmesi sonucu, mide boşalma zamanı uzar ve midenin sindirim için ürettiği asit miktarında artış meydana gelir. Günü yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve oruçlu geçiren ve bu şekilde yanlış beslenenlerde yemek sonrası uyku ihtiyacı da kaçınılmaz olur ve yemek yer yemez uzanmak…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Otizm’e karşı Refleks Terapi
  ​Otizm’e karşı Refleks Terapi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, otizmli çocukların tedavisinde alternatif tıp yöntemlerinden Refleks Terapi’yi öneriyor. Otizmli bireylerin yüzde 28’inin alternatif tıp yöntemleri ile tedavi edildiği belirtenYrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, Refleks Terapi’nin otizmli bireylerde güvenli bir şekilde uygulanması hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazanda Su Tüketiminin Önemi
  Ramazanda Su Tüketiminin Önemi Sağlığınız için iftardan sonra su tüketimini artırmak çok önemli… Ramazan ayı ile birlikte oruç tutmaya başlamak ilk etapta vücudun rutin dengesinin değişmesine neden olabilir. Bu dönemde kronik hastalığı olanların yanı sıra sağlıklı bireylerin de belirli konularda dikkatli olması gerekiyor.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'da Sporu Bırakmayın!
  Ramazan'da Sporu Bırakmayın! Ramazan’da Spor Yapmak İsteyenlere Uzmanından Tavsiyeler Ramazan’da sporu bırakmayın! Günlerin uzun, havaların sıcak olduğu döneme denk gelen Ramazan ayında oruç tutanlar genellikle spordan uzaklaşıyor. Ancak bazı noktalara dikkat ederek, sağlıklı yaşam için Ramazan’da da spor yapmak mümkün… MACFit A Plus Kulüp Eğitmeni Begüm Apaydın, “Düzenli egzersiz yapan kişinin Ramazan’da sporu bırakması uzun zamanda sahip olduğu tüm kazanımları hızlı bir şekilde kaybetmesine neden oluyor” uyarısında bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Hamile Kalmak İçin Balık Yiyin
  ​Hamile Kalmak İçin Balık Yiyin Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, deniz ürünlerinden zengin beslenen çiftler hem daha fazla seks yapıyor hem de daha çabuk çocuk sahibi oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: GEBELİK ŞANSI YÜZDE 92 “Çalışma için Michigan ve Teksas’tan 500 çift bir yıl boyunca izlemeye alındı. Deniz ürünü tüketimi ve gebe kalma süresi arasındaki ilişkiyi saptamak için katılımcılar günlük olarak besin…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​SON DAKİKA! FDA migren ilacına onay verdi
  ​SON DAKİKA! FDA migren ilacına onay verdi Dünyadaki en yaygın üçüncü hastalık olan migreni önlemek üzere üretilen ilk ilaç FDA (Food and Drug Administration – Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onaylandı. Dünyadaki her yedi kişiden birinin muzdarip olduğu rahatsızlığın tedavisinde yeni bir dönem başladı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çilek Diş Eti Kanamalarına Birebir
  Çilek Diş Eti Kanamalarına Birebir DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, ’Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza da olumlu etkisi vardır. İhmal edilen küçük bir çürük, romatizmaya, ülsere, böbrek, kalp-damar hastalıklarına ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir.’dedi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bebeklerde Böbrek Genişlemesine Dikkat
  Bebeklerde Böbrek Genişlemesine Dikkat Toplumda “böbrek genişlemesi” olarak adlandırılan, tıbbi adıyla hidronefroz hastalığı genellikle bebek henüz anne karnındayken saptanıyor. Böbrek genişlemesi sorunu çoğunlukla ilerlemez veya kendiliğinden kaybolurken, bir kısmı ise ilerleyerek ciddi tablolara neden olabiliyor. Yüreklere su serpen bilgi ise günümüzde hamilelik sırasında yapılan ultrason muayenesi sayesinde bebeklerdeki böbrek genişlemelerinin büyük çoğunluğunun doğum öncesinde tespit edilebilmesi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, anne karnında tanı konulmasının da böbrek hasarını önlemek…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Şizofreni Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır
  Şizofreni Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır “ŞİZOFRENİ TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR BOZUKLUKTUR” Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, Türkiye’de hasta sayısı yaklaşık 600 bini bulan Şizofreni hastalığına dikkat çekti. Irk, kültür ve sosyal sınıftan bağımsız olarak herkesi etkileyebilen bir hastalık olan şizofreninin seyri, düzenli ve etkin tedavi ile olumlu yönde kontrol altına alınabilir. Türkiye’de 450 bin ila 600 bin arasında şizofreni hastası olduğunu söyleyen Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, şizofreninin ırk, kültür ve sosyal sınıftan bağımsız olarak herkesi…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yorgunluğunuzun Ve Görme Bozukluklarınızın Sebebi MS Olabilir!
