kadinlarguzeldir.com

Niçin Yaratıldık?

Yaratıcı neden evreni ve insanı var etmek istemiştir? Bize ihtiyacı var mıydı? Size ayna nöronlarla cevap vereceğim.


     Yaratıcının insanı yaratmak, görünmek ve iletişime geçmek istemesi zafiyet değildir. Tam tersine bir şey isteyememek veya istediklerini yapamamak zafiyettir.

 

            Çift yarık deneyinde moleküler bilincin gözlemciyi algılaması ve insan gibi gözlem yeteneği olan varlıklar yaratması göstermektedir ki; Yaratıcı görünmek, göründüğünü bilmek, sonsuz gücünün güzelliğini bilinç sahibi varlıklarına sunmak istemiştir.

 

            Kuran da insanlar ve cinler ibadet için yaratıldı yazılıdır.

 

            Yine Kuran'a göre en büyük ibadet ise Allah'ı saygı ve aşkla anmaktır; yani zikir.

 

 “Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı yerine getir. Çünkü namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki zikrullah en büyük ibâdettir.”

 (Ankebut, 45)

 

            Allah'a adadığı hayranlık dolu bir şiirdir; zikir, insanın yaratılma nedenidir. O şiir ki; heceleri kimi zaman ilahi görkeminden ötürü titreyerek yazılmış, Adem'i dilinin zenginliği ile kelimeleri bilmesi; zikrine kattığı derinlik meleklere galip getirmiştir.

 

            Kelimeleri kimi zaman beden dilinde yazılan, aşk kelimesine suret veren, secdedir. Kabe'de dönmek ve örtüsüne göz yaşıyla sarılmak; derdim, ilgim, amacım sensin demektir. Zikir dil olduğundan daha çok amel ile yapıldığında makbuldür. Maşuk, amel yönü boş olan icraatsız; ilan-ı aşklara kıymet vermez.

 

            Hayat Allah'a adanmış bir şiir olsun diye; Adem'e konuşmayı öğretti Hak; aşk en güzel şeyse, en güzele olsun aşk. Yüzünden bir perde açılsın diye gökleri yıldızlarla bezedi Rab.

 

            Yemeye, içmeye muhtaç olmayan Allah Celle Celalühü,  insanoğlunu ilahi zatı için dilinden dökülecek samimi güzel bir söz hatrına yaratmıştır. İnsan ibadet için vardır, ibadet ise aşktır, zirvesi aşk dolu ilahi zikrullah'ı söyleyiştir.

 

            "Anın ki beni, ben de anayım sizi", diye Kuran da yazmıştır. Bu ne büyük bir lütuftur. Allah'ın insana olan seslenişi; sevin ki, seveyim, sevdiğinizi söyleyin ben de size geleyim, aşk isteyene aşkımı vereyim demektir… Beyin de ki ayna nöronlar sayesinde insan; zikrinde ki samimiyet ölçüsünde övdüğü Allah'ın yansımasına dönüşür. İnsan baktığının ve andığının şeklini alan muhteşem bir aynadır.

 

            O, insanı kendisini anlayacak gözler, kalp ve beyinle donatmış; sonra da aşkını anlatsın diye hiçbir varlığa vermediği kadar üstün bir lisan vermiştir. Lisanların en üstünü olan Kuran'ı ve nice kutsal kitaplarını insana indirmiştir. Melekleri secde ettirmiş, ayı güneşi ve dünyayı emrine vermiş, daha yaratır yaratmaz cenneti emrine amade etmiştir.

 

            Zikir; aşk testisinden sızan şaraptır. O en büyük ibadet olmanın yani sıra bütün ibadetlerin kaynağıdır.

 

            Namazda beden dili ile yapılan zikir ve secde, ilanı aşkın vücutla tarifidir. Allah kendisi secde etmez haşa ama sahip olduğu her şeyi secde edene secde ettirir. Allah'ın kuluna verdiği karşılık ne büyüktür.

 

            Oruç "kes desen keserim dilimi, yemeden içmeden; vazgeçerim sen iste huriden şehvetten, süslü sofra ve nimetten" mısralarıyla yazılmış bir şiir; bir zikirdir. İftar kulun olduğu kadar Allah'ın da bayramıdır. Ramazanı kutsal yapan şey Allah'ın insandaki sevincidir.

 

            Gözünü haramdan sakınan "dilersen kendimi kör ederim, görme dedigini görmem geçerim" cümlesiyle zikrini çekmiş olur.

 

            Sadelikle örtünen kadın, "güzelliğimi veren sensin, sen istersen güzelliğimden bile vazgeçerim, dilersen üstüne ismin işli bayrak diker, onu elbise seçerim" diyerek Allah'ı lisan-ı hal zikri ile yüceltir.

 

            Zekat ve değerli olanlardan yapılan infak; senin için tüm zenginliğimden vazgeçerim diye seslenmektir.

 

            Allah gökleri yıldızlarla donattığını söyler Kur'anda. Ve cennet için genişliğini yerlerle gökler diyerek belirtir. Yani neden yaratıldığını merak ettiğiniz evren insanoğluna cennet olarak yaratılıp bir gelin gibi süslenmiştir. Evren zamanla başka canlılarla da doldurulacak ve herkes övgüyle insanoğlunun hikayesini, seçkin olanlarının Allah için yaptığı fedakarlıkları çağlarca konuşacaktır.

