kadinlarguzeldir.com

Allah'ı Şimdi Görmek

Kuran'da ki Allah tarifi ateistlerin Kuran'a bakışını değiştiriyor. Bu izahı anlayan hiçbir ateist "Allah yok!" diyemez.

 

   Kuran'daki Yaratıcı ilah tanımı öyle reddedilemez, ispatlanabilir ve somuttur ki, aklı olan her insanın derhal gözleriyle görüp kabul edebileceği şekilde açıklanmıştır. Öyle umuyorum ki ateistlerin dahi sağ duyuyla yaklaşacak olanları Kuran'a dayanarak tarifini yapacağım Allah'ı; artık "görmedik" demeyecek, "evet Allah buysa gördük, hep görüyormuşuz", "biz inandık" diyeceklerdir.

 

            Bilimin-aklın aydınlattığı yolda ve son kutsal kitabın rehberliğinde… Dünya; yaratıcısının varlığına  ilk kez yepyeni bir bakış açısıyla şahit olacak. Dünya diyorum çünkü dünyanın çoğu O'nu anlamadı ve Allah'ın yüzü; göz önünde olmasına rağmen O'nu görmedi.

 

            Ayıracağınız küçük bir zaman dilimi hepimiz için "her şeyi değiştirebilir".

 

            Ulaşılması gereken yere… "O'na" ulaştığımızda bir daha asla ölmeyecek, üzülmeyecek, korkmayacağız. Sonsuza dek yaşadığımız mutluluk tarifi imkansız ve muazzam bir güzellikte olacak…. Bu deneyimin bir kısmını birlikte yürümeye başladığımız yolda daha ölmeden yaşamaya başlayabilirsiniz.

 

            Kutsal Kitap bu konuda bize yol gösterecek. Bilimsel keşiflerin O'nun bilgeliği önünde diz çöküşünü izleyeceğiz…

 

KURAN'DA Kİ ALLAH - ( İLAH ) TANIMI

 

            Kutsal Kitapta Yaratıcı, evreni zatının yüzü olarak tanımlar; bu nedenle evren kutsaldır. Dağ-taş, orman ve böcek… insan ve güneş… kurumuş bir çiçek bile değerlidir.

 

“…Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (vechi) işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”

 ( Bakara 115 )

 

            Vech kelimesi Arapça'da genel bir ifade ile yüz demektir. Nereye bakarsak bakalım tek görebileceğimiz şey, bu ifadeye göre ancak Yaratıcının yüzüdür. Yani evrendir. Hatta daha da ileriye giderek Allah vech kelimesini Kuran da zatını ifade ederken de kullanır.

 

"Senin rabbinin vechi asla yok olmaz”

(Rahmân 55/27) 

 

            Allah'ın yüzü sürekli değişir ama asla yok olmaz. Bu bize fizik kanunlarının en büyük kuramını hatırlatıyor;

 

"Madde enerjiye, enerji maddeye dönebilir ama asla yok olmaz"

 

            Öyleyse Kutsal Kitap bize görünmeyen ve saklanmış bir İlah değil, yüzü-zatı her yerde olan büyüklüğü ve gücü sonsuz olan; görülebilir somut ve net bir profil çizmiştir. Bu nedenle kötülük yapmak, evreni oluşturan varlıklara ve düzene zarar vermek aslında yaratıcıya karşı işlenmiş bir suçtur.

 

            Başka bir ayet bu düşüncemizi doğrular;

 

“O ( hiçbir şey ) doğurmamış ve doğurulmamıştır.” (İhlas Suresi-3)

 

            Yani evren ve Yaratıcı birbirinden ayrı iki varlık değildir. O kendi zatı yanı sıra bir evren ve gezegenler doğurmamıştır veya kendi yanında ortaya çıkarmamıştır.

 

            Müslümanların önemli bir kısmı; Yaratıcıyı ayrı bir varlık olarak ezelde vardı ve kendi varlığı dışında bir yerde evreni var etti zannetmektedir. Ancak Yaratıcı kendisinden herhangi bir şekilde bir maddenin çıkmadığını, herhangi bir şekilde madde, yıldız yada canlı doğurmadığını ifade etmiştir. Öyleyse evren bizzat Yaratıcının zatının tezahürüdür. Her şey canlıdır. Her şey birbirini ve sizi görebilir. Tüm moleküller birbirinden haberdardır. Bunun kuantum deneyleri yoluyla bilimsel deneylerle kanıtlanmasına birazdan değineceğim.

 

 

PEYGAMBER AS. VE İSLAM'IN ÇAĞ ÖNDERLERİ ALLAH'I GÖRÜYORDU

 

            Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şeytanın göze sürülen sürmesi ve ağzı boyayan boyası vardır. İnsan onun sürmesi ile sürmelendiği zaman, gözleri Allah'ı görmeyecek derecede uykuya dalar…

(İmam Suyuti, Camiu’s-Sağir Ve Tercümesi, Aydın Yayınevi: 1/20)

 

            Allah'ı gören kişi; baktığı her şeyden derecesi ölçüsünde büyük bir lezzet duyar ve keşfe ulaşır.

