kadinlarguzeldir.com

loading...

Niçin Yaratıldık?

Yaratıcı neden evreni ve insanı var etmek istemiştir? Bize ihtiyacı var mıydı? Size ayna nöronlarla cevap vereceğim.


     Yaratıcının insanı yaratmak, görünmek ve iletişime geçmek istemesi zafiyet değildir. Tam tersine bir şey isteyememek veya istediklerini yapamamak zafiyettir.

 

            Çift yarık deneyinde moleküler bilincin gözlemciyi algılaması ve insan gibi gözlem yeteneği olan varlıklar yaratması göstermektedir ki; Yaratıcı görünmek, göründüğünü bilmek, sonsuz gücünün güzelliğini bilinç sahibi varlıklarına sunmak istemiştir.

 

            Kuran da insanlar ve cinler ibadet için yaratıldı yazılıdır.

 

            Yine Kuran'a göre en büyük ibadet ise Allah'ı saygı ve aşkla anmaktır; yani zikir.

 

 “Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı yerine getir. Çünkü namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki zikrullah en büyük ibâdettir.”

 (Ankebut, 45)

 

            Allah'a adadığı hayranlık dolu bir şiirdir; zikir, insanın yaratılma nedenidir. O şiir ki; heceleri kimi zaman ilahi görkeminden ötürü titreyerek yazılmış, Adem'i dilinin zenginliği ile kelimeleri bilmesi; zikrine kattığı derinlik meleklere galip getirmiştir.

 

            Kelimeleri kimi zaman beden dilinde yazılan, aşk kelimesine suret veren, secdedir. Kabe'de dönmek ve örtüsüne göz yaşıyla sarılmak; derdim, ilgim, amacım sensin demektir. Zikir dil olduğundan daha çok amel ile yapıldığında makbuldür. Maşuk, amel yönü boş olan icraatsız; ilan-ı aşklara kıymet vermez.

 

            Hayat Allah'a adanmış bir şiir olsun diye; Adem'e konuşmayı öğretti Hak; aşk en güzel şeyse, en güzele olsun aşk. Yüzünden bir perde açılsın diye gökleri yıldızlarla bezedi Rab.

 

            Yemeye, içmeye muhtaç olmayan Allah Celle Celalühü,  insanoğlunu ilahi zatı için dilinden dökülecek samimi güzel bir söz hatrına yaratmıştır. İnsan ibadet için vardır, ibadet ise aşktır, zirvesi aşk dolu ilahi zikrullah'ı söyleyiştir.

 

            "Anın ki beni, ben de anayım sizi", diye Kuran da yazmıştır. Bu ne büyük bir lütuftur. Allah'ın insana olan seslenişi; sevin ki, seveyim, sevdiğinizi söyleyin ben de size geleyim, aşk isteyene aşkımı vereyim demektir… Beyin de ki ayna nöronlar sayesinde insan; zikrinde ki samimiyet ölçüsünde övdüğü Allah'ın yansımasına dönüşür. İnsan baktığının ve andığının şeklini alan muhteşem bir aynadır.

 

            O, insanı kendisini anlayacak gözler, kalp ve beyinle donatmış; sonra da aşkını anlatsın diye hiçbir varlığa vermediği kadar üstün bir lisan vermiştir. Lisanların en üstünü olan Kuran'ı ve nice kutsal kitaplarını insana indirmiştir. Melekleri secde ettirmiş, ayı güneşi ve dünyayı emrine vermiş, daha yaratır yaratmaz cenneti emrine amade etmiştir.

 

            Zikir; aşk testisinden sızan şaraptır. O en büyük ibadet olmanın yani sıra bütün ibadetlerin kaynağıdır.

 

            Namazda beden dili ile yapılan zikir ve secde, ilanı aşkın vücutla tarifidir. Allah kendisi secde etmez haşa ama sahip olduğu her şeyi secde edene secde ettirir. Allah'ın kuluna verdiği karşılık ne büyüktür.

 

            Oruç "kes desen keserim dilimi, yemeden içmeden; vazgeçerim sen iste huriden şehvetten, süslü sofra ve nimetten" mısralarıyla yazılmış bir şiir; bir zikirdir. İftar kulun olduğu kadar Allah'ın da bayramıdır. Ramazanı kutsal yapan şey Allah'ın insandaki sevincidir.

 

            Gözünü haramdan sakınan "dilersen kendimi kör ederim, görme dedigini görmem geçerim" cümlesiyle zikrini çekmiş olur.

 

            Sadelikle örtünen kadın, "güzelliğimi veren sensin, sen istersen güzelliğimden bile vazgeçerim, dilersen üstüne ismin işli bayrak diker, onu elbise seçerim" diyerek Allah'ı lisan-ı hal zikri ile yüceltir.

 

            Zekat ve değerli olanlardan yapılan infak; senin için tüm zenginliğimden vazgeçerim diye seslenmektir.

 

            Allah gökleri yıldızlarla donattığını söyler Kur'anda. Ve cennet için genişliğini yerlerle gökler diyerek belirtir. Yani neden yaratıldığını merak ettiğiniz evren insanoğluna cennet olarak yaratılıp bir gelin gibi süslenmiştir. Evren zamanla başka canlılarla da doldurulacak ve herkes övgüyle insanoğlunun hikayesini, seçkin olanlarının Allah için yaptığı fedakarlıkları çağlarca konuşacaktır.

 

            Bilim adamları bugüne dek doğan insan sayısının tüm cağlar boyunca yüz milyardan biraz fazla olduğunu soyluyor. Evrende galaksi sayısı da bu sayıya eşittir.  Ve her galakside yüz milyar güneş, her güneşin çevresinde onlarca gezegen vardır. İşte iyi kalpli olan ve hakkı hissedip söyleyen insana verilenin sadece bir kısmı… Allah'ın sevgisi böyledir. O öyle lütufkar ve merhametlidir ki; insan O'nu gördüğünde şüphe ettiği her an için bin kez ölmek ister.

