kadinlarguzeldir.com

loading...

Niçin Yaratıldık?

Yaratıcı neden evreni ve insanı var etmek istemiştir? Bize ihtiyacı var mıydı? Size ayna nöronlarla cevap vereceğim.


     Yaratıcının insanı yaratmak, görünmek ve iletişime geçmek istemesi zafiyet değildir. Tam tersine bir şey isteyememek veya istediklerini yapamamak zafiyettir.

 

            Çift yarık deneyinde moleküler bilincin gözlemciyi algılaması ve insan gibi gözlem yeteneği olan varlıklar yaratması göstermektedir ki; Yaratıcı görünmek, göründüğünü bilmek, sonsuz gücünün güzelliğini bilinç sahibi varlıklarına sunmak istemiştir.

 

            Kuran da insanlar ve cinler ibadet için yaratıldı yazılıdır.

 

            Yine Kuran'a göre en büyük ibadet ise Allah'ı saygı ve aşkla anmaktır; yani zikir.

 

 “Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı yerine getir. Çünkü namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki zikrullah en büyük ibâdettir.”

 (Ankebut, 45)

 

            Allah'a adadığı hayranlık dolu bir şiirdir; zikir, insanın yaratılma nedenidir. O şiir ki; heceleri kimi zaman ilahi görkeminden ötürü titreyerek yazılmış, Adem'i dilinin zenginliği ile kelimeleri bilmesi; zikrine kattığı derinlik meleklere galip getirmiştir.

 

            Kelimeleri kimi zaman beden dilinde yazılan, aşk kelimesine suret veren, secdedir. Kabe'de dönmek ve örtüsüne göz yaşıyla sarılmak; derdim, ilgim, amacım sensin demektir. Zikir dil olduğundan daha çok amel ile yapıldığında makbuldür. Maşuk, amel yönü boş olan icraatsız; ilan-ı aşklara kıymet vermez.

 

            Hayat Allah'a adanmış bir şiir olsun diye; Adem'e konuşmayı öğretti Hak; aşk en güzel şeyse, en güzele olsun aşk. Yüzünden bir perde açılsın diye gökleri yıldızlarla bezedi Rab.

 

            Yemeye, içmeye muhtaç olmayan Allah Celle Celalühü,  insanoğlunu ilahi zatı için dilinden dökülecek samimi güzel bir söz hatrına yaratmıştır. İnsan ibadet için vardır, ibadet ise aşktır, zirvesi aşk dolu ilahi zikrullah'ı söyleyiştir.

 

            "Anın ki beni, ben de anayım sizi", diye Kuran da yazmıştır. Bu ne büyük bir lütuftur. Allah'ın insana olan seslenişi; sevin ki, seveyim, sevdiğinizi söyleyin ben de size geleyim, aşk isteyene aşkımı vereyim demektir… Beyin de ki ayna nöronlar sayesinde insan; zikrinde ki samimiyet ölçüsünde övdüğü Allah'ın yansımasına dönüşür. İnsan baktığının ve andığının şeklini alan muhteşem bir aynadır.

 

            O, insanı kendisini anlayacak gözler, kalp ve beyinle donatmış; sonra da aşkını anlatsın diye hiçbir varlığa vermediği kadar üstün bir lisan vermiştir. Lisanların en üstünü olan Kuran'ı ve nice kutsal kitaplarını insana indirmiştir. Melekleri secde ettirmiş, ayı güneşi ve dünyayı emrine vermiş, daha yaratır yaratmaz cenneti emrine amade etmiştir.

 

            Zikir; aşk testisinden sızan şaraptır. O en büyük ibadet olmanın yani sıra bütün ibadetlerin kaynağıdır.

 

            Namazda beden dili ile yapılan zikir ve secde, ilanı aşkın vücutla tarifidir. Allah kendisi secde etmez haşa ama sahip olduğu her şeyi secde edene secde ettirir. Allah'ın kuluna verdiği karşılık ne büyüktür.

 

            Oruç "kes desen keserim dilimi, yemeden içmeden; vazgeçerim sen iste huriden şehvetten, süslü sofra ve nimetten" mısralarıyla yazılmış bir şiir; bir zikirdir. İftar kulun olduğu kadar Allah'ın da bayramıdır. Ramazanı kutsal yapan şey Allah'ın insandaki sevincidir.

 

            Gözünü haramdan sakınan "dilersen kendimi kör ederim, görme dedigini görmem geçerim" cümlesiyle zikrini çekmiş olur.

 

            Sadelikle örtünen kadın, "güzelliğimi veren sensin, sen istersen güzelliğimden bile vazgeçerim, dilersen üstüne ismin işli bayrak diker, onu elbise seçerim" diyerek Allah'ı lisan-ı hal zikri ile yüceltir.

 

            Zekat ve değerli olanlardan yapılan infak; senin için tüm zenginliğimden vazgeçerim diye seslenmektir.

 

            Allah gökleri yıldızlarla donattığını söyler Kur'anda. Ve cennet için genişliğini yerlerle gökler diyerek belirtir. Yani neden yaratıldığını merak ettiğiniz evren insanoğluna cennet olarak yaratılıp bir gelin gibi süslenmiştir. Evren zamanla başka canlılarla da doldurulacak ve herkes övgüyle insanoğlunun hikayesini, seçkin olanlarının Allah için yaptığı fedakarlıkları çağlarca konuşacaktır.

 

            Bilim adamları bugüne dek doğan insan sayısının tüm cağlar boyunca yüz milyardan biraz fazla olduğunu soyluyor. Evrende galaksi sayısı da bu sayıya eşittir.  Ve her galakside yüz milyar güneş, her güneşin çevresinde onlarca gezegen vardır. İşte iyi kalpli olan ve hakkı hissedip söyleyen insana verilenin sadece bir kısmı… Allah'ın sevgisi böyledir. O öyle lütufkar ve merhametlidir ki; insan O'nu gördüğünde şüphe ettiği her an için bin kez ölmek ister.

 

 

ZİKİR; AŞKA DÖNÜŞMEKTİR, İNSANIN YARATILIŞ NEDENİDİR

 

            Beyin Allah'ı yeterince anlayıp anlatacak, yani zikredebilecek kadar mükemmel bir aynadır ki; kendi evrenini var edebilir, zamanı bükebilir, başkalarının düşünce evrenine şekil verebilir ve görünmez bağlar kurabilir. Ancak tüm evrenin özeti olabilecek kadar mükemmel bir cihaz Yaratıcı'ya ayna tutabilir.

 

Yeni doğan bir makak yüz ifadesini taklit ediyor.