 

            İlmin kapısı olarak övülen Hz.Ali (r.a) ;“Her nereye baksam Allahı görürüm” ve “Görmediğim Allaha ibadet etmem” derken bu durumu ifade etmiştir.

 

            Ateistler bir yönüyle haklıydı. Evren'in İlahı uzak bir yıldızda oturan sakallı adam yada galaksinin merkezindeki ışık hüzmesi değildir. Hz. Muhammed As. bu gerçeği 1400 sene evvel “Başlangıçta O vardı ve başka hiçbir şey yoktu” diyerek tarif etmiş, Hz. Ali de bu yargı hakkında fikrini soranlara “Hala öyledir” diyerek peygamberin yargısının şimdi de geçerli olduğunu, yani başlangıçta da, şu anda da var olan her şeyin tek İlahın tezahürlerinden başka bir şey olmadığını ifade ettiği nakledilmiştir.

 

 

            Aynı görüşü Yunus Emre Hazretleri; "Her kancaru bakar isem O'ldur gözüme görünen“ ve"Kancaru bakar isem onsuz yer görmezem. Cümle yerde Hakk hazır, göz gerektir göresi" diyerek her yerde Rabbin göründüğünü yıllarca şehir şehir dolaşıp anlatmıştır.

 

            Denizdeki balıkların misali gibidir insanların durumu; balıklara sana can veren denizdir dersin. Bunu duyunca her yerde denizin yerini sorar. Sürekli denizi arar ama bir türlü bulamaz ve sonunda denizin olmadığına, denizi anlatanlarında yalancı olduğuna karar verir.

 

            Allah'ı inkar eden kendini inkar etmiştir. Sizler muhteşem ve ilahi varlıktan bir parçasınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesi sizlersiniz. Dost olarak görmek istediği kimselersiniz.  Onun adına yeryüzüne hükmetme gücüne namzet milyarlarca tür içinden seçilip yüceltilen, süzülen bir soysunuz.

 

            Allah'ı inkar etmek, her şeyi; gözüyle gördüğü gerçeği inkar etmektir, Kendi özüne ihanettir. Bile bile benliğini, kendi muhteşemliği yok etmektir. Her yanında gözünle gördüğün O'nu, değersizleştirme hatta yok etme cinayetine kast etmektir.

 

            Allah Resülü Deccal çıktığında onun imanları bozması karşısında duran; Deccal'e baş kaldıran bir gençten ve onun imanının makbul oluşundan bahseder. Bu genç sözüne Allah'ın aşikar olduğunu Deccal'in ise gizlenmiş olduğunu söyleyerek tebliğine başlar. Allah O'nun yolundan gidenlerden olmayı nasip etsin.

 

Sahihi-i Müslim:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Deccal zuhur eder. Mü’minlerden bir adam ona doğru yönelir.

Deccal’in askerleri:

–Nereye gitmek istiyorsun? diye sorarlar.

O genç:

−Şu çıkana gidiyorum, der.

Onlar:

−Yoksa sen bizim rabbimize iman etmiyor musun? derler.

O genç:

−Rabbimizde gizlilik yoktur, der. (O Allah; aşikardır)

Bunun üzerine:

−Onu öldürün, derler.


“Bu mü’min, âlemlerin Rabbi katında şahadeti en yüce olandır.”

Müslim 2938/113

 

            İnşallah kardeşlerim; sizlere Allah'ın varlığını her yerde; hatta kendi nefislerinizde; bizzat kendi içinizde görene dek açık ve net, hiç kimsenin tarif etmediği bir şekilde tarif edeceğim. Öyle ki, içinizde sanki bir kutsal kitap daha varmış gibi Allah ile ilgili aradığınız soruların cevabını orada bulacaksınız. Kuran'ı daha iyi anlayacaksınız.

 

 

ALLAH HER ŞEYDİR VE HER ŞEYİN ARDINDAKİ GÜÇ

 

 

“Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.” 

(Nisâ: 126)

 

            Her şey; yok olabilecek kadar küçük parçalara bölünebileceği için bu ayet aslında her şeyin özünün ilahi zatın yansıması olduğunu göstermektedir. Kuşatılan Kuşatan dan ayrı değildir.

 

“Onun vechi hariç her şey helak olacaktır.”

(Kasas, 28/88) 


            Allah'ın yüzü olan evrenler ve gizli alemler sonsuza dek duracak, ancak onları oluşturan her parça ölümlü,  şekil değiştiren, başka bir surette yeniden hayat bulan bir süreçte devinime uğrayacaktır.

 

            Kıyamet evrenin yok edilmesi değildir. Kuran'a göre mahşer-sorgu yeri; kıyametin kopuşundan sonra dünya düzleştirilerek üzerine kurulacaktır. Dünyaya gelen yıkımla dünyada ki hayat son bulacaktır.

 

            Yaratma eylemi yaratıcının kendi ötesinde bir şey doğurması değil, zaten kendi içinde var olan sonsuz enerjinin; "ol!" yani "KÜN!" sesiyle şekle bürünmesidir. Bazı bilim adamları bugün evrendeki yaratıcının muhteşem sesini keşfettiler ve kaydetmeyi başardılar. Bu konuya birazdan eğileceğim ve sesi birlikte dinleyeceğiz.

