Kad?nlar Gzeldir

Yaama Dair Ne Varsa...

Rahim i癟 duvar kal覺nlamas覺

eyi Oyla
(4 oy)

ENDOMETR襤AL H襤PERPLAZ襤 (RAH襤M 襤 DUVARI KALINLAMASI)

Endometrial Hiperplazi Tan覺m覺

Endometrial hiperplazi, rahim i癟 duvar覺n覺 s覺n覺rlayan endometrium ad覺 verilen h羹crelerin a覺r覺 癟oalmas覺 sonucu rahim i癟 mukozas覺nda (endometrium tabakas覺) kal覺nlama ile ortaya 癟覺kan bir durumdur.

Endometrial hiperplazi vakalar覺n覺n 癟ou 繹strojen hormonunun a覺r覺 sal覺nmas覺 ve progesteron hormonunun yetersiz kalmas覺 ile endometrial h羹crelerin 繹strojen etkisi ile 癟oalmas覺ndan meydana gelir. zellikle kad覺nlarda adet d繹nemlerinde iddetli, a覺r覺, p覺ht覺l覺 adet kanamalar覺na ve ara kanamalara neden olabilir.

Ayr覺ca menopozdan dolay覺 繹strojen replasman tedavisi alan ya da meme kanseri tedavisinde kullan覺lan Tamoxifen ilac覺n覺n 繹strojen hormonu art覺r覺c覺 etkisine bal覺 olarak endometrial hiperplazi ortaya 癟覺kabilir.

Vakalar覺n b羹y羹k bir k覺sm覺nda basit hiperplazi ile kar覺la覺l覺r. Basit hiperplazi, rahim i癟 dokusu olan endometriumun yayg覺n kal覺nlamas覺d覺r. Bu durum 癟ou zaman patoloji raporlar覺nda ''Kistik Gland羹ler Hiperplazi'' olarak tan覺mlan覺r ve kansere d繹n羹me olas覺l覺覺 %1' dir.

Endometrial hiperplazi tedavi edilmedii takdirde rahim kanseri (endometrial kanser) i癟in 繹nemli bir risk fakt繹r羹d羹r.  

Endometrial Hiperplazi Semptomlar覺

-A覺r覺 adet kanamalar覺(menoraji)

-Menstruel periyotlar aras覺nda kanama

-Ate basmas覺

-S覺k覺nt覺, yorgunluk

-Y羹zde ve v羹cutta akne

-A覺r覺 adet kanamalar覺na bal覺 olarak demir eksiklii anemisi

-arp覺nt覺 (taikardi)

-Vaginada hassasiyet

 

Endometrial Hiperplazi Komplikasyonlar覺

-A覺r覺 adet kanamalar覺na bal覺 kans覺zl覺k

-Rahim kanseri

-襤nfertilite (k覺s覺rl覺k)

Endometrial Hiperplazi Nedenleri

-Polikistik over sendromu

-Obesite (imanl覺k)

-strojen replasman tedavisi

-strojen salg覺layan t羹m繹rler (繹rnein yumurtal覺klarda 繹strojen salg覺layan granulosu h羹creli t羹m繹r v.s.)

-Diabet hastal覺覺

Endometrial hiperplazi riskini azaltmak i癟in;

-Adetler d羹zenli olmal覺, gerekirse uygun oral kontraseptif ila癟lar al覺nmal覺.

-Obesite ile m羹cadele edilmeli, uygun kiloyu devam ettirmeye 繹zen g繹sterilmeli

-Hormon replasman tedavisi mutlaka doktor kontrol羹 alt覺nda olmal覺

-Diabet kontrol alt覺nda olmal覺, ins羹lin rezistans覺 arat覺r覺lmal覺.

Endometrial Hiperplazi Tan覺s覺

-Vaginal ultrasonik incelemesi

-K羹rtaj (D&C)

-Endometrial biopsi yap覺larak tan覺 konur.