  Yorgunluğunuzun Ve Görme Bozukluklarınızın Sebebi MS Olabilir! Emes Hastalığı diğer adıyla Multiple Skleroz, bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, düzgün yürüyememe ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan Emes (MS) hakkında merak edilen soruları, Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı yanıtladı. MS’in Sebep Olduğu Görme Bozukluklarında (Optik Nevrit) Kortizon, Temel Tedavi Midir? Optik nevrit, günler ya da aylar süren genelde tek taraflı görme bozukluğuna yol açan bir rahatsızlıktır. Nadiren de olsa körlüğe…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Merkez Bankasından Dövize Müdahale!
  Merkez Bankasından Dövize Müdahale! Doların durmak bilmeyen yükselişine Merkez Bankasından müdahale geldi. Merkez bankası faizleri 13.5 den 16.5'e çıkardı. Döviz kurundaki hızlı yükseliş için Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı.
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Yöresel Lezzetlerle O Eski Ramazanlar Şimdi TÜRK LEZZET MÜZESİ’NDE!
  Yöresel Lezzetlerle O Eski Ramazanlar Şimdi TÜRK LEZZET MÜZESİ’NDE! Gastronomi dünyasına büyük bir yenilik getiren Türk Lezzet Müzesi, özel iftar menüleriyle ziyaretçilerine o eski Ramazanların neşesini yaşatıyor. Anadolu’nun lezzet ustalarının hazırladıkları, yurdun dört bir köşesinden gelen eşsiz tarifler, canlı müzik eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor. Meşhur cağ kebabından en lezzetli Filibe köftesine, tarihi Antakya künefecisinden en iyi tandırcısına kadar Türkiye’nin en özgün, kaliteli ve lezzetli yemeklerinin iftar sofralarını süslediği Türk Lezzet Müzesi’nde Ramazan’a özel zengin menüler yer alıyor.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Yuva’dan Ramazan’a Özel Ekşi Mayalı Ekmek Tarifi
  Yuva’dan Ramazan’a Özel Ekşi Mayalı Ekmek Tarifi Ramazan sofranıza Yuva Ekşi Ekmek Mayası ile yapacağınız peynirli-dereotlu ekmek ile hem sağlıklı hem de farklı bir tat ekleyebilirsiniz. İşte bu leziz ekmeğin tarifi… Ramazan ile birlikte iftara ve sahura özel yeni tarifler ve sağlıklı lezzetlerin arayışına girenler için Yuva Maya, farklı bir öneri sunuyor. Ekşi mayalı ekmekler, son günlerde hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle çok seviliyor ve tercih ediliyor. Evde ekşi mayalı ürünlerin kıvamını tutturmak bir hayli…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'da Fasıl Eşliğinde Saray Mutfağı
  Ramazan'da Fasıl Eşliğinde Saray Mutfağı Anadolu Yakası’nın prestijli otellerinden Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, ‘Kalamış’ta Bir Başka Ramazan’ mottosuyla iftar sofraları kurmaya hazırlanıyor. Ramazan ayı boyunca otelin bünyesinde hizmet veren Remina Restaurant’tafasıl eşliğinde kömürde pişen et dönerli zengin açık büfede münferit iftarlar gerçekleştirebilirsiniz. Wyndham Grand Kalamış’ın terasında yer alan Ouzo Roof Restaurant ve otelin şık salonları ise grup yemekleri için ideal bir ortam sunuyor. Executive Chef Mehmet Yalçınkaya, Ramazan’a özel hazırladığı Beykoz, Beylerbeyi, Salacak…
  in Mekanlar Add new comment Read more...
