kadinlarguzeldir.com

Niçin Yaratıldık?

Yaratıcı neden evreni ve insanı var etmek istemiştir? Bize ihtiyacı var mıydı? Size ayna nöronlarla cevap vereceğim.


     Yaratıcının insanı yaratmak, görünmek ve iletişime geçmek istemesi zafiyet değildir. Tam tersine bir şey isteyememek veya istediklerini yapamamak zafiyettir.

 

            Çift yarık deneyinde moleküler bilincin gözlemciyi algılaması ve insan gibi gözlem yeteneği olan varlıklar yaratması göstermektedir ki; Yaratıcı görünmek, göründüğünü bilmek, sonsuz gücünün güzelliğini bilinç sahibi varlıklarına sunmak istemiştir.

 

            Kuran da insanlar ve cinler ibadet için yaratıldı yazılıdır.

 

            Yine Kuran'a göre en büyük ibadet ise Allah'ı saygı ve aşkla anmaktır; yani zikir.

 

 “Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı yerine getir. Çünkü namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki zikrullah en büyük ibâdettir.”

 (Ankebut, 45)

 

            Allah'a adadığı hayranlık dolu bir şiirdir; zikir, insanın yaratılma nedenidir. O şiir ki; heceleri kimi zaman ilahi görkeminden ötürü titreyerek yazılmış, Adem'i dilinin zenginliği ile kelimeleri bilmesi; zikrine kattığı derinlik meleklere galip getirmiştir.

 

            Kelimeleri kimi zaman beden dilinde yazılan, aşk kelimesine suret veren, secdedir. Kabe'de dönmek ve örtüsüne göz yaşıyla sarılmak; derdim, ilgim, amacım sensin demektir. Zikir dil olduğundan daha çok amel ile yapıldığında makbuldür. Maşuk, amel yönü boş olan icraatsız; ilan-ı aşklara kıymet vermez.

 

            Hayat Allah'a adanmış bir şiir olsun diye; Adem'e konuşmayı öğretti Hak; aşk en güzel şeyse, en güzele olsun aşk. Yüzünden bir perde açılsın diye gökleri yıldızlarla bezedi Rab.

 

            Yemeye, içmeye muhtaç olmayan Allah Celle Celalühü,  insanoğlunu ilahi zatı için dilinden dökülecek samimi güzel bir söz hatrına yaratmıştır. İnsan ibadet için vardır, ibadet ise aşktır, zirvesi aşk dolu ilahi zikrullah'ı söyleyiştir.

 

            "Anın ki beni, ben de anayım sizi", diye Kuran da yazmıştır. Bu ne büyük bir lütuftur. Allah'ın insana olan seslenişi; sevin ki, seveyim, sevdiğinizi söyleyin ben de size geleyim, aşk isteyene aşkımı vereyim demektir… Beyin de ki ayna nöronlar sayesinde insan; zikrinde ki samimiyet ölçüsünde övdüğü Allah'ın yansımasına dönüşür. İnsan baktığının ve andığının şeklini alan muhteşem bir aynadır.

 

            O, insanı kendisini anlayacak gözler, kalp ve beyinle donatmış; sonra da aşkını anlatsın diye hiçbir varlığa vermediği kadar üstün bir lisan vermiştir. Lisanların en üstünü olan Kuran'ı ve nice kutsal kitaplarını insana indirmiştir. Melekleri secde ettirmiş, ayı güneşi ve dünyayı emrine vermiş, daha yaratır yaratmaz cenneti emrine amade etmiştir.

 

            Zikir; aşk testisinden sızan şaraptır. O en büyük ibadet olmanın yani sıra bütün ibadetlerin kaynağıdır.

 

            Namazda beden dili ile yapılan zikir ve secde, ilanı aşkın vücutla tarifidir. Allah kendisi secde etmez haşa ama sahip olduğu her şeyi secde edene secde ettirir. Allah'ın kuluna verdiği karşılık ne büyüktür.

 

            Oruç "kes desen keserim dilimi, yemeden içmeden; vazgeçerim sen iste huriden şehvetten, süslü sofra ve nimetten" mısralarıyla yazılmış bir şiir; bir zikirdir. İftar kulun olduğu kadar Allah'ın da bayramıdır. Ramazanı kutsal yapan şey Allah'ın insandaki sevincidir.

 

            Gözünü haramdan sakınan "dilersen kendimi kör ederim, görme dedigini görmem geçerim" cümlesiyle zikrini çekmiş olur.

 

            Sadelikle örtünen kadın, "güzelliğimi veren sensin, sen istersen güzelliğimden bile vazgeçerim, dilersen üstüne ismin işli bayrak diker, onu elbise seçerim" diyerek Allah'ı lisan-ı hal zikri ile yüceltir.

 

            Zekat ve değerli olanlardan yapılan infak; senin için tüm zenginliğimden vazgeçerim diye seslenmektir.

 

            Allah gökleri yıldızlarla donattığını söyler Kur'anda. Ve cennet için genişliğini yerlerle gökler diyerek belirtir. Yani neden yaratıldığını merak ettiğiniz evren insanoğluna cennet olarak yaratılıp bir gelin gibi süslenmiştir. Evren zamanla başka canlılarla da doldurulacak ve herkes övgüyle insanoğlunun hikayesini, seçkin olanlarının Allah için yaptığı fedakarlıkları çağlarca konuşacaktır.