 

İnsan baktığı varlığın şekline bürünen garip bir ayna gibidir. Bilim adamları beynimizde BROCA denen bir bölgede var olan ayna nöronları keşfetti. Kendimizi kaptırarak film izlediğimizde ne kadar etkilenebildiğimiz herkesin malumudur. Ya da esnemenin, gülmenin bulaşıcı olması… Empati yeteneğimiz sayesinde başkalarını içtenlikle izlersek aynı duyguları yaşayabiliyoruz. Acı çeken birini gördüğümüzde bile, tüm nöronlarımız tam olarak acı çekme haline geçerler ve ağlayabiliriz. Acıyı fiziksel olarak hissetmeyişimizin tek nedeni sinirlerimizden beynimize akım ulaşmamasıdır. Her görselin ve her sesin beynimizdeki enerjiyi kendi biçimine girmeye zorlayan bir gücü farklı bir deyimle … büyüsü vardır.

 

            Yaratıcıyı düşünerek kainatı izlemek ve onun yüceliğini zikretmek ise beyindeki ayna nöronları harekete geçirerek; kendini baktığının şekline büründürür. Kişi baktığında Allah'ı ve yüceliğini görüyorsa, Allah Teala da bakışı ölçüsünde onda tecelli eder. "Anın ki beni, ben de anayım sizi" ayetinin sırlarından biri budur.

 

            Bedir  ayetlerindeki gibi Allah o kulun tutan eline bakan gözüne dönüşür. Sırlarını ona bildirir. O nedenle zikir; Allah'ı düşünmek, nefsinden sıyrılarak onun yüceliğine bürünmek demektir. Zikir ayna olmak; kendinde gizli olanı; Hakkı bulmak demektir.

 

            Şair aşkını şiir ile zikrederken; sevgilinin güzelliğinden başka bir şey düşünmez. Kalbini açıp baksan; sevgilinin yüzünden başka bir şey görünmez. Beynindeki ayna nöronlar; sevgilinin güzelliğinin şairin kalbinde yeniden hayat bulmasını sağlar ve o güzellikte şairin dizelerine akar.

 

            Güzeller güzeli, o mısralarda ve zakir kişinin gözlerinde kendi güzelliğini, aşık olunası, tapınılası yanlarını hisseder. Şair de yazdıkça ve söyledikçe ilahisini… kalp ve ruh olarak o ilahi güzelliğe doğru yükselir.

 

            Güzellik mi daha değerlidir; ona ayna olmak mı? Tartışıladursun… Rab kendisini zikredip ayna olan insana kainat ve içindeki her şeyden, tüm meleklerden, yerden ve gökten bile çok değer vermiştir. Cenneti ona diz çöktürmüş, cehennemi aşkı için söndürmüştür. Çünkü hiçbir şey Allah'ı insan gibi zikredememiş, ona öyle aşık olamamış, uğruna adanıp küle dönememiştir.

 

            Onu bu özelliği hatırına milyonlarca türe efendi yapmış dünyayı, ayı ve güneşi hizmetine vermiştir. Allah güzelliğinin hakkını vermeye azmetmiş bir aynayı kırmaz. Kıyamet; hakkıyla zikredildiği sürece kopmayacaktır. Allah zikredenleri daima koruyup güçlendirecek, ışıklarını dünyayı aydınlatacaktır. Ve sonunda yeryüzü Kuran'da vaat edildiği gibi zikreden salih kullara verilecektir. Buna cennet öncesi cennet; Kıyamet öncesi Altın Çağ denecektir. Ve Allah'ın aşk dini, zikrullahın resmi İslam… dünyada ki tüm din ve inanışlara galip olacak, kalpleri fethedecektir.

 

 

            Hadis-i Kutsi de Allah CC şöyle buyurmuştur;

“Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (dil, beden ve can zikri gibi) ibadetleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum.” 

 

            Hadisteki ifadeleri ispatlarcasına ayet, peygamberin as. Bedir'de ki olağanüstü halini ve olup biteni şöyle özetliyor;

 

Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı…

( Enfal 17)

 

            Sadece peygamber değil, Allah dostlarında dahi aynı durumun oluştuğunu aşağıdaki hadis haber vermektedir;

 

"Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine konmuştur."

(Tirmizî, Menakıb 45; Heysemi a.g.e., 9, 66)

 

“Vefat anında nefisleri Allah öldürür .”

(Zümer, 39/42).

 

            Diğer bir ayette şöyle buyurulmuştur:

 

 “De ki sizi, sizin için vekil kılınan melek öldürür .”

 (Secde, 32/11).

 

            Yani meleklerin zahiren yaptığını hakikatte Allah yapmaktadır. Çünkü melek yada insan hepsi de Allah'ın yüzüdür ve tezahürüdür.

 

            Birine iyilik yaptığımızda aslında Allah'a yaparız.

 

            “O, kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları(iyilikleri) alır .”

(Tevbe, 9/104)

 

            İsteyen Allah'tır, kullar ve kainat sadece bir perdedir.

 

“…Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder; şüphe yok ki Allah, kuvvetlidir, üstündür.”

 (Hac-40)

 

            Sizi hakkıyla dine davet eden ve ayetlerini okuyanları haklı sözlerinde Allah konuşturmaktadır.

 

 

“Ektiğiniz şeyi siz mi ekiyorsunuz yoksa biz mi?”

 (Vâkıa, 56/63)

 

 

“Sana biat edenler Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli onların elinin üstündedir.”

(Fetih, 48/10)

 

            Sonsuz güçteki yaratıcıya ulaşmak ve iletişime geçebilmek, onun delilleri ile aydınlanmak dünyada ki en önemli mesele olmasına rağmen, şaşırtıcı şekilde az sayıda insanın onunla ilgilenmesi ve onu zikretmesi de yine O'nun mucizelerindendir. Çünkü her şey ayan beyan ortada olmasına rağmen, hazinenin taliplileri ve seçilenleri çok azdır.

 

Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah’ı anmayı bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi bilin ki asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır.”

 (Mücadele: 18-19)

 

            Allah'tan bahsedilince kaçar giderler, duydukça sinirlenirler. Adeta boğazlarına şeytan yapışmışçasına boğulur ve daralırlar. Üst üste bin kez Allah demeye, tevbe etmeye kalksa; içinden bir kötü enerji ağızlarından çıkmaya teşebbüs eder. İnanmayan varsa denetsin, kaçana.