 • “POTLAÇ” Kadın Emeği Pazarı MODA’DA Başlıyor
  “POTLAÇ” Kadın Emeği Pazarı MODA’DA Başlıyor Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu kadın emeği pazarı ‘Potlaç’ Moda’da açılıyor. Kadınların el emeklerini sergileyecekleri stantların yanı sıra LBTİ ve sivil toplum kuruluşunun da stantlarının yer alacağı Moda açık hava stantlarında takıdan örgüye, seramikten ahşaba kadar birbirinden farklı ürünlere ulaşmak mümkün.
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Lacivert’ten Zengin İftar Menüsü
  Lacivert’ten Zengin İftar Menüsü Boğaza hakim konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İstanbul’un en seçkin restoranları arasında yer alan Lacivert, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı iftar menüsüyle fark yaratıyor. Boğazın en özel noktasında konumlanan Lacivert, Ramazan ayını özel menüsüyle karşılıyor. Bahar aylarının gelmesiyle misafirlerini muhteşem boğaz manzaralı terasında ağırlamaya başlayan mekân, leziz tatlarıyla eşsiz bir deneyim sunuyor. Lacivert’in usta şefi Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı menüde Anadolu’nun birçok yöresine ait özel tatlar bulunuyor.
  in Mekanlar Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • KİŞİLİĞİNİZE GÖRE ZAYIFLAYIN
  KİŞİLİĞİNİZE GÖRE ZAYIFLAYIN Dr.Fevzi Özgönül: 'Bir çok diyeti, çeşit çeşit egzersizleri ve her türlü hileyi denediniz ama yine de kilo veremediniz mi? Hatta belki de kilo aldınız. Belki de bu kadar uğraşa rağmen kilo verememenizin nedeni kişiliğinizden kaynaklanabilir'
  Read 924 times Read more...
 • Erkek Cilt Bakımına İlişkin Mitler
  Erkek Cilt Bakımına İlişkin Mitler Cildinizi korumak adına anneannelerinizden kalan fikirler her zaman işe yaramayabilir. Erkeklerde etkileyici ve sağlıklı bir görüntü için atılacak ilk adımın temiz ve bakımlı bir cilt olduğunu söyleyen Billy Jealousy’nin Türkiye Temsilcisi İsmail Burduroğlu’ndan erkek cilt bakımına ilişkin doğru bilinen yanlış…
  Read 173 times Read more...
 • Allah’ı Çok Anın
  Allah’ı Çok Anın Ey iman edenler! Allah’ı çok anın! O’nu sabah-akşam tespih edin (yüceltin).33 Ahzab Suresi Ayet 41-42 Kur’ân’da birçok ayette Allah’ın anılarak/hatırlanarak yüceltilmesi buyrulur. Allah’ı çok anan kişi O’nun yüceliği karşısındaki acizliğini anlamanın yanında O’nu sürekli akılda ve kalpte tutarak desteğini hissedecek…
  Read 603 times Read more...
 • Domuz Gribi Öldürür Mü? Domuzlardan Mı Bulaşır? Nasıl Korunmalıyız? Neler Tüketmeliyiz?
  Domuz Gribi Öldürür Mü? Domuzlardan Mı Bulaşır? Nasıl Korunmalıyız? Neler Tüketmeliyiz? Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL,'Son zamanlarda çok kez duyduğumuz ve tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz domuz gribi hakkında çok çarpıcı ifadelerde bulundu.Peki 'Domuz Gribi' nedir? Nasıl bulaşır? Öldürücü müdür?Domuz gribine karşı Neler Tüketmeli Nelere Dikkat Etmeliyiz? Hepsi ve daha fazlası haberin detaylarında...
  Read 669 times Read more...
 • Zihni güçlendiren aktiviteler
  Zihni güçlendiren aktiviteler FARKLI ELLE DİŞ FIRÇALAMAK BEYNİ GÜÇLENDİRİYOR Gün içerisinde sürekli kullanılan el yerine ara ara diğer elin kullanılması beyni kuvvetlendiriyor. Gün içerisinde sürekli kullanılan el yerine, zaman zaman diğer elin kullanılması, beyni güçlendirerek, hafızayı kuvvetlendiriyor. Alışkanlığın dışına çıkalarak farklı elle yazılan…
  Read 901 times Read more...