 

            Bilim adamları bugüne dek doğan insan sayısının tüm cağlar boyunca yüz milyardan biraz fazla olduğunu soyluyor. Evrende galaksi sayısı da bu sayıya eşittir.  Ve her galakside yüz milyar güneş, her güneşin çevresinde onlarca gezegen vardır. İşte iyi kalpli olan ve hakkı hissedip söyleyen insana verilenin sadece bir kısmı… Allah'ın sevgisi böyledir. O öyle lütufkar ve merhametlidir ki; insan O'nu gördüğünde şüphe ettiği her an için bin kez ölmek ister.

 

 

ZİKİR; AŞKA DÖNÜŞMEKTİR, İNSANIN YARATILIŞ NEDENİDİR

 

            Beyin Allah'ı yeterince anlayıp anlatacak, yani zikredebilecek kadar mükemmel bir aynadır ki; kendi evrenini var edebilir, zamanı bükebilir, başkalarının düşünce evrenine şekil verebilir ve görünmez bağlar kurabilir. Ancak tüm evrenin özeti olabilecek kadar mükemmel bir cihaz Yaratıcı'ya ayna tutabilir.

 

Yeni doğan bir makak yüz ifadesini taklit ediyor.

 

İnsan baktığı varlığın şekline bürünen garip bir ayna gibidir. Bilim adamları beynimizde BROCA denen bir bölgede var olan ayna nöronları keşfetti. Kendimizi kaptırarak film izlediğimizde ne kadar etkilenebildiğimiz herkesin malumudur. Ya da esnemenin, gülmenin bulaşıcı olması… Empati yeteneğimiz sayesinde başkalarını içtenlikle izlersek aynı duyguları yaşayabiliyoruz. Acı çeken birini gördüğümüzde bile, tüm nöronlarımız tam olarak acı çekme haline geçerler ve ağlayabiliriz. Acıyı fiziksel olarak hissetmeyişimizin tek nedeni sinirlerimizden beynimize akım ulaşmamasıdır. Her görselin ve her sesin beynimizdeki enerjiyi kendi biçimine girmeye zorlayan bir gücü farklı bir deyimle … büyüsü vardır.

 

            Yaratıcıyı düşünerek kainatı izlemek ve onun yüceliğini zikretmek ise beyindeki ayna nöronları harekete geçirerek; kendini baktığının şekline büründürür. Kişi baktığında Allah'ı ve yüceliğini görüyorsa, Allah Teala da bakışı ölçüsünde onda tecelli eder. "Anın ki beni, ben de anayım sizi" ayetinin sırlarından biri budur.

 

            Bedir  ayetlerindeki gibi Allah o kulun tutan eline bakan gözüne dönüşür. Sırlarını ona bildirir. O nedenle zikir; Allah'ı düşünmek, nefsinden sıyrılarak onun yüceliğine bürünmek demektir. Zikir ayna olmak; kendinde gizli olanı; Hakkı bulmak demektir.

 

            Şair aşkını şiir ile zikrederken; sevgilinin güzelliğinden başka bir şey düşünmez. Kalbini açıp baksan; sevgilinin yüzünden başka bir şey görünmez. Beynindeki ayna nöronlar; sevgilinin güzelliğinin şairin kalbinde yeniden hayat bulmasını sağlar ve o güzellikte şairin dizelerine akar.

 

            Güzeller güzeli, o mısralarda ve zakir kişinin gözlerinde kendi güzelliğini, aşık olunası, tapınılası yanlarını hisseder. Şair de yazdıkça ve söyledikçe ilahisini… kalp ve ruh olarak o ilahi güzelliğe doğru yükselir.

 

            Güzellik mi daha değerlidir; ona ayna olmak mı? Tartışıladursun… Rab kendisini zikredip ayna olan insana kainat ve içindeki her şeyden, tüm meleklerden, yerden ve gökten bile çok değer vermiştir. Cenneti ona diz çöktürmüş, cehennemi aşkı için söndürmüştür. Çünkü hiçbir şey Allah'ı insan gibi zikredememiş, ona öyle aşık olamamış, uğruna adanıp küle dönememiştir.

 

            Onu bu özelliği hatırına milyonlarca türe efendi yapmış dünyayı, ayı ve güneşi hizmetine vermiştir. Allah güzelliğinin hakkını vermeye azmetmiş bir aynayı kırmaz. Kıyamet; hakkıyla zikredildiği sürece kopmayacaktır. Allah zikredenleri daima koruyup güçlendirecek, ışıklarını dünyayı aydınlatacaktır. Ve sonunda yeryüzü Kuran'da vaat edildiği gibi zikreden salih kullara verilecektir. Buna cennet öncesi cennet; Kıyamet öncesi Altın Çağ denecektir. Ve Allah'ın aşk dini, zikrullahın resmi İslam… dünyada ki tüm din ve inanışlara galip olacak, kalpleri fethedecektir.

 

 

            Hadis-i Kutsi de Allah CC şöyle buyurmuştur;

“Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (dil, beden ve can zikri gibi) ibadetleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum.” 