 

            Bilim adamları bugüne dek doğan insan sayısının tüm cağlar boyunca yüz milyardan biraz fazla olduğunu soyluyor. Evrende galaksi sayısı da bu sayıya eşittir.  Ve her galakside yüz milyar güneş, her güneşin çevresinde onlarca gezegen vardır. İşte iyi kalpli olan ve hakkı hissedip söyleyen insana verilenin sadece bir kısmı… Allah'ın sevgisi böyledir. O öyle lütufkar ve merhametlidir ki; insan O'nu gördüğünde şüphe ettiği her an için bin kez ölmek ister.

 

 

ZİKİR; AŞKA DÖNÜŞMEKTİR, İNSANIN YARATILIŞ NEDENİDİR

 

            Beyin Allah'ı yeterince anlayıp anlatacak, yani zikredebilecek kadar mükemmel bir aynadır ki; kendi evrenini var edebilir, zamanı bükebilir, başkalarının düşünce evrenine şekil verebilir ve görünmez bağlar kurabilir. Ancak tüm evrenin özeti olabilecek kadar mükemmel bir cihaz Yaratıcı'ya ayna tutabilir.

 

Yeni doğan bir makak yüz ifadesini taklit ediyor.

 

İnsan baktığı varlığın şekline bürünen garip bir ayna gibidir. Bilim adamları beynimizde BROCA denen bir bölgede var olan ayna nöronları keşfetti. Kendimizi kaptırarak film izlediğimizde ne kadar etkilenebildiğimiz herkesin malumudur. Ya da esnemenin, gülmenin bulaşıcı olması… Empati yeteneğimiz sayesinde başkalarını içtenlikle izlersek aynı duyguları yaşayabiliyoruz. Acı çeken birini gördüğümüzde bile, tüm nöronlarımız tam olarak acı çekme haline geçerler ve ağlayabiliriz. Acıyı fiziksel olarak hissetmeyişimizin tek nedeni sinirlerimizden beynimize akım ulaşmamasıdır. Her görselin ve her sesin beynimizdeki enerjiyi kendi biçimine girmeye zorlayan bir gücü farklı bir deyimle … büyüsü vardır.

 

            Yaratıcıyı düşünerek kainatı izlemek ve onun yüceliğini zikretmek ise beyindeki ayna nöronları harekete geçirerek; kendini baktığının şekline büründürür. Kişi baktığında Allah'ı ve yüceliğini görüyorsa, Allah Teala da bakışı ölçüsünde onda tecelli eder. "Anın ki beni, ben de anayım sizi" ayetinin sırlarından biri budur.

 

            Bedir  ayetlerindeki gibi Allah o kulun tutan eline bakan gözüne dönüşür. Sırlarını ona bildirir. O nedenle zikir; Allah'ı düşünmek, nefsinden sıyrılarak onun yüceliğine bürünmek demektir. Zikir ayna olmak; kendinde gizli olanı; Hakkı bulmak demektir.

 

            Şair aşkını şiir ile zikrederken; sevgilinin güzelliğinden başka bir şey düşünmez. Kalbini açıp baksan; sevgilinin yüzünden başka bir şey görünmez. Beynindeki ayna nöronlar; sevgilinin güzelliğinin şairin kalbinde yeniden hayat bulmasını sağlar ve o güzellikte şairin dizelerine akar.

 

            Güzeller güzeli, o mısralarda ve zakir kişinin gözlerinde kendi güzelliğini, aşık olunası, tapınılası yanlarını hisseder. Şair de yazdıkça ve söyledikçe ilahisini… kalp ve ruh olarak o ilahi güzelliğe doğru yükselir.

 

            Güzellik mi daha değerlidir; ona ayna olmak mı? Tartışıladursun… Rab kendisini zikredip ayna olan insana kainat ve içindeki her şeyden, tüm meleklerden, yerden ve gökten bile çok değer vermiştir. Cenneti ona diz çöktürmüş, cehennemi aşkı için söndürmüştür. Çünkü hiçbir şey Allah'ı insan gibi zikredememiş, ona öyle aşık olamamış, uğruna adanıp küle dönememiştir.

 

            Onu bu özelliği hatırına milyonlarca türe efendi yapmış dünyayı, ayı ve güneşi hizmetine vermiştir. Allah güzelliğinin hakkını vermeye azmetmiş bir aynayı kırmaz. Kıyamet; hakkıyla zikredildiği sürece kopmayacaktır. Allah zikredenleri daima koruyup güçlendirecek, ışıklarını dünyayı aydınlatacaktır. Ve sonunda yeryüzü Kuran'da vaat edildiği gibi zikreden salih kullara verilecektir. Buna cennet öncesi cennet; Kıyamet öncesi Altın Çağ denecektir. Ve Allah'ın aşk dini, zikrullahın resmi İslam… dünyada ki tüm din ve inanışlara galip olacak, kalpleri fethedecektir.

 

 

            Hadis-i Kutsi de Allah CC şöyle buyurmuştur;

“Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (dil, beden ve can zikri gibi) ibadetleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum.” 

 

            Hadisteki ifadeleri ispatlarcasına ayet, peygamberin as. Bedir'de ki olağanüstü halini ve olup biteni şöyle özetliyor;

 

Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı…

( Enfal 17)

 

            Sadece peygamber değil, Allah dostlarında dahi aynı durumun oluştuğunu aşağıdaki hadis haber vermektedir;

 

"Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine konmuştur."

(Tirmizî, Menakıb 45; Heysemi a.g.e., 9, 66)

 

“Vefat anında nefisleri Allah öldürür .”

(Zümer, 39/42).

 

            Diğer bir ayette şöyle buyurulmuştur:

 

 “De ki sizi, sizin için vekil kılınan melek öldürür .”

 (Secde, 32/11).

 

            Yani meleklerin zahiren yaptığını hakikatte Allah yapmaktadır. Çünkü melek yada insan hepsi de Allah'ın yüzüdür ve tezahürüdür.

