kadinlarguzeldir.com

Allah'ı Şimdi Görmek

Kuran'da ki Allah tarifi ateistlerin Kuran'a bakışını değiştiriyor. Bu izahı anlayan hiçbir ateist "Allah yok!" diyemez.

 

   Kuran'daki Yaratıcı ilah tanımı öyle reddedilemez, ispatlanabilir ve somuttur ki, aklı olan her insanın derhal gözleriyle görüp kabul edebileceği şekilde açıklanmıştır. Öyle umuyorum ki ateistlerin dahi sağ duyuyla yaklaşacak olanları Kuran'a dayanarak tarifini yapacağım Allah'ı; artık "görmedik" demeyecek, "evet Allah buysa gördük, hep görüyormuşuz", "biz inandık" diyeceklerdir.

 

            Bilimin-aklın aydınlattığı yolda ve son kutsal kitabın rehberliğinde… Dünya; yaratıcısının varlığına  ilk kez yepyeni bir bakış açısıyla şahit olacak. Dünya diyorum çünkü dünyanın çoğu O'nu anlamadı ve Allah'ın yüzü; göz önünde olmasına rağmen O'nu görmedi.

 

            Ayıracağınız küçük bir zaman dilimi hepimiz için "her şeyi değiştirebilir".

 

            Ulaşılması gereken yere… "O'na" ulaştığımızda bir daha asla ölmeyecek, üzülmeyecek, korkmayacağız. Sonsuza dek yaşadığımız mutluluk tarifi imkansız ve muazzam bir güzellikte olacak…. Bu deneyimin bir kısmını birlikte yürümeye başladığımız yolda daha ölmeden yaşamaya başlayabilirsiniz.

 

            Kutsal Kitap bu konuda bize yol gösterecek. Bilimsel keşiflerin O'nun bilgeliği önünde diz çöküşünü izleyeceğiz…

 

KURAN'DA Kİ ALLAH - ( İLAH ) TANIMI

 

            Kutsal Kitapta Yaratıcı, evreni zatının yüzü olarak tanımlar; bu nedenle evren kutsaldır. Dağ-taş, orman ve böcek… insan ve güneş… kurumuş bir çiçek bile değerlidir.

 

“…Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (vechi) işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”

 ( Bakara 115 )

 

            Vech kelimesi Arapça'da genel bir ifade ile yüz demektir. Nereye bakarsak bakalım tek görebileceğimiz şey, bu ifadeye göre ancak Yaratıcının yüzüdür. Yani evrendir. Hatta daha da ileriye giderek Allah vech kelimesini Kuran da zatını ifade ederken de kullanır.

 

"Senin rabbinin vechi asla yok olmaz”

(Rahmân 55/27) 

 

            Allah'ın yüzü sürekli değişir ama asla yok olmaz. Bu bize fizik kanunlarının en büyük kuramını hatırlatıyor;

 

"Madde enerjiye, enerji maddeye dönebilir ama asla yok olmaz"

 

            Öyleyse Kutsal Kitap bize görünmeyen ve saklanmış bir İlah değil, yüzü-zatı her yerde olan büyüklüğü ve gücü sonsuz olan; görülebilir somut ve net bir profil çizmiştir. Bu nedenle kötülük yapmak, evreni oluşturan varlıklara ve düzene zarar vermek aslında yaratıcıya karşı işlenmiş bir suçtur.

 

            Başka bir ayet bu düşüncemizi doğrular;

 

“O ( hiçbir şey ) doğurmamış ve doğurulmamıştır.” (İhlas Suresi-3)

 

            Yani evren ve Yaratıcı birbirinden ayrı iki varlık değildir. O kendi zatı yanı sıra bir evren ve gezegenler doğurmamıştır veya kendi yanında ortaya çıkarmamıştır.

 

            Müslümanların önemli bir kısmı; Yaratıcıyı ayrı bir varlık olarak ezelde vardı ve kendi varlığı dışında bir yerde evreni var etti zannetmektedir. Ancak Yaratıcı kendisinden herhangi bir şekilde bir maddenin çıkmadığını, herhangi bir şekilde madde, yıldız yada canlı doğurmadığını ifade etmiştir. Öyleyse evren bizzat Yaratıcının zatının tezahürüdür. Her şey canlıdır. Her şey birbirini ve sizi görebilir. Tüm moleküller birbirinden haberdardır. Bunun kuantum deneyleri yoluyla bilimsel deneylerle kanıtlanmasına birazdan değineceğim.

 

 

PEYGAMBER AS. VE İSLAM'IN ÇAĞ ÖNDERLERİ ALLAH'I GÖRÜYORDU

 

            Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Şeytanın göze sürülen sürmesi ve ağzı boyayan boyası vardır. İnsan onun sürmesi ile sürmelendiği zaman, gözleri Allah'ı görmeyecek derecede uykuya dalar…

(İmam Suyuti, Camiu’s-Sağir Ve Tercümesi, Aydın Yayınevi: 1/20)

 

            Allah'ı gören kişi; baktığı her şeyden derecesi ölçüsünde büyük bir lezzet duyar ve keşfe ulaşır.

 

            İlmin kapısı olarak övülen Hz.Ali (r.a) ;“Her nereye baksam Allahı görürüm” ve “Görmediğim Allaha ibadet etmem” derken bu durumu ifade etmiştir.

 

            Ateistler bir yönüyle haklıydı. Evren'in İlahı uzak bir yıldızda oturan sakallı adam yada galaksinin merkezindeki ışık hüzmesi değildir. Hz. Muhammed As. bu gerçeği 1400 sene evvel “Başlangıçta O vardı ve başka hiçbir şey yoktu” diyerek tarif etmiş, Hz. Ali de bu yargı hakkında fikrini soranlara “Hala öyledir” diyerek peygamberin yargısının şimdi de geçerli olduğunu, yani başlangıçta da, şu anda da var olan her şeyin tek İlahın tezahürlerinden başka bir şey olmadığını ifade ettiği nakledilmiştir.