 

 

ZİKİR; AŞKA DÖNÜŞMEKTİR, İNSANIN YARATILIŞ NEDENİDİR

 

            Beyin Allah'ı yeterince anlayıp anlatacak, yani zikredebilecek kadar mükemmel bir aynadır ki; kendi evrenini var edebilir, zamanı bükebilir, başkalarının düşünce evrenine şekil verebilir ve görünmez bağlar kurabilir. Ancak tüm evrenin özeti olabilecek kadar mükemmel bir cihaz Yaratıcı'ya ayna tutabilir.

 

Yeni doğan bir makak yüz ifadesini taklit ediyor.

 

İnsan baktığı varlığın şekline bürünen garip bir ayna gibidir. Bilim adamları beynimizde BROCA denen bir bölgede var olan ayna nöronları keşfetti. Kendimizi kaptırarak film izlediğimizde ne kadar etkilenebildiğimiz herkesin malumudur. Ya da esnemenin, gülmenin bulaşıcı olması… Empati yeteneğimiz sayesinde başkalarını içtenlikle izlersek aynı duyguları yaşayabiliyoruz. Acı çeken birini gördüğümüzde bile, tüm nöronlarımız tam olarak acı çekme haline geçerler ve ağlayabiliriz. Acıyı fiziksel olarak hissetmeyişimizin tek nedeni sinirlerimizden beynimize akım ulaşmamasıdır. Her görselin ve her sesin beynimizdeki enerjiyi kendi biçimine girmeye zorlayan bir gücü farklı bir deyimle … büyüsü vardır.

 

            Yaratıcıyı düşünerek kainatı izlemek ve onun yüceliğini zikretmek ise beyindeki ayna nöronları harekete geçirerek; kendini baktığının şekline büründürür. Kişi baktığında Allah'ı ve yüceliğini görüyorsa, Allah Teala da bakışı ölçüsünde onda tecelli eder. "Anın ki beni, ben de anayım sizi" ayetinin sırlarından biri budur.

 

            Bedir  ayetlerindeki gibi Allah o kulun tutan eline bakan gözüne dönüşür. Sırlarını ona bildirir. O nedenle zikir; Allah'ı düşünmek, nefsinden sıyrılarak onun yüceliğine bürünmek demektir. Zikir ayna olmak; kendinde gizli olanı; Hakkı bulmak demektir.

 

            Şair aşkını şiir ile zikrederken; sevgilinin güzelliğinden başka bir şey düşünmez. Kalbini açıp baksan; sevgilinin yüzünden başka bir şey görünmez. Beynindeki ayna nöronlar; sevgilinin güzelliğinin şairin kalbinde yeniden hayat bulmasını sağlar ve o güzellikte şairin dizelerine akar.

 

            Güzeller güzeli, o mısralarda ve zakir kişinin gözlerinde kendi güzelliğini, aşık olunası, tapınılası yanlarını hisseder. Şair de yazdıkça ve söyledikçe ilahisini… kalp ve ruh olarak o ilahi güzelliğe doğru yükselir.

 

            Güzellik mi daha değerlidir; ona ayna olmak mı? Tartışıladursun… Rab kendisini zikredip ayna olan insana kainat ve içindeki her şeyden, tüm meleklerden, yerden ve gökten bile çok değer vermiştir. Cenneti ona diz çöktürmüş, cehennemi aşkı için söndürmüştür. Çünkü hiçbir şey Allah'ı insan gibi zikredememiş, ona öyle aşık olamamış, uğruna adanıp küle dönememiştir.

 

            Onu bu özelliği hatırına milyonlarca türe efendi yapmış dünyayı, ayı ve güneşi hizmetine vermiştir. Allah güzelliğinin hakkını vermeye azmetmiş bir aynayı kırmaz. Kıyamet; hakkıyla zikredildiği sürece kopmayacaktır. Allah zikredenleri daima koruyup güçlendirecek, ışıklarını dünyayı aydınlatacaktır. Ve sonunda yeryüzü Kuran'da vaat edildiği gibi zikreden salih kullara verilecektir. Buna cennet öncesi cennet; Kıyamet öncesi Altın Çağ denecektir. Ve Allah'ın aşk dini, zikrullahın resmi İslam… dünyada ki tüm din ve inanışlara galip olacak, kalpleri fethedecektir.

 

 

            Hadis-i Kutsi de Allah CC şöyle buyurmuştur;

“Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım (dil, beden ve can zikri gibi) ibadetleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum.” 

 

            Hadisteki ifadeleri ispatlarcasına ayet, peygamberin as. Bedir'de ki olağanüstü halini ve olup biteni şöyle özetliyor;

 

Onları siz öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü; attığın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı…

( Enfal 17)

 

            Sadece peygamber değil, Allah dostlarında dahi aynı durumun oluştuğunu aşağıdaki hadis haber vermektedir;

 

"Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine konmuştur."

(Tirmizî, Menakıb 45; Heysemi a.g.e., 9, 66)

 

“Vefat anında nefisleri Allah öldürür .”

(Zümer, 39/42).

 

            Diğer bir ayette şöyle buyurulmuştur:

 

 “De ki sizi, sizin için vekil kılınan melek öldürür .”

 (Secde, 32/11).

 

            Yani meleklerin zahiren yaptığını hakikatte Allah yapmaktadır. Çünkü melek yada insan hepsi de Allah'ın yüzüdür ve tezahürüdür.

 

            Birine iyilik yaptığımızda aslında Allah'a yaparız.

 

            “O, kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları(iyilikleri) alır .”

(Tevbe, 9/104)

 

            İsteyen Allah'tır, kullar ve kainat sadece bir perdedir.

 

“…Allah, kendisine yardım edene mutlaka yardım eder; şüphe yok ki Allah, kuvvetlidir, üstündür.”

 (Hac-40)

 

            Sizi hakkıyla dine davet eden ve ayetlerini okuyanları haklı sözlerinde Allah konuşturmaktadır.

 

 

“Ektiğiniz şeyi siz mi ekiyorsunuz yoksa biz mi?”

 (Vâkıa, 56/63)

 

 

“Sana biat edenler Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli onların elinin üstündedir.”

