Kad?nlar Gzeldir

Yaama Dair Ne Varsa...

Rahim i癟 duvar kal覺nlamas覺

eyi Oyla
(5 oy)

ENDOMETR襤AL H襤PERPLAZ襤 (RAH襤M 襤 DUVARI KALINLAMASI)

Endometrial Hiperplazi Tan覺m覺

Endometrial hiperplazi, rahim i癟 duvar覺n覺 s覺n覺rlayan endometrium ad覺 verilen h羹crelerin a覺r覺 癟oalmas覺 sonucu rahim i癟 mukozas覺nda (endometrium tabakas覺) kal覺nlama ile ortaya 癟覺kan bir durumdur.

Endometrial hiperplazi vakalar覺n覺n 癟ou 繹strojen hormonunun a覺r覺 sal覺nmas覺 ve progesteron hormonunun yetersiz kalmas覺 ile endometrial h羹crelerin 繹strojen etkisi ile 癟oalmas覺ndan meydana gelir. zellikle kad覺nlarda adet d繹nemlerinde iddetli, a覺r覺, p覺ht覺l覺 adet kanamalar覺na ve ara kanamalara neden olabilir.

Ayr覺ca menopozdan dolay覺 繹strojen replasman tedavisi alan ya da meme kanseri tedavisinde kullan覺lan Tamoxifen ilac覺n覺n 繹strojen hormonu art覺r覺c覺 etkisine bal覺 olarak endometrial hiperplazi ortaya 癟覺kabilir.

Vakalar覺n b羹y羹k bir k覺sm覺nda basit hiperplazi ile kar覺la覺l覺r. Basit hiperplazi, rahim i癟 dokusu olan endometriumun yayg覺n kal覺nlamas覺d覺r. Bu durum 癟ou zaman patoloji raporlar覺nda ''Kistik Gland羹ler Hiperplazi'' olarak tan覺mlan覺r ve kansere d繹n羹me olas覺l覺覺 %1' dir.

Endometrial hiperplazi tedavi edilmedii takdirde rahim kanseri (endometrial kanser) i癟in 繹nemli bir risk fakt繹r羹d羹r.  

Endometrial Hiperplazi Semptomlar覺

-A覺r覺 adet kanamalar覺(menoraji)

-Menstruel periyotlar aras覺nda kanama

-Ate basmas覺

-S覺k覺nt覺, yorgunluk

-Y羹zde ve v羹cutta akne

-A覺r覺 adet kanamalar覺na bal覺 olarak demir eksiklii anemisi

-arp覺nt覺 (taikardi)

-Vaginada hassasiyet

 

Endometrial Hiperplazi Komplikasyonlar覺

-A覺r覺 adet kanamalar覺na bal覺 kans覺zl覺k

-Rahim kanseri

-襤nfertilite (k覺s覺rl覺k)

Endometrial Hiperplazi Nedenleri

-Polikistik over sendromu

-Obesite (imanl覺k)

-strojen replasman tedavisi

-strojen salg覺layan t羹m繹rler (繹rnein yumurtal覺klarda 繹strojen salg覺layan granulosu h羹creli t羹m繹r v.s.)

-Diabet hastal覺覺

Endometrial hiperplazi riskini azaltmak i癟in;

-Adetler d羹zenli olmal覺, gerekirse uygun oral kontraseptif ila癟lar al覺nmal覺.

-Obesite ile m羹cadele edilmeli, uygun kiloyu devam ettirmeye 繹zen g繹sterilmeli

-Hormon replasman tedavisi mutlaka doktor kontrol羹 alt覺nda olmal覺

-Diabet kontrol alt覺nda olmal覺, ins羹lin rezistans覺 arat覺r覺lmal覺.

Endometrial Hiperplazi Tan覺s覺

-Vaginal ultrasonik incelemesi

-K羹rtaj (D&C)

-Endometrial biopsi yap覺larak tan覺 konur.