 

 

            Aynı görüşü Yunus Emre Hazretleri; "Her kancaru bakar isem O'ldur gözüme görünen“ ve"Kancaru bakar isem onsuz yer görmezem. Cümle yerde Hakk hazır, göz gerektir göresi" diyerek her yerde Rabbin göründüğünü yıllarca şehir şehir dolaşıp anlatmıştır.

 

            Denizdeki balıkların misali gibidir insanların durumu; balıklara sana can veren denizdir dersin. Bunu duyunca her yerde denizin yerini sorar. Sürekli denizi arar ama bir türlü bulamaz ve sonunda denizin olmadığına, denizi anlatanlarında yalancı olduğuna karar verir.

 

            Allah'ı inkar eden kendini inkar etmiştir. Sizler muhteşem ve ilahi varlıktan bir parçasınız. Allah'ın yeryüzündeki halifesi sizlersiniz. Dost olarak görmek istediği kimselersiniz.  Onun adına yeryüzüne hükmetme gücüne namzet milyarlarca tür içinden seçilip yüceltilen, süzülen bir soysunuz.

 

            Allah'ı inkar etmek, her şeyi; gözüyle gördüğü gerçeği inkar etmektir, Kendi özüne ihanettir. Bile bile benliğini, kendi muhteşemliği yok etmektir. Her yanında gözünle gördüğün O'nu, değersizleştirme hatta yok etme cinayetine kast etmektir.

 

            Allah Resülü Deccal çıktığında onun imanları bozması karşısında duran; Deccal'e baş kaldıran bir gençten ve onun imanının makbul oluşundan bahseder. Bu genç sözüne Allah'ın aşikar olduğunu Deccal'in ise gizlenmiş olduğunu söyleyerek tebliğine başlar. Allah O'nun yolundan gidenlerden olmayı nasip etsin.

 

Sahihi-i Müslim:
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Deccal zuhur eder. Mü’minlerden bir adam ona doğru yönelir.

Deccal’in askerleri:

–Nereye gitmek istiyorsun? diye sorarlar.

O genç:

−Şu çıkana gidiyorum, der.

Onlar:

−Yoksa sen bizim rabbimize iman etmiyor musun? derler.

O genç:

−Rabbimizde gizlilik yoktur, der. (O Allah; aşikardır)

Bunun üzerine:

−Onu öldürün, derler.


“Bu mü’min, âlemlerin Rabbi katında şahadeti en yüce olandır.”

Müslim 2938/113

 

            İnşallah kardeşlerim; sizlere Allah'ın varlığını her yerde; hatta kendi nefislerinizde; bizzat kendi içinizde görene dek açık ve net, hiç kimsenin tarif etmediği bir şekilde tarif edeceğim. Öyle ki, içinizde sanki bir kutsal kitap daha varmış gibi Allah ile ilgili aradığınız soruların cevabını orada bulacaksınız. Kuran'ı daha iyi anlayacaksınız.

 

 

ALLAH HER ŞEYDİR VE HER ŞEYİN ARDINDAKİ GÜÇ

 

 

“Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.” 

(Nisâ: 126)

 

            Her şey; yok olabilecek kadar küçük parçalara bölünebileceği için bu ayet aslında her şeyin özünün ilahi zatın yansıması olduğunu göstermektedir. Kuşatılan Kuşatan dan ayrı değildir.

 

“Onun vechi hariç her şey helak olacaktır.”

(Kasas, 28/88) 


            Allah'ın yüzü olan evrenler ve gizli alemler sonsuza dek duracak, ancak onları oluşturan her parça ölümlü,  şekil değiştiren, başka bir surette yeniden hayat bulan bir süreçte devinime uğrayacaktır.

 

            Kıyamet evrenin yok edilmesi değildir. Kuran'a göre mahşer-sorgu yeri; kıyametin kopuşundan sonra dünya düzleştirilerek üzerine kurulacaktır. Dünyaya gelen yıkımla dünyada ki hayat son bulacaktır.

 

            Yaratma eylemi yaratıcının kendi ötesinde bir şey doğurması değil, zaten kendi içinde var olan sonsuz enerjinin; "ol!" yani "KÜN!" sesiyle şekle bürünmesidir. Bazı bilim adamları bugün evrendeki yaratıcının muhteşem sesini keşfettiler ve kaydetmeyi başardılar. Bu konuya birazdan eğileceğim ve sesi birlikte dinleyeceğiz.

 

            Bu durumda Kuran'daki İlah tanımına göre hiçbir ateist "ben Kuran'da anlatılan Allah'ı görmedim ya da yoktur" diyemez. Çünkü Kuran'a göre O'nun görünen yüzü zaten bu evrendir…

 

            Var olan sadece tek bir bütün olan Yaratıcı İlahtır. Farklı ve ayrı görünen parçalar, bu yaşam.. onun bilinç  verdikleri için hazırladığı duysal bir deneyimdir. Aslında ait olduğumuz yerden kopuşumuz, derin bir sürgündür.

 

Kutsal Metinde şöyle der;

Sizi de yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır.

 ( 37/96)

 

            Biz hiçbir şey yapmıyoruz. O yapıyor. Çünkü O'ndan başka bir şey yok. Biz sadece O'ndan beslenen ve O'nun istediği kadar isteyebilen bir bilinciz. Var değiliz. Farklı bir benzetmeyle Onun kodladığı bir yazılımız. Gerçekte yokuz. Bilincimiz dahi onun bilincine bağlı ve ondan beslenmektedir. Sorumluluğumuz isteklerimizle sınırlıdır. Eğer bir iş gerçekleşecekse, biri onu istemiştir ve istek kabul ise Yaratıcı gerçekleşecek olan şeyi biz yapıyormuşuz gibi gösterip, hissettirmektedir… Birazdan bunun mantıksal kanıtlarını göreceğiz…

 

“O ilktir, o en sondur, görünen ve gizli olandır. O, her şeyi bilendir.”