(Fetih, 48/10)

 

            Sonsuz güçteki yaratıcıya ulaşmak ve iletişime geçebilmek, onun delilleri ile aydınlanmak dünyada ki en önemli mesele olmasına rağmen, şaşırtıcı şekilde az sayıda insanın onunla ilgilenmesi ve onu zikretmesi de yine O'nun mucizelerindendir. Çünkü her şey ayan beyan ortada olmasına rağmen, hazinenin taliplileri ve seçilenleri çok azdır.

 

Şeytan onları istilâ etmiş, onlara Allah’ı anmayı bile unutturmuştur. Onlar şeytan fırkasıdır. İyi bilin ki asıl kayba uğrayanlar şeytan taraftarı olanlardır.”

 (Mücadele: 18-19)

 

            Allah'tan bahsedilince kaçar giderler, duydukça sinirlenirler. Adeta boğazlarına şeytan yapışmışçasına boğulur ve daralırlar. Üst üste bin kez Allah demeye, tevbe etmeye kalksa; içinden bir kötü enerji ağızlarından çıkmaya teşebbüs eder. İnanmayan varsa denetsin, kaçana.

 

            Yaratıcı'nın varlığına dair en ufak bir ip ucu dahi tüm insanlık tarihinin en muhteşem keşfi olması gerekirken, insanların hipnoz olmuşçasına önemsiz şeylere zaman harcaması ancak ezeli düşmanımız şeytanla ilgilidir. Şeytanın yeryüzündeki çirkin işaretlerini ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

 

            Allah insanı ibadet için yaratmışsa insana isteyerek yada istemeyerek zikrettirir. Ateist ya da satanist bile olsa her insan aslında sürekli Allah'ı zikreder. Bir şeyi tutkuyla istediğinde, susadığında ve aşık olduğunda ve aşkın şiddeti ile titreyip karnına ağrılar saplandığında… aslında sadece Allah'ın yüzünü hayranlıkla zikretmiş önünde diz çökmüş olur… Çünkü her şey O'nun eseri ve tezahürüdür.

 

            Yada istemeden nefes sesi ile, çünkü he sesi ingilizce de "eril O" anlamına gelir. Arapça da "Hu" yien aynı şekilde hem "O" kelimesini hem de Allah'ı temsil eder. Her nefese gizlenmiştir. Heyecan, korku yada mutluluk arttıkça kahkahalarda bile şiddetle Allah'ı haykırmadan; bedeni O yüceler yücesine şükretmeden insan gülemez. Nefis şükretmese bile beden nankör değildir her an Allah'ı zikir içindedir ve tüm mahlukat ister istemez…

 

            Alo; halo, alu, elu gibi tüm dünyada yakın seslerle söylenen telefon açma kelimesi dahi Onun ismidir. Eli; ilahi dinlerin kökeni ibranice de Allah manasına gelir. Arapça'da yine teklik ve Allah ismini oluşturur. El-ilah, yada İll-allah ile. Telefonu keşfeden kişinin sevgilisinin isminin baş harfleri olduğu söylenir ALO'nun. Böyle olması hiçbir şey değiştirmez. Onu sevdiren ve sonra da sevgisini alıp ismini diline düşüren Allah'tır.

 

            Kulun kainat aynasında Allah'ı görüp aşkla zikretmesi şu misale benzer;

            Nasıl bir gülün açılışına bakan bir çift gözde ve yüzde güller açar. Sanki o gül toprakta değil bakan güzelin kalbinde açılmıştır. Çünkü gül kendine bakan gözde hayat bulmuştur. Dili ile gülün ismini, ruhu ile gülün resmini zikretmiştir, kalp güle dönüşmüş; çiçekleşmiştir. O an kişinin ismi artık annesinin verdiği değil; bir çiçeğin ismidir.

 

            İnsan baktığının şekline bürünen bir aynadır. Allah'a bak ki O'nun esmaları sende tecelli etsin. Onu an ki o da seni ansın.  O ne anarsa gerçek olur.

 

            “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.”

(13-28)

 

            Uzaklarda aradığımız mutluluk, Allah'ı zikretmekte gizlidir. Bu başlarda şeytanın ve dünyanın kalbi işgali nedeniyle zor gelse de; kısa bir süre sonra verdiği mutluluk ve zevk dünyada eşi ve benzeri olmayan ilahi bir hazza dönüşecektir. Öyle ki hiçbir mutluluk onun dercesine ve şiddetine yaklaşamaz. Buna tasavvufta cezbe hali denir ve on binlerce şahidi vardır. Elde edilmek için çırpınılan mal ve mülkün gayesi mutluluk ve zevk ise; cezbeler denizine düşen zakir; dünyanın en zengin , en mutlu insanıdır. Allah'ın sevgisine erişmekle de kainatın en şanslı varlığı… İşte bu ayet Allah'tan razı ve O'na aşık nefsin ölmeden cennete gireceğine delildir. Kim itminana ererse o an ruhu cezbe cennetine girecektir. Cezbe bağırıp çağırmak, çırpınmak değildir. O Allah'ın azameti ve güzelliğiyle nefesin kesilmesi, perdelerin kalkıp cennetin temaşa edilmesi, suretlerin ağlatacak güzelliğe bürünmesidir…

 

"Ey itminana ermiş nefs! Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Cennet’ime gir!”

(Fecr Suresi, Ayet 27-30)

 

----

 

ÖNEMLİ NOT:

 

Bu yazıyı mail yoluyla tüm arkadaşlarınıza yollayarak, Facebook ve Twitter'da paylaşarak, Allah'ın bize emrettiği gibi O'nun yüceliğinin ve isminin yeryüzünde yayılmasına katkıda bulunun. 

 

Muhammed Suresi-7. Ayet:

Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Diyanet Vakfı Çevirisi) (Yorumsuz)

Allah; dinini yaymak ve isminin yeryüzünde yüceltilmesine sizi vesile kılmak istiyor. Böylece Allah'a arzu duyduğu konuda yardım edin. Allah asla yalan söylemez. O da size yardım edecektir. Ben canlı bir şahidim. Bu davaya adandığımdan beri büyük bir yardım görmekteyim.