 

            Birine iyilik yaptığımızda aslında Allah'a yaparız.

 

            “O, kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları(iyilikleri) alır .”

(Tevbe, 9/104)

 

            İsteyen Allah'tır, kullar ve kainat sadece bir perdedir.

 

“…Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder; şüphe yok ki Allah, kuvvetlidir, üstündür.”

 (Hac-40)

 

            Sizi hakkıyla dine davet eden ve ayetlerini okuyanları haklı sözlerinde Allah konuşturmaktadır.

 

 

“Ektiğiniz şeyi siz mi ekiyorsunuz yoksa biz mi?”

 (Vâkıa, 56/63)

 

 

“Sana biat edenler Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli onların elinin üstündedir.”

(Fetih, 48/10)

 

            Sonsuz güçteki yaratıcıya ulaşmak ve iletişime geçebilmek, onun delilleri ile aydınlanmak dünyada ki en önemli mesele olmasına rağmen, şaşırtıcı şekilde az sayıda insanın onunla ilgilenmesi ve onu zikretmesi de yine O'nun mucizelerindendir. Çünkü her şey ayan beyan ortada olmasına rağmen, hazinenin taliplileri ve seçilenleri çok azdır.

 

Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah’ı anmayı bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi bilin ki asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır.”

 (Mücadele: 18-19)

 

            Allah'tan bahsedilince kaçar giderler, duydukça sinirlenirler. Adeta boğazlarına şeytan yapışmışçasına boğulur ve daralırlar. Üst üste bin kez Allah demeye, tevbe etmeye kalksa; içinden bir kötü enerji ağızlarından çıkmaya teşebbüs eder. İnanmayan varsa denetsin, kaçana.

 

            Yaratıcı'nın varlığına dair en ufak bir ip ucu dahi tüm insanlık tarihinin en muhteşem keşfi olması gerekirken, insanların hipnoz olmuşçasına önemsiz şeylere zaman harcaması ancak ezeli düşmanımız şeytanla ilgilidir. Şeytanın yeryüzündeki çirkin işaretlerini ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

 

            Allah insanı ibadet için yaratmışsa insana isteyerek yada istemeyerek zikrettirir. Ateist ya da satanist bile olsa her insan aslında sürekli Allah'ı zikreder. Bir şeyi tutkuyla istediğinde, susadığında ve aşık olduğunda ve aşkın şiddeti ile titreyip karnına ağrılar saplandığında… aslında sadece Allah'ın yüzünü hayranlıkla zikretmiş önünde diz çökmüş olur… Çünkü her şey O'nun eseri ve tezahürüdür.

 

            Yada istemeden nefes sesi ile, çünkü he sesi ingilizce de "eril O" anlamına gelir. Arapça da "Hu" yien aynı şekilde hem "O" kelimesini hem de Allah'ı temsil eder. Her nefese gizlenmiştir. Heyecan, korku yada mutluluk arttıkça kahkahalarda bile şiddetle Allah'ı haykırmadan; bedeni O yüceler yücesine şükretmeden insan gülemez. Nefis şükretmese bile beden nankör değildir her an Allah'ı zikir içindedir ve tüm mahlukat ister istemez…

 

            Alo; halo, alu, elu gibi tüm dünyada yakın seslerle söylenen telefon açma kelimesi dahi Onun ismidir. Eli; ilahi dinlerin kökeni ibranice de Allah manasına gelir. Arapça'da yine teklik ve Allah ismini oluşturur. El-ilah, yada İll-allah ile. Telefonu keşfeden kişinin sevgilisinin isminin baş harfleri olduğu söylenir ALO'nun. Böyle olması hiçbir şey değiştirmez. Onu sevdiren ve sonra da sevgisini alıp ismini diline düşüren Allah'tır.

 

            Kulun kainat aynasında Allah'ı görüp aşkla zikretmesi şu misale benzer;

            Nasıl bir gülün açılışına bakan bir çift gözde ve yüzde güller açar. Sanki o gül toprakta değil bakan güzelin kalbinde açılmıştır. Çünkü gül kendine bakan gözde hayat bulmuştur. Dili ile gülün ismini, ruhu ile gülün resmini zikretmiştir, kalp güle dönüşmüş; çiçekleşmiştir. O an kişinin ismi artık annesinin verdiği değil; bir çiçeğin ismidir.

 

            İnsan baktığının şekline bürünen bir aynadır. Allah'a bak ki O'nun esmaları sende tecelli etsin. Onu an ki o da seni ansın.  O ne anarsa gerçek olur.

 

            “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.”

(13-28)

 

            Uzaklarda aradığımız mutluluk, Allah'ı zikretmekte gizlidir. Bu başlarda şeytanın ve dünyanın kalbi işgali nedeniyle zor gelse de; kısa bir süre sonra verdiği mutluluk ve zevk dünyada eşi ve benzeri olmayan ilahi bir hazza dönüşecektir. Öyle ki hiçbir mutluluk onun dercesine ve şiddetine yaklaşamaz. Buna tasavvufta cezbe hali denir ve on binlerce şahidi vardır. Elde edilmek için çırpınılan mal ve mülkün gayesi mutluluk ve zevk ise; cezbeler denizine düşen zakir; dünyanın en zengin , en mutlu insanıdır. Allah'ın sevgisine erişmekle de kainatın en şanslı varlığı… İşte bu ayet Allah'tan razı ve O'na aşık nefsin ölmeden cennete gireceğine delildir. Kim itminana ererse o an ruhu cezbe cennetine girecektir. Cezbe bağırıp çağırmak, çırpınmak değildir. O Allah'ın azameti ve güzelliğiyle nefesin kesilmesi, perdelerin kalkıp cennetin temaşa edilmesi, suretlerin ağlatacak güzelliğe bürünmesidir…

 

"Ey itminana ermiş nefs! Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Cennet’ime gir!”