 (57-3)

 

            Allah'ın hem görünen hem de gizli yönleri olduğunu bizzat Kuran farklı farklı şekillerde ifade etmektedir.

 

            Işınsal dalga boyutları ve renkler içinde insan gözü bilinen evrenin yalnızca binde 4'ünü algılayacak kadar kısıtlı ve kör yaratılmıştır.

 

            Yaratıcının mutlak zatını ve gizli yönlerini tam manasıyla ancak kendisi görür ve takdir edebilir. Biz onun vechinin çok azını idrak edebiliyor ve görebiliyoruz.

 

“Gözler O'nu idrak edemez, ama o gözleri idrak eder…"

(En'am, 103)

 

"Bilgice O'nu kuşatamazlar."

(Ta-ha, 110)

 

"Dedi (Allah, Musa'ya): "Asla göremezsin beni. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebileceksin." Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti…"

(7-143)

 

            Allah'ın big bang'den yani evrenden daha önce de var olan muhteşem zatı-ruhu bir şekille asla izah edilemez ve görülemez. Ancak evren ile yansıttığı yüzünü; dilediği şekilde ve surette, dilediği kimselere daima gösterir.

            Kuran'a göre Allah'ın yüzünü göremiyorum demek küfürken; Allah'ın ruhunu; benzersiz olan öz zatını göremiyorum demek farzdır.

 

            İnsan ve yaratıcısı Allah arasında ki ilişkinin misali şuna benzer. İnsan beyninde bir topluluk var eder. O topluluğa der ki "nereye dönseniz benim yüzüm ordadır": çünkü beyninde her yerde düşünen kişinin zatı-düşüncesi vardır. Kendisini görmek, idrak etmek isteyen 2 boyutlu düşünceden varlıklara "benim aslımı asla göremezsiniz, anlayamazsınız" diyebilir. Lakin yüzünü görmek isteyenlere "dilediği her surette, güzellikler ve ışıklar içinde gösterebilir". İşte Kuran'da ki tariflerde Allah'ın hem mekandan münezzeh ve her yerde olması hem de eli olması veya mekanla tarif edilen insani özellikler taşır gibi tarif edilmesi bu şekildedir.

 

            Allah insana beyin gibi muhteşem bir kitabı evrenle arasında ilişkiyi anlaması için hayal gücü başlığı ile kendi gücünü anlatmıştır. Bu konuya ilerde daha geniş değineceğim.

 

 

EVRENİN GÖZLERİ

 

            Peki yaratıcı evren adını verdiği yüzü ve o yüzdeki gözleri ile bizleri gözetliyor mu? Bunun bilimsel bir ispatı var mı? Evet bir çok kanıt var, önce fizikçileri şok eden çift yarık kuantum deneyine kısaca bakalım.

 

Çift Yarık Deneyi Bilim Dünyasını Sarstı!

 

            Ünlü Danimarkalı fizikçi Niel Bohr'dan kuantum fiziği ve çift yarık deneyi ile ilgili şu ifadeyi kullanmıştı:

 

            “Eğer bir kişi quantum fiziği karşısında şok olmamışsa, onu anlamamış demektir.”

 

            Fizikçiler maddeyi oluşturan elektronların nasıl hareket ettiğini anlamak için bir kuantum deneyi yaptılar. Maddeyi oluşturan elektronlar bir gözlemci izliyorsa enerji dalgası formundan çıkarak göze görünebilen ve yeri hesaplanabilen taneciklere yani maddeye dönüşüyorlardı. Kimse herhangi bir yöntemle gözetlemiyorsa fotonlar enerji dalgası gibi hareket ediyorlardı. Sanki fotonların gözleri ve bilinçleri vardı… Gözün farkına vardılar!

 

            İlginç olan ve deneyi destekleyen başka bir durumsa "dolaşık olarak tanımlanan fotonlarla ilgiliydi". Bunlar birbirinden ayrıldığında dahi çok uzakta bile olsalar, her yönden aynen birbirlerini görür gibi taklit etmeye devam etmektedirler. Dolaşık fotonlar birbirinden tam anlamıyla haberdardır. Halbuki milimetrenin milyarda biri kadar küçük bu parçacıkların beyni yada gözlem araçları yoktur. Bu durum tüm görme ve analiz etme işleminin aynı bir beyindeki gibi tüm evrende bütünleşik hareket ettiğini gösterir. Tüm pixeller yani atomlar, merkezi ve her yerde hakim tek bir ana yazılımın kontrolünde olmadıkları sürece bu hesaplamaları tek başlarına gerçekleştiremez ve davranışlarını böyle belirleyemezler.

 

            Hepimizin bildiği kütlesel çekim kanunu da yaratıcı bilincin tüm evrene yayıldığını ve tek bir bütün olduğunu ortaya koyan olgulardan biridir.

 

            Elimizde tuttuğumuz bir taş parçası ile uzayın öteki ucunda ki bir meteor parçasının birbirinin konumunu ve büyüklüklerini bilerek haberleşmesi ve hesaplaması sonucu aralarında kütlesel çekim geliştirirler. Aralarında görünen hiçbir bağ olmamasına rağmen bu iki maddenin birbirlerinin konumunu ve kütlesini analiz edip çekmesini sağlayan bilincin kaynağı bilimdeki muammalardan biridir.


            Kendine bakıldığını fark eden atom altı parçacıkların sahip olduğu bilinç, evrendeki tüm cisimleri birbirine görünmez bir düşünce-nöron ağı ile bağlanmasıyla yani evrenin aslında kendine özgü yapıda dev bir beyin olmasıyla açıklanabilir. Evren yani yaratıcının kendini ifade ettiği yüz; en mükemmel eseri olan insana kendinden izler bırakmıştır.