 

            Yaratıcı'nın varlığına dair en ufak bir ip ucu dahi tüm insanlık tarihinin en muhteşem keşfi olması gerekirken, insanların hipnoz olmuşçasına önemsiz şeylere zaman harcaması ancak ezeli düşmanımız şeytanla ilgilidir. Şeytanın yeryüzündeki çirkin işaretlerini ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

 

            Allah insanı ibadet için yaratmışsa insana isteyerek yada istemeyerek zikrettirir. Ateist ya da satanist bile olsa her insan aslında sürekli Allah'ı zikreder. Bir şeyi tutkuyla istediğinde, susadığında ve aşık olduğunda ve aşkın şiddeti ile titreyip karnına ağrılar saplandığında… aslında sadece Allah'ın yüzünü hayranlıkla zikretmiş önünde diz çökmüş olur… Çünkü her şey O'nun eseri ve tezahürüdür.

 

            Yada istemeden nefes sesi ile, çünkü he sesi ingilizce de "eril O" anlamına gelir. Arapça da "Hu" yien aynı şekilde hem "O" kelimesini hem de Allah'ı temsil eder. Her nefese gizlenmiştir. Heyecan, korku yada mutluluk arttıkça kahkahalarda bile şiddetle Allah'ı haykırmadan; bedeni O yüceler yücesine şükretmeden insan gülemez. Nefis şükretmese bile beden nankör değildir her an Allah'ı zikir içindedir ve tüm mahlukat ister istemez…

 

            Alo; halo, alu, elu gibi tüm dünyada yakın seslerle söylenen telefon açma kelimesi dahi Onun ismidir. Eli; ilahi dinlerin kökeni ibranice de Allah manasına gelir. Arapça'da yine teklik ve Allah ismini oluşturur. El-ilah, yada İll-allah ile. Telefonu keşfeden kişinin sevgilisinin isminin baş harfleri olduğu söylenir ALO'nun. Böyle olması hiçbir şey değiştirmez. Onu sevdiren ve sonra da sevgisini alıp ismini diline düşüren Allah'tır.

 

            Kulun kainat aynasında Allah'ı görüp aşkla zikretmesi şu misale benzer;

            Nasıl bir gülün açılışına bakan bir çift gözde ve yüzde güller açar. Sanki o gül toprakta değil bakan güzelin kalbinde açılmıştır. Çünkü gül kendine bakan gözde hayat bulmuştur. Dili ile gülün ismini, ruhu ile gülün resmini zikretmiştir, kalp güle dönüşmüş; çiçekleşmiştir. O an kişinin ismi artık annesinin verdiği değil; bir çiçeğin ismidir.

 

            İnsan baktığının şekline bürünen bir aynadır. Allah'a bak ki O'nun esmaları sende tecelli etsin. Onu an ki o da seni ansın.  O ne anarsa gerçek olur.

 

            “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.”

(13-28)

 

            Uzaklarda aradığımız mutluluk, Allah'ı zikretmekte gizlidir. Bu başlarda şeytanın ve dünyanın kalbi işgali nedeniyle zor gelse de; kısa bir süre sonra verdiği mutluluk ve zevk dünyada eşi ve benzeri olmayan ilahi bir hazza dönüşecektir. Öyle ki hiçbir mutluluk onun dercesine ve şiddetine yaklaşamaz. Buna tasavvufta cezbe hali denir ve on binlerce şahidi vardır. Elde edilmek için çırpınılan mal ve mülkün gayesi mutluluk ve zevk ise; cezbeler denizine düşen zakir; dünyanın en zengin , en mutlu insanıdır. Allah'ın sevgisine erişmekle de kainatın en şanslı varlığı… İşte bu ayet Allah'tan razı ve O'na aşık nefsin ölmeden cennete gireceğine delildir. Kim itminana ererse o an ruhu cezbe cennetine girecektir. Cezbe bağırıp çağırmak, çırpınmak değildir. O Allah'ın azameti ve güzelliğiyle nefesin kesilmesi, perdelerin kalkıp cennetin temaşa edilmesi, suretlerin ağlatacak güzelliğe bürünmesidir…

 

"Ey itminana ermiş nefs! Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Cennet’ime gir!”

(Fecr Suresi, Ayet 27-30)

 

----

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu yazıyı mail yoluyla tüm arkadaşlarınıza yollayarak, Facebook ve Twitter'da paylaşarak, Allah'ın bize emrettiği gibi O'nun yüceliğinin ve isminin yeryüzünde yayılmasına katkıda bulunun. 

 

Muhammed Suresi-7. Ayet:

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Diyanet Vakfı Çevirisi) (Yorumsuz)

Allah; dinini yaymak ve isminin yeryüzünde yüceltilmesine sizi vesile kılmak istiyor. Böylece Allah'a arzu duyduğu konuda yardım edin. Allah asla yalan söylemez. O da size yardım edecektir. Ben canlı bir şahidim. Bu davaya adandığımdan beri büyük bir yardım görmekteyim.

 