(Fecr Suresi, Ayet 27-30)

 

----

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu yazıyı mail yoluyla tüm arkadaşlarınıza yollayarak, Facebook ve Twitter'da paylaşarak, Allah'ın bize emrettiği gibi O'nun yüceliğinin ve isminin yeryüzünde yayılmasına katkıda bulunun. 

 

Muhammed Suresi-7. Ayet:

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Diyanet Vakfı Çevirisi) (Yorumsuz)

Allah; dinini yaymak ve isminin yeryüzünde yüceltilmesine sizi vesile kılmak istiyor. Böylece Allah'a arzu duyduğu konuda yardım edin. Allah asla yalan söylemez. O da size yardım edecektir. Ben canlı bir şahidim. Bu davaya adandığımdan beri büyük bir yardım görmekteyim.

 

Erdem ÇETİNKAYA/  miraclebrain.wix.com

Okunma 1000 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ?
  Dyt.Utku Begüm ÖZTÜRKLER: DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR NASIL BESLENMELİ? Özel Bir Nefes Hastanesi Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER; Demir, vücudumuz için temel bir mineraldir ve vücudumuzda üretilmez. Bu nedenle besinler yoluyla yeterli miktarda almamız gerekir. Oksijenin dokulara taşınmasında gerekli olan hemoglobin yapımında gerekli olduğu için oksijen yaşam için ne kadar gerekliyse oksijenin kullanılabilmesi için demir de o kadar gereklidir.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları"
  ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL: "Yenidoğan sünneti ve Yararları" ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL YENİDOĞAN SÜNNETİ HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ SİZLER İÇİN AÇIKLIYOR. Yenidoğan sünneti ve Yararları Çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Bu işlemin doğumdan sonra ilk 30 gün içerisinde yapılmasına da yenidoğan sünneti adı verilir. Son yıllarda Türkiye'de ailelerin bilinç düzeyi ve kültür seviyesinin artması ile de yenidoğan sünnetinde artış olmuştur. Özel Bir Nefes Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.ŞENKUL Yenidoğan sünnetinin yararlarını ise şöyle…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey
  Burun estetiğinden sonra yapılmaması gereken 12 şey Burun estetiğinden (rinoplasti) sonra bakımınıza dikkat etmek, ameliyata hazırlanmak kadar önemlidir. Yeni burnun ve burun kemiklerinin tamamen iyileşmesi altı haftayı bulacaktır. Bu süre içinde hiçbir şeyin ters gitmemesi için fazladan dikkat edip son derece özenli bir bakım uygulamanız gerekmektedir. Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, burun estetiğinden sonra yapılmaması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın
  Bitkilerin Gücü İle Sağlıklı Yaşlanın Sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulu sağlıklı yaşamdan geçiyor. Dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeni sağlıklı bir yaşlanmayı getiriyor. Ancak bu standartların ömür boyu korunması gerektiğini altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, kişinin yaşına, aile geçmişine ve çevresel faktörleri bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini söyledi. Bitkilerin gücünden yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu belirterek bazılarını bildiğimiz, bazılarını ise ilk…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün
  Ramazan'ı sporla geçirmek mümkün MAC Bebeköy eğitmeni Erhan Tügen, Ramazan boyunca spora nasıl devam edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tügen, oruç tutarken spor rutinine devam etmenin önemini vurgularken, “Ramazan süresince spor yapmaya devam etmelisiniz. Sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmanız yeterli. Pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri tercih edebilirsiniz'' dedi Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri Mars Sportif, 12 adet MAC ve 78 adet MACFit kulübüyle Ramazan'da da herkesi spor yapmaya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin!
  Ramazan’da ayranı sofralardan eksik etmeyin! Teksüt, Ramazan sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine su ve mineral kaybına en güzel cevabı veren ayranın tercih edilmesini öneriyor. Ayran, 7’den 77’ye her yaştan neredeyse herkesin tüketebildiği, suyla birlikte en sağlıklı içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bununla birlikte Ramazanın sıcak aylara denk gelmesi nedeniyle gün boyunca devam eden susuzluğun yanında terleme sonucu mineral kayıpları…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın
  Zayıflarken kalp sağlığınızdan olmayın İnternette veya belirli noktalarda satılan sıvı zayıflama diyetleri hakkında uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, bu tür diyetlerin kalp ritim bozukluklarına neden olabileceğini ve light ürünlerin belirli düzeyde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla diyet ürünlerine ilgi artıyor. Çoğunlukla internette satılan sıvı zayıflama ürünlerinin vücuda verdiği zararlar konusunda uzmanlar uyarıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, diyet konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT!
  ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BETA MİKROBUNA DİKKAT! Özel Bir Nefes Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hekimlerinden Uzm.Dr.Muhammed BARAN Son Günlerde Sık Görülen ve halk arasında Beta mikrobu diye bilinen Bakteri hakkında halkı bilgilendirmek adına önemli açıklamalarda bulundu.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi
  OP.DR.TUNCER ŞENKUL: Prostat Hakkında Bilgiler Verdi ÖZEL BİR NEFES HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ OP.DR.TUNCER ŞENKUL Plazma kinetikle prostat ameliyatı hastanemizde uygulanmaktadır. Yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden biri olan iyi huylu prostat büyümesi (BPH) hastanemizde yeni teknoloji “Plazma Kinetik TUR” yöntemi ile tedavi ediliyor. 50 yaşın üstündeki erkeklerde ürolojik bir rahatsızlık olan prostatın büyümesine bağlı problemler kişinin konforunu bozar ve hayat kalitesini olumsuz etkiler. Prostatın büyümesine bağlı olarak daralan idrar kanalı, hastalığın temel patolojik bozukluğunu oluşturur. Prostatta büyüme…
  in Sağlık Add new comment
 • Kalbe K Vitamini Kalkanı!
  Kalbe K Vitamini Kalkanı! Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kenan Yıldırım, “Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, maydanoz, şalgam, bamya, peynir, yumurta gibi besinlerde bulunan K vitamini, damarlar gibi yumuşak dokularda kalsiyumun birikip kireçlenme yapmasını önler. Bu da damarlarda daralmayı engeller” dedi. Bazı yiyeceklerin kalp hastalığı riskini artırabileceğini bilsek de, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmek genellikle zordur. Kalp sağlığında beslenmenin rolü çok büyüktür. Kalbinizi korumanın yolu sağlıklı ve doğru besinleri seçmekle başlar. Medical Park Gebze…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun
  Ramazan Ayında da Kas Kütlenizi Koruyun Ramazanda ayında uzun süren açlık ve susuzluk hali düzenli egzersiz ve antrenman yapanlar için zorlayıcı olabiliyor. Değişen beslenme düzenine göre planlanan egzersiz programları ve bol sıvı tüketimiyle bu dönemde var olan kondisyon korunabiliyor. Wellness Medikal Fitness Danışmanı Murat Biçer, Ramazan ayında egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME
  Dyt. Utku Begüm ÖZTÜRKLER RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENME Sıcacık pideler, çeşit çeşit iftariyelikler, kalabalık ve mutlu sofralarla Ramazan geldi. Ramazan ayında beslenme açısından en önemli nokta optimal ve sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada Ramazan orucunun uzun süren açlık sebebiyle vücuttaki metabolizmayı yavaşlattığı belirlenmiştir. Bu dönemde yine bu sebeple baş ağrısı ve hazımsızlık gibi minör, böbrek ve sindirim sorunları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ramazanda amaç, sağlıklı kalmak, yeterli ve dengeli beslenme düzenini sağlamaktır. Oruç tutma…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI
  RAMAZANDA BESLENMENİN 10 ASLA’SI Ramazan ayı yaklaşırken başta beslenme ve uyku olmak üzere günlük alışkanlıklarımız değişiyor, fiziksel ve zihinsel aktivite seviyelerimiz farklılaşıyor. 30 gün boyunca sağlıklı olabilmek ve rahat oruç tutabilmek için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Neler mi? Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer açıklıyor... Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ile birlikte birçok alışkanlığın değiştiği bir aydır. Normalde 3 – 4 olan öğün sayısı azalır, uyku düzeni değişir.Vücudumuzu…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır
  Çocuklara Aşırı Kızmak Yalana Daha Çok Yaklaştırır Çocukların yalan söylemesi tek başına değil, çevresel ilişkilerle birlikte ele alınmalı ve çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenler araştırılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen Karaceylan Çakmakçı, ailenin çevresiyle iş birliği yapıp, çocuğa doğruluğun yararlarının, getireceği hazzın ve avantajların elle tutulur biçimde öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak ailelere önemli ipuçları verdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Ruhsal Sorunları Olan Her 10 Anneden 7’si Tedavisiz Kalıyor
  Ruhsal Sorunları Olan Her 10 Anneden 7’si Tedavisiz Kalıyor Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aysimi Duman tarafından yürütülen Türkiye’deki en kapsamlı hamilelik dönemi projelerinden ‘’Boğaziçi Anne-Bebek İlişkisi Projesi’’(BABİP) kapsamında Albert Long Hall’de halka açık ‘’Anne Ruh Sağlığı’’ sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, hamilelik ve sonrasında anne ruh sağlığının önemi ve bunun anne-bebek ilişkisine etkisi ele alındı.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Astım ve Alerjik Hastalıkları Artırıyor