 

            Bu durumda Kuran'daki İlah tanımına göre hiçbir ateist "ben Kuran'da anlatılan Allah'ı görmedim ya da yoktur" diyemez. Çünkü Kuran'a göre O'nun görünen yüzü zaten bu evrendir…

 

            Var olan sadece tek bir bütün olan Yaratıcı İlahtır. Farklı ve ayrı görünen parçalar, bu yaşam.. onun bilinç  verdikleri için hazırladığı duysal bir deneyimdir. Aslında ait olduğumuz yerden kopuşumuz, derin bir sürgündür.

 

Kutsal Metinde şöyle der;

Sizi de yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır.

 ( 37/96)

 

            Biz hiçbir şey yapmıyoruz. O yapıyor. Çünkü O'ndan başka bir şey yok. Biz sadece O'ndan beslenen ve O'nun istediği kadar isteyebilen bir bilinciz. Var değiliz. Farklı bir benzetmeyle Onun kodladığı bir yazılımız. Gerçekte yokuz. Bilincimiz dahi onun bilincine bağlı ve ondan beslenmektedir. Sorumluluğumuz isteklerimizle sınırlıdır. Eğer bir iş gerçekleşecekse, biri onu istemiştir ve istek kabul ise Yaratıcı gerçekleşecek olan şeyi biz yapıyormuşuz gibi gösterip, hissettirmektedir… Birazdan bunun mantıksal kanıtlarını göreceğiz…

 

“O ilktir, o en sondur, görünen ve gizli olandır. O, her şeyi bilendir.”

 (57-3)

 

            Allah'ın hem görünen hem de gizli yönleri olduğunu bizzat Kuran farklı farklı şekillerde ifade etmektedir.

 

            Işınsal dalga boyutları ve renkler içinde insan gözü bilinen evrenin yalnızca binde 4'ünü algılayacak kadar kısıtlı ve kör yaratılmıştır.

 

            Yaratıcının mutlak zatını ve gizli yönlerini tam manasıyla ancak kendisi görür ve takdir edebilir. Biz onun vechinin çok azını idrak edebiliyor ve görebiliyoruz.

 

“Gözler O'nu idrak edemez, ama o gözleri idrak eder…"

(En'am, 103)

 

"Bilgice O'nu kuşatamazlar."

(Ta-ha, 110)

 

"Dedi (Allah, Musa'ya): "Asla göremezsin beni. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebileceksin." Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti…"

(7-143)

 

            Allah'ın big bang'den yani evrenden daha önce de var olan muhteşem zatı-ruhu bir şekille asla izah edilemez ve görülemez. Ancak evren ile yansıttığı yüzünü; dilediği şekilde ve surette, dilediği kimselere daima gösterir.

            Kuran'a göre Allah'ın yüzünü göremiyorum demek küfürken; Allah'ın ruhunu; benzersiz olan öz zatını göremiyorum demek farzdır.

 

            İnsan ve yaratıcısı Allah arasında ki ilişkinin misali şuna benzer. İnsan beyninde bir topluluk var eder. O topluluğa der ki "nereye dönseniz benim yüzüm ordadır": çünkü beyninde her yerde düşünen kişinin zatı-düşüncesi vardır. Kendisini görmek, idrak etmek isteyen 2 boyutlu düşünceden varlıklara "benim aslımı asla göremezsiniz, anlayamazsınız" diyebilir. Lakin yüzünü görmek isteyenlere "dilediği her surette, güzellikler ve ışıklar içinde gösterebilir". İşte Kuran'da ki tariflerde Allah'ın hem mekandan münezzeh ve her yerde olması hem de eli olması veya mekanla tarif edilen insani özellikler taşır gibi tarif edilmesi bu şekildedir.

 

            Allah insana beyin gibi muhteşem bir kitabı evrenle arasında ilişkiyi anlaması için hayal gücü başlığı ile kendi gücünü anlatmıştır. Bu konuya ilerde daha geniş değineceğim.

 

 

EVRENİN GÖZLERİ

 

            Peki yaratıcı evren adını verdiği yüzü ve o yüzdeki gözleri ile bizleri gözetliyor mu? Bunun bilimsel bir ispatı var mı? Evet bir çok kanıt var, önce fizikçileri şok eden çift yarık kuantum deneyine kısaca bakalım.

 

Çift Yarık Deneyi Bilim Dünyasını Sarstı!

 

            Ünlü Danimarkalı fizikçi Niel Bohr'dan kuantum fiziği ve çift yarık deneyi ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı:

 

            “Eğer bir kişi quantum fiziği karşısında şok olmamışsa, onu anlamamış demektir.”

 

            Fizikçiler maddeyi oluşturan elektronların nasıl hareket ettiğini anlamak için bir kuantum deneyi yaptılar. Maddeyi oluşturan elektronlar bir gözlemci izliyorsa enerji dalgası formundan çıkarak göze görünebilen ve yeri hesaplanabilen taneciklere yani maddeye dönüşüyorlardı. Kimse herhangi bir yöntemle gözetlemiyorsa fotonlar enerji dalgası gibi hareket ediyorlardı. Sanki fotonların gözleri ve bilinçleri vardı… Gözün farkına vardılar!