Erdem ÇETİNKAYA/  miraclebrain.wix.com

Okunma 590 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Cilt Alt Tonunuza En Uygun Saç Rengini Biliyor Musunuz?
  Cilt Alt Tonunuza En Uygun Saç Rengini Biliyor Musunuz? Cilt alt tonuna uygun saç rengini seçmek, cildi daha sağlıklı ve güzel gösteriyor. Sıcak mıyım yoksa soğuk mu hatta nötr mü? Saçımı sarı renge boyayacağım ama bana yakışır mı? Cildimi solgun göstermeyen kızıl renk hangisi? Sorularının cevaplarını arıyorsanız MOS Kuaförleri’nin açıklamasını okumadan geçmeyin! Cilt alt tonunuzu bilmeniz saçtan makyaja, kıyafetten takı seçimine kadar birçok konuda işinizi kolaylaştırıyor. Özellikle cilt alt tonuna uygun sarı, kahve ya da kızıl saçı seçmek cildi…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • RSV Virüsü Yeni Doğan Bebekleri Tehdit Ediyor
  RSV Virüsü Yeni Doğan Bebekleri Tehdit Ediyor Bu kış kar yağışının az olması ve havaların çok fazla soğumaması, insanların tedbirsizliği ile birleştiğinde virüslerin hızla yayılmasına ve hastalıkların daha uzun sürmesine zemin hazırlıyor.Bu virüslerin çok bilineni grip olsa da, aslında daha bulaşıcı ve yaygın olan RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) virüsü çok daha tehlikeli olarak adlandırılıyor. Virüs her yaş grubunu tehdit etse de, özellikle yenidoğanlar ve prematüre bebekler en büyük risk grubunu oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Taş Yalnızca Böbrekte Olur Sanmayın...
  Taş Yalnızca Böbrekte Olur Sanmayın... Yanma, batma, kızarıklığa dikkat! Vücutta taş yalnızca böbrekte veya safra kesesinde oluşuyor sanmayın. Gözlerde oluşan yanma, batma veya kaşıntının sebebi gözünüzdeki taş olabilir. Her 10 kişiden 1’inde görülen göz taşı; düzensiz uyku, sigara ve alkol kullanımı, yetersiz su ve meyve tüketimiyle beraber gelişebiliyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca: “Göz taşı temizlenmediğinde; göz dokusunda oluşan kronik tahriş ile enfeksiyona zemin hazırlar. Temizlenmeyen…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Soğuk Yaralanmasına Dikkat!
  Soğuk Yaralanmasına Dikkat! Soğuğa uzun süre maruz kalmak, hücrelerde ve dokularda doğrudan hasar meydana getirebiliyor. Halk arasında ‘soğuk yaralanması’ olarak da bilinen ‘Pernio’ sonucunda, ayak, kulak ve burun gibi vücudun uç bölgelerindeki damarlarda daralmaya bağlı olarak, dokularda beslenme bozukluğu gelişiyor. Bu da ciltte kızarıklık, kabuklanma ve yanma hissine yol açıyor. Yakında Sibirya üzerinde oluşan 6 Türkiye büyüklüğündeki dev yüksek basınç merkezinin, önce Avrupa'yı, ardından da ülkemizi vurması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Sibirya soğuğunun 28…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bu Alışkanlıklar Böbrekleri Tüketiyor
  Bu Alışkanlıklar Böbrekleri Tüketiyor Böbreklerimiz bizi sağlıklı tutmak için her gün pek çok yaşamsal görev üstleniyorlar. Vücudumuzdaki atıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırmak için adeta bir filtre işlevi görüyorlar. Ayrıca kan basıncımızı kontrol etmek gibi yine oldukça önemli fonksiyonları da var; içerdikleri mekanizmalarla, ihtiyaca göre, kan basıncını artırıyor veya düşürüyorlar. Böbreklerimizin sorumlulukları bunlarla da sınırlı kalmıyor; kemik iliğinde alyuvar yapımını sağlıyor, D vitaminini aktif hale getirerek kemik sağlığını destekliyor, vücudumuzda gelişen metabolik işlemler sonucunda oluşan…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Beklenmeyen Mevsim Geçişlerinde Yüz Felcine Dikkat!
  Beklenmeyen Mevsim Geçişlerinde Yüz Felcine Dikkat! Küresel ısınmanın getirdiği tahmin edilemeyen mevsim geçişleri ve sıcaklıklar, pek çok kişiyi olumsuz olarak etkiliyor. Bu olumsuz etkilerden biri olan ve yüz sinirinin hasarına bağlı olarak yüz mimik kaslarında fonksiyon kaybına yol açan yüz felci, başka hastalıkların da habercisi olabiliyor. DoktorTakvimi.com doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, yüz felci hakkında merak edilenleri cevaplıyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Artık Herkes Evinde Elektrik Üretip Satabilecek
  Artık Herkes Evinde Elektrik Üretip Satabilecek Enerji sektöründe büyük bir dönüşümün başladığını vurgulayan Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, “Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek ve satabilecek” dedi. 25-26 Nisan’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 6. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın (ICSG 2018) ana sponsorlarından Endoks Enerji Genel Müdürü Erman Terciyanlı, enerji üretiminde yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek, gerektiğinde satabilecek ve şebeke dağıtık bir yapıya kavuşacak. Bu…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • ​Enfeksiyon Ellerde!
  ​Enfeksiyon Ellerde! Günde yaklaşık 500 kez farkında olmadan yüzümüze dokunduğumuzu ve hastalık yapan mikroorganizmaları ellerimizden yüzümüze taşıdığımızı biliyor musunuz? Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması, beklenen kar yağışının gelmemesi ve ülkemizin hem Avrupa, hem Asya’dan gelen hava ve insan trafiğinin ortasında bulunması nedeniyle; üst solunum yolu salgınlarını bu yıl her zamankinden biraz fazla görüyoruz. Her ne kadar beslenmeye dikkat etmek,…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor
  Dikkat! Kafein Vücutta Çatlak Yapıyor Çatlak oluşumunun en büyük nedenlerinden biri fazla kafein ve asitli besinler tüketmektir. Fazla alınan kafein ve asit vücutta deformasyonlara sebep olacağından tüketimine dikkat edilmelidir. Bu yüzden çikolata, kahve ve kola gibi besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken besinler arasında yer alan tuz, fazla miktarda alındığında vücutta fazla su tutup, ödeme sebep olduğundan derinin gerilmesini ve çatlak oluşumuna sebep olacaktır. Çatlakların önlenmesin de dikkat edilmesi gereken bir diğer besin ise…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Kendinizi İyi Hissedin
  Kendinizi İyi Hissedin Tıp dilinde Rinoplasti olarak adlandırılan burun estetiği, estetik cerrahi alanındaki en önemli ameliyat grubunu kapsar. Burun ameliyatı, yüz bölgesinin estetiğini belirleyen en önemli unsurdur. Burnun görünümünü iyileştirirken, yeniden şekil vererek daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlamak için uygulanan en bilindik yöntemdir. Özel Ankara HLC Plastik ve Rekonstrüktif Merkezi Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özerk Demiralp, Rinoplasti hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Kolon Kanserinde 50 Yaş Sonrası Kontrol Önemli