  Gereksiz Antibiyotik Kullanımı Astım ve Alerjik Hastalıkları Artırıyor Astım, dünyada 300 milyon kişide görülüyor. Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’i, çocukların ise yüzde 13’ünün astım hastası olduğu biliniyor. Görülme sıklığı gün geçtikçe artan astım, çağdaş toplumların hastalığı olarak anılıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise bilinçsiz antibiyotik kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Sık sık ve gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudun savunma mekanizmalarını alerjenlere karşı da zayıflatıyor. Memorial Şişli Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Yaman, “7 Mayıs Dünya…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Karın Ağrısıdır Geçer Demeyin
  Karın Ağrısıdır Geçer Demeyin Karında basınç hissi, şişkinlik, ağrı… Kadınların büyük bir kısmının zaman zaman yaşadığı ve “geçer” diye önemsemediği bu belirtiler, büyük bir tehlikenin sinyali olabilir. Zira yumurtalık kanseri, sinsice ilerleyerek genellikle 3. evrede bu belirtileri veriyor. Jinekolojik kanserler arasında ölüm riski en yüksek olan yumurtalık kanserine karşı en büyük silah, düzenli jinekolojik muayene. Her yıl yaptıracağınız düzenli muayene ile bu kanserin erken evrede yakalanabileceğini söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum/…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Sahurda süt için, uzun süre tok kalın.
  Sahurda süt için, uzun süre tok kalın. Ramazan ayında süt tüketiminin önemini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verir. Sahurda süt tüketimi çok önemli” uyarısı yapıyor.
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Dr. Ümit Aktaş'tan Ramazanda beslenme önerileri
  Dr. Ümit Aktaş'tan Ramazanda beslenme önerileri SAHURDA YUMURTA VE PEYNİR İLE TOK KALIN, İFTARDA SEBZE ÇORBASIYLA MİDENİZİ KORUYUN! Ramazan’da karbonhidrat ağırlıklı iftar ve sahur sofralarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Karbonhidrat içeren besinler tüketerek gün içinde tok kalacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz!Bu besinler kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için gün içinde daha çok acıkırsınız. Sahurda tüketeceğiniz yumurta ve peynir gibi proteinler, zeytin ve zeytinyağlı mevsim salatası tüketerek gün içinde oluşabilecek açlık hissinin önüne geçebilirsiniz!…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi?
  Over kistler ve miyomlar tüp bebek tedavisini etkiler mi? Günümüzde pek çok kadının karşılaştığı kist ve miyomlar çoğu zaman zararsız olmakla birlikte, bazı durumlarda gebe kalmanın önündeki bir engel olarak anne adaylarının karşısına çıkıyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, böyle durumlarda kist ve miyomların düzenli takibinin gerekliliğinden ve doğru tedavi ile birlikte bu kistlere sahip anne adaylarının sorununun çözülebildiğine dikkat çekti.
  in Sağlık Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Eşcinsellik
  Eşcinsellik Eşcinsellik; biseksüellik ve heteroseksüellik gibi insanda tanımlanan cinsel bir yönelimdir. Uluslararası örgütlerce heteroseksüellik gibi sağlıklı bir durum olarak kabul edilen eşcinsellik; her şeyden önce bir cinsel yönelim farklılığıdır.
  Read 1416 times Read more...
 • Haftada Birkaç Kez Egzersiz Yeterli Değil
  Haftada Birkaç Kez Egzersiz Yeterli Değil Koşmanın ya da yürümenin ağırlık kaldırmadan etkili bir şekilde yaşlanma belirtilerini yavaşlattığını belirten uzmanlar, günde 6 saat oturan kadınların üç saat oturanlara göre % 10 daha fazla kansere yatkın olduğuna dikkat çekiyor. Haftada birkaç kez 30-45 dakika egzersiz yapan kişinin…
  Read 105 times Read more...
 • Ateşi Varsa Bunları Yapmayın
  Ateşi Varsa Bunları Yapmayın Ateş, çoğu zaman korkutucu ve hatta bazen paniğe kapılmaya neden olan bir belirti. Özellikle de ateşlenen çocuksa… Yüzyıllardır bilinmesine karşın son yıllarda yapılan araştırmalar sayesinde ateş, artık çok daha iyi anlaşılmış durumda. Uzmanlar her ateşten değil, ateşin bazı derecelerinden korkmamızı…
  Read 494 times Read more...
 • Diyabete Neden Olan 10 Etken
  Diyabete Neden Olan 10 Etken Modern çağın tehlikeli hastalığı diyabet ülkemizde hızla yaygınlaşıyor. Halen kayıtlı yaklaşık 7 milyon diyabet hastası bulunurken, 40 yaş üzerinde her 5 kişiden 1’i, 60 yaş üzerinde de her 3 kişiden 1’i diyabet hastası olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı…
  Read 558 times Read more...
 • Kusursuz Gülüş Hayal Değil!
  Kusursuz Gülüş Hayal Değil! Işıl ışıl bir gülümseme hiç şüphesiz hepimizin hoşuna gider. DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker ARSLAN, güzel gülüşün önemine dikkat çekiyor ve gülümseme tasarımı ile ilgili bilgiler veriyor. Diş ve diş etlerindeki şekil…
  Read 816 times Read more...
 • "İslam" Soru Sormakla Başlar
  "İslam" Soru Sormakla Başlar "Ben" ve "Biz" Olma Süreci Soru Sormakla Başlar Kaçımız, inancımızın kaynağı ve o kaynağı nasıl algıladığımız ile ilgili sorular sorma gereği duyuyor? Soru sorma gereği duyanların muhatapları kim? Bu sorularımızı kime, neye, nereye, ve nasıl soruyoruz? Bu sorular neyi/neleri kapsıyor,…
  Read 981 times Read more...
 • Güzellik & Bakım 2018 Fuarı Başlıyor