 

Erdem ÇETİNKAYA/  miraclebrain.wix.com

Okunma 698 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

loading...
 • Üçüncü Ameliyatında Pankreasındaki Kitleden Kurtuldu
  Üçüncü Ameliyatında Pankreasındaki Kitleden Kurtuldu Antalya’da yaşayan 68 yaşındaki Osman Türkbayrak, bir yıl önce başlayan karın ağrısı şikayetleri nedeniyle başvurduğu hastanede, pankreasında kitle olduğunu öğrendi. Geçirdiği iki ameliyata rağmen bulunduğu yer nedeniyle damara yapışık halde olan tümör çıkarılamadı. Bu dönemde onkolojik tedavileri devam eden Türkbayrak, ümidini kaybettiği sırada yolunun kesiştiği, Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan ve ekibi tarafından yapılan başarılı whipple ameliyatı sonrası pankreasındaki tümörden kurtuldu.
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Anne Karnında Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yön Verebilirsiniz!
  Anne Karnında Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yön Verebilirsiniz! “İster anne karnında olsun, ister doğduktan sonra olsun bir çocuğun beyin gelişimini tek başına artıracak bir yöntem, ilaç veya besin maddesi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aksi takdirde insanlarda boyut ve gelişim olarak çok farklı düzeyde beyin yapılarıyla karşılaşırdık” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ayvaz, anne karnındaki bebeklerin beyin gelişimini etkileyen faktörleri açıkladı. Beyin; Hem Gerçek, Hem Mecazi Anlamda İyi Beslenmelidir “Bireysel farklılıklar ve istisnai durumlar hariç…
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Klima çarpmasında antibiyotik kullanılmaz!
  Klima çarpmasında antibiyotik kullanılmaz! Yaz aylarının gelmesi ile dış dünyaya açık olan organlarımız olan kulak, burun ve boğazımızda hava değişiklerine bağlı hastalıklar başladı. Havaların ısınması, havadaki nem oranının artması, klimalar, polenler, güneş ışınları, deniz ve havuz suyu; bu hastalıkların sebeplerinden sadece bazıları… Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, yaz aylarında sık karşılaşılan kulak-burun-boğaz hastalıklarıyla ilgili bilgiler verdi...
  in Haberler Add new comment Read more...
 • Caddelerde Franchise Sayısı Artıyor
  Caddelerde Franchise Sayısı Artıyor Kentsel dönüşüm ve yüksek kiralar nedeniyle bir dönem gözden düşen cadde mağazacılığı tekrar markaların radarına girmeye başladı. Türkiye’ye yeni giriş yapan yabancı markaların azalmasıyla kiraların yüzde 40-50 oranında gerilemesi perakendeciler için yeni bir fırsat yarattı. Tüm bu gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen perakendeciler kaybettikleri lokasyonları yeniden kazanmak için caddelerde arayışa başladı. Gelişen ve büyüyen ekonominin etkisiyle Türk tüketicisinin alışveriş için caddelere olan ilgisinin arttığını söyleyen Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı…
  in Mekanlar Add new comment Read more...
 • Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin
  Böbrek Taşı Ağrısından Korunmak İçin Bol Su İçin Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Yüksek hayvansal protein, tuz ve rafine şeker içeren gıdalar böbrek taşı oluşumuna davetiye çıkarıyor. Liv Hospital Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi “4 mm’den küçük taşlar böbrek ve idrar yollarından daha rahat atılabilirken, 6 mm’nin üzerindeki taşlara genellikle müdahale gerekiyor. Taş oluşan bireylerde sonraki beş yıl içinde bir başka böbrek taşı oluşturma olasılığı yüzde 50’lere ulaşıyor. Böbrek taşlarından korunmak için yapılacak şey aslında…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Tümörler De Huy Değiştirebiliyor!
  Tümörler De Huy Değiştirebiliyor! Vücudumuzun tüm dokularında olduğu gibi tükürük bezinde de iyi ya da kötü huylu tümörlere rastlanabiliyor. İyi haber, tükürük bezinde gelişen tümörlerin yaklaşık yüzde 70’inin iyi huylu olması. Ülkemizde her yıl 4 bin iyi huylu, 800’e yakın da kötü huylu tükürük bezi tümörü tanısı konuluyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Çetin Vural, ancak iyi huylu tümörlerin karakter değiştirerek kötü huylu olma riski barındırdığı için…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun!
  Çocuklarınızı Fazla Güneşten Koruyun! Bütün kış özlemini çektiğimiz, tatil planları yaptığımız, bol güneşli sıcak yaz günlerinin gelmesiyle açık havada daha fazla zaman geçirmeye başladık. Bu zamanlarda şüphesiz ki ebeveynlerin aklına ilk gelen sorular; çocuklarımız bu güneş ışınlarından ne kadar faydalanmalı, fazla maruz kalınması durumunda nelere dikkat etmeli ve ne şekilde korunmalı? Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Saf, aileleri bilgilendirdi.