 

            Sonraki bölümde sırları aralarında devam edeceğiz. 

 

----

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu yazıyı mail yoluyla tüm arkadaşlarınıza yollayarak, Facebook ve Twitter'da paylaşarak, Allah'ın bize emrettiği gibi O'nun yüceliğinin ve isminin yeryüzünde yayılmasına katkıda bulunun. 

 

Muhammed Suresi-7. Ayet:

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Diyanet Vakfı Çevirisi) (Yorumsuz)

Allah; dinini yaymak ve isminin yeryüzünde yüceltilmesine sizi vesile kılmak istiyor. Böylece Allah'a arzu duyduğu konuda yardım edin. Allah asla yalan söylemez. O da size yardım edecektir. Ben canlı bir şahidim. Bu davaya adandığımdan beri büyük bir yardım görmekteyim.

 

Erdem ÇETİNKAYA/  miraclebrain.wix.com

Okunma 954 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Yalnızca Bedenin Değil, Tüm Varlığın Kutsal
  Yalnızca Bedenin Değil, Tüm Varlığın Kutsal Fransız filozof Simone Weil “Kişi ve Kutsal”da hak kavramını odağına alıyor, kişinin fiziksel görünüşüne ve fikirlerine bakılmadan kutsal olduğunu belirtiyor. Weil, insanların yüreğinin derinliklerinde, maruz kalınan ve tanık olunan onca cürüme rağmen, ona kötülük değil de iyilik yapılacağına dair yenilmez bir beklenti bulunduğunu söylüyor: “Her insanda kutsal olan, her şeyden önce işte budur.”
  in Kitaplar ve Filmler Add new comment Read more...
 • Yanlış Diyet Saç Döküyor
  Yanlış Diyet Saç Döküyor Dengeli ve doğru beslenmek hem fiziksel hem ruh sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle hanımlar kimi zaman hızlı kilo vermek için yanlış diyetler yapabiliyor. Bilinçsizce yapılan diyetler, cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturabilir. Diyet dönemlerinde aşırı zayıflamanın, yetersiz ve dengesiz beslenmenin, saçların soluk ve donuk görünmesine ve dökülmesine yol açtığını söyleyen Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm sağlıklı saçlar için alınması gereken 5 besini anlattı.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • 2 Yaşa Özel 10 Önemli Tüyo!
  2 Yaşa Özel 10 Önemli Tüyo! Anne babaların çocuklarıyla baş etmekte zorlandıkları; onların inatlaşma, tutturma hatta bağırıp vurma gibi davranışları karşısında nasıl davranacaklarını bilemedikleri zorlu bir dönem 2 yaş. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Psikolog Sena Sivri, bu dönemde, sıradan günlük ihtiyaçların karşılanmasının bile adeta bir güç mücadelesine dönüşmesinin son derece normal olduğunu belirtirken, 2 yaş sendromuyla nasıl başa çıkılabileceğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Damar Tıkanıklığında Son Tedavi Yöntemleri
  Damar Tıkanıklığında Son Tedavi Yöntemleri Damar tıkanıklığı, toplumda çok sık görülen ve tedavisi aksatılmaması gereken hastalıkların başında geliyor. Damar tıkanıklığı, gerek genetik faktörler gerekse de kötü ve düzensiz beslenme sonucu ortaya çıkan hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde, özellikle belli yaş üzerindeki kişilerde oldukça sık görülen hastalıkların başında gelen damar tıkanıklığı tedavi edilmez ya da görmezden gelinirse uzuv kaybı veya ölüme varan tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Göğüslerinizi Büyütecekseniz Sigarayı Bırakmalısınız
  Göğüslerinizi Büyütecekseniz Sigarayı Bırakmalısınız Göğüslerinizi büyütmeyi planlıyorsanız cerrahi operasyondan en az 3 – 4 hafa önce sigarayı bırakmalısınız. Buna elektronik sigara, nikotin bandı ve nikotin sakızları da dahil. Operasyon sonrasında ise 8 hafta sigaradan uzak durmalısınız. Sigara kullanımının, göğüs büyütme operasyonunun iyileşme sürecini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, sigara içmenin ve plastik cerrahinin neden riskli bir kombinasyon olduğunu şöyle açıklıyor:
  in Haberler Add new comment Read more...
 • "Günde İki Öğün Hastalıklardan Uzak Tutuyor"
  "Günde İki Öğün Hastalıklardan Uzak Tutuyor" Yoga, pilates, personel training alanında hizmet vererek spor alışkanlıklarında değişiklik yaratmayı amaçlayan Loop Workout, Ankara’nın seçkin isimlerinin katıldığı seminer programı ile açıldı. Stüdyo sahipleri Derya Açıkbaş ve Deniz Açıkbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, alanında uzman isimlerin verdiği seminerler ile Başkent camiasına tanıtıldı. Beril Çavuşoğlu ile yoga etkinliği ile başlayan seminer programında; Çavuşoğlu, yoganın vücut üzerindeki etkilerinden bahsederek, düşünce gücünün yaşam üzerindeki etkilerine değindi. Fatma Arpacıoğlu ile Transformal Nefes seansı ile…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Yarıyıl Tatilini Güzel Geçirmenin 6 Yolu
  ​Yarıyıl Tatilini Güzel Geçirmenin 6 Yolu Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailelere güzel bir tatil geçirmenin ve ikinci döneme enerjik bir şekilde başlamanın ipuçlarını anlattı. İşte Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı’nın yarıyıl tatilini güzel geçirmek için 6 önerisi: Çocukların dinlenmesine izin verin Adı üstünde “Tatil”... Bu nedenle çocukların dinlenebilmesi, zihinlerini sakinleştirebilmeleri için fırsatlar yaratın. Uykularını alabildikleri, komutsuz, koşturmadan uzak, okul, ödev, proje veya hafta sonu…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor!
  Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor! Bebeğinizle Kalpten İletişim Sarılmaktan Geçiyor! P&G’nin lider bebek bezi markası Prima, 21 Ocak Dünya Sarılma ve Kucaklaşma Günü’nde bebeklerin ebeveynleriyle sağlıklı iletişim kurmasında ten temasının ve sarılmanın önemine dikkat çekiyor. Bebekler için anne ve babasının her dokunuşunun sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Prima’nın Uzman Kurulu Üyesi Uzman Psikolog Yeşim Çaylaklı, ebeveynlere bebekleriyle sık sık ten tene temas kurmalarını ve sarılmalarını öneriyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Karnede Ödül ve Cezanın Ölçüsü Ne Olmalıdır?
  Karnede Ödül ve Cezanın Ölçüsü Ne Olmalıdır? Onay ihtiyacı duyan çocuğun fikirleri oluşmuyor! Öğrenciler yorucu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Bugünlerde en çok konuşulan konuların başında karnede ödül ve cezanın ölçüsü geliyor. Uzmanlar, ödül ya da cezanın çocuğun onay arayıcılık ile ilgili kişilik özelliğinin oluşmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, “Sürekli onay almaya ihtiyaç duyan bir çocuk, kendi fikir ve tercihlerini oluşturamaz” uyarısında bulunuyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • ​Her 5 Erkekten 1’inde Kısırlık Görülüyor
  ​Her 5 Erkekten 1’inde Kısırlık Görülüyor Erkek kısırlığı, toplumda her 5 kişiden 1’inde izleniyor. Kadın nedenli kısırlık durumlarında da oldukça sık olarak karşımıza çıkıyor. Peki, erkek kısırlığı yeteri kadar biliniyor mu? Erkeklere yeteri kadar tetkikler yapılıyor mu? Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • “BALIK TÜRLERİMİZİN ÇOĞUNU YİTİRDİK”
  “BALIK TÜRLERİMİZİN ÇOĞUNU YİTİRDİK” Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği organizasyonuyla düzenlenen “Dünden Bugüne İstanbul’un Balıkları“ etkinliği 12 Ocak 2019 akşamı Kalyon Otel’de gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve gazeteci Ahmet Örs’ün İstanbul’un sucul yaşamı ile ilgili olarak yaptıkları sunumların ardından, Falyanos by Kalyon’da gerçekleşen İstanbul balıkları konseptli yemek büyük beğeni topladı. Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Çay Ve Kahveyi Çok Seviyoruz, Peki Ya Sağlığımız?
  Çay Ve Kahveyi Çok Seviyoruz, Peki Ya Sağlığımız? Türkiye’nin sağlıklı yaşam ve beslenme alanında ilk dijital bilimsel bilgi platformu “Bilim Bunu Konuşuyor” ile en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşan Sabri Ülker Vakfı, bu kez en fazla tercih edilen içeceklerin başında gelen çay ve kahvenin sağlığa olan etkilerini ele alıyor. Çay ve kahvenin türünün, tüketim miktarının, hazırlanma şeklinin sağlık üzerinde farklı etkileri olduğunun altını çizen Sabri Ülker Vakfı, sevilen bu iki içeceğe ilişkin bilimsel verileri aktarıyor. Sabri Ülker Vakfı kurulduğu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıf Notları Düzeltmek İçin Çocuğunuzla Birlikte Plan Yapın
  Zayıf Notları Düzeltmek İçin Çocuğunuzla Birlikte Plan Yapın Karnesinde zayıf notları olan çocuklara kızmak yerine destek olmak gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Psikolog Elçin Konuk, ebeveynlere çocuklarına notları yüzünden ceza vermek yerine birlikte gerçekçi hedefler koyarak notlarını düzeltebilmesi için bir çalışma planı yapmayı öneriyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Doğum Sonrası Depresyona Yol Açan 10 Neden
  Doğum Sonrası Depresyona Yol Açan 10 Neden Depresyon, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor ve kadınlar, üreme hormonlarında değişim olduğu dönemlerde depresyona daha yatkın hale geliyor. Doğum sonrası dönemdeki depresyon; kadında gerçekleşen fiziksel, duygusal ve davranışsal değişimlerin karışımını ortaya koyuyor. Bu süreç, doğumdan sonraki 4 hafta içinde belirginlik kazanıyor. Memorial Dicle Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikolog Özlem Soysal, doğum sonrası görülen depresyon ve bu süreçte alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz
  ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz Karanlık ve soğuk kış günlerinde daha az hareket ediyor, daha çok uyuyoruz. Strese ve depresyona da eğilimimiz artıyor. İşte tün bunlar da kışın daha çok diş sıkmamıza sebep olabiliyor Birçoğumuz özellikle uyurken farkında olmadan dişlerimizi sıkar ve gıcırdatırız. Sürekli tekrarlanması durumunda çene ve dişler, sanıldığından daha fazla zarar görür. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş gıcırdatma olarak bildiğimiz bruksizmin zararlarını ve botoks enjeksiyonu ile tedavisini anlattı…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Aç Kalmak Zayıflatmaz