  Kolon Kanserinde 50 Yaş Sonrası Kontrol Önemli Sıklıkla 50 yaş üzerinde ortaya çıkan kolon kanserinde genetik faktörler, sigara kullanımı ve hatalı beslenme alışkanlıkları hastalığın oluşma riskini artırıyor. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlara göre, bağırsak alışkanlığı değişikliği, rektal kanama ve beklenmeyen kilo kaybına dikkat etmek gerekiyor. 50 yaş üzerine rutin kontrol öneren uzmanlar, erken saptamada 5 yıllık sağ kalım oranının %93 olduğunu vurguluyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer, kolon kanserinin…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Şaşılık Tedavisi İhmale Gelmez
  Şaşılık Tedavisi İhmale Gelmez Çocuklarınızın üzerine titriyor, adeta gözlerinin içine bakıyorsunuz… Peki göz muayenelerini düzenli yaptırıyor musunuz? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt, erken yaşlarda göz muayenesinin kritik önem taşıdığını belirterek, bu sayede çocukluk döneminde sık rastlanan ancak gözden kaçabilen bazı hastalıkların teşhisinin mümkün olabileceğini söylüyor. Onlardan biri de, hafif seviyede olduğunda fark edilemeyebilen ancak çok iyi bir muayene ile tespit edilebilen şaşılık. Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt, çocuklarda…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Baş Dönmesinin En Sık Nedeni İç Kulak
  Baş Dönmesinin En Sık Nedeni İç Kulak İnsanın kendisinin ya da etrafındaki eşyaların hareket ettiğini sanması olarak tanımlanan vertigo yani baş dönmesi pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Tedavisi de buna göre değişiyor. Dengesizlik tedavisinde egzersizler büyük önem taşıyor. “Özellikle 'Dengemi kaybediyorum, düşeceğim' hissi yaşıyorsanız hemen bir hekime görünmelisiniz” diyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Caner Kesimli “Baş dönmesinin pek çok nedeni olabilir ama en sık karşılaşılan nedeni iç kulak hastalıklarıdır. Dinamik Posturografi…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yüz Güzelliği İçin İlk Adım
  Yüz Güzelliği İçin İlk Adım Işıldayan, şekilli ve çıkık elmacık kemikleri pek çoğumuz için yüz güzelliğinin ana unsurudur. Ancak doğal yaşlanma süreci ve çevresel faktörler nedeniyle yüz şekli değişir; gençlikteki üçgen görünümü, yer çekiminin de etkisiyle kaybolur. Oysa küçük bir dokunuşla, yüz üçgeni eskiye döndürülebilir. Yer çekimi, doğal yaşlanma süreci ve çevresel faktörler kendini önce yanaklarda gösterir. Yaşla birlikte özellikle yanaklar hacmini kaybeder ve bu da sarkmaya sebep olur. Yaşlanmanın kemiklerden başladığına dikkat çeken Dr.…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Dünyada Her Gün 7 Bin Bebek Yaşamını Yitiriyor
  Dünyada Her Gün 7 Bin Bebek Yaşamını Yitiriyor Dünyada her gün 1 ayını doldurmamış 7 bin bebek hayatını kaybederken, her yıl 2 milyon 600 bin bebeğin daha bir aylık bile olmadan öldüğü belirlendi. Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünyada yaşanan bebek ölümlerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyada her gün 1 ayını doldurmamış 7 bin bebek hayatını kaybederken, her yıl 2 milyon 600 bin…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Omurilik Felcinde Kök Hücre Umudu
  Omurilik Felcinde Kök Hücre Umudu - SPORLA UĞRAŞAN KİŞİLER “OMURİLİK FELCİ”NE DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ -OMURİLİK FELCİNDE KÖK HÜCRE UMUDU Her yıl binlerce kişi trafik kazaları, denize atlama ve spor yaralanmaları sonucunda “omurilik felci” ile karşı karşıya kalıyor. Konuyla ilgili son günlerde artış yaşanan “omurilik felci” vakalarına dikkat çeken Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu; kök hücre uygulaması ve omurilik felçlilerine uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Hijyenik kadın pedleri ne kadar güvenilir?
  Hijyenik kadın pedleri ne kadar güvenilir? Tipik bir kadın, yaşamı boyunca 12 binden fazla ped veya tampon kullanır. Acaba bu ürünlerin uzun dönem kullanımı ne kadar güvenli? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların kullandığı ama güvenirliği ile ilgili yeterli araştırma bulunmayan hijyenik ped, tampon ve vajinal duş gibi ürünler hakkında önemli bilgiler verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çocuklarınıza Yüksek Sesle “Hayır” Demeyi Öğretin!
  Çocuklarınıza Yüksek Sesle “Hayır” Demeyi Öğretin! Yürümeye başladıktan sonra çocuğa mahremiyet algısının öğretilmesinin çok önemli olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çocuğa birinci dereceden akrabası da olsa, vücuduna dokunmak isteyen birine ‘Hayır’ demesi konusunda ciddi bir eğitim vermek gerekiyor” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Tarhan, “Savunmasız ve korumasız bir çocuğa cinsel istismar yapan bir suç makinasına bir şekilde bedel ödetmek gerekiyor” ifadelerini de kullandı.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Dikkat! İhmal Edilen Öksürük KOAH Habercisi Olabilir...
  Dikkat! İhmal Edilen Öksürük KOAH Habercisi Olabilir... KOAH, dünyada her yıl ortalama 4 milyon, Türkiye’de ise 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ülkemizde 40 yaş üstündeki her 10 kişiden birinin mücadele ettiği KOAH, Türkiye’de yaşanan ölümlerin nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları ve tümörlerden sonra dördüncü sırada yer alıyor. Central Hospital’dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mübeccel Akman, KOAH hastalığı hakkında bilinmeyenleri açıklıyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Diş Kaygısı ve Korkusunun İlacı Müzik
  Diş Kaygısı ve Korkusunun İlacı Müzik Diş tedavisi kaygısı çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde oldukça sık gözlemlenen ve tedavi süresini oldukça kötü etkileyen önemli bir durumdur. Bu durum yaklaşık olarak yetişkinlerin % 20 sini, çocukların ise % 43 ünü etkilemektedir. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Arıcan Öztürk, ‘’Diş tedavisi kaygısının bilinen en büyük nedeni ağrı ve ağrı oluşma olasılığıdır. Bu nedenle hekimlerin ağrıyı iyi yönetmeleri gerekmektedir. Özellikle kaygılı hastanın bilinci açıkken oluşturulan…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Beyin Felci ile İlgili Merak Edilenler