Endometrial Hiperplazi S覺n覺fland覺rma

Endometrial hiperplazi, y羹ksek d羹zeyde 繹strojen hormonuna kar覺 cevap olarak balang覺癟ta endometrial h羹creler 癟oal覺r; bu durum fizyolojik bir hiperplazidir. Fakat zaman ge癟tik癟e tedavi ve takip yap覺lmad覺覺 zaman bu hiperplazik endometrial h羹creler kanser h羹crelerine doru d繹n羹羹m g繹sterir. Endometrial hiperplazinin bir 癟ok histopatolojik tipi mevcut olup bunlar jinekolog taraf覺ndan yap覺lan endometrial biopsilerin patolojik incelemesi ile ortaya 癟覺kart覺l覺r.

Endometrial hiperplazinin iki tipi mevcuttur:

1- H羹crelerinde atipik deiiklik olmayan hiperplazi

Basit hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m:%1

Kompleks hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m: %3

2-H羹crelerinde atipik deiiklik olan hiperplazi

Basit atipik hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m: %8

Kompleks atipik hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m: %29

G繹r羹ld羹羹 gibi h羹crelerde atipik deiiklik olmas覺 rahim kanseri oran覺n覺 art覺rmaktad覺r.

Endometrial Hiperplazi Tedavisi

1-Medikal Tedavi: Hormon tedavisi olup s羹rekli ya da d繹ng羹sel progesteron tedavisi

2-Cerrahi Tedavi: Rahmin (uterus) tamam覺n覺n cerrahi olarak 癟覺kart覺lmas覺 (histerektomi)

Rahim i癟 zar覺 kal覺nlamas覺 tedavisine bireysel yakla覺m 繹nemlidir. Bu tedavi hiperplazinin nedenine, hiperplazinin tipine, hastan覺n ya覺na, 癟ocuk arzusuna ve menopoz durumuna g繹re deiir.

Gen癟 hastalarda doum kontrol haplar覺 ve hormon ihtiva eden rahim i癟i ara癟 (M襤RENA)'dan faydalan覺labilir. Premenopozal d繹nemde kar覺la覺lan rahim i癟 duvar覺 kal覺nlamas覺 durumunda da 繹strojen + progesteron ya da sentetik progesteron hormonu ile tedavi edilebilir. Premenopozal d繹nemde de rahim kal覺nlamas覺 tedavisinde d羹羹k doz hormon salg覺lamas覺 ve sistemik yan etkilerinin son derece d羹羹k olmas覺 nedeniyle rahim i癟i ara癟 (M襤RENA) olduk癟a iyi bir se癟enektir.

Hen羹z menopoz durumu olmayan, adetleri devam eden, ilerde tekrar 癟ocuk arzusu olan gen癟 kad覺nlar i癟in endometrial hiperplazi tedavisinde, estrojenin kal覺nlat覺r覺c覺 (poliferatif) etkisini kar覺layacak progesteron tedavisi iyi bir se癟enektir. Bu tedavi verildikten 4-6 ay sonra tekrar biopsi yap覺larak ya da tam olarak k羹rtaj yap覺larak tedaviye cevap deerlendirilir.

Menopoz ya覺na yak覺n ya da menopozda ise ve atipik h羹creler varsa histerektomi en iyi se癟enektir.

Rahim i癟 duvar覺n覺n kal覺nlamas覺 halinde a覺r覺 adet kanamas覺n覺n ve dolay覺s覺yla demir eksiklii anemisinin 繹nlenmesinde ve rahim duvar覺 kal覺nlamas覺n覺n tedavisinde rahim i癟i ara癟 (M襤RENA) 癟ok fazla tercih edilen bir tedavi ekli olmas覺 nedeniyle bu makaledeM襤RENA konusunda da k覺sa bilgi verilecektir.

Rahim 襤癟i Sistem-M襤RENA: Endometrial hiperplazinin progesteron hormonu ile tedavisine bir alternatif de M襤RENA ad覺 verilen rahim i癟i sistemin uygulanmas覺d覺r. M襤RENA'n覺n b羹nyesinde 52mg levonorgestrel ad覺 verilen progesteron hormonu mevcut olup, rahim i癟ine uyguland覺覺 zaman be y覺l i癟inde bu b繹lgeden yava yava absorbe edildii i癟in, oral olarak al覺nan progesteron haplar覺na g繹re hem 癟ok d羹羹k dozda hormon salg覺lanmakta hem de yan etkisi oral al覺nan ila癟lara g繹re 癟ok daha az olmaktad覺r.