  Aç Kalmak Zayıflatmaz Fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak herkesin hayallerini süslüyor. Günümüzde diyetisyene ve spor salonlarına gidenlerin sayısında önemli bir artış var. Zayıflamak için başvurulan yöntemlerden bir tanesi de yanlış ürün kullanımı. Son olarak Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı besin takviyelerinden protein tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı. Bilinçsiz kullanılan besin takviyelerinin sağlığımız için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Diyetisyen…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • KARDİYAK MR ile Kalbe 360 Derece Bakış
  KARDİYAK MR ile Kalbe 360 Derece Bakış Kalp, göğüs kafesi içinde ve kemik yapıların arkasında bulunmasının yanı sıra sürekli hareket halinde olduğundan görüntülenmesi en zor alanlardan biridir. Bu yüzden fonksiyonlarını ve hastalıklarını ayrıntılı incelemek için ileri teknolojiye sahip merkezler ve bu konuda deneyimli uzmanlar gerekli. Kardiyak MR’ın girişimsel işleme gerek duyulmadan kalbin en ayrıntılı şekilde incelenebileceği ileri görüntüleme yöntemi olduğunu belirten Liv Hospital Ulus Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Görmeli yöntemin avantajlarıyla ilgili bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ​Yeni Teknoloji İmplantlar Çok Daha Sağlam
  ​Yeni Teknoloji İmplantlar Çok Daha Sağlam Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık implant yaparken kemik ilavesine gerek kalmayacak! Yeni teknoloji implantlar artık daha ince ama daha sağlam. Kişinin kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştiriliyor…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • GENÇLER DİKKAT: Kalp "Şakaya" Gelmez!
  GENÇLER DİKKAT: Kalp "Şakaya" Gelmez! Kalp krizi günümüzde gençlerde daha sık görülmeye başladı. Uzmanlar gizli kalp hastalıklarına dikkat çekerken uyarıyor: “Korku evleri, bilgisayar oyunları, futbol maçları, sosyal medyada takipçi kazanmak için yapılan şakalar, aşırı heyecana yol açarak krizi tetikleyebilir!” Zaman değişti, hastalıkların yaşı da öyle… Beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, şehir hayatı kalbi yoruyor. Medical Park Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özkan, gençlerde artık daha sık görülen kalp krizlerine dikkat çekti, “Yaşlılarda olduğu…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kışın Sağlıklı Bir Hamilelik İçin 12 Öneri
  Kışın Sağlıklı Bir Hamilelik İçin 12 Öneri Soğuk hava nedeniyle vücut direncinde düşme ve üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma gibi sorunlar nedeniyle kış aylarında hamileliğin daha zor geçeceği düşünülüyor. Aslında kış ayları sanılanın aksine hamileliği geçirmek için daha avantajlı. Çünkü hamilelikte vücut ısısının artması nedeniyle sıcak basması ve el ayak şişmeleri gibi sorunlar gelişebiliyor. Yaz aylarında havanın sıcak olması bu yakınmaları daha da artırıyor. Kışın ise bu tür problemlerin gelişme riski düşüyor. Üstelik alınacak bazı basit tedbirlerle…
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz
  ​Kışın Daha Çok Diş Sıkıyoruz Karanlık ve soğuk kış günlerinde daha az hareket ediyor, daha çok uyuyoruz. Strese ve depresyona da eğilimimiz artıyor. İşte tün bunlar da kışın daha çok diş sıkmamıza sebep olabiliyor Birçoğumuz özellikle uyurken farkında olmadan dişlerimizi sıkar ve gıcırdatırız. Sürekli tekrarlanması…
  Read 105 times Read more...
 • Gebelik Döneminde Gözlere Dikkat
  Gebelik Döneminde Gözlere Dikkat Hayatın mucizevi dokunuşlarından birinin yaşandığı hamilelik dönemi, duygusal ve fiziksel değişimleri de beraberinde getiriyor. Hormonların etkisiyle ortaya çıkan yeni rutinler hamilelik döneminde bazen geçici sağlık komplikasyonlarına neden olabiliyor. Küçük belirtilere karşı önlem almamak ise geçici komplikasyonları kalıcı hale getirebiliyor. Hamilelik…
  Read 136 times Read more...
 • Vücudunuzun Mesajlarına Kulak Verin
  Vücudunuzun Mesajlarına Kulak Verin İnsan vücudundaki tüm organ ve sistemler bir uyum içerisinde çalışıyor. Bu yapının bir parçasında meydana gelen herhangi bir sorun birçok başka bölgeyi etkileyebiliyor. Vücutta hissedilen olağan dışı bir durum, çoğu zaman bir şeylerin yolunda gitmediği anlamına geliyor. Karın ağrısı, ağza…
  Read 201 times Read more...
 • Demir Eksikliği Kadınların Korkulu Rüyası
  Demir Eksikliği Kadınların Korkulu Rüyası  Dr. Fevzi Özgönül, Kadınlarda demir depoları daha az olduğu için hemen hemen her üç kadından birinde demir eksikliğine bağlı kansızlık şikâyeti görüldüğünü belirtti. Demir eksikliği dünyada çok sık rastlanan bir beslenme sorunudur. Süt çocukları ve büyüme çağındaki çocuklar, gebeler, vejetaryen…
  Read 149 times Read more...
 • "Az Ye" Demek Kilo Aldırıyor
  "Az Ye" Demek Kilo Aldırıyor Şişmanlık günümüzde estetik bir sorun olmaktan çıktı! Ölümcül hastalıkları da beraberinde getiren obezite en çok kadınları vuruyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, “Öncelikle hastanın yakınlarının, çevresinin bilinçli olması gerekiyor. ‘Ne var ki tut…
  Read 320 times Read more...
 • LOHUSALIK NEDİR,NELER YAŞANIR?