  Beyin Felci ile İlgili Merak Edilenler Beyin felci ya da diğer adıyla inme; beyne giden damarların tıkanması sonucunda beyne kan gitmemesi ya da aşırı gitmesi ile damarlarda meydana gelen yırtılmalar, beynin bir bölgesinin hasar görmesi gibi durumların oluşması ile meydana gelir. Liv Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz inmeyle ilgili merak edilenleri anlattı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • “Midem ya da omzum ağrıyor” dediğiniz safra kesesi taşı olabilir!
  “Midem ya da omzum ağrıyor” dediğiniz safra kesesi taşı olabilir! Gün içerisinde özellikle de midenizde ve omzunuzda şiddetli ağrılar hissediyor, ancak işlerin koşuşturmacası içerisinde ya yediğiniz şeylere ya da stres ve çok çalışmanıza bağlıyorsanız dikkat! Zira şikayetleriniz safra kesesi ile ilişkili olabilir. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, “Bu taşlar ile ilgili doğru bilgiler edinmek bazen hayat kurtarırken, bazen gereksiz yere ameliyat yapılmasının önüne geçilmesini sağlar” diyor. Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, safra kesesi taşlarına yönelik…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Doğru Yiyeceklerle Kış Hastalıklarından Korunun
  Doğru Yiyeceklerle Kış Hastalıklarından Korunun Soğuk havalar ve ani ısı değişimlerinin etkisiyle artan hastalıklardan korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman kış aylarında tüketilmesi gereken besinleri anlattı. Hastalıklara zemin hazırlayan soğuk havalar ve ani ısı değişimleri, yetersiz ve dengesiz beslenmenin de etkisiyle sağlığı olumsuz etkiliyor. Vücudu kış hastalıklarından koruyacak ve canlandıracak yiyecekleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç.…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • İdrar Kaçırmaya Karşı Bu 10 Gıdayı Dikkatli Tüketin
  İdrar Kaçırmaya Karşı Bu 10 Gıdayı Dikkatli Tüketin Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen aktif mesane yani idrar kaçırma sorunu, sosyal yaşamı olumsuz etkilediği gibi psikolojik sorunlara da neden olabiliyor. Farklı hastalıklardan kaynaklanabilen idrar kaçırma sorunu gün içinde tüketilen besinlerin içeriğiyle de bağlantılı olabiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Tea Tavadze, idrar kaçırma sorunu ve tüketilmemesi gereken gıdalar hakkında bilgi verdi.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Anestezi Korkusuna Son Veren 5 Önemli Gelişme
  Anestezi Korkusuna Son Veren 5 Önemli Gelişme Cerrahi bir işlem söz konusu olduğunda, birçoğumuzun anestezi nedeniyle “uyanamama” endişesine girdiğimiz bir gerçek. Binlerce yıllık geçmişi bulunmasına ve son derece güvenilir bir işlem olmasına karşın anesteziye ait korku ve endişeler hala devam ediyor. Özellikle son 30 yıl içinde, hasta güvenliğini en üst düzeye çıkaran bilimsel ve teknolojik gelişmeler olduğunu söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Toraman, anesteziye karşı duyulan korku ve endişelerin gereksiz…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Duygusal Yeme Alışkanlığından Kurtulmanın Yolları
  Duygusal Yeme Alışkanlığından Kurtulmanın Yolları Aç olmadığınız halde kendinizi özellikle sağlıksız atıştırmalıklar yerken bulduğunuz oldu mu? Cevap ‘evet’ ise o an ya çok stresli bir dönemden geçiyor ya da anlık olarak sinirlendiğiniz/üzüldüğünüz bir olay yaşamış olabilirsiniz. Yediklerinizin size fazla kilolar olarak dönmemesi için bu duygusal yeme davranışından kaçınmanız için neler yapmanız gerekiyor? Lotus Obezite Cerrahisi Merkezi Klinik Psikoloğu Merve Saraçoğlu, obeziteden korunmanın önemli bir adımı olan duygusal yeme alışkanlığından kurtulmanın yollarını anlattı. Psikolog Merve Saraçoğlu; …
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Gripten Sonra En Çok Bu Hastalık Görülüyor!
  Gripten Sonra En Çok Bu Hastalık Görülüyor! Ülkemizin olduğu gibi dünyanın da ağız ve diş sağlığı karnesi kırıklarla dolu. Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ına yakınında, yetişkinlerin de yaklaşık yüzde 100’ünde çürük bulunduğunu bildiren Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, diş çürüğü gripten sonra en çok görülen çocukluk çağı hastalığı! Sağlık Bakanlığı verilerine göre de, ülkemizde 0-12 yaş arası her 100 çocuktan 84’ünün en az bir çürüğü bulunurken, 6 yaş grubundaki çocuklarda diş fırçalama oranının sadece yüzde 10’da kaldığını belirten …
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Mükemmel Görünümlü Bir Vücuda Sahip Olmak Elinizde
  Mükemmel Görünümlü Bir Vücuda Sahip Olmak Elinizde Beslenmemize dikkat etsek de, diyet yapsak da, spor yapsak da vücudumuzun bazı bölgelerindeki fazlalıklardan ve kötü görünümdeki çatlak izlerinden, portakal kabuğu görünümden bir türlü kurtulamayız. Dr. Hande Ulusal, çatlak izlerinden ve selülitlerden kurtulmak, fit görünmek ve bölgesel yağlanmada etkili mezoterapi yöntemi hakkında bilgi verdi. Bölgesel zayıflama uygulamalarında, selülitleri gidermede, hamilelikte oluşan çatlakların onarımında, gıdının toparlanmasında ve yüz gençleştirme işlemlerinde daha çok mezoterapinin tercih edildiğini söyleyen Dr. Hande Ulusal “Bu yöntemde…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Saç Renginizi Seçerken Cilt Alt Tonunuzu Hafife Almayın
  Saç Renginizi Seçerken Cilt Alt Tonunuzu Hafife Almayın Cilt alt tonuna uygun saç rengini seçmek, cildi daha sağlıklı ve güzel gösteriyor. Sıcak mıyım yoksa soğuk mu hatta nötr mü? Saçımı sarı renge boyayacağım ama bana yakışır mı? Cildimi solgun göstermeyen kızıl renk hangisi? Sorularının cevaplarını arıyorsanız MOS Kuaförleri’nin açıklamasını okumadan geçmeyin! Cilt alt tonunuzu bilmeniz saçtan makyaja, kıyafetten takı seçimine kadar birçok konuda işinizi kolaylaştırıyor. Özellikle cilt alt tonuna uygun sarı, kahve ya da kızıl saçı seçmek cildi…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • İhmal ve İstismari Bildirmemek de Suç!
  İhmal ve İstismari Bildirmemek de Suç! Çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarının önlenmesinin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu konuda eğitimin önemini vurguluyor. Türkiye’de cinsel suçların %46’sının çocuklara karşı işlendiğini belirten uzmanlar, ihmal ve istismarı yetkili kurumlara bildirmemenin bir suç olduğunu hatırlatıyor. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, son günlerde çok konuşulan çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar olaylarında yetkili kurumların bildirilmesinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Nilgün Sarp, şu değerlendirmelerde…
  in Haberler Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