Endometrial Hiperplazi S覺n覺fland覺rma

Endometrial hiperplazi, y羹ksek d羹zeyde 繹strojen hormonuna kar覺 cevap olarak balang覺癟ta endometrial h羹creler 癟oal覺r; bu durum fizyolojik bir hiperplazidir. Fakat zaman ge癟tik癟e tedavi ve takip yap覺lmad覺覺 zaman bu hiperplazik endometrial h羹creler kanser h羹crelerine doru d繹n羹羹m g繹sterir. Endometrial hiperplazinin bir 癟ok histopatolojik tipi mevcut olup bunlar jinekolog taraf覺ndan yap覺lan endometrial biopsilerin patolojik incelemesi ile ortaya 癟覺kart覺l覺r.

Endometrial hiperplazinin iki tipi mevcuttur:

1- H羹crelerinde atipik deiiklik olmayan hiperplazi

Basit hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m:%1

Kompleks hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m: %3

2-H羹crelerinde atipik deiiklik olan hiperplazi

Basit atipik hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m: %8

Kompleks atipik hiperplazi: Kansere d繹n羹羹m: %29

G繹r羹ld羹羹 gibi h羹crelerde atipik deiiklik olmas覺 rahim kanseri oran覺n覺 art覺rmaktad覺r.

Endometrial Hiperplazi Tedavisi

1-Medikal Tedavi: Hormon tedavisi olup s羹rekli ya da d繹ng羹sel progesteron tedavisi

2-Cerrahi Tedavi: Rahmin (uterus) tamam覺n覺n cerrahi olarak 癟覺kart覺lmas覺 (histerektomi)

Rahim i癟 zar覺 kal覺nlamas覺 tedavisine bireysel yakla覺m 繹nemlidir. Bu tedavi hiperplazinin nedenine, hiperplazinin tipine, hastan覺n ya覺na, 癟ocuk arzusuna ve menopoz durumuna g繹re deiir.

Gen癟 hastalarda doum kontrol haplar覺 ve hormon ihtiva eden rahim i癟i ara癟 (M襤RENA)'dan faydalan覺labilir. Premenopozal d繹nemde kar覺la覺lan rahim i癟 duvar覺 kal覺nlamas覺 durumunda da 繹strojen + progesteron ya da sentetik progesteron hormonu ile tedavi edilebilir. Premenopozal d繹nemde de rahim kal覺nlamas覺 tedavisinde d羹羹k doz hormon salg覺lamas覺 ve sistemik yan etkilerinin son derece d羹羹k olmas覺 nedeniyle rahim i癟i ara癟 (M襤RENA) olduk癟a iyi bir se癟enektir.

Hen羹z menopoz durumu olmayan, adetleri devam eden, ilerde tekrar 癟ocuk arzusu olan gen癟 kad覺nlar i癟in endometrial hiperplazi tedavisinde, estrojenin kal覺nlat覺r覺c覺 (poliferatif) etkisini kar覺layacak progesteron tedavisi iyi bir se癟enektir. Bu tedavi verildikten 4-6 ay sonra tekrar biopsi yap覺larak ya da tam olarak k羹rtaj yap覺larak tedaviye cevap deerlendirilir.

Menopoz ya覺na yak覺n ya da menopozda ise ve atipik h羹creler varsa histerektomi en iyi se癟enektir.

Rahim i癟 duvar覺n覺n kal覺nlamas覺 halinde a覺r覺 adet kanamas覺n覺n ve dolay覺s覺yla demir eksiklii anemisinin 繹nlenmesinde ve rahim duvar覺 kal覺nlamas覺n覺n tedavisinde rahim i癟i ara癟 (M襤RENA) 癟ok fazla tercih edilen bir tedavi ekli olmas覺 nedeniyle bu makaledeM襤RENA konusunda da k覺sa bilgi verilecektir.

Rahim 襤癟i Sistem-M襤RENA: Endometrial hiperplazinin progesteron hormonu ile tedavisine bir alternatif de M襤RENA ad覺 verilen rahim i癟i sistemin uygulanmas覺d覺r. M襤RENA'n覺n b羹nyesinde 52mg levonorgestrel ad覺 verilen progesteron hormonu mevcut olup, rahim i癟ine uyguland覺覺 zaman be y覺l i癟inde bu b繹lgeden yava yava absorbe edildii i癟in, oral olarak al覺nan progesteron haplar覺na g繹re hem 癟ok d羹羹k dozda hormon salg覺lanmakta hem de yan etkisi oral al覺nan ila癟lara g繹re 癟ok daha az olmaktad覺r.