 

            İlginç olan ve deneyi destekleyen başka bir durumsa "dolaşık olarak tanımlanan fotonlarla ilgiliydi". Bunlar birbirinden ayrıldığında dahi çok uzakta bile olsalar, her yönden aynen birbirlerini görür gibi taklit etmeye devam etmektedirler. Dolaşık fotonlar birbirinden tam anlamıyla haberdardır. Halbuki milimetrenin milyarda biri kadar küçük bu parçacıkların beyni yada gözlem araçları yoktur. Bu durum tüm görme ve analiz etme işleminin aynı bir beyindeki gibi tüm evrende bütünleşik hareket ettiğini gösterir. Tüm pixeller yani atomlar, merkezi ve her yerde hakim tek bir ana yazılımın kontrolünde olmadıkları sürece bu hesaplamaları tek başlarına gerçekleştiremez ve davranışlarını böyle belirleyemezler.

 

            Hepimizin bildiği kütlesel çekim kanunu da yaratıcı bilincin tüm evrene yayıldığını ve tek bir bütün olduğunu ortaya koyan olgulardan biridir.

 

            Elimizde tuttuğumuz bir taş parçası ile uzayın öteki ucunda ki bir meteor parçasının birbirinin konumunu ve büyüklüklerini bilerek haberleşmesi ve hesaplaması sonucu aralarında kütlesel çekim geliştirirler. Aralarında görünen hiçbir bağ olmamasına rağmen bu iki maddenin birbirlerinin konumunu ve kütlesini analiz edip çekmesini sağlayan bilincin kaynağı bilimdeki muammalardan biridir.


            Kendine bakıldığını fark eden atom altı parçacıkların sahip olduğu bilinç, evrendeki tüm cisimleri birbirine görünmez bir düşünce-nöron ağı ile bağlanmasıyla yani evrenin aslında kendine özgü yapıda dev bir beyin olmasıyla açıklanabilir. Evren yani yaratıcının kendini ifade ettiği yüz; en mükemmel eseri olan insana kendinden izler bırakmıştır.

 

            Sonraki bölümde sırları aralarında devam edeceğiz. 

 

----

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu yazıyı mail yoluyla tüm arkadaşlarınıza yollayarak, Facebook ve Twitter'da paylaşarak, Allah'ın bize emrettiği gibi O'nun yüceliğinin ve isminin yeryüzünde yayılmasına katkıda bulunun. 

 

Muhammed Suresi-7. Ayet:

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Diyanet Vakfı Çevirisi) (Yorumsuz)

Allah; dinini yaymak ve isminin yeryüzünde yüceltilmesine sizi vesile kılmak istiyor. Böylece Allah'a arzu duyduğu konuda yardım edin. Allah asla yalan söylemez. O da size yardım edecektir. Ben canlı bir şahidim. Bu davaya adandığımdan beri büyük bir yardım görmekteyim.

 