Haberler

 • 6. Gıda Güvenliği Kongresi
  6. Gıda Güvenliği Kongresi Gıda Güvenliği Derneği tarafından 3 - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında 6.'sı düzenlenecek olan Gıda Güvenliği Kongresi'ne kayıtlar başladı. Katılımcılar, İstanbul Grand Cevahir Hotel Convention Center'da gerçekleştirilecek olan 6. Gıda…
  Read 239 times Read more...
 • Medical Park Sağlık İhracatında Büyüyor
  Medical Park Sağlık İhracatında Büyüyor Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nın sonuçlarına göre Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye, yüksek standartlarda hizmet…
  Read 127 times Read more...
 • Taylan Erler İstanbul Jazz Band Her Cumartesi Jigger Roof Bar'da
  Taylan Erler İstanbul Jazz Band Her Cumartesi Jigger Roof Bar'da Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, caz sevenleri teras katında bulunan Jigger Roof Bar’da bir araya getiriyor. Cazın eğlenceli yüzü ‘Taylan Erler İstanbul Jazz Band’in…
  Read 122 times Read more...
 • Pizzanın Sırrı Malzemeleri ve Pişirme Yönteminde Saklı
  Pizzanın Sırrı Malzemeleri ve Pişirme Yönteminde Saklı Ünü tüm dünyaya yayılan eşsiz İtalyan lezzeti pizzanın, geleneksel yöntemlere uygun bir şekilde hazırlanması için birtakım püf noktalar bulunuyor. Muhteşem bir İtalyan pizzasının sırrı, pişirme yöntemi, hamuru, kullanılan ürünler ve…
  Read 209 times Read more...
 • Grill Branché'den Gurme Set Menü
  Grill Branché'den Gurme Set Menü Kaliteli hizmet anlayışıyla klasik steakhouse algısını farklı bir boyuta taşıyan Grill Branché Restaurant & Lounge, özel set menüsüyle öğle yemeklerinde fark yaratıyor. Öğle molalarında kendisini güzel bir yemekle ödüllendirmek isteyenler,…
  Read 196 times Read more...
"Doktor
Doktor Gönül Ateşsaçan
Sevil Yavuz