 

            Hadisteki ifadeleri ispatlarcasına ayet, peygamberin as. Bedir'de ki olağanüstü halini ve olup biteni şöyle özetliyor;

 

Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı…

( Enfal 17)

 

            Sadece peygamber değil, Allah dostlarında dahi aynı durumun oluştuğunu aşağıdaki hadis haber vermektedir;

 

"Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine konmuştur."

(Tirmizî, Menakıb 45; Heysemi a.g.e., 9, 66)

 

“Vefat anında nefisleri Allah öldürür .”

(Zümer, 39/42).

 

            Diğer bir ayette şöyle buyurulmuştur:

 

 “De ki sizi, sizin için vekil kılınan melek öldürür .”

 (Secde, 32/11).

 

            Yani meleklerin zahiren yaptığını hakikatte Allah yapmaktadır. Çünkü melek yada insan hepsi de Allah'ın yüzüdür ve tezahürüdür.

 

            Birine iyilik yaptığımızda aslında Allah'a yaparız.

 

            “O, kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları(iyilikleri) alır .”

(Tevbe, 9/104)

 

            İsteyen Allah'tır, kullar ve kainat sadece bir perdedir.

 

“…Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder; şüphe yok ki Allah, kuvvetlidir, üstündür.”

 (Hac-40)

 

            Sizi hakkıyla dine davet eden ve ayetlerini okuyanları haklı sözlerinde Allah konuşturmaktadır.

 

 

“Ektiğiniz şeyi siz mi ekiyorsunuz yoksa biz mi?”

 (Vâkıa, 56/63)

 

 

“Sana biat edenler Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli onların elinin üstündedir.”

(Fetih, 48/10)

 

            Sonsuz güçteki yaratıcıya ulaşmak ve iletişime geçebilmek, onun delilleri ile aydınlanmak dünyada ki en önemli mesele olmasına rağmen, şaşırtıcı şekilde az sayıda insanın onunla ilgilenmesi ve onu zikretmesi de yine O'nun mucizelerindendir. Çünkü her şey ayan beyan ortada olmasına rağmen, hazinenin taliplileri ve seçilenleri çok azdır.

 

Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah’ı anmayı bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi bilin ki asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır.”

 (Mücadele: 18-19)

 

            Allah'tan bahsedilince kaçar giderler, duydukça sinirlenirler. Adeta boğazlarına şeytan yapışmışçasına boğulur ve daralırlar. Üst üste bin kez Allah demeye, tevbe etmeye kalksa; içinden bir kötü enerji ağızlarından çıkmaya teşebbüs eder. İnanmayan varsa denetsin, kaçana.

 

            Yaratıcı'nın varlığına dair en ufak bir ip ucu dahi tüm insanlık tarihinin en muhteşem keşfi olması gerekirken, insanların hipnoz olmuşçasına önemsiz şeylere zaman harcaması ancak ezeli düşmanımız şeytanla ilgilidir. Şeytanın yeryüzündeki çirkin işaretlerini ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

 

            Allah insanı ibadet için yaratmışsa insana isteyerek yada istemeyerek zikrettirir. Ateist ya da satanist bile olsa her insan aslında sürekli Allah'ı zikreder. Bir şeyi tutkuyla istediğinde, susadığında ve aşık olduğunda ve aşkın şiddeti ile titreyip karnına ağrılar saplandığında… aslında sadece Allah'ın yüzünü hayranlıkla zikretmiş önünde diz çökmüş olur… Çünkü her şey O'nun eseri ve tezahürüdür.

 

            Yada istemeden nefes sesi ile, çünkü he sesi ingilizce de "eril O" anlamına gelir. Arapça da "Hu" yien aynı şekilde hem "O" kelimesini hem de Allah'ı temsil eder. Her nefese gizlenmiştir. Heyecan, korku yada mutluluk arttıkça kahkahalarda bile şiddetle Allah'ı haykırmadan; bedeni O yüceler yücesine şükretmeden insan gülemez. Nefis şükretmese bile beden nankör değildir her an Allah'ı zikir içindedir ve tüm mahlukat ister istemez…

 

            Alo; halo, alu, elu gibi tüm dünyada yakın seslerle söylenen telefon açma kelimesi dahi Onun ismidir. Eli; ilahi dinlerin kökeni ibranice de Allah manasına gelir. Arapça'da yine teklik ve Allah ismini oluşturur. El-ilah, yada İll-allah ile. Telefonu keşfeden kişinin sevgilisinin isminin baş harfleri olduğu söylenir ALO'nun. Böyle olması hiçbir şey değiştirmez. Onu sevdiren ve sonra da sevgisini alıp ismini diline düşüren Allah'tır.

 

            Kulun kainat aynasında Allah'ı görüp aşkla zikretmesi şu misale benzer;

            Nasıl bir gülün açılışına bakan bir çift gözde ve yüzde güller açar. Sanki o gül toprakta değil bakan güzelin kalbinde açılmıştır. Çünkü gül kendine bakan gözde hayat bulmuştur. Dili ile gülün ismini, ruhu ile gülün resmini zikretmiştir, kalp güle dönüşmüş; çiçekleşmiştir. O an kişinin ismi artık annesinin verdiği değil; bir çiçeğin ismidir.

 

            İnsan baktığının şekline bürünen bir aynadır. Allah'a bak ki O'nun esmaları sende tecelli etsin. Onu an ki o da seni ansın.  O ne anarsa gerçek olur.

 

            “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.”