Erdem ÇETİNKAYA/  miraclebrain.wix.com

Okunma 1007 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?
  Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ? Özel Bir Nefes Hastanesi Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER; Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve vücudumuzda üretilmez. Bu nedenle besinler yoluyla yeterli miktarda almamız gerekir. Oksijenin dokulara taşınmasında gerekli olan hemoglobin yapımında gerekli olduğu için oksijen yaşam için ne kadar gerekliyse oksijenin kullanılabilmesi için demir de o kadar gereklidir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları"
  ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları" ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir. Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey
  Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey Burun estetiğinden (rinoplasti) sonra bakımınıza dikkat etmek, ameliyata hazırlanmak kadar önemlidir. Yeni burnun ve burun kemiklerinin tamamen iyileşmesi altı haftayı bulacaktır. Bu süre içinde hiçbir şeyin ters gitmemesi için fazladan dikkat edip son derece özenli bir bakım uygulamanız gerekmektedir. Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın
  Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeni sağlıklı bir yaşlanmayı getiriyor. Ancak bu standartların ömür boyu korunması gerektiğini altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, kişinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktörleri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi. Bitkilerin gücünden yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu belirterek bazılarını bildiğimiz, bazılarını ise ilk…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün
  Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen, Ramazan boyunca spora nasıl devam edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tügen, oruç tutarken spor rutinine devam etmenin önemini vurgularken, “Ramazan süresince spor yapmaya devam etmelisiniz. Sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmanız yeterli. Pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz'' dedi Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazan'da da herkesi spor yapmaya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin!
  Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin! Teksüt, Ramazan sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine su ve mineral kaybına en güzel cevabı veren ayranın tercih edilmesini öneriyor. Ayran, 7’den 77’ye her yaştan neredeyse herkesin tüketebildiği, suyla birlikte en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bununla birlikte Ramazanın sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
  Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın İnternette veya belirli noktalarda satılan sıvı zayıflama diyetleri hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla diyet ürünlerine ilgi artıyor. Çoğunlukla internette satılan sıvı zayıflama ürünlerinin vücuda verdiği zararlar konusunda uzmanlar uyarıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT!
  ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT! Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden Uzm.Dr.Muhammed BARAN Son Günlerde Sık Görülen ve halk arasında Beta mikrobu diye bilinen Bakteri hakkında halkı bilgilendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi
  OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL Plazma kinetikle prostat ameliyatı hastanemizde uygulanmaktadır. Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni teknoloji “Plazma Kinetik TUR” yöntemi ile tedavi ediliyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme…
  in Sağlık Add new comment
 • Kalbe K Vitamini Kalkanı!
  Kalbe K Vitamini Kalkanı! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, maydanoz, şalgam, bamya, peynir, yumurta gibi besinlerde bulunan K vitamini, damarlar gibi yumuşak dokularda kalsiyumun birikip kireçlenme yapmasını önler. Bu da damarlarda daralmayı engeller” dedi. Bazı yiyeceklerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini bilsek de, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek genellikle zordur. Kalp sağlığında beslenmenin rolü çok büyüktür. Kalbinizi korumanın yolu sağlıklı ve doğru besinleri seçmekle başlar. Medical Park Gebze…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun
  Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun Ramazanda ayında uzun süren açlık ve susuzluk hali düzenli egzersiz ve antrenman yapanlar için zorlayıcı olabiliyor. Değişen beslenme düzenine göre planlanan egzersiz programları ve bol sıvı tüketimiyle bu dönemde var olan kondisyon korunabiliyor. Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ramazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME
  Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME Sıcacık pideler, çeşit çeşit iftariyelikler, kalabalık ve mutlu sofralarla Ramazan geldi. Ramazan ayında beslenme açısından en önemli nokta optimal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada Ramazan orucunun uzun süren açlık sebebiyle vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı belirlenmiştir. Bu dönemde yine bu sebeple baş ağrısı ve hazımsızlık gibi minör, böbrek ve sindirim sorunları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ramazanda amaç, sağlıklı kalmak, yeterli ve dengeli beslenme düzenini sağlamaktır. Oruç tutma…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI
  RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI Ramazan ayı yaklaşırken başta beslenme ve uyku olmak üzere günlük alışkanlıklarımız değişiyor, fiziksel ve zihinsel aktivite seviyelerimiz farklılaşıyor. 30 gün boyunca sağlıklı olabilmek ve rahat oruç tutabilmek için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Neler mi? Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer açıklıyor... Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ile birlikte birçok alışkanlığın değiştiği bir aydır. Normalde 3 – 4 olan öğün sayısı azalır, uyku düzeni değişir.Vücudumuzu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır
  Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır Çocukların yalan söylemesi tek başına değil, çevresel ilişkilerle birlikte ele alınmalı ve çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenler araştırılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailenin çevresiyle iş birliği yapıp, çocuğa doğruluğun yararlarının, getireceği hazzın ve avantajların elle tutulur biçimde öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak ailelere önemli ipuçları verdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Ruhsal Sorunları Olan Her 10 Anneden 7’si Tedavisiz Kalıyor
  Ruhsal Sorunları Olan Her 10 Anneden 7’si Tedavisiz Kalıyor Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman tarafından yürütülen Türkiye’deki en kapsamlı hamilelik dönemi projelerinden ‘’Boğaziçi Anne-Bebek İlişkisi Projesi’’(BABİP) kapsamında Albert Long Hall’de halka açık ‘’Anne Ruh Sağlığı’’ sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, hamilelik ve sonrasında anne ruh sağlığının önemi ve bunun anne-bebek ilişkisine etkisi ele alındı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Astım ve Alerjik Hastalıkları Artırıyor
  Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Astım ve Alerjik Hastalıkları Artırıyor Astım, dünyada 300 milyon kişide görülüyor. Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’i, çocukların ise yüzde 13’ünün astım hastası olduğu biliniyor. Görülme sıklığı gün geçtikçe artan astım, çağdaş toplumların hastalığı olarak anılıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise bilinçsiz antibiyotik kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Sık sık ve gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudun savunma mekanizmalarını alerjenlere karşı da zayıflatıyor. Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Yaman, “7 Mayıs Dünya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Karın Ağrısıdır Geçer Demeyin
  Karın Ağrısıdır Geçer Demeyin Karında basınç hissi, şişkinlik, ağrı… Kadınların büyük bir kısmının zaman zaman yaşadığı ve “geçer” diye önemsemediği bu belirtiler, büyük bir tehlikenin sinyali olabilir. Zira yumurtalık kanseri, sinsice ilerleyerek genellikle 3. evrede bu belirtileri veriyor. Jinekolojik kanserler arasında ölüm riski en yüksek olan yumurtalık kanserine karşı en büyük silah, düzenli jinekolojik muayene. Her yıl yaptıracağınız düzenli muayene ile bu kanserin erken evrede yakalanabileceğini söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum/…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Sahurda süt için, uzun süre tok kalın.
  Sahurda süt için, uzun süre tok kalın. Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dr. Ümit Aktaş'tan Ramazanda beslenme önerileri
  Dr. Ümit Aktaş'tan Ramazanda beslenme önerileri SAHURDA YUMURTA VE PEYNİR İLE TOK KALIN, İFTARDA SEBZE ÇORBASIYLA MİDENİZİ KORUYUN! Ramazan’da karbonhidrat ağırlıklı iftar ve sahur sofralarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Karbonhidrat içeren besinler tüketerek gün içinde tok kalacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz!Bu besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırsınız. Sahurda tüketeceğiniz yumurta ve peynir gibi proteinler, zeytin ve zeytinyağlı mevsim salatası tüketerek gün içinde oluşabilecek açlık hissinin önüne geçebilirsiniz!…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi?
  Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi? Günümüzde pek çok kadının karşılaştığı kist ve miyomlar çoğu zaman zararsız olmakla birlikte, bazı durumlarda gebe kalmanın önündeki bir engel olarak anne adaylarının karşısına çıkıyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, böyle durumlarda kist ve miyomların düzenli takibinin gerekliliğinden ve doğru tedavi ile birlikte bu kistlere sahip anne adaylarının sorununun çözülebildiğine dikkat çekti.
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Nohut
  Nohut Diş ağrısı ve ciğere iyi geldiği gibi aç karnına tüketildiğinde ise cinsel gücü bir hayli artırıyor... Sivilceleri giderir, cildi ve sesi güzelleştirir, akciğerlerin en iyi besinidir. Diş ağrısını geçirir. Nohut ve aç karna içilen nohut suyu cinsel gücü çok artırır,…
  Read 3062 times Read more...
 • Kadınların Gizli Hastalığı
  Kadınların Gizli Hastalığı Her 10 kadından 8’i Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon’u (Halk diliyle Ped Alerjisi) hiç duymamış olmasına rağmen her yıl milyonlarca kadın dönem dönem bu rahatsızlıktan şikayetçi oluyor. Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon (KAİ) çok sık rastlanan bir problem olmasına rağmen genellikle diğer…
  Read 569 times Read more...
 • Türkler Normandiya’ya Çıkarma Yapıyor