İlginizi Çekebilir...

 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Yengeç Burcu (10-17 Nisan)
  YENGEÇ BURCU Bu hafta Sağlığınızla ilgili konularda birtakım gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Yeni bir diyet programına başlayarak günlük rutinlerinizde değişimler yaşayabilirsiniz. Bu programınıza spor ve düzenli yürüyüşleri de ekleyebilirsiniz.
  Read 549 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Terazi Burcu (10-17 Nisan)
  TERAZİ BURCU Bu hafta Gelecek hedeflerinizde, kariyerinizde daha gerçekçi ve bilinçli olduğunuz bir dönemde olabilirsiniz.
  Read 660 times Read more...
 • Kilo Bahaneniz Olmasın!
  Kilo Bahaneniz Olmasın! KİLO ALMANIZA ENGEL OLACAK 3 ÖNERİ Sigarayı bırakmak isteyenler kilo almayı bahane edip vazgeçebiliyor. Dolayısıyla bırakanların da korkulu rüyası da kilo almak oluyor. Bu sonuca neden olan etken ise, özellikle psikolojik bağımlılığı olan kişilerdeki aşırı besin tüketimine eğilim. Bu dönemde…
  Read 51 times Read more...
 • Pritkin Diyeti
  Pritkin Diyeti "Dünyanın en çok aranan diyet programı" olarak tanımlanan Pritkin programı ilk olarak 1979 yılında bir sağlık diyeti ve fitness planı olarak yayımlandı. Kaliforniya'daki tanınmış Pritkin Longevity Centre'ın kurucusu olan yazar Nathan Pritkin, çok az yağ ve yüksek karbonhidrat diyetini savunmuştur.
  Read 2866 times Read more...
 • Gribe Karşı Doğadan Koruma
  Gribe Karşı Doğadan Koruma Diyetisyen Sanem Apa Doğan Kışın Olumsuz Etkilerine Karşı Önerilerde Bulundu Bu sene kış geç geldi ama domuz gribi gibi salgın hastalıkları da beraberinde getirdi. Her sene çok sayıda kişiye sıkıntılı günler yaşatan grip gibi sağlık şikayetlerini engellemek, kışa karşı koruma…
  Read 76 times Read more...
 • Over-Yumurtalık Rezerv Testi Olarak Anti-Müllerian Hormon (AMH) Kullanımı
  Over-Yumurtalık Rezerv Testi Olarak Anti-Müllerian Hormon (AMH) Kullanımı Over-Yumurtalık Rezerv Testi Olarak Anti-Müllerian Hormon (AMH) Kullanımı ve Buna Göre Uygulanacak Tedavinin Seçimi AMH çoğu klinisyen tarafından over-yumurtalık rezervini değerlendiren en iyi test olarak kabul edilmektedir. AMH hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum:
  Read 1318 times Read more...
 • Bebeklere ve Çocuklara Reiki Uygulaması
  Bebeklere ve Çocuklara Reiki Uygulaması Yeni doğan bebeğin göbek bağının iyileşmesinde ve bebeğin, anne karnından sonraki yeni dünyası ile tanışırken yaşadığı huzursuzluklarda yararlıdır.Eğer bebek anne sütü ile besleniyorsa, sütün bolluğu ve tazeliği Reiki ile desteklenebilir.Biberonla beslenen bebek için hazırlanan mama Reiki enerjisi ile arıtılıp, zenginleştirilerek…
  Read 5990 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları Terazi Burcu(18-24 Temmuz 2016)
  Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları Terazi Burcu(18-24 Temmuz 2016) TERAZİ BURCU Bu hafta Sosyal çevrenizden birileri ile işbirliği yaparak yatırımlarınızı değerlendirebilir, kazanımlarınızı artırmak isteyebilirsiniz. Bu yönde girişimleriniz varsa sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Bütçenizi iyi planlayın ve harcamalarınızda dikkatli olun.
  Read 601 times Read more...
 • Karlı Havalarda Kefirle Güzelleşin !
  Karlı Havalarda Kefirle Güzelleşin ! Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerafettin Saraçoğlu soğuk ve karlı havalarda cilt sağlığının önemli olduğunu belirterek, 'Kefir ile cildinizi kardan koruyun' dedi. Özel Elit Polikliniği Hekimlerinden Dr. Şerafettin Saraçoğlu, ''Soğuk karlı havalar yanaklarda çoğu zaman hoşlandığımız pembe - kırmızı arası bir tona…
  Read 844 times Read more...
 • Türkler Normandiya’ya Çıkarma Yapıyor
  Türkler Normandiya’ya Çıkarma Yapıyor Fransa’nın kuzey kıyılarını yani Normandiya’yı görmeden Fransa keşfedilmez. Normandiya, ortaçağın büyülü dünyasını hala yaşayan tarihi kasabaları, binaları, kafeleri, dar sokakları ve sahiliyle kendine hayran bırakan bir bölge. Fransa’nın bu bölgesi, kendine özgün hikayeleri ve yaşanmışlıkları ile ziyaretçilerini unutamayacakları bir yolculuğa…
  Read 208 times Read more...
 • Soğukta Kuruyan Ciltlere Beslenme Taktikleri ve Koruyucu Tarif
  Soğukta Kuruyan Ciltlere Beslenme Taktikleri ve Koruyucu Tarif Dışarısı en iyi ihtimalle 4 derece civarında... Arada bir esen rüzgâr, yüzünüze ve ellerinize adeta çentikler atıyor, canınız yanıyor. Sıcak bir ortama girdiğinizde bu kez ellerinizi kırış kırış, yüzünüzü de sert ve kupkuru hissediyorsunuz. Diyetisyen Emre Uzun, "Cildin nemliliği, değişen…
  Read 30 times Read more...
 • Aşırı Stres Diş Kaybına Neden Oluyor!
  Aşırı Stres Diş Kaybına Neden Oluyor! Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan,’ Günümüzde Diş Hekimliğine karşı hissedilen stres ,diş kaybına ve tedavi sürecinin uzamasına neden oluyor.’dedi. Psikolojik savaş içinde olmak, maalesef ki günümüz koşullarında hepimiz için oldukça büyük bir mücadele. Gün içinde yaşadığımız problemler,…
  Read 533 times Read more...
 • Bilgelik Kuralları
  Bilgelik Kuralları Bilgelik Kurallarını Paylaşmak Kimi zaman çocuklar anne ve babalarının en acayip kuralları koyduklarım düşünür. Aşağıdaki faaliyet ebeveynlerin kuralları niçin koyduk­larına ışık tutabilir. Şimdi anne-babalar oturun ve çocuklarınıza onlarla aynı yaştayken uymak zorunda olduğunuz kuralları anlatın.
  Read 744 times Read more...
 • Soğuk Algınlığından Sonra En Çok Belimizden Rahatsızız
  Soğuk Algınlığından Sonra En Çok Belimizden Rahatsızız Bel ağrısı, erişkinlerin yüzde 80’inden fazlasının hayatlarında en azından bir defa yaşadıkları bir şikayet. Bir aydan sonra geçmeyen şikayetleri dikkate almak ve ağrının altında yatan nedeni belirlemek gerekiyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa…
  Read 105 times Read more...
 • Annenin Dikkat Etmesi Gereken Beslenme Önerileri
  Annenin Dikkat Etmesi Gereken Beslenme Önerileri Beslenme, anne karnında başlayarak ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle gebelik döneminde annenin beslenmesi bebeğin sağlığını doğrudan etkilemektedir.
  Read 150 times Read more...
 • Rüya Tabirleri "i" Harfi
  İSTIFA ETMEK: İşinizden istifa ettiğinizi gördüyseniz, iş yaşamınız için yeni girişimlerde bulunacak, fakat istediğinizi elde edemeyeceksiniz demektir. Başkalarının istifa etmesi, kötü haberler alacağınıza işarettir. İBADET Bu rüyalar daima iyiye yorulur. Rüyada ibadet ettiğini gören kişi sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulur. Rüyada…
  Read 3274 times
 • Düşük Kalorisi ile Diyet Listelerinin Vazgeçilmezi
  Düşük Kalorisi ile Diyet Listelerinin Vazgeçilmezi Hem tadı hem de sağlık açsısından faydaları ile özellikle Avrupa ülkelerinde popüler olarak tüketilen Yıldız Meyvesi, bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini artırırken, düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Uzak Doğu’nun egzotik tatlarından, tatlı - ekşi aromalı…
  Read 167 times Read more...
 • Bu Hareketleri Sakın Yapmayın
  Bu Hareketleri Sakın Yapmayın Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cep telefonları başta olmak üzere, tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayarları artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Ancak elimizden adeta düşüremediğimiz bu cihazlar hatalı kullanıldıklarında baş ağrısından göz hastalıklarına kadar çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyorlar. Üstelik uzun dönemde…
  Read 92 times Read more...
 • Evcil Hayvanlar Çocuklara Empati Kurmayı Öğretiyor
  Evcil Hayvanlar Çocuklara Empati Kurmayı Öğretiyor Yaşamımızın ayrılmaz parçası ve en yakın dostlarımız olan hayvanlarla iletişim kurmak çocukların gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Hayvanların insanları koşulsuz sevdiğini belirten uzmanlar, çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimleri için hayvanlarla kurulan iletişimin önemine dikkat çekiyor. Çocukların gelişimi için hayvanlarla kurulan…
  Read 170 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Kova Burcu(06-12 Haziran)
  Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Kova Burcu(06-12 Haziran) KOVA BURCU Bu hafta İlişkilerden, ortak işlerden ve anlaşmalardan yana hareketli bir dönem olacak. Karşınızdakilerden daha çok şey bekleyebilir, ortak bir noktada buluşmak için çaba harcayabilirsiniz.
  Read 596 times Read more...
 • Amniosentez Nedir?
  Amniosentez Nedir? Amniosentez gebeliğin 15-17 haftaları arasında fetüsün içinde bulunduğu amnion sıvısından bir iğne yardımı ile yaklaşık 15-20 ml sıvı alınması işlemidir. Bu sıvı bir müddet kültür ortamında bırakılarak fetüsten dökülen hücrelerin yeterli sayıda üremesi beklenir. Daha sonra bu hücrelerin kromozom yapıları…
  Read 1586 times Read more...
 • Yepyeni ve Sofistike Bir Izgara Kültürü Grill Branché
  Yepyeni ve Sofistike Bir Izgara Kültürü Grill Branché Grill Branché Restaurant & Lounge, elegant hizmet anlayışıyla et hakkında bilinen tüm kalıpları yıkmak ve misafirlerine bambaşka bir deneyim yaşatmak için şehrin yeni eğlence ve yaşam merkezi olan Watergarden Ataşehir'de kapılarını açtı. Kalıplaşmış steak restoranlarından farklı olarak sofistike Avrupai bir…
  Read 196 times Read more...
 • Cinsel Birleşme ile Bulaşan Hastalıklar
  Cinsel Birleşme ile Bulaşan Hastalıklar A. KADINDA GONORE Gonore, cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde en sık rastlanan ve halk arasında ''bel soğukluğu'' adı verilen, Neisseria Gonoretarafından oluşturulan bir hastalıktır. Son zamanda bütün dünyada gonorede artış görülmüştür.
  Read 2626 times Read more...
 • Seda Turan Balık Burcu Aralık Ayı Ve Haftalık Burç Yorumu
  Seda Turan Balık Burcu Aralık Ayı Ve Haftalık Burç Yorumu Balık Burcu Haftalık Yorum 25-31 Aralık 2017 Bu hafta, finansal anlamda iyi, kötü beklenmedik gelişmelerin gündeme geleceği bir hafta olabilir sevgili Balık.. Ödemeler, hukuksal problemleri olan bir Balık isen, dikkatli olmalı ve gözden kaçırmadığın detaylar olup, olmadığına özen göstermelisin.. İşbirlikleri,…
  Read 100 times Read more...
 • Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Boğa Burcu (04-10 Temmuz 2016)
  Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumu Boğa Burcu (04-10 Temmuz 2016) BOĞA BURCU Bu hafta Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan, varsa dahil olduğunuz dernek/gruplardan destek alabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.
  Read 666 times Read more...