 • VAJİNA DUDAK KÜÇÜLTME(Labioplasti)
  VAJİNA DUDAK KÜÇÜLTME(Labioplasti) Labioplasti son yıllarda cinsel estetik operasyonları arasında en çok talep gören ve yer alan operasyonlar arasındadır. Genelde doğuştan gelen veya ergenlik çağı ile genişleyen, uzayan, sarkan ve düzensizleşen iç dudakların kesilerek estetik olarak düzeltilmesi ameliyatıdır. Bazan de “labial asimetri” dediğimiz…
  Read 1470 times Read more...
 • Hemofili Yaşam Kalitenizi Düşürmesin!
  Hemofili Yaşam Kalitenizi Düşürmesin! Hemofili, "pıhtılaşma faktörü" adı verilen bir proteinin eksikliği sonucu, kanın normal olarak pıhtılaşamamasına denmektedir. 17 Nisan Dünya Hemofili hakkında merak edilenleri Okan Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Irmak Sayın Alan bizler için açıkladı. Hemofili hastalarında normalden daha…
  Read 41 times Read more...
 • Özel Derman Hastanesi Röportajı
  Özel Derman Hastanesi Röportajı Kaliteli hizmet anlayışını benimseyen meslek etiğinden ödün vermeden hasta ve hasta yakını memnuniyetini sağlamayı ilke edinen Derman Sağlık Hizmetleri İşletmesi A.Ş olarak, Özel Balkan Hastanesinde 52000m2 yeşil, 9000m2 kapalı alana kurulmuş, 81 yatak kapasiteli binamız ve Derman Hastanesi’nin 25 yıllık…
  Read 253 times Read more...
 • Dr. Fevzi Özgönül, Tatlandırıcı Kullananları Uyardı!
  Dr. Fevzi Özgönül, Tatlandırıcı Kullananları Uyardı! Son zamanlarda çıkardığı 'Göbeğimi Nasıl Eritirim ' adlı kitabıyla adından sıkça söz ettiren Obezite Doktoru Dr. Fevzi Özgönül, özellikle diyet ürünlerin ve tatlandırıcıların, bilindiğinin aksine çok zararlı olduğunu ve özellikle tatlandırıcıların tatlı isteğini azaltmadığını tam tersine arttırdığını söyledi.
  Read 754 times Read more...
 • Ödem ve Şişlikler
  Ödem ve Şişlikler Ödem yüzde, ellerde, ayaklarda veya karında ağrısız şişlikler şeklinde görülür, yüzüğünüz parmağınıza girmeyebilir, makyaj yapsanız dahi gözler balon gibidir, ayakkabılarınız dar gelir, dudaklarınızı silikonlu gibi hissedebilirsiniz. Hastalıklara bağlı olmayan sebeplere dayalı ödemler genelde sabah uyandığımızda daha sık görülüp akşama doğru…
  Read 530 times Read more...
 • KİLOLARINIZDAN DUA EDEREK KURTULUN
  KİLOLARINIZDAN DUA EDEREK KURTULUN Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, kilo verme konusunda çok ilginç bir öneride bulundu. Dr. Ateşsaçan, “Kilolarınızdan dua ederek kurtulun” dedi. Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, kilo verme konusunda izlenen yöntemleri eleştirerek, çarpıcı önerilerde bulundu. Mevcut diyetlerin önemli kısmının insanları ruhi çöküntüye sürüklediğini…
  Read 1478 times Read more...
 • Bebek Bakımıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
  Bebek Bakımıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Doğum sonrası bebeğini kucağına alan anne ve babaların kafasında pek çok soru dolaşır. Geçmişten günümüze aktarılan birçok bilgi, çevre yönlendirmeleri de bebek bakımı sırasında ebeveynleri zor duruma düşürebilir. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ bebek…
  Read 30 times Read more...
 • Açlığı Bastırmanın 5 Etkili Yolu!
  Açlığı Bastırmanın 5 Etkili Yolu! 1) Anaöğünleri ve anaöğünleri asla atlamayın! günde 6-8 öğün beslenmelisiniz. 3 anaöğün, diğerleri ise araöğünler olarak planlanmalıdır.Atladığınız öğün, kan şekeri regülasyonunuzda düzensizliğe ve çabuk acıkmanıza neden olur. Bunun sonucunda ise; bir sonraki öğünde farkında olmadan daha çok besin tüketir; böylece…
  Read 1146 times Read more...