  LOHUSALIK NEDİR,NELER YAŞANIR? Annenin LohusalığıDoğumdan sonraki ilk altı ila sekiz hafta arası lohusalık olarak adlandırılır. Eskiden genç anneler doğumdan sonraki ilk zamanları gerçekten yatakta geçirirlerdi. Bugün geçerli olan, annelerin bu dönemde kendilerine dikkat etmeleri gerektiği ve bu zamanı dinlenerek geçirmeleridir.
  Read 1232 times Read more...
 • Penis Boyu Tabusu
  Penis Boyu Tabusu Toplumsal-ahlaki değerler ve kuralların yerleşmesinde önemli yer tutan penis boyu tabusu, 'erkek', 'erkeklik' ve 'güçlü adam' kavramlarıyla özdeşleşmiştir. Yine insanlık bu tabunun ve fetişe dönüşen organın penceresinden olaylara bakma aptallığına kapılmıştır. Çünkü erkek soyunduğunda sahnede olan kendisi değil penistir. Erkek…
  Read 3757 times Read more...
 • Fazla Tuz Varise Neden Oluyor
  Fazla Tuz Varise Neden Oluyor Özel Elit Polikliniği Hekimlerinden Kalp ve Damar Cerrahisi Prof.Dr.Güven Erdoğ, ' Fazla tüketilen tuzun, damar çevresi dokusunun yükünü arttırmasından dolayı varise neden olabileceğini ' belirtti.
  Read 1088 times Read more...
 • Epilepsi Hastalarının Nasıl Beslenmesi Gerekiyor?
  Epilepsi Hastalarının Nasıl Beslenmesi Gerekiyor? Halk arasında “sara hastalığı” olarak bilinen epilepsi, doğru teşhis ile büyük oranda tedavi edilebilen bir rahatsızlık olma özelliği taşıyor. Tedavide düzenli kullanılan ilaçlar, çoğu kere tamamen iyileştirici olmasa da belirtileri baskılayıcı özelliğe sahiptir. Bunlar kadar hastanın yaşam tarzı ve tüketilen…
  Read 762 times Read more...
 • Uykuda Nefesiniz Kesilmesin
  Uykuda Nefesiniz Kesilmesin Uykuda solunum durması olarak tanımlanan uyku apnesi, hastaların yorgun uyanmasına ve gün içinde yanlış zamanlarda uyuyakalmasına yol açabilmesi nedeniyle iş ve sosyal yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. Zamanında tedavi edilmeyen uyku apnesi ilerleyen dönemlerde başta hipertansiyon, ritim bozukluğu, kalp krizi olmak…
  Read 517 times Read more...
 • ​Kilo-Sağlık İlişkisine Dikkat
  ​Kilo-Sağlık İlişkisine Dikkat Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında obezite geliyor. Teknolojinin getirdiği pasif yaşam şekli, yoğun stres ve değişen beslenme alışkanlıklarının obeziteyi tetiklediğini belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Obezite mücadelesinde sağlık ve yaşam kalitesini korumak için…
  Read 610 times Read more...
 • VAJİNİSMUSLU BİR KADININ EŞİ OLMAK
  VAJİNİSMUSLU BİR KADININ EŞİ OLMAK Vajinismus sorununu yaşayan çiftlerde, erkekler genellikle anlayışlı ve sabırlıdır.Eşlerine saygılıdırlar ve onları çok sevdiklerinden canını yakmak istemezler Ancak aynı zamanda göstermeseler de; oldukça sıkıntıdadırlar.
  Read 1217 times Read more...
 • Akşam Neden Daha Fazla Yemek Yenebilir?
  Akşam Neden Daha Fazla Yemek Yenebilir? Bugüne kadar akşam öğününün en az olması gerektiğini söyleyen yöntemlerin aksine metabolic balance®, akşam saatlerinde yenilen besinlerin, kahvaltıda ya da öğle yemeğinde yenilenlere oranla daha rahat yakıldığının altını çiziyor. Kişiye özel olarak hazırlanan ve metabolizmaya en uygun doğal besinleri ve…
  Read 373 times Read more...
 • Çin Anasonu
  Çin Anasonu Orjinal Adı Ilicium verum Diğer Adları Hint anasonu, Yıldız anasonu Manolyagiller familyasındandır. Anayurdu Güneydoğu Asya olup günümüzde en çok Çin ve Vietnam'da yetiştirilen, kışın yapraklarını dökmeyen duyarlı bir ağaç veya ağaççık ile bunların yıldız biçimindeki meyvelerine Çin anasonu adı verilmektedir.…
  Read 2943 times Read more...
 • D Vitamini Eksikliği Baharda Daha da Yorgun Hissettiriyor
  D Vitamini Eksikliği Baharda Daha da Yorgun Hissettiriyor D vitamini eksikliğinde uyuklama hali, yorgunluk hissi ve fiziksel aktivite isteksizliği yaşanıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yorgun hissedenlerin ve çalışma isteği azalanların sayısı daha da artıyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, bahar yorgunluğuna karşı halsiz ve vücudunda yaygın…
  Read 253 times Read more...
 • 14 Şubat Sevgi Gününde, Sevgiliye Sürpriz (Pınar Aktaş)
  14 Şubat Sevgi Gününde, Sevgiliye Sürpriz (Pınar Aktaş) 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Tüm dünyada yüzyıllardır kutlanan St. Valentine's Day (Aziz Valentin'in Günü), Türkiye'de ''Sevgililer Günü'' adı altında kutlanıyor. Peki, kaç kişi Sevgililer Günü'nün nereden çıktığını biliyor? Eminim ki cevabı çok az kişi biliyor. Bir kaç farklı söylenti…
  Read 1816 times Read more...
 • Soğuk Algınlığına Karşı Kuruyemiş
  Soğuk Algınlığına Karşı Kuruyemiş Kuruyemiş ve kuru meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Kalp ve damar sağlığına faydaları herkes tarafından bilinen kuruyemişlerin bir diğer faydası da bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı gibi kış dönemi hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olması. Yapılan araştırmalar, özellikle fındık, ceviz, badem ve…
  Read 328 times Read more...
 • Türkiye, Tatlıda Çikolata ve Vanilya’dan, Tuzluda ise Peynir ve Baharat’tan Vazgeçemiyor