  in Aile ve Çocuk Add new comment Read more...
 • Kan Sulandırıcı İçen Keten Tohumu Yemesin, Fazla Simit Tansiyonu Zıplatır
  Kan Sulandırıcı İçen Keten Tohumu Yemesin, Fazla Simit Tansiyonu Zıplatır Kefir, keten tohumu, susam, D vitamini, zerdeçal, hep ‘mucize’ olarak adlandırılır. Peki kime göre faydalı, kime göre zararlı? Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Diyetisyeni Arzu Yamanel, doğru bilinen yanlışlar konusunda uyardı: “Fazla D vitamini kemikleri zayıflatır, susamın fazlası baş dönmesi yapar, tansiyonu fırlatır. Kefirin fazlası kilo yapar, kan sulandırıcı içen keten tohumundan uzak durmalı. Ekinezya 8 haftadan fazla kullanılmamalı…” Herkes sağlıklı yaşamın formüllerini merak eder. Kimi okuduğunu, kimi…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Yaz Güneşi Cildinizde Kalıcı Sorun Bırakmasın!
  Yaz Güneşi Cildinizde Kalıcı Sorun Bırakmasın! Vücudumuzda D vitamini oluşumunu sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, uyku kalitesini artırıyor, ruhumuza enerji veriyor…Güneş hem fiziksel hem ruhsal sağlığımıza pek çok fayda sağlasa da, yaz aylarında uzun süre, özellikle de öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmak çok riskli. Öyle ki güneş ışınlarında bulunan zararlı UVA ve UVB ışınları cildimizde pek çok olumsuz değişikliğe sebep olabiliyor. Ciltte yanık, kızarıklık, su toplanması gibi hemen görülebilen hızlı etkilerin yanı sıra; kuruluk, ince ve…
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Yaz Gelinlerine Bakım Önerileri
  Yaz Gelinlerine Bakım Önerileri Evlilik öncesi hazırlıklar zevkli olduğu kadar yoğun ve yorucudur. Evlilik öncesi muhteşem görünmek adına kişisel bakıma önem vermek gerekiyor. Tanfer Sağlık ve Güzellik Merkezi’nden Estetisyen Tuğçe Ürüm, yaz aylarında evlenecek olan gelin adaylarına düğünde göz kamaştırıcı görünebilmeleri için tüyolar verdi… Düğünlerinin unutulmayacak bir gün olması için gelinler adeta kendilerini bir kampa sokarlar. Kimisi kilo vermeye çalışır, kimisi almaya… Makyaj, saç derken tam bir kaos söz konusudur.
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • Tatile Pürüzsüz Bir Ciltle Çıkmak İsteyenlere Öneriler
  Tatile Pürüzsüz Bir Ciltle Çıkmak İsteyenlere Öneriler Hayal ettiğiniz tatile gitmek üzeresiniz ancak başta kırışıklıklarınız ve son dönemlerde kendini gösteren fazla yağlarınızdan dolayı dış görünümünüzden memnun değilsiniz. Bu süreçte paniğe kapılmayın. Yaz aylarında yapılamayacağını düşündüğünüz ancak son derece güvenle uygulanabilen kozmetik dermatoloji uygulamaları kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşmanıza yardımcı olabilir.Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, yaz mevsiminde uygulanabilen dermo-kozmetik uygulamalar hakkında bilgi verdi.
  in Güzellik-Makyaj Add new comment Read more...
 • İnce Ama Daha Sağlam…
  İnce Ama Daha Sağlam… Yeni teknoloji implantlar, daha ince ama daha sağlam. Kemik yapısı zayıflamış olan kişilere artık kemik ilavesi yapmaya gerek kalmayacak! Kişinin kendi kemiği içine standart implantlarla aynı sağlamlığa sahip ama çok daha ince implantlar yerleştiriliyor… Sağlık alanında her geçen gün bir yenilik ortaya çıkıyor ve bu teknolojiler doktorların işini kolaylaştırırken, hastaların da daha konforlu tedavi ve iyileşme süreci geçirmelerini sağlıyor. Diş sağlığı alanında da implantlarla ilgili kullanılan yeni bir teknoloji var:…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Düzenli Süt Tüketimi Hipertansiyonu Dengeliyor
  Düzenli Süt Tüketimi Hipertansiyonu Dengeliyor Uzmanlar, her yaşta süt içerek kalp sağlığını yakından ilgilendiren hipertansiyonun önlenebileceğini, hipertansiyonu kontrol altında tutmak için günde iki bardak süt içilmesi gerektiğini vurguluyor. Küçük yaştan itibaren düzenli olarak süt tüketilmesinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kalp hastalıklarının önlenmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, sütün içerisinde kan basıncının düşürülmesinde etkili olan protein, kalsiyum, fosfor gibi besin öğelerinin bulunduğunu vurguluyor. Sütün bu özelliği ile hipertansiyonu dengede tutarak olası kalp hastalıkları riskini de azalttığı ifade…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Kavurucu Sıcaklara Karşı 8 Beslenme Önerisi