 • Doğum Sonrası Depresyonun 6 Belirtisi
  Doğum Sonrası Depresyonun 6 Belirtisi Çoğu zaman ‘annelik hüznü’ ile karıştırılarak tedavisi geciktirilebilen doğum sonrası depresyon, yeni doğum yapmış annelerin yüzde 10-20’sinin karşı karşıya kaldığı psikiyatrik bir hastalık. Fiziksel ve duygusal olarak değişikliklere yol açıyor, tedavisiz kaldığında hem annenin hem bebeğin yaşam kalitesini belirgin şekilde…
  Read 87 times Read more...
 • İncir
  İncir Adeta bir şifa deposu olan incir tadındaki güzelliği cildinize yansıtmakla kalmayıp vücudunuzu da gençleştiriyor. Türk mutfağının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan incir cildi güzelleştiriyor, gençleştiriyor. Bronşlardaki sertliği de gideriyor... İncirin kendisi, yaprakları ve sütü, ayrı ayrı incelenir. İncirin yaprağı bulunamazsa,…
  Read 2145 times
 • Allah SEVGİLİ Edinir mi?
  Allah SEVGİLİ Edinir mi? Allah SEVGİLİ Edinir mi? Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: " O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab ediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin,…
  Read 645 times Read more...
 • DUDAKLARINIZI TÜKÜRÜKLE ISLATMAYIN!
  DUDAKLARINIZI TÜKÜRÜKLE ISLATMAYIN! Özel Elit Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu, Özellikle bu aylarda, kuruyan dudakların tükürükle ıslatılmaması gerektiğini belirtti. Dudaklar yüzümüzün en önemli temel parçalarından biridir. Yemek yeme, su içme, konuşma gibi temel fonksiyonları vardır. Konuşmadığımızda dahi yüz ifademiz açısından önemlidir. Dudak bakımında…
  Read 969 times Read more...
 • Bu Atıştırmalıklar Obeziteyi Engelliyor !
  Bu Atıştırmalıklar Obeziteyi Engelliyor ! Aslında beslenme konusunda atıştırmak çok sağlıklı bir davranış değildir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için yiyecekler tüketildikten sonra öğün araları, kişiye göre değişiklik olsa bile yaklaşık 4 ile 8 saat arası olmalıdır. Fakat çocuklarda metabolizma hızlı ve enerji ihtiyacı çok olduğu…
  Read 246 times Read more...
 • Cinsellikte ALTIN Kurallar
  Cinsellikte ALTIN Kurallar "Yatakta iyi değil cümlesinin içeriği kişiden kişiye değişiyor. Yumuşak ve şefkatli dokunuşlar bir kadın için cinselliğin alevlenmesinde doğru adımlarken, bir diğerinin bu yüzden bütün isteği kaybolabiliyor. O istediğiniz bazı şeyleri yapmıyor mu? Ya da onun yaptığı şeyler aslında nefret ettiğiniz…
  Read 1597 times Read more...
 • Kış Güneşinden Yararlanın!
  Kış Güneşinden Yararlanın! Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın, açık havada gezmeye özen gösterin. Vücudun D vitamini gereksinimi, büyük ölçüde güneş tarafından sağlanır. Kemiklerin ve özellikle dişlerin güçlenmesi için D vitamini son derece önemlidir. Ancak, bebekler ve çocuklar için yaz ve kış güneşinden faydalandırmanın da…
  Read 576 times Read more...
 • En Çok Hangi Vitamine İhtiyaç Duyarız?
  En Çok Hangi Vitamine İhtiyaç Duyarız? Meyve, sebze ve hayvansal besinlerin size sağladığı faydaları hiç düşündünüz mü? Besinleri tüketirken farkında olmadan vücudumuz için yararlı olanları almış oluyoruz. Aldığımız vitamin ve mineraller ile vücudumuzun ihtiyacını karşılarken, hastalıklara karşı da direnç sağlıyoruz. Vitaminler vücudumuzdaki birçok faaliyeti başlatıp sürdürüyor.…
  Read 747 times Read more...
 • Kilo Vermenin Farklı Yolu
  Kilo Vermenin Farklı Yolu Kilo vermek sadece estetik vücuda sahip olmak ve güzelleşmek için değil; kalp, tansiyon ya da şeker hastalığından kurtulmak için de önemlidir. Özellikle bayanların bitmeyen derdi fazla kilolardan kurtulmanın farklı bir metodu olan “Metabolic Balance” programını hakkında Medikal Estetik Hekimi Dr.Alp …
  Read 764 times Read more...