M襤RENA adetin ilk yedi g羹n羹 i癟inde uygulan覺r, sistem be y覺l sonra 癟覺kart覺l覺r. 覺kart覺ld覺ktan hemen sonra bir yenisi tak覺labilir. M襤RENA tak覺ld覺覺 zaman adet miktar覺 olduk癟a azal覺r, hatta %20 adetler kesilebilir. Adetlerin kesilmesi menopoz anlam覺na gelmez, yumurtal覺klar 癟al覺maya devam eder. Adetlerin azalmas覺, kans覺zl覺覺n 繹nlenmesi, adet sanc覺lar覺n覺n olmamas覺, rahim i癟 tabakas覺n覺n incelmesi (rahim duvar覺 kal覺nl覺覺n覺n ortadan kalkmas覺) ve gebeliin 繹nlenmesi M襤RENA'n覺n en b羹y羹k avantajlar覺d覺r.

Okunma 15510 defa
loading...

Benzer eler (etikete g繹re)

Yorum ekle


G羹venlik kodu
Yenile

loading...
Nuray Sayar覺 Y覺ll覺k Bur癟 Yorumlar覺
Esin Uzer Y覺ll覺k Bur癟 Yorumlar覺

G羹nl羹k Bur癟

loading...

ifal覺 K羹rler...

Prev Next

Erkek K覺s覺rl覺覺na Kar覺 ifal覺 K羹r

Ahmet Maranki K羹rleri

Erkek K覺s覺rl覺覺na Kar覺 ifal覺 K羹r

K覺s覺rl覺k, sperm eksiklii (Azospermi) ya da bozukluu sorununa kar覺 uygulayabileceiniz,... Read more

Grip i癟in ifal覺 K羹r

Ahmet Maranki K羹rleri

Grip i癟in ifal覺 K羹r

Baz覺 kiilerde, 繹zellikle 65 ya覺n 羹st羹nde olanlarda zat羹rree gibi ciddi... Read more

Kalp Damar Rahats覺zl覺klar覺na Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

 Kalp Damar Rahats覺zl覺klar覺na Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

1. Form羹l Malzemeler - Al覺癟 yapra覺 - Al覺癟 癟i癟ei - Karaba otu Haz覺rlan覺覺:T羹m malzemeler kar覺t覺r覺larak... Read more

Souk Alg覺nl覺覺na Kar覺 Bitkisel K羹rler

Ahmet Maranki K羹rleri

Souk Alg覺nl覺覺na Kar覺 Bitkisel K羹rler

Souk alg覺nl覺覺na yakaland覺ysan覺z souk alg覺nl覺覺 k羹r羹 uygulayarak daha k覺sa s羹rede... Read more

Adet S繹kt羹r羹c羹 K羹r Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

Adet S繹kt羹r羹c羹 K羹r Tarifi

Malzemeler - Maydanoz- Civanper癟emi- Papatya- Nane- Kimyon- Anason- Rezene- Karaba Otu-... Read more

Evimizdeki NEGAT襤F ENERJ襤yi nas覺l temizleriz?

Ahmet Maranki K羹rleri

Evimizdeki NEGAT襤F ENERJ襤yi nas覺l temizleriz?

Yarat覺lan canl覺 veya cans覺z her ey younlam覺 bir enerjidir. Her varl覺覺n... Read more

Migrene Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

Migrene Y繹nelik ifal覺 K羹r Tarifi

Migren sorunu yaayanlar i癟in haz覺rlad覺覺m覺z migren k羹r羹. Malzemeler - 5 gram nane... Read more

Erken Menopoza Kar覺 ifal覺 K羹r Tarifi

Ahmet Maranki K羹rleri

Erken Menopoza Kar覺 ifal覺 K羹r Tarifi

Erken menopoz sorununa kar覺 kullan覺labilecek menapoza kar覺 etkili k羹r tarifi.. Malzemeler -... Read more

Topuk Dikenine Y繹nelik ifal覺 K羹rler

Ahmet Maranki K羹rleri

Topuk Dikenine Y繹nelik ifal覺 K羹rler

Topuk dikeni sorunu olanlar覺n uygulayabilecei ifal覺 k羹rler... - 1 adet arpac覺k... Read more

eker Hastal覺覺na Form羹ller

Ahmet Maranki K羹rleri

eker Hastal覺覺na Form羹ller

Diyabet, bata karbonhidratlar olmak 羹zere protein ve ya metabolizmas覺n覺 ilgilendiren... Read more

"Doktor
Doktor G繹n羹l Atesa癟an
Sevil Yavuz

襤lginizi ekebilir...