M襤RENA adetin ilk yedi g羹n羹 i癟inde uygulan覺r, sistem be y覺l sonra 癟覺kart覺l覺r. 覺kart覺ld覺ktan hemen sonra bir yenisi tak覺labilir. M襤RENA tak覺ld覺覺 zaman adet miktar覺 olduk癟a azal覺r, hatta %20 adetler kesilebilir. Adetlerin kesilmesi menopoz anlam覺na gelmez, yumurtal覺klar 癟al覺maya devam eder. Adetlerin azalmas覺, kans覺zl覺覺n 繹nlenmesi, adet sanc覺lar覺n覺n olmamas覺, rahim i癟 tabakas覺n覺n incelmesi (rahim duvar覺 kal覺nl覺覺n覺n ortadan kalkmas覺) ve gebeliin 繹nlenmesi M襤RENA'n覺n en b羹y羹k avantajlar覺d覺r.

Okunma 17728 defa
loading...

Benzer eler (etikete g繹re)

Bu kategoriden dierleri: « inseminasyon K覺zl覺k Zar覺 Dikimi »

Yorum ekle


G羹venlik kodu
Yenile

loading...

G羹nl羹k Bur癟

loading...

2016 Bur癟lar

ifal覺 K羹rler...

Prev Next

Kalp Damar Rahats覺zl覺klar覺na Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

 Kalp Damar Rahats覺zl覺klar覺na Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

1. Form羹l Malzemeler - Al覺癟 yapra覺 - Al覺癟 癟i癟ei - Karaba otu Haz覺rlan覺覺:T羹m malzemeler kar覺t覺r覺larak... Read more

G繹z K覺r覺覺kl覺覺 襤癟in K羹r

Ahmet Maranki K羹rleri

G繹z K覺r覺覺kl覺覺 襤癟in K羹r

G繹z 癟evresi k覺r覺覺kl覺klar覺 i癟in bitkisel 癟繹z羹m,g繹z 癟evresinde oluan k覺r覺覺kl覺klar覺n giderilmesi... Read more

Is覺rgan Otu ve Elma Sirkesi Sa癟 Maskesi

Ahmet Maranki K羹rleri

Is覺rgan Otu ve Elma Sirkesi Sa癟 Maskesi

Ahmet Maranki 覺s覺rgan otu ve elma sirkesi sa癟 maskesi faydalar覺 Siz... Read more

Mide Rahats覺zl覺klar覺 襤癟in Bitkisel K羹r

Ahmet Maranki K羹rleri

Mide Rahats覺zl覺klar覺 襤癟in Bitkisel K羹r

Midenin bal覺ca g繹revi, besinleri ince ba覺rsa覺n sindirebilecei k覺vama getirmektir. Mide... Read more

eker Hastal覺覺na Form羹ller

Ahmet Maranki K羹rleri

eker Hastal覺覺na Form羹ller

Diyabet, bata karbonhidratlar olmak 羹zere protein ve ya metabolizmas覺n覺 ilgilendiren... Read more

Migrene Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

Migrene Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

Migren sorunu yaayanlar i癟in haz覺rlad覺覺m覺z migren k羹r羹. Malzemeler - 5 gram nane... Read more

Topuk Dikenine Y繹nelik ifal覺 K羹rler

Ahmet Maranki K羹rleri

Topuk Dikenine Y繹nelik ifal覺 K羹rler

Topuk dikeni sorunu olanlar覺n uygulayabilecei ifal覺 k羹rler... - 1 adet arpac覺k... Read more

dem 襤癟in ifal覺 K羹r

Ahmet Maranki K羹rleri

dem 襤癟in ifal覺 K羹r

V羹cutta anormal miktarda su toplanmas覺d覺r. Kalp, damar ve b繹brek hastal覺klar覺n覺n... Read more

A覺z yaralar覺na iyi gelen ifal覺 bitkiler

Ahmet Maranki K羹rleri

A覺z yaralar覺na iyi gelen ifal覺 bitkiler

A覺z ve dudaklar覺n i癟 taraflar覺nda, dil ucunda, yanak i癟leri, dietleri... Read more

Uyku Bozukluklar覺na Y繹nelik Yemek Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

Uyku Bozukluklar覺na Y繹nelik Yemek Tarifi

semiz otu 癟orbas覺 Malzemeler- 250 gram semizotu- 4 yemek ka覺覺 domates... Read more

"Doktor
Doktor G繹n羹l Atesa癟an
Sevil Yavuz

襤lginizi ekebilir...