(13-28)

 

            Uzaklarda aradığımız mutluluk, Allah'ı zikretmekte gizlidir. Bu başlarda şeytanın ve dünyanın kalbi işgali nedeniyle zor gelse de; kısa bir süre sonra verdiği mutluluk ve zevk dünyada eşi ve benzeri olmayan ilahi bir hazza dönüşecektir. Öyle ki hiçbir mutluluk onun dercesine ve şiddetine yaklaşamaz. Buna tasavvufta cezbe hali denir ve on binlerce şahidi vardır. Elde edilmek için çırpınılan mal ve mülkün gayesi mutluluk ve zevk ise; cezbeler denizine düşen zakir; dünyanın en zengin , en mutlu insanıdır. Allah'ın sevgisine erişmekle de kainatın en şanslı varlığı… İşte bu ayet Allah'tan razı ve O'na aşık nefsin ölmeden cennete gireceğine delildir. Kim itminana ererse o an ruhu cezbe cennetine girecektir. Cezbe bağırıp çağırmak, çırpınmak değildir. O Allah'ın azameti ve güzelliğiyle nefesin kesilmesi, perdelerin kalkıp cennetin temaşa edilmesi, suretlerin ağlatacak güzelliğe bürünmesidir…

 

"Ey itminana ermiş nefs! Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Cennet’ime gir!”

(Fecr Suresi, Ayet 27-30)

 

----

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu yazıyı mail yoluyla tüm arkadaşlarınıza yollayarak, Facebook ve Twitter'da paylaşarak, Allah'ın bize emrettiği gibi O'nun yüceliğinin ve isminin yeryüzünde yayılmasına katkıda bulunun. 

 

Muhammed Suresi-7. Ayet:

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Diyanet Vakfı Çevirisi) (Yorumsuz)

Allah; dinini yaymak ve isminin yeryüzünde yüceltilmesine sizi vesile kılmak istiyor. Böylece Allah'a arzu duyduğu konuda yardım edin. Allah asla yalan söylemez. O da size yardım edecektir. Ben canlı bir şahidim. Bu davaya adandığımdan beri büyük bir yardım görmekteyim.

 