  Türkler Normandiya’ya Çıkarma Yapıyor Fransa’nın kuzey kıyılarını yani Normandiya’yı görmeden Fransa keşfedilmez. Normandiya, ortaçağın büyülü dünyasını hala yaşayan tarihi kasabaları, binaları, kafeleri, dar sokakları ve sahiliyle kendine hayran bırakan bir bölge. Fransa’nın bu bölgesi, kendine özgün hikayeleri ve yaşanmışlıkları ile ziyaretçilerini unutamayacakları bir yolculuğa…
  Read 697 times Read more...
 • Doğum dikiş izleri
  Doğum dikiş izleri Normal doğumda bebeğin vajinadan rahat çıkabilmesi, yırtıkların oluşmaması ve çevre dokuları koruyabilmek için vajina girişinden anüse veya bacağa doğru yapılan kesilere epizyotomi adı verilir.
  Read 3085 times Read more...
 • Sonbaharda nasıl beslenmeli?
  Sonbaharda nasıl beslenmeli? Sonbaharda vücutta meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak alınacak birkaç önlemle mümkün. Mevsim geçişlerinde metabolizma hızının değişmesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski de artıyor.
  Read 1427 times Read more...
 • Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu
  Yeni Yıla Mutlu Ve Huzurlu Girmenin 10 Yolu Yeni yıl yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok insan yeni yılda mutlu ve huzurlu bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sınırsız beklenti ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık…
  Read 140 times Read more...
 • Zekât; Sadaka ve İnfak
  Zekât; Sadaka ve İnfak Kur’an’da “Allah yolunda” (fî sebilillah) kaydı düşülerek emredilenler: Cihad, hicret, infak. (bkn: Enfâl 74, Tevbe 19-20, Bakara 3, Bakara 190 vb…) Allah yolunda infak, mali bir cihattır, bir başka yönüyle bireysel maddecilikten toplumsal eşitliğe hicrettir. Maddecilik daim, ebedi değildir ve…
  Read 915 times Read more...
 • Dünyadaki Yaşlı Nüfusu Her Geçen Gün Artıyor
  Dünyadaki Yaşlı Nüfusu Her Geçen Gün Artıyor 2017 itibarıyla dünya üzerinde, yaşı 60 ve üstü olan 962 milyon kişi yaşarken, bu rakamın 2050’de 2,1 milyara ulaşması bekleniyor. Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünyadaki yaşlı nüfusu istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı…
  Read 291 times Read more...
 • Tiroidde Neştirsiz Tedavi
  Tiroidde Neştirsiz Tedavi Dünya üzerinde ve ülkemizde tiroid bezinde nodüller çok sık görülüyor. Bazen tek, bazen birkaç adet bazense çok sayıda bulunan bu nodüller, tiroid bezini büyüttüğü zaman guatr adı verilen hastalık ortaya çıkıyor. Küçük nodüller herhangi bir yakınmaya yol açmazken, nodüller belli…
  Read 389 times Read more...
 • Kemik Erimesi Gençlerde de Yaygınlaşıyor!
  Kemik Erimesi Gençlerde de Yaygınlaşıyor! Halk dilinde ‘kemik erimesi’ olarak bilinen ve çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak adlandırılan osteoporoz günümüzde gençlerde yaygınlaşan bir sorun. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çetik “Vücudumuzda doruk kemik kütlesine yaklaşık olarak 30-35 yaşında ulaşırız. Bu yaşlarda…
  Read 247 times Read more...
 • Deniz Tuzu ile Selülite Savaş Açın!
  Deniz Tuzu ile Selülite Savaş Açın! DENİZ TUZU İLE SELÜLİTE SAVAŞ AÇIN ! Dr.Gönül ATEŞSAÇAN , 'Yaz sorunu olarak da bilinen selülite karşı deniz tuzunun faydası saymakla bitmiyor. İçinde seksenden fazla mineral bulunduran deniz tuzu oldukça faydalıdır. Cilt sorunlarından metabolizma sorunlarına kadar pek çok sorunla savaşan…
  Read 1259 times Read more...
 • Bayır Turpu
  Bayır Turpu Orjinal Adı Armoracia rusticana Diğer Adları Eşekturpu, Karaturp, Yabanturpu Turpgiller familyasındandır. Anayurdu Akdeniz bölgesidir. Ama, günümüzde tüm ılıman iklim kuşağındaki yerlerde ve ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmektedir. 30-60 cm. boylanabilen, çokyıllık dayanıklı otsu bitkidir. Elips biçimli, ucu sivri, iri, kaba dokulu…
  Read 3489 times Read more...
 • Affetme
  Affetme Daha önceki yazılarımda bilinçaltımızın olumsuz bir olaydaki ruh durumunu, o olayı hatırlatarak tekrar tekrar yaşamamızı sağlayan bir hizmet verdiğinden bahsetmiştim. Bunu, olağanüstü ruh durumu yaşadığımız bütün olayları bize hatırlatarak yapıyor, bizim için yararlı ya da zararlı diye bir ayrım yapmıyor…
  Read 1641 times Read more...
 • MENİSKÜS NEDİR?
  MENİSKÜS NEDİR? Menisküsler diz ekleminde yer alan C şeklinde kıkırdak benzeri yapılardır. Diz eklemini oluşturan iki ana kemik olan femur ve tibia arasında yer alırlar. Biri iç diğeri dış olmak üzere her dizde ikişer tane menisküs bulunur. Menisküs yırtıkları yırtığın şekline ve…
  Read 507 times Read more...
 • Çocuk Oto Koltuğu Kullanırken Bu Hataları Yapmayın!
  Çocuk Oto Koltuğu Kullanırken Bu Hataları Yapmayın! Araç içinde çocuk güvenliğine yönelik ürünleri İskandinav güvenlik tecrübesiyle sunan BeSafe, çocukların araç içinde daha güvenli seyahat edebilmesine olanak sağlayan çocuk oto koltuğu kullanımında sıkça yapılan hataları ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Anne ve babaların çocuk oto koltuğunu kullanmadan…
  Read 482 times Read more...
 • Tümörler De Huy Değiştirebiliyor!
  Tümörler De Huy Değiştirebiliyor! Vücudumuzun tüm dokularında olduğu gibi tükürük bezinde de iyi ya da kötü huylu tümörlere rastlanabiliyor. İyi haber, tükürük bezinde gelişen tümörlerin yaklaşık yüzde 70’inin iyi huylu olması. Ülkemizde her yıl 4 bin iyi huylu, 800’e yakın da kötü huylu tükürük…
  Read 264 times Read more...
 • Operatör Doktor Yusuf Can Kimdir?
  Operatör Doktor Yusuf Can Kimdir? 30 .03. 1960 tarihinde Samsun ‘ da doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.Aynı sene Almanya Gelsenkirchen Marienne Hospital’de Genel Cerrahi üzerine 6 ay çalışmalarda bulundu..
  Read 1588 times Read more...