Beslenme&Diyet...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Vejeteryan Diyetler

Hits:1021 Taylan K羹meli

Vejeteryan Diyetler

Eer vejetaryenseniz ve kilo vermek istiyorsan覺z ya da vejetaryenlii bir kilo verme yolu olarak g繹r羹yorsan覺z, aa覺daki noktalara dikkat etmelisiniz: Vejetaryen... Read more

Sel羹lit olumamas覺 i癟in neler yap覺lmal覺?

Hits:403 zlem Sert Ayd覺n

Sel羹lit olumamas覺 i癟in neler yap覺lmal覺?

Hormonlar覺n d羹zensiz salg覺land覺覺 ergenlik, hamilelik ve menopoz s羹recinde oluan, kad覺nlar覺n 'korkulu r羹yas覺' sel羹litin olumamas覺 i癟in kilonun korunmas覺 繹neriliyor. Sel羹lit nedir?"Sel羹lit asl覺nda... Read more

Vejetaryen Beslenme

Hits:435 zlem Sert Ayd覺n

Vejetaryen Beslenme

Vejetaryen kelime anlam覺yla et yemeyen demektir. Et, tavuk, bal覺k, yourt, s羹t, yumurta t羹ketmeyenlere vegan, s羹t i癟enlere lakto vejetaryen, et t羹ketmeyip... Read more

Polikistik Over Sendromu

Hits:416 襤pek AGACA OZGER

Polikistik Over Sendromu

POL襤K襤ST襤K OVER SENDROMU 襤SEN襤Z BESLENMEN襤ZE D襤KKAT! Polikistik over sendromu tan覺s覺 konulan bayanlar覺n obezite sorunundan uzak kalmalar覺 i癟in beslenmelerinde daha dikkatli olmalar覺... Read more

DR. FEVZ襤 ZGNL K襤MD襤R?

Hits:1069 Dr. Fevzi zg繹n羹l

DR. FEVZ襤 ZGNL K襤MD襤R?

1985 Y覺l覺nda Antalya T覺p Fak羹ltesinden mezun olmutur. 1985-1987 Y覺llar覺 aras覺nda Mersin devlet hastanesinde g繹rev yapm覺, 1987-1989 Y覺llar覺 aras覺nda Askerlik hizmetini Kuzey... Read more

Beverly Hills Diyeti

Hits:5837 Beslenme-Diyet

Beverly Hills Diyeti

1981 y覺l覺nda Judy Mazel'in kaleme ald覺覺 ve o y覺l yay覺mlanan kitab覺 Amerika ve 襤ngiltere'de olduk癟a pop羹ler oldu. Son y覺llarda Mazel... Read more

Adet ncesi ve Beslenme

Hits:487 襤pek AGACA OZGER

Adet ncesi ve Beslenme

Adet 繹ncesi sendrom (PMS) ya覺yor iseniz beslenmeye dikkat! Beslenmede dikkat edeceiniz 8 alt覺n 繹neri: 1.) Kompleks karbonhidratlara y繹nelin.Kan ekerini dalgalanmalardan uzak... Read more

Hipertansiyondan Korunmak 襤癟in Zay覺flay覺…

Hits:5752 Beslenme-Diyet

Hipertansiyondan Korunmak 襤癟in Zay覺flay覺n!

Kan bas覺nc覺n覺n normal deerlerin 羹zerinde olmas覺 olarak tan覺mlanan hipertansiyon, imanl覺k, alkol ve sigara t羹ketiminden olumsuz etkileniyor. Hipertansiyon riskini art覺ran etkenler neler?"Hipertansiyon... Read more

Y羹z Ovalini Geri Getirmeniz Art覺k M羹mk羹n…

Hits:71 G繹n羹l Atesa癟an

Y羹z Ovalini Geri Getirmeniz Art覺k M羹mk羹n !