  Güzellik & Bakım 2018 Fuarı Başlıyor TG Expo tarafından 22 - 25 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda düzenlenecek olan 29. Güzellik & Bakım Fuarı, güzellik ile ilgili en son trendleri, uygulama yöntem ve ürünlerini bir araya getirecek. Geçtiğimiz yıl 4…
  Read 331 times Read more...
 • Vücutta Ani Titremeye Yol Açan 8 Faktör
  Vücutta Ani Titremeye Yol Açan 8 Faktör İstemsiz kasılma ve seğirmeler ile kasların kısa süreli kasılması; vücutta, ellerde, ayaklarda ve boyunda titremelere yol açıyor. Türkiye’de ve tüm dünyada sık olarak görülen ancak nedeni tam olarak bilinmeyen titremeler, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen…
  Read 301 times Read more...
 • Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Aşurenin Tarihi
  Kuruyemiş Ansiklopedisi ve Aşurenin Tarihi Farklı dinlerde, farklı kültürlerde tarih boyunca her zaman ayrı ve özel bir yeri olan, “kutsal” kabul edilen bir tatlı: Aşure. Tarifindeki malzemelerin çoğunu kuruyemişlerin oluşturduğu bu bereketli tatlı hakkında kapsamlı bilgileri Overteam Yayınları’ndan çıkan Kuruyemiş Ansiklopedisi’nin sayfalarında bulacaksınız. Bazen sırf…
  Read 614 times Read more...
 • Duygusal Yeme Alışkanlığından Kurtulmanın Yolları
  Duygusal Yeme Alışkanlığından Kurtulmanın Yolları Aç olmadığınız halde kendinizi özellikle sağlıksız atıştırmalıklar yerken bulduğunuz oldu mu? Cevap ‘evet’ ise o an ya çok stresli bir dönemden geçiyor ya da anlık olarak sinirlendiğiniz/üzüldüğünüz bir olay yaşamış olabilirsiniz. Yediklerinizin size fazla kilolar olarak dönmemesi için bu duygusal…
  Read 306 times Read more...
 • Hamilelik ve tiroid hastalıkları (guatr)
  Hamilelik ve tiroid hastalıkları (guatr) Gebelikte en sık görülen hormonal hastalıklardandır. Önceden tiroid hastalığı olan anne adayları gebe kalmadan önce doktoru ile görüşmeli ve önlemini aldıktan sonra korunmayı bırakmalıdır. Kontrol altındaki hastalarda tiroid, gebelikte anne ve bebek için sorun oluşturmaz. Gebeliğin ilk üç ayında tüm…
  Read 2234 times Read more...
 • Siroza Kadar Gidebilen Sinsi Hastalık: Hepatit C
  Siroza Kadar Gidebilen Sinsi Hastalık: Hepatit C İSTANBUL, 8 Şubat 2018 - Dünya genelinde 71 milyon insanda kronik olarak bulunan ve her yıl ortalama 399 bin kişinin ölümüne yol açan hepatit C hastalığını, basit bir kan testi ile teşhis etmek mümkün. Kronikleşmesi durumunda yavaş ilerlediği için hepatit…
  Read 367 times Read more...
 • Ergenlik Sivilceleri Geçmişinizde Kalacak
  Ergenlik Sivilceleri Geçmişinizde Kalacak Dermatolog Dr. Yelda Bice, lazerle akne tedavisinde uygulanan son teknolojileri anlattı. Aknelerin ergenlik dönemindeki bireylerde daha sık görüldüğünü vurgulayan Bice, “Ciltte bulunan yağ bezelerinin normalden fazla yağ salgılamasıyla ortaya çıkan fazla yağın, derideki kanalları tıkamasıyla akne oluşumu başlar.Ergenlik döneminde kişilerde…
  Read 749 times Read more...
 • İstanbul Kahve Festivali’ne Rioba Kahveleri ve Gastronometro Tatları Damgasını Vurdu
  İstanbul Kahve Festivali’ne Rioba Kahveleri ve Gastronometro Tatları Damgasını Vurdu Metro Toptancı Market’in özel markası Rioba benzersiz kahve çeşitlerini soğuk ve sıcak demleme metotları ile İstanbul Kahve Festivali ziyaretçileriyle buluştururken, Gastronometro şeflerinin hünerli ellerinden çıkan özel lezzetler de ziyaretçilere farklı deneyimler yaşattı.
  Read 763 times Read more...
 • Karın Şişkinliği ve Gaz Sıkışmasına Karşı Öneriler
  Karın Şişkinliği ve Gaz Sıkışmasına Karşı Öneriler Maalesef şişkinlik çoğumuzun sorunu ve çok etkili tedavi yöntemleri henüz yok. Yine de rahatlamamızı sağlayabilecek birçok çözüm mevcut. Hepimizin vücudunda gaz, kaçınılmaz olarak var ve genelde sorun yaratmaz. Zorluk gaz miktarının artmasında ve artan gazın tahliye edilememesi durumumda ortaya çıkar.…
  Read 290 times Read more...
 • Prof. Dr. Neriman İnanç'tan Beslenme Çantası İçin Öneriler
  Prof. Dr. Neriman İnanç'tan Beslenme Çantası İçin Öneriler Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, velilere çocuklarının okul beslenme çantalarına yüzde 100 meyve suyu koyma önerisi yapıyor. Okul çağı; hızlı büyüme-gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin önemli olduğu dönemlerden biri olma özelliği…
  Read 511 times Read more...
 • Gebelik Sonrası Beslenme-Emziklilik Döneminde Diyet
  Gebelik Sonrası Beslenme-Emziklilik Döneminde Diyet Son zamanların en önemli sorunlarından biri olan fazla kilolar, gebelik sonrasında da annelerin korkulu rüyası olmuş durumda . Özellikle gebelik boyunca annenin ortalama 12-15 kg alması gerektiğini biliyoruz. Sonrasında ise kolay kilo kaybı sağlayabilmek için bu dönemde alınan kiloların sağlıklı…
  Read 1408 times Read more...
 • Reiki'nin Tarihi
  Reiki'nin Tarihi Birçok eski kültürde olduğu gibi, Japon kültüründe de bilgilerin nesilden nesle geçmesi ağızdan ağza olmuştur. Maalesef bu durum, birçok bilginin kaybolmasına yol açmıştır. Reiki uygulayan birçok kişi, bugün kullandığımız tekniklerin, önce Hindistan'da Buda tarafından, daha sonra da Hz. Isa tarafından…
  Read 1745 times Read more...
 • Bebeklere ve Çocuklara Reiki Uygulaması