Beslenme&Diyet...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Y羹ksek Kolesterol Tedavisi

Hits:292 襤pek AGACA OZGER

Y羹ksek Kolesterol Tedavisi

Y羹ksek kolesterol羹 olan kiilerin 癟ounluu, nas覺l beslenecekleri konusunda kafa kar覺覺kl覺覺 yaarlar. Baz覺lar覺 et t羹ketimini 癟ok kat覺 ekilde k覺s覺tlarken; zeytinya覺n覺 kalp... Read more

Zay覺flamada Alt覺n Standart Devrimi

Hits:316 G繹n羹l Atesa癟an

Zay覺flamada Alt覺n Standart Devrimi

ZAYIFLAMADA ALTIN STANDART DEVR襤M襤 Beslenme Dan覺man覺 Dr.G繹n羹l Atesa癟an,incelmede alt覺n standart devri ile ilgili bilgiler verdi. 4 Boyutlu G羹zellik'te Ven羹s 4 D teknolojisi... Read more

Beslenmede Tak覺nt覺l覺 Olmay覺n

Hits:1126 襤pek AGACA OZGER

Beslenmede Tak覺nt覺l覺 Olmay覺n

G羹n羹m羹zde; sal覺kl覺 beslenme, 7den 70e herkesi ilgilendiren bir konu... Biz DiyetisyenlereSal覺kl覺 beslenmeyi 繹renmekamac覺yla gelen dan覺anlar覺m覺z覺n say覺s覺 dikkat 癟ekici oranda artt覺.... Read more

A癟l覺覺 Bast覺rman覺n 5 Etkili Yolu!

Hits:393 襤pek AGACA OZGER

A癟l覺覺 Bast覺rman覺n 5 Etkili Yolu!

1) Ana繹羹nleri ve ana繹羹nleri asla atlamay覺n! g羹nde 6-8 繹羹n beslenmelisiniz. 3 ana繹羹n, dierleri ise ara繹羹nler olarak planlanmal覺d覺r.Atlad覺覺n覺z 繹羹n, kan ekeri reg羹lasyonunuzda... Read more

Menopozda nas覺l zay覺f kal覺n覺r?

Hits:6699 Beslenme-Diyet

Menopozda nas覺l zay覺f kal覺n覺r?

Menopoz d繹neminde kad覺nlar覺n en b羹y羹k problemi h覺zla al覺nan kilolar. Bu kilolar覺n 繹n羹ne ge癟mek ise biraz dikkatle m羹mk羹n.Bu d繹nemde neden kilo... Read more

Emziren Anneler 3 Beyazdan Uzak Durmal覺 …

Hits:264 G繹n羹l Atesa癟an

Emziren Anneler 3 Beyazdan Uzak Durmal覺 !

Yeni anneler hamileliklerinde ald覺klar覺 kilolar覺 beslenmelerine dikkat ederek verebilirler.Beslenme Dan覺man覺 Dr.G繹n羹l Atesa癟an emziren annelere beslenmeleri hakk覺nda ipu癟lar覺 verdi. Read more

Kab覺zl覺k Probleminiz mi Var?

Hits:401 zlem Sert Ayd覺n

Kab覺zl覺k Probleminiz mi Var?

Kab覺zl覺k bir癟ok nedeni olabilen bir rahats覺zl覺kt覺r ve bir癟ok hastal覺覺nda belirtileri aras覺ndad覺r. Sal覺kl覺 bireylerin g羹nde bir kez ile haftada en az... Read more

Stresliyseniz Bu aydan 襤癟in!

Hits:72 G繹n羹l Atesa癟an

Stresliyseniz Bu aydan 襤癟in!