  Kavurucu Sıcaklara Karşı 8 Beslenme Önerisi Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte her yaştan insan için vücudun temel gereksinimleri de değişiyor. Havaların ısınmasıyla artan sıvı ihtiyacı gibi genel beslenme kurallarında da değişiklik yapılması gerekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, sıcak havanın etkilerine rağmen sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Bebeğinizin sağlığını koruyun Yazın, çocuk ve bebeklerde ishaller daha sık görülmektedir. Bu problemin önüne geçmenin en iyi yolu onların…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Yaz Mevsiminde Aktif Kalmanın İpuçları
  Yaz Mevsiminde Aktif Kalmanın İpuçları Soğuk ve uzun kış günlerinin beklenen mevsimi yaz geldiğinde bütün bir yılın yorgunluğunu üzerinde hisseden kişiler, özlem gideremeden yaza veda ediyor. Aslında bu dönemde daha aktif olmak, uzun yaz günlerinin tadını çıkarmak mümkün Temmuz 2018, İstanbul- Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte vücuttaki sıvı kayıpları, vitamin ve mineral eksikliklerine dolayısıyla da bahar yorgunluklarının ardından yaza adım atan bireylerin kendilerini daha da yorgun hissetmelerine yol açabiliyor. Bu dönemde bireylerin kendilerini enerjik hissetmesi…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Dünyanın En Büyük Sedef Hastalığı Anketinin Sonuçları Açıklandı!
  Dünyanın En Büyük Sedef Hastalığı Anketinin Sonuçları Açıklandı! Novartis’in global olarak 31 ülkede 25 hasta derneğinin desteği ve 8.338 sedef hastasının katılımıyla düzenlediği, dünya çapında bugüne kadar yapılmış en büyük sedef hastalığı (psoriasis) anketinin sonuçları Avrupa Dermatoloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar Akademisi Bilimsel Dergisi’nde (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology) yayımlandı. Türkiye’de Sedef Hastaları Dayanışma Derneği iş birliğinde yürütülen ve ülkemizden 381 sedef hastasının da yer aldığı anket sonucuna göre Türkiye’de hastaların yüzde 84’ü ciltlerindeki…
  in Sağlık Add new comment Read more...
 • Fast Food Out Slow Food İn
  Fast Food Out Slow Food İn Beslenme açısından her öğün önemlidir fakat öğle yemeği; hem besleyici hem de enerji vermesi açısından çalışanlar için daha değerlidir. Öğle yemeğinde ne yemeliyiz ki, protein açısından zengin, diyet lifli, mineralli, vitaminli ve enerji kaynağı olsun? Çalışma temposunun yüksek olduğu günümüzde yemek yemeye ayırdığımız zaman giderek azalıyor. Fast food tüketiminin yaygınlaşması ile yemeğin tüketilme süresi de azalıyor. Buna tepki olarak doğan ve Avrupa’da slow food akımı giderek yaygınlaşıyor. Hızlı gıda tüketimi…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...
 • Su Tüketicisinin Cama İlgisi Artıyor
  Su Tüketicisinin Cama İlgisi Artıyor SUDER verilerine göre; 2017 yılı sonunda Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,7 milyar litreye, sektördeki toplam ciro ise 5,7 milyar TL’ye ulaştı. Bunun dışında; damacana ve pet su tüketimi birlikte ele alındığında yine 2011'de kişi başı toplam su tüketimi 133 litre iken, 2017’de kişi başına su tüketiminin 149 litreye yükseldi. Dolayısıyla bilinçli ve sağlıklı yaşam düzeyi arttıkça ambalajlı su tüketimi de yıldan yıla arttığını gözlemleniyor. Kuruluşu 1582 yılına dayanan ve…
  in Haberler Add new comment Read more...
 • 5 yılda 3 defa ‘Türkiye’nin En İyi İş Oteli’ seçildi!
  5 yılda 3 defa ‘Türkiye’nin En İyi İş Oteli’ seçildi! ‘World Travel Awards 2018’de yine Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel rüzgarı esti.‘World Travel Awards’ta 5 yılda 3’üncü defa ‘Türkiye’nin En İyi İş Oteli’ seçildi. Dünyada 'Turizm Oscarları' olarak kabul edilen Dünya Seyahat Ödülleri'nde (World Travel Awards: WTA) Türk turizmi, Avrupa kategorisinde 11 ödülün sahibi oldu. 30 Haziran Cumartesi gecesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan’ın en görkemli anıtlarından olan Zappeion Megaron Hall’da düzenlenen törenle WTA 2018 Avrupa ödülleri sahiplerini buldu. Kategorilerine…
  in Mekanlar Add new comment Read more...
 • Maden Suyu ve Soda Kör Edebilir!
  Maden Suyu ve Soda Kör Edebilir! Maden suyu ve soda şişeleri, iş kazalarından sonra gelen göz yaralanması nedenleri arasında listeyi zorluyor. Ülkemizde soda ve maden suyu şişelerine bağlı göz yaralanmalarıyla çok sık karşılaşıldığını söyleyen Dünyagöz Altunizade’den Doç. Dr. Levent Akçay “Soda ve maden suyu şişeleri yere vurduğu zaman patlayarak şişe kapağını göze doğru fırlatır. Kaza genellikle kazazedenin şişeyi açmaya çalışırken elinden kayan şişeyi yakalama refleksiyle öne eğilmesi sonucunda meydana geliyor. Yere belli bir şiddetle çarpan şişenin…
  in Beslenme-Diyet Add new comment Read more...