 • Kilo Vermek İçin Bebek Gibi Beslenin!
  Kilo Vermek İçin Bebek Gibi Beslenin! Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan metabolizmayı hızlandırma ile ilgili bilgiler verdi. Ateşsaçan, “Bebekler gibi az ve çok sık beslenirsek, metabolizmamız hızlanır ve kilo almayız' dedi
  Read 768 times Read more...
 • Sater
  Sater Orjinal Adı Satureja türleri Diğer Adları Kekikotu, Zater Ballıbabagiller familyasındandır. Anayurdu bilinmeyen, Güney Avrupa'da ve ülkemizde yabani olarak yetişen, Fransa ve İspanya'da tarımı yapılan bir ya da genelde çok yıllık bodur çalı tipinde dayanıklı otsu bitkilerdir. 10-45 cm. kadar boylanabilen…
  Read 3192 times Read more...
 • Yaşlılığa Engel On Besin
  Yaşlılığa Engel On Besin Nar ve yabanmersini Antosiyaninlerden zengin bu iki meyve cilt sağlığı için oldukça önemli. Kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatıp cilt kuruluğunu önlemekte. Ayrıca C vitamini içermelerinden dolayı da kolajen üretimini artırıp cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.
  Read 1242 times Read more...
 • Her Çocuk İçin Bir IZIPIZI Mutlaka Var
  Her Çocuk İçin Bir IZIPIZI Mutlaka Var Paris’in ikonik gözlük markası Izipizi, her yaştan insana farklı ihtiyaçlara yönelik güneş gözlükleri, bebek, çocuk ve yetişkin gözlükleri, ekran gözlükleri ve kayak gözlükleri ile hem şık hem fonksiyonel seçenekler sunuyor. Izipizi gözlükler, Türkiye’yi dünya trendleri ile tanıştırmada deneyimli Pop Corner’da…
  Read 33 times Read more...
 • 40 Yaşından Sonra Yılda Bir Kez Göz Kontrolü Yaptırın!
  40 Yaşından Sonra Yılda Bir Kez Göz Kontrolü Yaptırın! Yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak artık dünya daha yaşlı bir nüfusa sahip. Buna bağlı olarak, daha çok ileri yaşlarda görülen kronik hastalıklarla ilişkili körlük nedenlerinin riski de artıyor. İstatistikler dünyadaki yaklaşık 40 milyon kişinin yüzde 65’inin 50 yaş üzerinde olduğunu…
  Read 409 times Read more...
 • Bu Yöntem Karakterinizi Belirliyor!
  Bu Yöntem Karakterinizi Belirliyor! Op.Dr. Bülent Koç, kişinin kadın yada erkek olmasının, yaşının, mesleğinin, karakterinin burun estetiği planlanırken çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Rinoplasti Merkezi'nden Op.Dr. Bülent Koç, "Örneğin, bir politikacı veya sosyal lider ile bir sahne sanatçısının burnu aynı şekilde tasarlanmamalıdır. Birinde…
  Read 450 times Read more...
 • Rahim Ağzı Kanseri Önleme Aşısı (HPV aşısı)
  Rahim Ağzı Kanseri Önleme Aşısı (HPV aşısı) Tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen ikincikanser türü rahim ağzı kanseridir.Rahim ağzı kanseri servikal kanser olarak bilinir.Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse hepsi insan papillomavirüs (HPV) enfeksiyonu ile ilişkilidir. HPV virüsü oldukça bulaşıcı, yaygın ve çok defa hiçbir belirti göstermeyen bir…
  Read 1898 times Read more...
 • Göz Estetiği ile Güzelliğiniz Bakışlarınıza Yansısın
  Göz Estetiği ile Güzelliğiniz Bakışlarınıza Yansısın Gözü etkileyen ve göz kapağı ile ilgili bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla uygulanan oküloplastik cerrahi sayesinde, yaz aylarına herkesi etkileyecek gözler ile girmek artık mümkün. Oküloplasti uygulamaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Dünyagöz Altunizade’den Doç. Dr. Levent Akçay, uzman ve operasyonun yapılacağı…
  Read 16 times Read more...