襤STED襤襤N襤Z YZE KAVUMAK HAYAL DE襤L ! Medikal Estetik Hekimi Dr.G繹n羹l ATESAAN ,'Fokuslu Ultrason ,cildin y羹zeyinde hi癟 bir hasar b覺rakmadan , cildin... Read more

襤TAH KONTROLNN PF NOKTALARI

Hits:369 Dr. Fevzi zg繹n羹l

襤TAH KONTROLNN PF NOKTALARI

Dr.Fevzi zg繹n羹l, 'Kilo ile m羹cadele modern t覺bb覺n en b羹y羹k m羹cadeleyi verdii alanlar覺n ba覺nda gelmektedir' dedi. D羹nyada 癟ok fazla say覺da kii ya... Read more

Pritkin Diyeti

Hits:1507 Taylan K羹meli

Pritkin Diyeti

"D羹nyan覺n en 癟ok aranan diyet program覺" olarak tan覺mlanan Pritkin program覺 ilk olarak 1979 y覺l覺nda bir sal覺k diyeti ve fitness plan覺... Read more

Akdeniz Diyeti

Hits:1557 Taylan K羹meli

Akdeniz Diyeti

Baz覺 diyet planlar覺 "Akdeniz" usul羹 mutfak 羹zerine kurulur. Bu ger癟ekten de G羹ney Akdeniz mutfa覺d覺r ve bol miktarda meyve ve sebze,... Read more

G羹zellik&Makyaj...

Meditasyon&Reiki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Doru Nefes Almak Neden nemli…

Hits:1938

yle m羹thi bir sistem ile donat覺lm覺 ki v羹cudumuz. Bilin癟alt覺m覺zda sakl覺 bulunan kodlar sayesinde canl覺lar doutan... Read more

Doru Nefes Almak Neden nemlidir?

Kronik Hastal覺klarda Hipnoz

Hits:334

Nas覺ls覺n sorusuna , o an fiziksel bir rahats覺zl覺覺m覺z yoksa 癟oumuz iyiyim diye cevap... Read more

Kronik Hastal覺klarda Hipnoz

Reiki Nedir?

Hits:1863

Reiki, ifa ve ruhsal 癟al覺ma tekniklerine dayanan binlerce y覺ll覺k bir 繹retidir. Kayna覺 Tibet olduu san覺lan... Read more

Reiki Nedir?

Duygusal Yaam Destei

Hits:2009

Yaarken mutlu ve sal覺kl覺 bireyler olmak hepimizin istei. Ruh her koulda mutlu olmaya kararl覺 olarak... Read more

Duygusal Yaam Destei

Reiki Uygulay覺c覺s覺n覺n Yapmamas…

Hits:2275

Asla desteksiz iddialarda bulunmamal覺s覺n覺z. Kulland覺覺n覺z ifadenin doru anla覺ld覺覺na emin olmal覺s覺n覺z. t覺p mensubu deilseniz bunu belirtmelisiniz.Farkl覺... Read more

Reiki Uygulay覺c覺s覺n覺n Yapmamas覺 Gerekenler

Ge癟mi Yaamlar覺 Kefetmek

Hits:2389

Hep merak ettiimiz bir konudur Ge癟mi Hayat diye bir ey varm覺d覺r. Bu konuda eitim almadan... Read more

Ge癟mi Yaamlar覺 Kefetmek

Aura Nedir?

Hits:3056

Canl覺lar覺n etraf覺n覺 saran enerji 覺覺nlar覺 vard覺r, bu enerji, bedenin ruhsal ve fiziksel anlamda koruyucu kalkan覺d覺r.... Read more

Aura Nedir?

Reiki Eitim S羹reci

Hits:2426

Reiki eitimi dier ifa teknikleri gibi 繹renilmez. Eitime kat覺lmak i癟in uzun s羹ren meditasyonlar yapm覺 olmak... Read more

Reiki Eitim S羹reci

loading...