Erdem ÇETİNKAYA/  miraclebrain.wix.com

Okunma 1058 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Op.Dr.Ali Naci ÇELİK: MENOPOZ DÖNEMİ VE TEDAVİ SÜRECİ
  Op.Dr.Ali Naci ÇELİK: MENOPOZ DÖNEMİ VE TEDAVİ SÜRECİ Menopoz: En son adet kanamasının görülmesidir. Postmenopoz: Menopozdan yaşlılık dönemine kadar süren 6-8 yıllık süreyi kapsar. Bir kadının postmenopoz olabilmesi için 12 aydır adet görmüyor olması gereklidir. Menopoz yaşı kaçtır? Türkiye'de menopoz yaşı 45,6 + 5,63 olarak saptanmıştır. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması verilerine göre Türk kadınının ortalama beklenen yaşam süresinin 67,3 yıl olduğu göz önünde bulundurulduğunda bir kadının ömrünün %24'ünün postmenopozal dönemde geçtiği söylenebilir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Geniz eti (adenoid) nedir?
  Geniz eti (adenoid) nedir? Üst boğaz adı da verilen geniz boşluğu; burnun arkasında yer alır. Burundan geçen hava genize gelir, buradan boğaza, gırtlağa ve nefes borusuna geçer. Ayrıca geniz boşluğunda orta kulağa hava taşıyan östaki kanalları bulunur. Bu kanallar sayesinde orta kulak basınç değişikliklerinden zarar görmez. Geniz eti (adenoid) geniz boşluğunun üst kısmında (tavanında) bulunan bir savunma dokusudur. Yabancı organizmalar ve mikropları tutar ve onlarla savaşarak, vücuttan uzaklaştırır. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • YUMURTALIK (OVER)KİSTLERİ VE TEDAVİSİ
  YUMURTALIK (OVER)KİSTLERİ VE TEDAVİSİ Kist nedir? Kist, etrafı kist duvarı adı verilen doku ile çevrili, sıvı içeren kitledir. Vücutta bütün dokularda kist oluşabilir ancak yumurtalık dışındaki organların kistleri daha çabuk belirti verebilir. Bunun nedeni diğer organlarda meydana gelen kistlerin organlarda fonksiyon bozukluğu yapmasıdır. Yumurtalık kistlerinde ise genelde böyle bir durum söz konusu değildir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yeni doğan Sünneti ve Yararları
  Yeni doğan Sünneti ve Yararları ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir.Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle sıralıyor.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?
  Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir? Çikolata kisti, endometriozis hastalığı sonucunda oluşan bir kist türüdür. Genel olarak endometriozis hastalığı olan birçok kadında çikolata kistine de rastlanır. Yumurtalıklar kadınlar için yumurta üretimi dışında pek çok hormon (andorjen, estrojen, progesteron vb.) salgılayarak çok önemli rol oynarlar. Endometriozisin yumurtalıklarda bulunması da yumurtalığı olumsuz yönde etkilemektedir. Rahim içi zarının, bir başka deyişle endometrium tabakasının rahim dışında (örneğin; karın boşluğunda, yumurtalıklarda veya vücudun herhangi bir yerinde) oluşmasına endometriozis deniyor.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm. Dr. Muhammed BARAN FENİLKETONÚRİ HASTALIĞI
  Uzm. Dr. Muhammed BARAN FENİLKETONÚRİ HASTALIĞI Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden, Uzm.Dr. Muhammed BARAN 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü Olması Sebebi İle Kalıtımsal Bir Hastalık OlanFenilketonuri Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazanda Beslenme Nasıl Olmalı
  Ramazanda Beslenme Nasıl Olmalı RAMAZAN BAYRAMINDA BESLENME NASIL OLMALI? NELERDEN KAÇINMALIYIZ? Özel Bir Nefes Hastanesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Diyetisyen Utku Begüm ÖZTÜRKLER Ramazan Bayramına Özel Önemli Açıklamalarda Bulundu! Bayramların en güzel yanı; aile ve akraba ziyaretleri, birlikte oturulan sofralar ve edilen sohbetler. Bu durumun tek sıkıntısı keyifli sohbetler esnasında ikramlardan ne kadar yediğimizi fark edemememiz, normalde yediğimizden çok daha fazla yememiz oluyor. Öyle ki tıka basa yediğimiz yemeğin sonunda hazımsızlık, mide yanmaları ve…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ZAMAN NEDEN BÜTÜN YARALARI SARMAZ?
  ZAMAN NEDEN BÜTÜN YARALARI SARMAZ? *Bir yerimizi kesersek genelde iyileşir. Bu yüzden ameliyata izin veririz. *Beynimizin iyileşmeye yönelik fiziksel bir mekanizma, bir bilgi işleme sistemi bulunur. *Yararlı şeylere bağlantı yapar, geri kalanını salıverir. *ACI ANILAR, iyileştirici bellek anı ağlarıyla bağlantı yapamaz. Soyutlanmış olarak depolanır. Daha yararlı ve uyumsal bir şeyle bağlantı kurması olanaksız olduğundan anı değişemez. Zamanın bütün yaraları iyileştirememesi bu yüzdendir. Bunlar zamanla donar. İşlenmemiş, acı anılar duygusal ve bazen fiziksel soruların temelini oluşturur.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Uzm.Dr. Muhammed BARAN: Fenilketonuri Hakkında Bilgiler Verdi
  Uzm.Dr. Muhammed BARAN: Fenilketonuri Hakkında Bilgiler Verdi Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden, Uzm.Dr. Muhammed BARAN Kalıtımsal Bir Hastalık Olan Fenilketonuri Hakkında Önemli Açıklamalarda Bulundu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?
  Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ? Özel Bir Nefes Hastanesi Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER; Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve vücudumuzda üretilmez. Bu nedenle besinler yoluyla yeterli miktarda almamız gerekir. Oksijenin dokulara taşınmasında gerekli olan hemoglobin yapımında gerekli olduğu için oksijen yaşam için ne kadar gerekliyse oksijenin kullanılabilmesi için demir de o kadar gereklidir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları"
  ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları" ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir. Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey
  Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey Burun estetiğinden (rinoplasti) sonra bakımınıza dikkat etmek, ameliyata hazırlanmak kadar önemlidir. Yeni burnun ve burun kemiklerinin tamamen iyileşmesi altı haftayı bulacaktır. Bu süre içinde hiçbir şeyin ters gitmemesi için fazladan dikkat edip son derece özenli bir bakım uygulamanız gerekmektedir. Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın
  Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeni sağlıklı bir yaşlanmayı getiriyor. Ancak bu standartların ömür boyu korunması gerektiğini altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, kişinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktörleri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi. Bitkilerin gücünden yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu belirterek bazılarını bildiğimiz, bazılarını ise ilk…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün
  Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen, Ramazan boyunca spora nasıl devam edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tügen, oruç tutarken spor rutinine devam etmenin önemini vurgularken, “Ramazan süresince spor yapmaya devam etmelisiniz. Sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmanız yeterli. Pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz'' dedi Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazan'da da herkesi spor yapmaya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin!
  Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin! Teksüt, Ramazan sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine su ve mineral kaybına en güzel cevabı veren ayranın tercih edilmesini öneriyor. Ayran, 7’den 77’ye her yaştan neredeyse herkesin tüketebildiği, suyla birlikte en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bununla birlikte Ramazanın sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
  Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın İnternette veya belirli noktalarda satılan sıvı zayıflama diyetleri hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla diyet ürünlerine ilgi artıyor. Çoğunlukla internette satılan sıvı zayıflama ürünlerinin vücuda verdiği zararlar konusunda uzmanlar uyarıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT!
  ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT! Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden Uzm.Dr.Muhammed BARAN Son Günlerde Sık Görülen ve halk arasında Beta mikrobu diye bilinen Bakteri hakkında halkı bilgilendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi
  OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL Plazma kinetikle prostat ameliyatı hastanemizde uygulanmaktadır. Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni teknoloji “Plazma Kinetik TUR” yöntemi ile tedavi ediliyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme…
  in Sağlık Add new comment
 • Kalbe K Vitamini Kalkanı!
  Kalbe K Vitamini Kalkanı! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, maydanoz, şalgam, bamya, peynir, yumurta gibi besinlerde bulunan K vitamini, damarlar gibi yumuşak dokularda kalsiyumun birikip kireçlenme yapmasını önler. Bu da damarlarda daralmayı engeller” dedi. Bazı yiyeceklerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini bilsek de, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek genellikle zordur. Kalp sağlığında beslenmenin rolü çok büyüktür. Kalbinizi korumanın yolu sağlıklı ve doğru besinleri seçmekle başlar. Medical Park Gebze…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun
  Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun Ramazanda ayında uzun süren açlık ve susuzluk hali düzenli egzersiz ve antrenman yapanlar için zorlayıcı olabiliyor. Değişen beslenme düzenine göre planlanan egzersiz programları ve bol sıvı tüketimiyle bu dönemde var olan kondisyon korunabiliyor. Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ramazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Enerjinizi Başkaları Kullanmasın
  Enerjinizi Başkaları Kullanmasın Bu çook önemli bulduğum konuyu yazımla herkese duyurmak istiyorum. Artık hepimizin bildiği gibi, evrende bulunan her şeyin bir enerjisi vardır ve bu enerjiyi titreşim olarak etrafına yayar. Enerji terapistlerinin çoğu elleriyle dokunarak yada uzaktan bu titreşimleri hissederler. Şimdi lütfen şunu…
  Read 6262 times Read more...
 • Kalıcı Kızlık Zarı Dikimi(Flep Yöntemi)
  Kalıcı Kızlık Zarı Dikimi(Flep Yöntemi) Kızlık zarı vajina girişinden yaklaşık 2 cm içeride bulunan zarsı yapıda bir oluşumdur. Kızlık zarının kanlanması çok azdır bu nedenle tamiri de oldukça zordur. Yeni oluşan yırtıkların tamiri nisbeten daha kolay olsa da flep kaldırılarak yapılan kalıcı kızlık zarı tamirinde…
  Read 3609 times Read more...
 • Kemik Erimesine Karşı Beslenme Kalkanı
  Kemik Erimesine Karşı Beslenme Kalkanı Daha az kemik dokusuna sahip oldukları için kadınların erkeklere göre osteoporoza yakalanma riski daha yüksektir. Kemik kalitesi ve yoğunluğunun azalması ile kemiklerin kırılgan hale gelmesine neden olan osteoporozu (kemik erimesi) doğru beslenme ile durdurmak ya da önlemenin mümkün olduğunu söyleyen …
  Read 301 times Read more...
 • Güzellikte ‘Güven’ Önemli Ama Araştıran Yok!