Dr.G繹n羹l ATESAAN,'Hemen herkes yaam覺n覺n t羹rl羹 evrelerinde stresle kar覺 kar覺ya kal覺yor. Bu durum kiinin 癟evreyle uyumunu bozman覺n yan覺 s覺ra, kapasitesini zorluyor,... Read more

Organik Diyetler

Hits:1164 Taylan K羹meli

Organik Diyetler

Pek 癟ok insan, seri 羹retilmi, organik olmayan g覺dalardan daha fazla g羹vende hissettikleri ve/veya daha lezzetli geldii i癟in organik besinleri yemeyi... Read more

Yaz Gelini Olacaklar Dikkat!

Hits:99 Dr. Fevzi zg繹n羹l

Yaz Gelini Olacaklar Dikkat!

Dr.Fevzi ZGNL ,'Yaz gelinleri dier gelinlerden biraz daha anss覺zd覺r. 羹nk羹 eer kilo problemi ya覺yorlarsa kilolar覺n覺 kapatacak kadar kal覺n gelinlik giyemeyecekleri... Read more

Makrobiyotik Diyetler

Hits:860 Taylan K羹meli

Makrobiyotik Diyetler

"Sadece esmer pirin癟" 繹hretine kar覺n, modern mikrobiyotiin diyet unsurlar覺 癟ok sal覺kl覺 bir rejim olabilir. Mikrobiyotik antik Uzakdou'nun kutsal yaam felsefesine... Read more

LC Diyeti ile Yaz Bitmeden Kilo Verin

Hits:5251 Beslenme-Diyet

LC Diyeti ile Yaz Bitmeden Kilo Verin

LC diyeti nedir? LC diyeti karbonhidrat oran覺 d羹羹r羹lm羹, karbonhidratl覺 yiyeceklerin kontroll羹 bir ekilde t羹ketildii bir beslenme program覺d覺r. Pop羹ler bir癟ok diyet gibi... Read more

G羹zellik&Makyaj...

Meditasyon&Reiki

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Sizi Hasta Edenin Ne Olduunu …

Hits:1553

Hasta olmamak i癟in gerekli 繹nlemler olarak bir 癟ok 覺ktan bahseder hekimler, bunlar覺 s覺k s覺k duyar覺z... Read more

Sizi Hasta Edenin Ne Olduunu Bulabilirsiniz

akralar ve Biyoloji

Hits:3804

akra sisteminin fizik bedenimiz 羹zerinde etkili olmas覺, yedi maj繹r (b羹y羹k) 癟akran覺n yaamsal fonksiyonlar覺m覺z覺 denetleyen 癟eitli... Read more

akralar ve Biyoloji

Kuantum Dokunutaki Temel Nefe…

Hits:382

T羹m Kuantum Dokunu 癟al覺malar覺nda nefes teknikleri kullan覺lmal覺d覺r. Zira nefes almak bir canl覺 i癟in yaam g羹c羹n羹... Read more

Kuantum Dokunutaki Temel Nefes Egzersizleri

Duygusal Yaam Destei

Hits:1642

Yaarken mutlu ve sal覺kl覺 bireyler olmak hepimizin istei. Ruh her koulda mutlu olmaya kararl覺 olarak... Read more

Duygusal Yaam Destei

Af Etmek

Hits:1528

G羹n羹m羹zde insanlar b羹y羹k bir aray覺 i癟indeler. En fazla aranan duygu da , 癟oumuzun yaam覺nda anne... Read more

Af Etmek

Kuantum Dokunusta nem Kazanan…

Hits:266

Kuantum Dokunu ve nem Kazanan Detaylar T羹m ifa 癟al覺malar覺nda olduu gibi SEVG襤 evrensel bir titreim olarak... Read more

Kuantum Dokunusta nem Kazanan Detaylar

Gezegenlerin Enerjilerine Uyum…

Hits:1912

u ana kadar yay覺nlanan tarihsel kaynaklarda, gezegenlere ait bilgilerin Mezopotamyadan geldii, belgelerle g繹steriliyor. Y覺ld覺zlara dayal覺... Read more

Gezegenlerin Enerjilerine Uyumlanabilir miyiz?

Rezonans

Hits:252

ok basit g繹r羹nse de, ileyi bana hep 癟ok mucizevi gelir. ok basit ve genel olarak... Read more

Rezonans

loading...