 • Sağlıklı Bir Ramazan Bayramı İçin Dengeli Beslenin
  Sağlıklı Bir Ramazan Bayramı İçin Dengeli Beslenin Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceğine yatırım yapan Sabri Ülker Vakfı, Ramazan Bayramı’nda sağlık sorunları yaşamak istemeyenler için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak,…
  Read 268 times Read more...
 • GEBELİKTE FETAL TARAMA TESTLERİ NELERDİR?
  GEBELİKTE FETAL TARAMA TESTLERİ NELERDİR? Birinci trimester tarama testi (ikili test veya 11-14 hafta testi): Bu test iki aşamalı olarak yapılmaktadır.İlki ultrason ile bebeğin ense kalınlığının ve bebeğin boyunun ölçülmesidir. Bu ölçümler vajinal veya karından ultrason ile yapılır. Ultrason ölçümleri sırasında bebeğin burun kemiğine de…
  Read 1306 times Read more...
 • Ağız ve Diş Sağlığı Alarmı
  Ağız ve Diş Sağlığı Alarmı Yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ağız ve diş hastalıkları, tüm dünyada en sık görülen sağlık sorunlarının başında yer alıyor Diş hekimine gitme sıklığının yılda yüzde 0.9 olduğu ülkemizde ağız ve diş sağlığı alarm veriyor Yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ağız…
  Read 339 times Read more...
 • Çocuklar Diş Hekimine Ne Zaman Gitmeli?
  Çocuklar Diş Hekimine Ne Zaman Gitmeli? Sağlıklı bir ağız diş yapısı yetişkinlerde olduğu kadar çocukların genel sağlığı için de son derece önem taşıyor. Ancak bununla birlikte çocukların ilk diş hekimi ziyareti genellikle çürük ya da farklı bir sorun ortaya çıktığında yapılıyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve…
  Read 658 times Read more...
 • Kürtaj sonrası kanama olur mu?
  Kürtaj sonrası kanama olur mu? Kürtaj rahim içinden doku çıkarmak anlamına gelir. Kürtaj işlemi, gebeliği isteyerek veya zorunlu nedenlerle sonlandırmak dışında, doğumdan sonra plasenta parçaları kalması, kanama bozuklukları, rahim içinde polipler, menopozdan sonra kanama gibi çeşitli nedenlerle de kadın hastalıkları ve doğum doktorları tarafından yapılmaktadır.
  Read 2921 times Read more...
 • Migren Ağrılarını Ortadan Kaldıracak Buluş
  Migren Ağrılarını Ortadan Kaldıracak Buluş Dünyanın en yaygın 3. hastalığı olarak kabul edilen migren ağrılarına yönelik geliştirilen Vagustim cihazı, vücuttan fizyolojik bilgileri toplayarak kişiye özel tedavi yöntemi sunuyor. Türkiye’nin en büyük girişimcilik yarışmasında 400 bin TL ödülle destek alan Vagustim projesi, migren ataklarının tedavisinde kullanılacak.
  Read 118 times Read more...
 • ÇOCUKLARA ÖZEL İLTİFATLARDA BULUNMAK
  ÇOCUKLARA ÖZEL İLTİFATLARDA BULUNMAK Birisine iyi yaptığı bir şeyi söylerken çoğu kez genellemelerle yetiniriz: Çok iyi bir iş becerdin, harika bir annesin, temizlediğin için teşekkürler, iyi bir öğrencisin, gibi... Zaman zaman akşam yemeğinden sonra "Aynntıya Gir" oyunu oynayın. Herkes aile tarafından iltifat alma fırsatını…
  Read 1234 times Read more...
 • Kuranı Kerimden Amel İle İlgili Ayetler
  Kuranı Kerimden Amel İle İlgili Ayetler (Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: “Bu daha önce de rızıklandığımızdır” derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler…
  Read 1189 times Read more...
 • Öğrenme Çabası, Alzheimer’a Karşı En Önemli Silah
  Öğrenme Çabası, Alzheimer’a Karşı En Önemli Silah Çağımızın korkulan hastalıklarının başında Alzheimer geliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla orantılı bir şekilde artış gösteren hastalığın 2050 yılında görülme sıklığının 2 kat artış göstereceği öngörülüyor.Uzmanlar, kişilerin sürekli bir öğrenme çabası içinde olmasının beyni genç tuttuğunu, Alzheimer’a karşı en önemli silah olduğuna dikkat…
  Read 213 times Read more...
 • Kürtaj Nedir?
  Kürtaj Nedir? Kürtaj, istenmeyen gebeliklerin özel vakum etkisi yapan aletlerle sonlandırılmasına verilen isimdir.İstenmeyen gebelik durumunda onuncu gebelik haftasına kadar olan gebeliklerde kadının arzusu ile kürtaj işleminin yapılması ülkemizde yasal olarak kadınlara tanınmış bir haktır. Kürtaj, hasta haklarına ve mahremiyet ilkesine sadık kalınarak,…
  Read 3595 times Read more...
 • Yılbaşı Alışverişine Çıkarken Bu Önerilere Kulak Verin
  Yılbaşı Alışverişine Çıkarken Bu Önerilere Kulak Verin Yılbaşı yaklaşırken vitrinler rengarenk. İndirim ve kampanyalar, yeni yıl hediyesi almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Uzmanlar ise alışveriş bağımlılarının bu dönemde dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, kredi kartı limitlerini azaltmayı veya kredi kartı kullanmamayı,ihtiyaç listesi yapmadan alışveriş etmemeyi ve yalnız alışverişe…
  Read 104 times Read more...
 • Spor Yaparken Kasık Ağrısına Dikkat!
  Spor Yaparken Kasık Ağrısına Dikkat! Spor sağlıklı ve uzun bir yaşamın vazgeçilmezi hiç kuşkusuz. Ancak bilinçli bir şekilde yapılmadığı takdirde bu kez tam aksine sağlığımıza zarar verebiliyor; örneğin oluşturduğu şiddetli ağrı ve şişlikle yaşam kalitemizi oldukça düşürebilen kasık fıtığına yol açabilmesi gibi! Kasık fıtığı, kasık…
  Read 378 times Read more...
 • Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME
  Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME Sıcacık pideler, çeşit çeşit iftariyelikler, kalabalık ve mutlu sofralarla Ramazan geldi. Ramazan ayında beslenme açısından en önemli nokta optimal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada Ramazan orucunun uzun süren açlık sebebiyle vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı belirlenmiştir. Bu dönemde yine…
  Read 34 times Read more...