Günlük Burç

 

Günlük falınızı Okuyun

İlginizi Çekebilir...

 • Yiyecekler ve İçecekler Hakkında Hadisler
  Yiyecekler ve İçecekler Hakkında Hadisler 370- Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a soruldu: “Halk bize et getiriyor, kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz, ne yapalım?”“Siz besmele çekin, yiyin! Cevabını verdi.” (K.S. 1962 C.7 S.225 Akçağ, alıntıları: Buhâri, Sayd 21, Büyû 5, Tevhid 13; Ebû…
  Read 752 times Read more...
 • İzmir’de Flamingolu Eylem
  İzmir’de Flamingolu Eylem Doğa Derneği gönüllüleri ve İzmirli kuş gözlemciler, İzmir’deki flamingolara ve karşılaştıkları tehditlere dikkat çekmek için 23 Eylül Cumartesi günü Mavişehir’de buluştu. Flamingoların yaşam alanı Gediz Deltası’nın İzmir şehir merkeziyle buluştuğu noktada bir araya gelen 80 gönüllü, kuşların yaşadığı bölgedeki çamur…
  Read 326 times Read more...
 • Kolon Kanserinden Korunmak İçin Bağırsaklarınıza Kulak Verin
  Kolon Kanserinden Korunmak İçin Bağırsaklarınıza Kulak Verin Hem ülkemizde hem de dünyada sık görülen kanser türlerinden biri olan kolon kanserinin neredeyse yüzde 90’dan fazlası polipten gelişiyor. Yapılan araştırmalara göre, bir insanın ömrü boyunca kolon kanserine yakalanma riski yaklaşık yüzde 5.5. Türkiye’de ve özellikle Batılı ülkelerde oldukça yaygın…
  Read 267 times Read more...
 • Hipertansiyonu Önlemek İçin Bu Önerilere Kulak Verin!
  Hipertansiyonu Önlemek İçin Bu Önerilere Kulak Verin! Tuzu azaltın, kilo verin, hareket edin ve stresle başa çıkın Yüksek tansiyon ya da hipertansiyonun yaşamsal faktörlere bağlı olarak oluşan bir hastalık olduğunu belirten uzmanlara göre, çok tuzlu yemek ve kilo artışı hipertansiyona sebep olabiliyor. Kalp-damar sistemi, beyin, göz ve…
  Read 53 times Read more...
 • Kızlık Zarı
  Kızlık Zarı Kızlık zarı : Latince adı hymendir ve HYMEN Yunan mitolojisinde Evlilik Tanrısının ismidir. Anatomik ve fizyolojik açıdan kızlık zarının bilinen bir işlevi yoktur. Genital sistem enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir işlevi olduğu düşünülmektedir.Anatomik olarak kızlık zarı vajinanın hemen giriş kısmında yerleşmiş,…
  Read 2789 times Read more...
 • Çoğul Gebelikler
  Çoğul Gebelikler Tüm gebeliklerin % 1’nde gözlenir. Sıklık ikizlerde 1/85, üçüzlerde 1/852, dördüzlerde 1/853 dir. Son yirmi yılda çoğul gebelik oranları artmıştır ve bunun en önemli nedeni infertilite tedavileridir. İkiz gebeliklerin % 30’u monozigotik ( tek yumurta ), % 70’i dizigotiktir (…
  Read 2062 times Read more...
 • Beslenme Çantasına Süt Koymayı Unutmayın!
  Beslenme Çantasına Süt Koymayı Unutmayın! Okulların açılmasıyla öğrenciler için yoğun bir dönem başlıyor. Çocukların başarılı ve sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmeleri için beslenme şekilleri oldukça önem taşıyor. İçerdiği besin ögeleri ve vitaminler ile çocukların kemik ve kas gelişimini, dikkat ve temel gelişim süreçlerinin tümünü etkileyen…
  Read 139 times Read more...
 • Devedikeni (Meryemana Dikeni)
  Devedikeni (Meryemana Dikeni) Doğa öyle şifalı bir yer ki her derdin devasını sunuyor. Tıpkı karaciğer rahatsızlıklarının devasının devedikeni olduğu gibi. Latince Adı : Silybum marianumDiğer İsimleri Akkız, deve kengeri, kengel, Meryemana dikeni, sütlü kengel, uslu kenger, şevkülmeryem. Bileşimi Karaciğeri koruyucu etken maddeler kompleksi,…
  Read 6138 times Read more...
 • Ramazan'da Şekerin İlacı Su!
  Ramazan'da Şekerin İlacı Su! Türkiye’de her 100 kişiden 13’ü diyabet hastası… Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar, iyi bir kontrolden geçtikten sonra, tedavilerini Ramazan ayına göre düzenleyebilir. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlkay Çakır hastaları iki konuda uyardı: “İftarda…
  Read 49 times Read more...
 • Anne Sütü İle Bebekler Sağlıklı Büyüyor
  Anne Sütü İle Bebekler Sağlıklı Büyüyor Bebek beslenmesine verdiği önemle öne çıkan Philips Avent, hayata geçirdiği projeler ve ürünleri ile anne sütünün önemi ve bebeklerin sağlıklı beslenmesi hakkında farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu yıl ‘birlikte emzirmenin sürdürülmesi’ teması ile yola çıkan Philips Avent, 1 – 7…
  Read 267 times Read more...
 • Çocuğunuzun Ruh Hali
  Çocuğunuzun Ruh Hali İlkbahar Temizliği Herkesin evde olduğu bir gün dolap, çekmece veya bodrum temizliği örgütleyin. Herkes artık kullanmak istemediği giysileri, oyuncakları, resimleri, kitapları ya da benzeri şeyleri evin belli bir yerine getirsin. Bunları satmadan veya başkalarına vermeden önce, herkes öteki aile fertlerinin…
  Read 930 times Read more...
 • Güzellikte ‘Güven’ Önemli Ama Araştıran Yok!
  Güzellikte ‘Güven’ Önemli Ama Araştıran Yok! Dünya genelinde 12 ülkede, yaklaşık 18 bin kişi ile yapılan araştırma, doğu ile batı arasındaki güzellik algısı farkını ortaya koydu. Batı ülkelerinde güzelliğin ‘güç’ olduğu algısı kabul görmezken; doğuya doğru gittikçe oran yüzde 73’e kadar yükseldi. Dünya kadınları, yüzde 60…
  Read 51 times Read more...
 • Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor
  Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor Sağlıksız beslenme, sigara, obezite ve hareketsiz yaşam dünyada kanserin hızla artmasına neden oluyor Mesane Kanserinde Erken Teşhis ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor Çağımızın hastalığı olan kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüzde en sık görülen kanser türünden…
  Read 125 times Read more...
 • Vazgeçilmeyen Bir İkili: Karpuz ve Peynir
  Vazgeçilmeyen Bir İkili: Karpuz ve Peynir Yeni kesilmiş buz gibi bir karpuz ve yanında birkaç dilim beyaz peynir… ‘Olsa da yesem’ dediğinizi duyar gibiyim. Çoğu kişinin ‘hayır’ diyemeyeceği bir ikilidir karpuz ve peynir! Piknikte, tatilde, ara öğünlerde, keyifli sofralarda, kahvaltıda ve daha pek çok yerde herkes…
  Read 3830 times Read more...
 • Çocuklu Evin Hijyen Kuralları
  Çocuklu Evin Hijyen Kuralları Bebek doğar doğmaz aileleri bir telaş basar. Evde hangi kurallar uygulansa, temizlikle ilgili nelere dikkat edilse tartışıp durulur. Yaşadığımız çevrenin sağlığımız üzerine etkisi büyük. Özellikle büyümekte olan çocukların sağlıkları ve ileriki yaşlardaki durumları çevreden çok etkilenir. Liv Hospital Çocuk Sağlığı…
  Read 228 times Read more...