  Güzellikte ‘Güven’ Önemli Ama Araştıran Yok! Dünya genelinde 12 ülkede, yaklaşık 18 bin kişi ile yapılan araştırma, doğu ile batı arasındaki güzellik algısı farkını ortaya koydu. Batı ülkelerinde güzelliğin ‘güç’ olduğu algısı kabul görmezken; doğuya doğru gittikçe oran yüzde 73’e kadar yükseldi. Dünya kadınları, yüzde 60…
  Read 315 times Read more...
 • Psikolojinizi Doğru Yöneterek Kansere Dur Diyebilirsiniz
  Psikolojinizi Doğru Yöneterek Kansere Dur Diyebilirsiniz Giderek yaygınlaşan ve görülme yaşı da gün geçtikçe düşen kanser, tanı konulduğu andan itibaren hastalar ve yakınlarını derinden etkiliyor. Hastalığı kabullenme aşaması, fiziksel görünümde olacak değişimler, hastalığı atlatamama korkusu gibi endişeler ve hastalıkla mücadele döneminde yaşanan stres, kansere yakalanan kişiyi…
  Read 302 times Read more...
 • “Midem ya da omzum ağrıyor” dediğiniz safra kesesi taşı olabilir!
  “Midem ya da omzum ağrıyor” dediğiniz safra kesesi taşı olabilir! Gün içerisinde özellikle de midenizde ve omzunuzda şiddetli ağrılar hissediyor, ancak işlerin koşuşturmacası içerisinde ya yediğiniz şeylere ya da stres ve çok çalışmanıza bağlıyorsanız dikkat! Zira şikayetleriniz safra kesesi ile ilişkili olabilir. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan…
  Read 361 times Read more...
 • Çoğul Gebelikler
  Çoğul Gebelikler Tüm gebeliklerin % 1’nde gözlenir. Sıklık ikizlerde 1/85, üçüzlerde 1/852, dördüzlerde 1/853 dir. Son yirmi yılda çoğul gebelik oranları artmıştır ve bunun en önemli nedeni infertilite tedavileridir. İkiz gebeliklerin % 30’u monozigotik ( tek yumurta ), % 70’i dizigotiktir (…
  Read 2524 times Read more...
 • Bayramda Bu Hataları Yapmayın!
  Bayramda Bu Hataları Yapmayın! Ramazan ayı sonrasında gelen bu bayramda yapılan ikramlar aslında bizim bir nevi sınanmamızdır.Bayramda ve sonrasında nasıl beslenmemiz gerektiğini Dr.Fevzi Özgönül açıkladı. Oruçlu günlerin bitmesine çok az kaldı.Bu süreç içerisinde 17 saat aç ve susuz kalıp, ibadetlerimizi elimizden geldiği kadar yerine…
  Read 389 times Read more...
 • Diş Eti Kabusu Mazide Kalıyor!
  Diş Eti Kabusu Mazide Kalıyor! DİŞ ETİ KABUSU MAZİDE KALIYOR ! Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan,’Dişi saran diş eti dokusunun görselliği, en az dişlerin görüntüsü kadar estetik açıdan önemlidir. Ne kadar güzel dişlerimiz ya da ne kadar güzel protezlerimiz olursa olsun yetersiz diş eti…
  Read 789 times Read more...
 • Spirulina
  Spirulina Demir, B12, protein, klorofil, antioksidan açısından doğadaki tüm "en"leri toplayan spirulinanın özelliklerini mutlaka okuyun. - Doğadaki en zengin komple yüksek biyolojik değerdeproteine sahiptir. Protein değeri kendisine en yakın soya fasulyesinden yaklaşık 2 kat daha fazladır. - Doğadaki en zengin B12 …
  Read 3457 times Read more...
 • Deniz ve Güneşin Zararlarından Saçımızı Nasıl Koruruz?
  Deniz ve Güneşin Zararlarından Saçımızı Nasıl Koruruz? Saç Stilisti Nuri Şekerci; sezona damga vuracak saç trendlerini, deniz ve güneşin yıpratıcı etkilerinden saçımızı nasıl koruyacağımızı MAG okurları için anlattı. “Saç sağlığı için iyi beslenmek çok önemli” “Ezbere alınmış bakım ürünleri en büyük hatalardan” “Deniz ve güneşin zararlarından UVA…
  Read 266 times
 • Hepatit C’ye karşı ‘Kendinizi Test Edin’
  Hepatit C’ye karşı ‘Kendinizi Test Edin’ Çoğunlukla kan yoluyla bulaşan ve sinsi bir hastalık olan hepatit C’nin belirtilerini ve bulaş yollarını biliyor musunuz? Dünya genelinde her yıl 350 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan hepatit C ile ilgili kapsamlı bilgiye www.hepatitcsizyasam.com internet sitesinden ulaşabilir; hepatit C…
  Read 548 times Read more...
 • ​Yaklaşık Üç Kadından Biri İdrarını Kaçırıyor
  ​Yaklaşık Üç Kadından Biri İdrarını Kaçırıyor Yaklaşık üç kadından biri idrarını kaçırıyor Kadınlarda daha sık görülen idrar kaçırma sorununda yeni yöntemlerin olduğunu 'Kozmetik Jinekolojinin Geleceği' seminerinde kaydeden Jinekolog Op. Dr. Murat Emanetoğlu, "yaklaşık üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor ama artık ameliyatsız çözümler de var"…
  Read 264 times Read more...
 • Gruptan Dışlanma
  Gruptan Dışlanma Gruptan Dışlanma "Grup" tarafından dışlandığı için üzüntü içinde kendilerine koşan çocuğa ebeveynlerin tepkisi çoğu kez şöyle olur: "Senin o arkadaşlara ihtiyacın yok."; "Sen onlardan daha iyisin, boş ver." veya "Seninle aynı değerde başka arkadaşlar bul." Oysa bir gruba mensup olmak…
  Read 1305 times Read more...
 • Tedavi Edilemeyen Ağrılarınıza Son!
  Tedavi Edilemeyen Ağrılarınıza Son! Ülkemizde ve dünya da ortalama yaşam süresi uzamaktadır. Ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda tam olarak tedavi olmayan veya devamlı tedavi gerektiren hastaların ve hastalıkların sayısı artmaktadır. Okan Üniversitesi Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Candan, ‘’Medikal ve cerrahi tedavilerin ilerlemesi,…
  Read 353 times Read more...
 • Çocuklarınız Geleceğe Sağlıklı Gözlerle Baksın
  Çocuklarınız Geleceğe Sağlıklı Gözlerle Baksın Çocukluk yaşlarında yapılan ihmaller nedeniyle ileriki yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Göz rahatsızlıkları özellikle gelişim dönemindeki çocuklar için psikolojik travmalara yol açan bir süreci başlatabiliyor. Öğrenim sürecindeki bilgilerin %80’inin görme duyusuyla elde edildiğini belirten Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr.…
  Read 176 times Read more...
 • Sağlıklı Kemikler İçin 6 Öneri