  Türkiye, Tatlıda Çikolata ve Vanilya’dan, Tuzluda ise Peynir ve Baharat’tan Vazgeçemiyor Aroma’nın Sihirli Dünyası “Flavourday” Brüksel, Londra, Kopenhag ve Paris’ten Sonra İstanbul’da -İlk kez 2017‘de Belçika’nın başkenti Brüksel’de European Flavour Association (EFFA) organizasyonuyla gerçekleşen Flavourday; Londra, Kopenhag ve Paris‘ten sonra Gıda Aromaları ve Uçan Yağlar Sanayicileri Derneği (AREP) ev sahipliğinde İstanbul’da…
  Read 319 times Read more...
 • Amniosentez Nedir
  Amniosentez Nedir Gebeliğin 16.haftasından itibaren uygulanabilen ; en sık olarak kromozom anomalisi ve/veya metabolik hastalıkların ve infeksiyon hastalıklarının tanısının konulması için,polihydramnioz ile seyreden gebeliklerde amniotik sıvının azaltılması amacı ile de yararlanılan bir yöntemdir.
  Read 1155 times Read more...
 • Tüberküloz Tedavi Edilebilir Bir Hastalık
  Tüberküloz Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Başarılı tanı ve tedavi programları ile hasta sayısı her yıl azalsa da tüberkülozun dünyada en sık ölüme yol açan 10 nedenden biri olduğuna dikkat çeken TÜSAD, her yıl 1.7 milyon insanın tüberküloz yüzünden hayatını kaybettiğini hatırlattı. Türkiye’nin tüberküloz ile mücadelede …
  Read 268 times Read more...
 • Bunları tüketmek intihar!
  Bunları tüketmek intihar! Şeker ve şeker ürünleri Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.
  Read 2304 times Read more...
 • GÖZYAŞININ FAYDALARI
  GÖZYAŞININ FAYDALARI Üzüntümüzü dışa vurmanın en önemli araçlarından birisi, ağlamaktır. Oysa insan­lar çoğu kez hassas görünmemek için ağlamaktan korkar. Erkek çocuklara sık sık sadece kızların ağladığı söylenir. Bu doğru değildir. Ağlamak da gülmek gibi herkesin yaşamının bir parçasıdır. Eğer çocuk ağlamanın kabul…
  Read 1268 times Read more...
 • Bilgisayar Bağımlılığına Karşı "Teknoloji Detoksu Yapın"
  Bilgisayar Bağımlılığına Karşı "Teknoloji Detoksu Yapın" Yarıyıl tatili devam ediyor. Ailece tatile gidemeyen ya da farklı etkinliklerle zamanını değerlendiremeyen çocukları evde bekleyen bir risk var; bilgisayar ya da tabletin başında geçirilen uzun zaman. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden Uzman Psikolog Betül Küçükardalı, günümüzde artık telefon ve tabletle tanışma…
  Read 317 times Read more...
 • Nefes Darlığı İçin Şifalı Kür
  Nefes Darlığı İçin Şifalı Kür Nane Yapılışı 2 su bardağı kaynayan suya, 3 çay kaşığı nane katılıp 15 dakika demlenmeye bırakılır. FaydalarıNane çayı, mide ve bağırsak gazlarında, bulantı ve kalp çarpıntısında içilir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, sinüzit, diş ağrısı, halsizlik, bronşit,…
  Read 13126 times
 • Şekerli İçecek Tüketen Kadınların Gebelik Şansı Daha Az
  Şekerli İçecek Tüketen Kadınların Gebelik Şansı Daha Az Şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az Şekerli içecekler tüp bebek başarısını etkiliyor Şekerin bir zararı daha ortaya çıktı. Tüp bebek tedavisi sırasında şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az oluyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı…
  Read 282 times Read more...
 • Yaza Limonata Diyetiyle Girin
  Yaza Limonata Diyetiyle Girin Dr.Gönül Ateşsaçan,kilolarıyla başı dertte olanların kısa sürede nasıl kurtulacağı konusunda bilgi verdi. Yaz aylarına girerken bir çok kişinin problemi fazla kilolardır. Dr.Gönül Ateşsaçan , ' Kışın alınan kilolardan kurtulma telaşına girenler bunu nasıl başarabilecekleri konusunda tereddütte kalabiliyorlar. Fazla kilolardan kurtulmak…
  Read 1614 times Read more...
 • Kış Depresyonuna Dikkat
  Kış Depresyonuna Dikkat İnsan psikolojisi her şeyden etkileniyor. Yazdan, kıştan, sonbahardan, ilkbahardan… Etki sadece olumsuz değil olumlu yönde de psikolojimize nüfuz edebiliyor. Kış geliyor! Psikiyatri Uzmanı Uz. Dr. Mirvari Özaltay, mevsim geçişlerinde insanların ruhsal yapısında değişiklikler meydana gelebileceğine dikkat çekerek bundan korunma yolları…
  Read 506 times Read more...
 • İş Yerinde Başarı Kilodan Geçiyor!
  İş Yerinde Başarı Kilodan Geçiyor! Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL,'Çalışma hayatında yapılan tüm araştırmalara göre sağlıklı ve ideal ölçülerdeki bedeniniz,iş yerinde size verilecek notun % 50 sini kapsıyor' dedi. Eğer sağlıklı ve ideal ölçülerde bir vücudunuz olsun istiyorsanız önce vücudunuzun ihtiyaçlarını düşünmelisiniz. Doğada bir canlının tek varlığı bedenidir.…
  Read 1088 times Read more...
 • İnmeden Korunmak İçin 7 Altın Kural
  İnmeden Korunmak İçin 7 Altın Kural İnme, erişkinlerde kalp hastalığı ve kanserden sonra yaşam kaybına yol açan en önemli sağlık sorunu olarak gösteriliyor. Hastalığın önemli bir bölümü 65 yaş üzerinde oluşuyor ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sevin…
  Read 275 times Read more...
 • Vücut Yapısına Göre Doğru Beslenme
  Vücut Yapısına Göre Doğru Beslenme (Hiç kimse kan grubuna göre kategorize edilemez!) Peter D'Adamo'nun 2 milyondan fazla satan aynı isimli kitabında, kan grubuna göre beslenme yolları verilmektedir. Eğer doğru uygulanırsa D'Adamo'ya göre kilo verilir, alerjiler yenilir, enfeksiyonlara karşı korunulur ve enerji seviyesi artar.
  Read 3571 times Read more...