 • Kabızlığın Çaresi Pırasa Salatası
  Kabızlığın Çaresi Pırasa Salatası Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL ,’ Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için de son derece faydalı bir gıda maddesidir. Mesela; şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası, mükemmel bir çözüm getirmektedir.’dedi. Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar…
  Read 625 times Read more...
 • Gerekli enerji miktarı kişiden kişiye değişiyor
  Gerekli enerji miktarı kişiden kişiye değişiyor Doğumdan ölüme kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürebilmesi için gereken enerji miktarı, kişiden kişiye değişiyor.Yaş, boy, metabolizma hızı, beden kitle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyi enerji gereksinmesini belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Nelerden enerji elde edilir? "Yediğimiz yiyeceklerdeki karbonhidrat, protein ve yağlardan…
  Read 2704 times Read more...
 • XCO’18’de Koku Dünyasına Keyifli Bir Yolculuğa Çıkardı
  XCO’18’de Koku Dünyasına Keyifli Bir Yolculuğa Çıkardı Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, Marketing Türkiye tarafından düzenlenen XCO’18 Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi’nde koku workshop’u ile yer aldı. Koku dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaran parfümörler; katılımcılara koku notalarını tanıttı, ruhlarına hitap eden akorları seçerek kendilerine özgü…
  Read 52 times Read more...
 • Limonlu Su İçmenin Faydaları
  Limonlu Su İçmenin Faydaları Yapılan araştırmalar güne ılık limonlu su ile başlamanın sağlıklı bir yöntem olduğunu destekliyor tabi herhangi bir mide veya tansiyon sorununuz yoksa; Vitamin, mineral deposu Limon A, B, C, E vitaminleri, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum minerallerini içerir. Böylelikle güne vitamin ve…
  Read 1377 times Read more...
 • Ramzanda Kalp ve Tansiyon Hastalarına 5 Uyarı
  Ramzanda Kalp ve Tansiyon Hastalarına 5 Uyarı Ramazan ayının, yaz mevsiminin sıcak ve uzun günlerine denk gelmesi, kronik hastalıkları bulunan kişiler için oruç tutmayı sakıncalı hale getirebiliyor. Gün içinde halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine, tansiyon yükselmesi veya düşmesi gibi yeni problemler de eklenebildiğinden özellikle düzenli ilaç kullanan yüksek…
  Read 52 times Read more...
 • Genital Estetik Ameliyatlar
  Genital Estetik Ameliyatlar 1.Labioplasti Küçük dudaklar (labium minus) büyük dudakların arasında ince deri kıvrımı şeklinde uzanır. Üst kısımda, orta hatta klitoris üzerinde birleşirler. Ortalama olarak 5 cm uzunluğunda, 0,5- 1 cm kalınlığında olmasına rağmen renk, şekil ve büyüklükleri ırka ve yaşa göre değişir.…
  Read 980 times Read more...
 • Sebzeleri Çiğ Tüketmenizde Fayda Var
  Sebzeleri Çiğ Tüketmenizde Fayda Var Dr. Fevzi Özgönül, "Bahar aylarında hem protein hem de vitamin mineral almak, vücudun değişen hava koşullarında güçlenmesine de katkı sağlamaktır. Bu yüzden yemeklerde alınacak proteini de eksik etmemeliyiz" dedi. C vitamini bakımından zengin brokolinin sadece 3-4 dakika haşlanması veya buharda…
  Read 95 times Read more...
 • MENİSKÜS NEDİR?
  MENİSKÜS NEDİR? Menisküsler diz ekleminde yer alan C şeklinde kıkırdak benzeri yapılardır. Diz eklemini oluşturan iki ana kemik olan femur ve tibia arasında yer alırlar. Biri iç diğeri dış olmak üzere her dizde ikişer tane menisküs bulunur. Menisküs yırtıkları yırtığın şekline ve…
  Read 188 times Read more...
 • Myomlarda Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
  Myomlarda Tedavi Seçenekleri Nelerdir? Myom Nedir? Myomlar rahim ve rahim ağzında görülen, rahim yapısında bulunan düz kas dokusundan gelişen iyi huylu tümörlerdir. Myomlar bir bezelye tanesi büyüklüğünden basket topu büyüklüğüne kadar değişebilen boyutlarda olabilir. Genellikle yuvarlak ve pembemsi renktedirler.
  Read 959 times Read more...
 • Çocuklarda Görülen Romatolojik Hastalıklarda Erken Tanı Büyük Önem Taşıyor
  Çocuklarda Görülen Romatolojik Hastalıklarda Erken Tanı Büyük Önem Taşıyor 29 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü kapsamında çocuklarda görülen romatolojik hastalıklar hakkında bilgi veren İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuklarda hareket yeteneğiyle birlikte diğer tüm vücut sistemini de…
  Read 88 times Read more...
 • Gözaltı Morluklarına Bire Bir!
  Gözaltı Morluklarına Bire Bir! Özel Elit Polikliniği Hekimlerinden Dr. Şerafettin Saraçoğlu; gözaltı morluklarına domates maskesi önerisinde bulundu. Dr. Şerafettin Saraçoğlu; “Yeterince uyuduğunuz halde gözaltında koyu halkalar varsa bu normal değildir yani yorgunluk, gözaltı koyuluğunda bir etken olmakla birlikte tek etken değildir. Domatesin içindeki C-vitamini,…
  Read 821 times Read more...
 • Dinin DİREĞİ nedir?
  Dinin DİREĞİ nedir? Yazının başlığını okuyunca “Tabiî ki namaz” demiş ve hemen “Namaz dinin direğidir” hadisini (!) hatırlamışsınızdır. Çünkü bunu bilmeyenimiz yoktur.Öncelikle yazının başında söyleyeyim ki, “Namaz vaktinde eda edilmesi gereken bir farzdır” (Nisa; 4/103), beş vakittir, tekbir alarak başlar, kıyam, kıraat, rüku…
  Read 775 times Read more...
 • LYS heyecanı neden kalp krizine neden oldu!
  LYS heyecanı neden kalp krizine neden oldu! Uzman Pedagog Sevil Yavuz LYS heyecanı ve stresinin bir genç kızın kalp krizi geçirmesine neden olmasından duyduğu üzüntüyü belirtirken bu sistemin olumsuzlukların da altını çizdi ve daha sağlıklı bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzman Pedagog Sevil Yavuz LYS heyecanı ve…
  Read 863 times Read more...
 • Gündüz Düşleri
  Gündüz Düşleri Sokakta, otobüste bazı insanlar görürsünüz kendi kendilerine konuşurlar el kol hareketi yaparlar sanki kimsenin görmediği bir filmi görüyor hatta dahası o filmde oynuyor gibidirler. Deli de değildir bunlar normal insanlardır. Peki, nasıl oluyor da böyle davranıyorlar? O sırada “gündüz düşü”…
  Read 1102 times Read more...
 • Türk İlacının Kalitesi Dünyada Tescillendi
  Türk İlacının Kalitesi Dünyada Tescillendi Sağlık Bakanlığı’nın girişimleri sonuç verdi ve ilaç sektörünün uzun süredir beklediği güzel haber geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya’nın da bulunduğu Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul…
  Read 232 times Read more...