  Bebeklere ve Çocuklara Reiki Uygulaması Yeni doğan bebeğin göbek bağının iyileşmesinde ve bebeğin, anne karnından sonraki yeni dünyası ile tanışırken yaşadığı huzursuzluklarda yararlıdır.Eğer bebek anne sütü ile besleniyorsa, sütün bolluğu ve tazeliği Reiki ile desteklenebilir.Biberonla beslenen bebek için hazırlanan mama Reiki enerjisi ile arıtılıp, zenginleştirilerek…
  Read 7167 times Read more...
 • Facebook’tan Gruplar için Yeni Özellikler
  Facebook’tan Gruplar için Yeni Özellikler Geçtiğimiz Haziran ayında ilk kez düzenlediği Facebook Communities Summit’te misyonunu dünyayı birbirine yakınlaştırmak ve insanlara topluluk kurma gücü vermek olarak genişleten Facebook, grup yöneticilerinin topluluklarını büyütmelerini ve yönetmelerini sağlayacak yeni araçlar ve programlar geliştirdiğini duyurdu.
  Read 540 times Read more...
 • Benim Normalim Diye Bir Şey Yok! Tansiyonun Normali 12-8’dir!
  Benim Normalim Diye Bir Şey Yok! Tansiyonun Normali 12-8’dir! ‘Tansiyon ilacı kullanmayayım, ben idare ederim’ demeyin. Tansiyonu yüksek olarak geçirilen her gün, vücut fonksiyonları biraz daha zarar görüyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak “Tedavi olmaktan çekinmeyin. Yeter ki tansiyonunuz düzgün…
  Read 109 times Read more...
 • VAJİNİSMUSLU BİR KADININ İLK GECESİ
  VAJİNİSMUSLU BİR KADININ İLK GECESİ İlk gece genç kızların daha önce bir beraberliği olmamışsa nasıl olacağını merakla,bazen korkuyla bazen de mutlulukla bekledikleri bir gündür.Bu gecenin nasıl olacağı konusunda endişeyle etrafındakilere,arkadaşlarına ya da yaşı yakın,yeni evlenmiş akrabalara soru soran genç kız, onların yanıtlarına maruz kalır.Ve olay…
  Read 1872 times Read more...
 • Uzun Süreli Konuşma Ağız Kokusu Nedeni
  Uzun Süreli Konuşma Ağız Kokusu Nedeni Bazen ağız bakımının yetersizliği bazen de çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen ağız kokusu sosyal yaşamı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Çoğunlukla hasta tarafından fark edilmeyen ve kişinin kendisini rahatsız etmeyen sorun, yakın çevresindekileri rahatsız ediyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve…
  Read 167 times Read more...
 • Doğum Çantasında Neler Olmalı
  Doğum Çantasında Neler Olmalı Bebeklerinden geliyor sinyalini alır almaz çoğu anne baba adayının eli ayağı birbirine karışır. Çoğu kişi evden hızla çıkarken doğum sırasında ve sonrasında işine yarayacak eşyaları yanına almayı unutur. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, işte…
  Read 3366 times Read more...
 • Ispanak Tüketerek Genç Kalın!
  Ispanak Tüketerek Genç Kalın! Dermatoloji Uzmanı Dr. Şerafettin Saraçoğlu, Akne, egzama gibi cilt hastalıklarında fazlasıyla fayda sağlayan ıspanağın her mevsim tüketilmesini önerdi.Özel ELİT Polikliniği Hekimlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr.Şerafettin Saraçoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Gıdayla yeterince alınan taze sebze, meyve ve kuruyemişler (badem, fındık ve ceviz)…
  Read 1121 times Read more...
 • Vajinismus Nedir?
  Vajinismus Nedir? Vajinismus cinsel birleşme sırasında kadında vajeni çevreleyen kasların istem dışı olarak kasılması sonucunda ilişkiye izin vermemesi veya ilişkinin çok zor olmasıdır. Kadın korku, kaygı ve endişelerinden dolayı vajinal kaslarının kasılmasının önüne geçemez ve cinsel ilişkiye izin vermez. Günümüzde vajinismusun %…
  Read 3434 times Read more...
 • Çocuklarınıza Bol Bol Sarımsak Yedirin
  Çocuklarınıza Bol Bol Sarımsak Yedirin Bronşiolit çocukların sağlığını tehdit ediyor. Virüsler etkili ancak ailelerin hataları da hastalığa davetiye çıkarıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Namal Türkyılmaz, “Çocuğu kat kat giydirmeyin, evde sigara içmeyin, bol bol sarımsak yedirin, AVM’ye…
  Read 331 times Read more...
 • Tuzu Sınırlayın, Ömrünüzü Uzatın
  Tuzu Sınırlayın, Ömrünüzü Uzatın Birçoğumuzun düşünmeden yemeklere bol bol serptiği tuz aslında vücudun baş düşmanı. Oysa yemeklerimize tuz yerine baharat, limon suyu, nar ekşisi ya da sirke kullanarak tat katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor. Yapılan araştırmalar günlük tuz tüketiminin günde 5 grama indirilmesi ile…
  Read 363 times Read more...
 • 20'lik Dişin Bu İşe Yaradığını Biliyor Muydunuz?
  20'lik Dişin Bu İşe Yaradığını Biliyor Muydunuz? 20 yaş dişleri, insan türünün alt ve üst çenesinde bulunan azı dişleri arasında en arkada, üçüncü azı dişleridir. Her bir çenenin iki köşesinde birer tane olmak üzere 4 tanedir. 20'nci yaş dişleri, 17-25 yaş arasında çıkmaya başlar ve genellikle sorun…
  Read 832 times Read more...
 • Çocuklar neden tırnak yer?
  Çocuklar neden tırnak yer? Uzm.Dr. Mehmet Yavuz, çocuklarda tırnak yeme probleminin altında yatan psikolojik nedenleri açıklıyor. Çocukluk çağında başlayan tırnak yeme alışkanlığı 3 yaşından itibaren ortaya çıkan bir uyum ve davranış bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Çocuğun gelişim döneminin bir parçası olan tırnak yeme davranışı…
  Read 1074 times Read more...