  Sağlıklı Kemikler İçin 6 Öneri Kemikler vücudumuzun en önemli organlarındandır. Hem bedeni dik ve ayakta tutar hem de yürümemizi ve yaşamımızı devam ettirmemizi sağlar. Vücudumuzun kalsiyum dengesini sağladığı için kemiklerimizi sağlıklı tutmak genel vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden…
  Read 338 times Read more...
 • Bu Hormonlar Kadın Doğasının Şifrelerini Veriyor
  Bu Hormonlar Kadın Doğasının Şifrelerini Veriyor Bazıları bir anda ağlatıyor, bazıları iyi ve enerjik hissettiriyor, bir kısmı da hassaslaştırıyor. Erkekler sıklıkla kadınlardaki ani değişimlere anlam veremediklerinden yakınırken, bunun nedeninin büyük bir çoğunlukla hormonlar olduğu belirtiliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Memorial Şişli Hastanesi Endokrinoloji ve…
  Read 355 times Read more...
 • İçki ve Alkol İle İlgili Bazı Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerifler
  İçki ve Alkol İle İlgili Bazı Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerifler İçki ve Alkol İle İlgili Bazı Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerifler Ayetler : Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır Ancak her ikisinin de günahı…
  Read 2399 times Read more...
 • Kafeini Madde Bağımlılığıyla Karıştırmayın
  Kafeini Madde Bağımlılığıyla Karıştırmayın Uzmanlar gün içinde sıklıkla tükettiğimiz içeceklerdeki kafein oranının bağımlılık oluşturmadığını, önerilen tüketim miktarını geçmediğinde fayda sağladığını söylüyor. Kafein tüketimine ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Banu Topalakçı Salman, kahvenin en yaygın kafein kaynağı olduğunu ancak çay, çikolata, enerji içecekleri ve kolalı…
  Read 1069 times Read more...
 • Problemli Dişler Özgüveni Düşürüyor
  Problemli Dişler Özgüveni Düşürüyor İletişim kurarken dış görünüş kadar ağız ve diş bakımı da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve güzel görünen dişler özgüveni arttırırken karşınızdaki kişiyi de etkilemenize yardımcı oluyor. Mecidiyeköy Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Yiğit Emrah Kurt, ağız ve diş sağlığının hem…
  Read 373 times Read more...
 • İmplanttan Korkmayın!
  İmplanttan Korkmayın! İmplant tedavisi sanıldığı kadar ağrılı bir işlem değil. Lokal anestezi altında yapıldığından hasta ağrı, acı hissetmiyor, üstelik bir diş ortalama 3-4 dakikada tamamlanıyor… Diş Hekimi Pertev Kökdemir, implant hakkında merak edilen soruları yanıtladı… Herkese implant yapılabilir mi? İmplant operasyonunun başarı…
  Read 517 times Read more...
 • Annenin Dikkat Etmesi Gereken Beslenme Önerileri
  Annenin Dikkat Etmesi Gereken Beslenme Önerileri Beslenme, anne karnında başlayarak ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle gebelik döneminde annenin beslenmesi bebeğin sağlığını doğrudan etkilemektedir.
  Read 590 times Read more...
 • Vücutta Detoks Etkisi Yaratan 15 Yiyecek
  Vücutta Detoks Etkisi Yaratan 15 Yiyecek 1-Turp YaprağıAntioksidan ve sülfür içermektedir. Bu maddeler de detoksifiye enzimleri harekete geçirir ve düzenler.2-Kırmızı BiberPortakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir, C vitamini, toksinleri sindirilebilir materyallere çevirir.
  Read 1233 times Read more...
 • Burnunuzu Kusurlarıyla Sevin
  Burnunuzu Kusurlarıyla Sevin Bir kişiyle tanıştığınız zaman önce burnuna mı, yoksa gözlerine mi bakıyorsunuz? Eğer burnuna bakıyorsanız; bu, burnun gözlerin önüne geçmesinden kaynaklanıyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Yüze oranlı, ‘güzel’ bir burun; dikkati çekmeyen ve…
  Read 452 times Read more...
 • Saç Dökülmesinin 9 Nedenine Dikkat
  Saç Dökülmesinin 9 Nedenine Dikkat Sağlıklı saçlar, bakımlı bir görünüme sahip olmak ve kişinin kendini iyi hissetmesi için çok önemlidir. Ancak beslenme alışkanlıklarından, strese, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok etken, saç dökülmesine neden olabilir. Saç dökülmesi estetik görünümün yanında kişinin psikolojisini de…
  Read 416 times Read more...
 • Anneler Günü İçin En Özel Hediye Seçenekleri Boyner'de
  Anneler Günü İçin En Özel Hediye Seçenekleri Boyner'de Özel gün hediyesi denilince akla ilk gelen markalardan Boyner, sezonun ve dünya moda markalarının seçili kadın koleksiyonları ve aksesuarlarını annesini ya da annesi kadar sevdiklerini özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenlerin beğenisine sunuyor. Boyner’in zengin koleksiyonunda sezonun favori parçaları,…
  Read 337 times Read more...
 • Ani Zayıflama Pankreas Kanseri Habercisi
  Ani Zayıflama Pankreas Kanseri Habercisi 60 GRAMLIK ORGANIN KORKUTUCU YÜZÜ! Sinsice ilerleyen pankreas kanseri, tanısı zor olduğu için en çok korkulan kanser türlerinden biri. Yeni başlayan diyabet ve hızlı kilo kaybının hastalığın önemli belirtileri olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı…
  Read 372 times Read more...
 • Buzdolabı ve Dondurucu Temizliği
  Buzdolabı ve Dondurucu Temizliği Buzdolabı mutfaktaki en önemli kurtarıcımızdır. Artan yiyecekleri küçük kaplara paketleyip buzdolabımızda saklarız. Ancak genellikle bu kapları dolabımızda unuturuz ve dayanma süresi geçer. Bu durum, buzdolabının kapağının her açılışında kötü bir koku yaratabilir. Keskin kokular hem buzdolabınızı hem de dondurucudaki taze…
  Read 2794 times Read more...
 • Vajinal Estetikte Eş Desteği
  Vajinal Estetikte Eş Desteği VAJİNAL ESTETİKTE EŞ DESTEĞİ… Kadınlarda özellikle doğumdan sonra oluşan vajinal sorunlara eşlerden büyük destek geliyor. Evliliğe gölge düşürecek boyutlara varan bu sorunlardan kurtulma konusunda ise ilk adımı atan erkekler oluyor.
  Read 3337 times Read more...